Co robić, gdy bankomat nie wypłacił pieniędzy a pobrał z konta?

Bankomaty umożliwiają szybką wypłatę gotówki, zawsze wtedy, gdy tego potrzebujemy. Jednak jak każde urządzenie, nawet to może się kiedyś zepsuć. A co w przypadku gdy bankomat nie wypłacił pieniędzy, a pobrał je z Twojego konta? W takiej sytuacji należy złożyć reklamację. Jak to zrobić? Podpowiadamy! 

Co robić, gdy bankomat nie wypłacił pieniędzy a pobrał z konta

Kluczowe informacje:

 • Problemy z wypłatą z bankomatu mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak: awarie mechaniczne, brak komunikacji z centralą banku, czy niewystarczająca ilość gotówki w maszynie.
 • Jeżeli bankomat nie wypłacił pieniędzy, ale pobrał je z konta, pierwszym krokiem, który należy zrobić jest złożenie reklamacji do banku, w którym prowadzisz obciążony rachunek. 
 • Aby złożyć skuteczną reklamację, zbierz wszelkie dowody błędnie wykonanej transakcji. Może to być: potwierdzenie transakcji czy zdjęcia komunikatów wyświetlonych na ekranie bankomatu. Zapisz również datę, godzinę zdarzenia oraz lokalizację urządzenia.
 • Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, możesz wejść na drogę sądową. W tym wypadku niezbędne będą dodatkowe dowody takie jak: zapisy z monitoringu bankomatu, czy zeznania świadków. 

Co zrobić gdy bankomat nie wypłacił pieniędzy, a pobrał z konta?

Przede wszystkim – nie odchodzić od bankomatu. W przypadku braku wypłaty pieniędzy, od razu zaloguj się do bankowości internetowej i sprawdź, czy saldo Twoich środków uległo zmniejszeniu. Jeśli tak – będziesz potrzebować dowodów na odrzuconą transakcję. Tylko wtedy możesz złożyć reklamację do banku i odzyskać swoje pieniądze! W dalszej części artykułu wyjaśnię Ci, jak złożyć skargę do banku oraz jakie potwierdzenia będą Ci potrzebne.

Dlaczego bankomat nie wypłacił pieniędzy?

Najczęściej trudności związane z wypłatą pieniędzy wynikają po prostu z problemów z kartą płatniczą. Może ona być uszkodzona, zanieczyszczona lub zablokowana (na przykład jeśli zgłosisz jej zagubienie), co jest już wystarczającym powodem do tego, aby bankomat odmówił wypłaty. Nieudana próba wykonania transakcji może być spowodowana również przez wprowadzenie niewłaściwego kodu PIN lub osiągnięcie dziennego limitu na transakcje. W przypadku wystąpienia drugiego problemu wystarczy zalogować się do swojej bankowości i zmienić pułap kwoty. 

Istnieją jednak sytuacje, kiedy bankomat nie zrealizuje wypłaty z przyczyn, na które nie masz wpływu. Kiedy może się tak zdarzyć? W przypadku:

 • Braku komunikacji z centralą banku – najczęściej występuje wtedy, gdy infrastruktura banku jest przeciążona. Jest to najbardziej powszechna przyczyna nieudanej próby wypłaty środków.
 • Niewystarczającej ilość gotówki w maszynie – zazwyczaj urządzenie informuje o tym po wprowadzeniu sumy i sugeruje jej zmianę.
 • Braku dostępnych banknotów w określonym nominale – w takiej sytuacji bankomat zwykle prosi o wprowadzenie innej kwoty do wypłaty. Po akceptacji zmiany, transakcja zostanie wykonana. 
 • Awarii mechanicznej czy błędu w oprogramowaniu – czasami bankomat informuje o tym, zanim dokonasz jakiejkolwiek operacji, ale może zdarzyć się, że nic nie wskazuje na problemy.
 • Tymczasowego braku zasilania – w takiej sytuacji bankomat może zatrzymać pieniądze, ale powinien zwrócić kartę (czasem z opóźnieniem).

Jak odzyskać pieniądze z bankomatu?

Najczęściej w przypadku problemów z urządzeniem, bankomat po prostu nie wypłaci środków, ale też nie pobierze ich z konta. A co jeśli środki zostaną pobrane z rachunku, a fizycznie jej nie otrzymasz? W takim wypadku konieczne okaże się złożenie reklamacji w banku. Aby jednak to zrobić, musisz zebrać jak najwięcej dowodów potwierdzających nieudaną transakcję. 

co jest potrzebne do złożenia reklamacji

Zbierz dowody transakcji i złóż reklamację do banku

Zaraz po otrzymaniu odmowy z urządzenia, zaloguj się do bankowości mobilnej i sprawdź, czy środki nie zostały pobrane. Jeśli saldo uległo zmniejszeniu, to koniecznie powinieneś:

 • Zabezpieczyć potwierdzenie transakcji, które zostanie wydrukowane z urządzenia;
 • Jeżeli bankomat nie wydrukuje potwierdzenia – zrobić zdjęcie wyświetlanego na ekranie bankomatu komunikatu informującego o błędzie; 
 • Zapisać dzień i godzinę nieudanej transakcji; 
 • Zanotować numer identyfikacyjny bankomatu, który często jest umieszczony na bocznej ścianie maszyny. Jeśli numeru nie ma, zapisz lokalizację bankomatu.

Przed złożeniem reklamacji, możesz też spróbować skontaktować się z bankiem obsługującym daną maszynę. Warto:

 • zadzwonić do serwisanta bankomatu (numer telefonu znajdziesz obok numeru identyfikacyjnego). 
 • skontaktować się z infolinią banku (w niektórych sytuacjach możliwie jest złożenie reklamacji telefonicznie, już podczas rozmowy z konsultantem). 

Kontaktując się z serwisem, warto przygotować się na to, że najprawdopodobniej nie otrzymasz żadnej pomocy. Jednak samo wykonanie połączenia i odbycie rozmowy, może posłużyć jako dodatkowy materiał dowodowy w trakcie procedury reklamacyjnej czy nawet procesu sądowego.

Reklamacja wypłaty z bankomatu – jak ją napisać?

Wzór reklamacji możesz pobrać ze strony internetowej banku. Jeśli jednak instytucja nie udostępnia swoim klientom takiego dokumentu, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś spróbował samodzielnie go napisać. We wniosku wystarczy zawrzeć: 

 • Twoje dane (imię, nazwisko, adres),
 • informacje o zdarzeniu (data, godzina, miejsce, okoliczności),
 • wysokość błędnie pobranej kwoty,
 • nazwę banku, do którego należy bankomat,
 • numer bankomatu
 • dowody niepoprawności transakcji,
 • żądanie powiększenia stanu rachunku o nienależnie pobranie środki,
 • informację, na jaki rachunek ma być dokonany zwrot.

Po złożeniu wniosku reklamacyjnego musisz uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na jego rozpatrzenie. Zwykle najszybciej rozstrzygane są sprawy dotyczące problemów z bankomatami będącymi własnością banku, w którym prowadzisz rachunek. Jeśli jednak korzystasz z bankomatu innego dostawcy, Twój bank będzie musiał nawiązać kontakt z operatorem tego urządzenia, aby sprawdzić szczegóły transakcji. Jeżeli w wyniku tej kontroli okaże się, że bankomat miał nadwyżkę gotówki, z pewnością otrzymasz swoje środki z powrotem.

Gdzie złożyć reklamację? 

Reklamację należy złożyć w oddziale banku, w którym posiadasz rachunek, z którego chciałeś wypłacić pieniądze, a nie u operatora bankomatu. Jak możesz dostarczyć zażalenie? 

 • w oddziale banku – wystarczy złożyć pisemną lub ustną reklamację; 
 • listownie,
 • telefonicznie, 
 • internetowo – korzystając z bankowości internetowej (opcja ta nie zawsze jest możliwa). 

Kiedy bank zwróci pieniądze z reklamacji?

Zgodnie z prawem, banki mają maksymalnie 30 dni na rozpatrzenie Twojej reklamacji. W praktyce jednak większość instytucji finansowych przetwarza zgłoszenia w sposób ekspresowy, co oznacza, że środki mogą powrócić na Twoje konto nawet w ciągu jednej doby.

Jak odzyskać niewypłacone pieniądze z bankomatu, kiedy bank odrzuci reklamację?

Jeżeli operator bankomatu nie przyznaje się do błędu, masz możliwość skierowania powództwa do sądu powszechnego. Kluczowymi elementami, które w tym wypadku posłużą za dowody, są: 

 • wydruk potwierdzający brak wypłaty gotówki, 
 • wniosek o udostępnienie nagrań z monitoringu bankomatu (większość z nich jest monitorowana), 
 • zeznania świadków, 
 • fotografie komunikatów na ekranie bankomatu, 
 • zapisy z rozmów telefonicznych z serwisem technicznym bankomatu. 

Alternatywnie, masz też prawo zwrócić się o wsparcie do Rzecznika Finansowego czy Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. 

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
e-mail: biuro@rf.gov.pl
Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. 22 48 68 400
e-mail: arbitraz.kancelaria@zbp.pl

Jak zapobiec niewypłaceniu gotówki przez bankomat?

Niektórych sytuacji nie sposób przewidzieć. Nie da się więc przed nimi w 100% zabezpieczyć. Jeśli jednak planujesz wypłatę środków, to pamiętaj o tym, aby po każdej transakcji pobierać potwierdzenie. Jest to dokument, który może okazać się podstawą do złożenia ewentualnej reklamacji i jest zgodny ze standardami branżowymi dotyczącymi transparentności i zabezpieczeń finansowych.

Najlepszą praktyką jest niekorzystanie z bankomatów podczas wypłat większych sum pieniędzy. W tym kontekście najbezpieczniejszym podejściem jest realizacja takich transakcji bezpośrednio w oddziałach bankowych. Jeśli jednak z pewnych przyczyn musisz wykorzystać bankomat, zalecam wybór urządzenia należącego do tej samej instytucji finansowej, w której masz swój rachunek. Upewnij się również, że wybrany bankomat jest monitorowany, dzięki czemu zwiększysz swój poziom bezpieczeństwa.

Daria Rek, ekspertka portalu Czerwona Skarbonka

Przed włożeniem karty do urządzenia i wpisaniem numeru PIN-u, warto dokładne sprawdzić bankomat pod kątem ewentualnych uszkodzeń czy modyfikacji, które mogą sugerować próby oszustwa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie ryzykuj i poszukaj innego urządzenia.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania 

Jak odzyskać pieniądze z bankomatu?

Zacznij od zebrania danych niezbędnych do złożenia reklamacji, a następnie zgłoś problem do banku, w którym prowadzisz rachunek. Możesz to zrobić osobiście lub listownie, a w niektórych przypadkach również telefonicznie czy przez bankowość internetową. 

Gdzie złożyć reklamację dotyczącą bankomatu?

Jeśli bankomat nie wypłacił pieniędzy, a pobrał z konta kwotę, musisz złożyć reklamację do banku, w którym prowadzisz rachunek.

Jak długo trwa reklamacja w bankomacie?

To zależy od banku. Najczęściej jednak proces ten zajmuje nie więcej niż 30 dni, a pozytywne rozpatrzenie reklamacji sprawia, że pobrane środki niemal natychmiast wracają na Twój rachunek. 

Co się dzieje z kartą pozostawioną w bankomacie?

Karty, które zostały z jakichkolwiek innych powodów zatrzymane przez urządzenie, są przekazywane do dedykowanej jednostki bankowej. Tam są usuwane zgodnie z obowiązującymi procedurami, za pomocą specjalistycznych niszczarek.

Jak reklamować brak wypłaty w bankomacie zagranicznym?

Procedury dotyczące reklamacji i rejestrowania wpłat są ujednolicone w całej Unii Europejskiej, więc działania, które powinieneś podjąć, są identyczne, niezależnie od kraju UE, w którym się znajdujesz. Najlepiej jest zanotować wszelkie istotne informacje i jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem, czy to za pośrednictwem infolinii, czy osobiście po powrocie do Polski.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie