Pożyczka pod weksel – czym jest? Czy warto brać pożyczki na weksel?

Pożyczka pod weksel - czym jest? Czy warto brać pożyczki na weksel?

Choć duże, krajowe lub międzynarodowe firmy zdają się dominować usługi pożyczkowe, to nie mają one wyłączności na ten sektor rynku finansowego. Poza pożyczkami internetowymi i udzielanymi w placówkach stacjonarnych przez duże marki, istnieje także dobrze rozwinięty rynek pożyczek prywatnych. Wielu traktuje go z rezerwą, dlatego popularne są zabezpieczenia. Co to jest pożyczka pod weksel?

Sektor pożyczek prywatnych, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na udzielaniu zobowiązań między osobą prywatną a stroną, która nie specjalizuje się w działalności pożyczkowej (może to być zarówno przedsiębiorca, jak i inna osoba prywatna). Pożyczki prywatne to wciąż popularna alternatywa dla klasycznych zobowiązań oferowanych przez firmy pożyczkowe i banki. Kluczową kwestią jest tutaj zdolność kredytowa, która wielu konsumentom nie pozwala ubiegać się gdzie indziej o potrzebny zastrzyk gotówki.

Szukasz pożyczki? Sprawdź nasze rankingi:

Poszukując wiarygodnej strony do transakcji, warto pamiętać o zachowaniu ostrożności. Na wizerunek sektora pożyczek prywatnych niekorzystnie w ostatnich latach wpływały doniesienia o nieuczciwych praktykach wielu pożyczkodawców, którzy np. naliczali horrendalne koszty zobowiązań lub stosowali inne praktyki o znamionach oszustwa. Klienci stali się przez to ostrożniejsi, coraz częściej szukając informacji na temat dostępnych zabezpieczeń związanych z pożyczkami prywatnymi.

Co to jest pożyczka pod weksel?

Jednym z najbardziej wartościowych sposobów na zabezpieczenie pożyczki prywatnej jest weksel. Stanowi on alternatywę dla klasycznych umów cywilno-prawnych, które zazwyczaj traktowane są jako podstawa przy udzielaniu prywatnego zobowiązania. Weksel to papier wartościowy. W tej formie określa się często jego role: gwarancyjną, obiegową, płatniczą, kredytową oraz refinansową.

Ponadto, weksel stanowi swoiste zabezpieczenie na obu stron transakcji (trasata – spłacającego i remitenta – udzielającego pożyczki). Jest to dowód np. w przypadku problemów ze spłatą ze strony konsumenta. Ponadto, weksel jest przydatny także w kwestii udokumentowania dodatkowych kosztów zobowiązania. Warto sporządzić go w celu uniknięcia potencjalnych dowolnych komplikacji i niejasności.

Co musi znaleźć się na wekslu?

Rozważając możliwość zaciągnięcia pożyczki pod weksel, warto pamiętać o podstawowych informacjach, jakie muszą się na nim znaleźć. Pamiętanie o umieszczeniu niezbędnych informacji może wpływać na to, czy jest on w ogóle ważny.

  • Każdy weksel musi zawierać dane osobowe, datę i podpisy obu stron transakcji.
  • Trasat, czyli zaciągający zobowiązanie, musi wyraźnie zadeklarować się, że pożyczka będzie spłacana terminowo.
  • Nie można też zapomnieć o wpisaniu terminu i formy spłaty pożyczki.

Weksel – podstawa prawna

Choć sektor pożyczek prywatnych wielu uznaje za pozbawiony restrykcyjnych regulacji, to inaczej wygląda sprawa w kontekście stosowania weksla. Zasady udzielania i funkcjonowania tych papierów wartościowych reguluje bowiem tzw. prawo wekslowe.

W myśl zapisów z 28 kwietnia 1936 roku, weksel zaczyna funkcjonować w momencie, gdy osoba zobowiązująca się do spłaty pożyczki (trasat) potwierdza to przez podpis. Wówczas weksel staje się papierem wartościowym, który stanowi nie tylko dowód zawarcia określonej umowy między stronami, ale i staje się towarem. W trakcie trwania pożyczki weksel może zatem odsprzedać innemu wierzycielowi, który przejmie na siebie obowiązek dopilnowania spłaty zobowiązania przez pożyczkodawcę.

Reasumując, weksel odgrywa rolę zabezpieczenia nie tylko dla konsumenta, ale i głównie dla strony użyczającej pieniędzy w ramach pożyczki prywatnej.

Pożyczka pod weksel – korzyści

W pierwszej kolejności warto przytoczyć korzyści, jakie płyną z opisywanej formy transakcji pozabankowej.

Przede wszystkim, pożyczki pod weksel nie wiążą się z obowiązkiem weryfikacji historii kredytowej konsumenta. Teoretycznie, o pożyczkę pod weksel może ubiegać się także osoba zadłużona, z negatywną historią kredytową lub taka, która posiada już bieżące, zaciągnięte zobowiązania.

Pożyczka pod weksel oznacza też minimum formalności. Rzadko stosowaną praktyką jest bowiem zwracanie się z prośbą o okazanie zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu. Dokument tożsamości i deklaracja pożyczkodawcy na wekslu to często wszystko, co jest wymagane do sfinalizowania transakcji. Specjalnie dla czytelników Czerwonej Skarbonki przygotowaliśmy bezpłatny wzór weksla in blanco z deklaracją.

Ryzyko związane z wzięciem pożyczki pod weksel

W wyżej opisanej rubryce, w której wymieniono obowiązkowe informacje, jakie muszą znaleźć się na wekslu, dostrzec można brak jednej istotnego parametru. Jest to koszt pożyczki, który niestety – nie jest wymagany do podania na wekslu. Z tego względu należy dopilnować ze szczególną starannością, aby druga strona transakcji zawarła faktyczną kwotę pożyczki. Najlepiej, aby wpisano ją tuż przed sporządzeniem podpisów przez obie strony.

W przeciwnej sytuacji, może dojść do nadużycia – konsument na papierze będzie musiał spłacić więcej, niż wcześniej ustalił z nieuczciwym pożyczkodawcą. Prowadzić to może nie tylko do popadnięcia w kłopoty finansowe, ale i ściągnięcia na siebie widma działań windykacyjnych.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły