Bon zasiedleniowy – jak go uzyskać?

Jesteś bezrobotny, a podjęcie nowego zatrudnienia wiąże się dla Ciebie z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania? W takim razie możesz liczyć na finansowe wsparcie w postaci bonu zasiedleniowego. Środki nie będą jednak wypłacane każdemu wnioskującemu. Sprawdź, jak otrzymać pieniądze na pokrycie kosztów zamieszkania w nowym miejscu.

Podjęcie pracy zarobkowej lub założenie działalności gospodarczej to sposób na wyrwanie się z finansowych problemów. Znalezienie nowego zajęcia nie jest jednak wcale takie proste. Może się bowiem okazać, że w miejscu Twojego zamieszkania, nie ma wakatu. W takiej sytuacji warto jednak poszukać pracy nieco dalej, nawet 80 km od rodzinnego domu. Tym bardziej że przyjmując pracę poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, możesz liczyć na wsparcie finansowe sięgające nawet 12 tys. złotych.

Co to bon zasiedleniowy?

Bon zasiedleniowy to narzędzie pomocowe, z którego mogą skorzystać osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia. Bon wypłacany jest w formie środków finansowych, w przypadku gdy wnioskujący jest gotowy do podjęcia zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej poza swoim miejscem zamieszkania. Pieniądze mają bowiem pokryć koszt przeprowadzki i urządzenia się w nowym miejscu. Decyzję o przyznanie bonu na zasiedlenie podejmuje starosta po otrzymaniu wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Kto może otrzymać bon na zasiedlenie?

Niestety nie każdy bezrobotny, który podejmie pracę w innym mieście, może liczyć na finansowe wsparcie. Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, każdy, kto chce skorzystać z bonu, musi przedstawić umowę oraz spełniać dodatkowe warunki dotyczące:

 • wieku (wsparcie przyznawane jest osobom, które w dniu złożeniu wniosku nie ukończyły jeszcze 30 roku życia),
 • posiadania statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy,
 • zamiaru podjęcia pracy z dala od miejsca dotychczasowego zamieszkania. 1

Warunki pracy zarobkowej a bon na zasiedlenie

Co więcej, ustawodawca dokładnie określił też warunki dotyczącej samej pracy, która ma być powodem otrzymania bonu.

 1. Wynagrodzenie za pracę brutto miesięcznie powinno zostać określone na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto. Dodatkowo osoba zatrudniona powinna podlegać wszelkim ubezpieczeniom społecznym.
 2. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a nową pracą nie może być mniejsza niż 80 km lub czas dojazdu do pracy powinien zajmować minimum 3 godziny dziennie (łącznie w jedną i drugą stronę).
 3. Okres trwania umowy. Po otrzymaniu bonu zatrudnienie wnioskującego w nowym miejscu pracy powinno trwać nieprzerwanie przez minimum 6 miesięcy. W przypadku utraty pracy przed upływem pół roku należy zwrócić środki przyznane w ramach bonu zasiedleniowego.

Jeśli o bon zasiedleniowy zawnioskuje osoba, która planuje uruchomić własną działalność w innym mieście, to powinna wykazać miesięczny przychód (suma kwot netto z wystawionych faktur) w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo musi podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a to sprawia, że nie może skorzystać z ulgi na start, która zwalnia z obowiązku płacenia ZUS-u przez 6 miesięcy.

Bon zasiedleniowy – jaka kwota?

Ostateczna wysokość świadczenia zależy od decyzji starosty. Ten bierze bowiem pod uwagę różne czynniki. Takie jak: wielkość miasta, do którego nastąpi przeprowadzka, czy też realna odległość pracy od miejsca dotychczasowego zamieszkania. Maksymalna wartość bonu na zasiedlenie nie może jednak przekroczyć równowartości 200% średniej krajowej na dany rok. To oznacza, że w 2022 roku, w związku z podjęciem zatrudnienia w innym miejscu, możesz otrzymać wsparcie w maksymalnej wysokości 12 318,50 zł brutto.

Jak uzyskać bon zasiedleniowy? Procedura krok po kroku

Proces wnioskowania o świadczenie nie jest skomplikowany. Bon wypłacany jest na wniosek bezrobotnego, który przedłoży w starostwie powiatowym wymagane dokumenty takie jak:

 • wypełniony wniosek,
 • oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia,
 • zaświadczenie o dochodach poręczyciela, który może zostać zobowiązany do spłaty należności, w przypadku niewypłacalności osoby wnioskującej.

Wzór formularza możesz pobrać ze strony urzędu pracy, a w następnie złożyć do właściwego starostwa. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Ty oraz Twój poręczyciel, zostaniecie poproszeni o podpisanie umowy oraz weksla. Po dokonaniu wszystkich formalności nastąpi wypłata świadczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić po przyznaniu bonu na zasiedlenie?

Chociaż sam proces wnioskowania nie jest skomplikowany, a lista warunków do spełnienia jest jasna i czytelna. To po otrzymaniu bonu należy jeszcze spełnić dodatkowe warunki:

 • w ciągu 30 dni od otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz przedłożyć oświadczenie o tym, że nowe zatrudnienie spełnia warunki dotyczące odległości,
 • w ciągu 8 miesięcy dostarczyć dokument potwierdzający pozostawania w zatrudnieniu lub kontynuowania działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania bonu.

Co w przypadku utraty zatrudnienia?

Utrzymanie pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej to jeden z warunków, które należy spełnić po otrzymaniu świadczenia. Utrata posady wiąże się z koniecznością zwrócenia otrzymanych środków. Niestety czas na zwrot jest niezwykle krótki i wynosi jedynie 30 dni liczonych od dnia doręczenia wezwania starosty, w którym ten prosi o zwrot finansowania. Jeśli wykorzystałeś już przysługujące środki i nie masz oszczędności, sprawdź, w jaki sposób możesz zdobyć potrzebne pieniądze. Jedną z możliwości jest złożenie wniosku o pożyczkę pozabankową, która w niektórych przypadkach udzielana jest nawet osobom bezrobotnym. W przypadku Twojej niewypłacalności, wezwanie o spłatę zobowiązania otrzyma Twój poręczyciel.

Sposobem na zachowanie prawa do korzystania z bonu, mogłoby okazać się rozpoczęcie nowej pracy, również z dala od dotychczasowego miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności poinformować urząd o utracie posady (najpóźniej w ciągu 7 dni), a następnie podjąć pracę i ponownie złożyć oświadczenie o podjęciu nowego zatrudnienia i spełnieniu warunku dotyczącego odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Najczęstsze pytania o bon zasiedleniowy

Bon zasiedleniowy przyznawany jest w związku z podjęciem pracy przez osobę bezrobotną z dala od miejsca zamieszkania. Chociaż zasady przyznawania środków są jasne, to wciąż pojawia się wiele pytań związanych z tym tematem. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze z nich.

Czy do uzyskania bonu na zasiedlenie, konieczne jest podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę?

Przepisy jasno określają, że bon może otrzymać osoba, która została zatrudniona na podstawie takiej umowy, która będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym. Pracodawcy z kolei bardzo często proponują nowozatrudnionym umowę zlecenie lub o dzieło, szczególnie w czasie tzw. okresu próbnego. Od tych umów nie zawsze odprowadzane są wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli jednak zależy Ci na otrzymaniu bonu, możesz zawnioskować o odprowadzenie takich składek. Musisz jednak liczyć się z tym, że Twoje zarobki zostaną pomniejszone o wysokość składek. A to sprawi, że Twoja wypłata może być niższa niż tzw. minimalna krajowa.

Jak długo trzeba być bezrobotnym, żeby dostać bon na zasiedlenie?

W tym wypadku ustawodawca nie określił żadnego minimalnego okresu. To oznacza, że wniosek o przyznanie bonu można złożyć nawet następnego dnia po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Czy bon na zasiedlenie jest jednorazowy?

Tak. Bon przyznawany jest w celu podjęcia pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej z dala od miejsca zamieszkania i wypłacany jest jednorazowo. Otrzymane środki można spożytkować na dowolny cel, niekoniecznie związany z urządzeniem się w nowym miejscu.

Ile czeka się na decyzję o bon na zasiedlenie?

Starosta ma 30 dni od dnia otrzymania wniosku, na podjęcie decyzji i powiadomienie bezrobotnego o sposobie jego rozpatrzenia. Jeśli decyzja będzie pozytywna, urząd pracy poinformuje Cię o terminie spotkania, na którym zostanie podpisana umowa i weksel zabezpieczający. Na takie spotkanie należy udać się wraz z poręczycielem, który będzie odpowiadał finansowo w przypadku Twojej niewypłacalności.

Czy bon na zasiedlenie podlega opodatkowaniu?

Bon zasiedleniowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku, w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy.

Źródła:

1. https://lexlege.pl/ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy/art-66n/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • S
  S

  San

  15.03.2023, 16:10

  Wyróżniający się komentarz

  Dzięki Daria! Bardzo fajny i zrozumiały tekst!

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie