Pożyczka pod weksel – jak działa? Czy warto?

W świecie dynamicznych zmian finansowych pożyczka pod weksel wyłania się jako alternatywna opcja dla tradycyjnych metod kredytowania. Ta forma pożyczki, choć znana od dawna, zyskuje na popularności w obliczu rosnących wymagań kredytowych i zaostrzonych warunków bankowych. W tym artykule przybliżymy, jak funkcjonuje pożyczka pod weksel, analizując jej mechanizm działania, wymagania i potencjalne korzyści.

Kluczowe informacje

 • Pożyczka pod weksel wyłania się jako opcja alternatywna do tradycyjnych metod kredytowania, zyskując popularność w obliczu rosnących wymagań kredytowych i zaostrzonych warunków bankowych.
 • Istnieją dwa główne typy weksli: własny (sola) i trasowany (trata).
 • Pożyczka na weksel umożliwia uzyskanie środków bez standardowej weryfikacji kredytowej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty kwoty wekslem. Ważne jest, aby weksel zawierał wszystkie niezbędne elementy określone przez prawo.
 • Warunki umowy wekslowej są ustalane indywidualnie, pozwalając inwestorowi na dostosowanie kwoty pożyczki. Jednakże brak ostrożności i niewłaściwe warunki mogą prowadzić do nadmiernych kosztów lub problemów prawnych.

Czym jest weksel?

Weksel jest instrumentem finansowym o charakterze pisemnym, który stanowi formalne zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty pieniędzy w ustalonym terminie. Jest to rodzaj papieru wartościowego, który odgrywa istotną rolę w transakcjach handlowych i finansowych.

Co ciekawe, weksel, choć jest tradycyjnym narzędziem finansowym, rzadko jest stosowany w dużych transakcjach pożyczkowych. Jego nieco przestarzała formuła, ustępuje miejsca prostszym i równie efektywnym sposobom zabezpieczenia pożyczonych środków. Niemniej jednak weksel nadal cieszy się zainteresowaniem zwłaszcza wśród indywidualnych inwestorów, którzy oferują prywatne pożyczki.

Jakie są formy weksla?

Wyróżniamy dwa rodzaje weksli: weksel własny, czyli sola oraz weksel trasowany, inaczej trata. Różnią się one osobą odpowiedzialną za jego sporządzenie oraz stroną, która ma dokonać płatności.

 • Weksel własny – w tym wypadku to wystawca dokumentu zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy w wyznaczonym miejscu i terminie. W przypadku weksla własnego to wystawca pełni rolę płatnika.
 • Weksel trasowany – to dokument, w którym wystawca zobowiązuje określoną osobę, zwaną trasatem, do przekazania ustalonej sumy pieniędzy odbiorcy (remitentowi) weksla. W takiej sytuacji mamy do czynienia z trzema stronami: wystawcą weksla, który jest wierzycielem trasata i nakazuje mu spłatę długu na rzecz remitenta – drugiego wierzyciela. W ten sposób jeden dług jest regulowany, zaspokajając jednocześnie roszczenia obu wierzycieli.

Na czym polega pożyczka na weksel?

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie pożyczki prywatnej jest weksel. Stanowi on alternatywę dla klasycznych umów cywilno-prawnych, które zazwyczaj traktowane są jako podstawa przy udzielaniu prywatnego zobowiązania. Proces udzielania pożyczki na weksel wygląda podobnie jak w przypadku tradycyjnego finansowania.

Różnica polega jednak na tym, że pożyczkobiorca nie przechodzi standardowej weryfikacji kredytowej, a jedynie podpisuje weksel, w którym zobowiązuje się do spłacenia pewnej kwoty w określonym terminie. 

W przypadku braku spłaty pożyczki, pożyczkodawca może wyegzekwować należność na drodze sądowej w ramach postępowania nakazowego. Zaletą (z punktu widzenia wierzyciela) tego postępowania jest szybkie rozpoznanie sprawy, bez uczestnictwa stron. Dodatkowo sąd w czasie postępowania nakazowego nie sprawdza, czy roszczenie z weksla jest uzasadnione, a jedynie rozpoznaje sprawę z formalnego punktu widzenia 1.

Weksel – podstawa prawna

Choć sektor pożyczek prywatnych często uznaje się za pozbawiony restrykcyjnych regulacji, to inaczej wygląda sprawa w kontekście stosowania weksla. Zasady udzielania i funkcjonowania tych papierów wartościowych reguluje bowiem tzw. prawo wekslowe.

W myśl zapisów z 28 kwietnia 1936 roku, weksel zaczyna funkcjonować w momencie, gdy osoba zobowiązująca się do spłaty pożyczki (trasat) potwierdza to przez podpis. Wówczas weksel staje się papierem wartościowym, który stanowi nie tylko dowód zawarcia określonej umowy między stronami, ale i staje się towarem. W trakcie trwania pożyczki weksel może zatem odsprzedać innemu wierzycielowi, który przejmie na siebie obowiązek dopilnowania spłaty zobowiązania przez pożyczkodawcę.

Reasumując, weksel odgrywa rolę zabezpieczenia nie tylko dla konsumenta, ale i głównie dla strony użyczającej pieniędzy w ramach pożyczki prywatnej.

Jak wygląda weksel?

Do końca 2006 roku istniał oficjalny wzór blankietu wekslowego, zatwierdzony przez urzędy. Jednak w związku ze zmianą przepisów prawa wekslowego, która weszła w życie 1 stycznia 2007 roku, wzór ten został zlikwidowany dzięki czemu, można stosować blankiety wekslowe o zróżnicowanym wyglądzie.

Pożyczka na weksel - blankiet urzędowy polskiego weksla

Co ciekawe, ustawa nadal precyzyjnie określa elementy, które muszą być zawarte na wekslu, aby był on ważny. O czym mowa?

 • Wyraźne oznaczenie słowa „weksel” w dokumencie.
 • Bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej kwoty.
 • Wskazanie daty zapłaty.
 • Określenie miejsca, w którym zapłata ma być dokonana.
 • Podanie nazwiska osoby, której lub na czyje zlecenie ma być dokonana płatność.
 • Określenie daty i miejsca wystawienia weksla.
 • Podpis osoby wystawiającej weksel.

Zasady udzielania, ale i działania weksli ściśle reguluje prawo wekslowe. Zgodnie z nim weksel staje się ważny, kiedy pożyczkobiorca potwierdza swoim podpisem zobowiązanie do spłaty pożyczki.

Jak pożyczać pieniądze na weksel?

W przypadku pożyczki na weksel pożyczkodawcą może zostać niemal każdy, kto dysponuje odpowiednią sumą pieniędzy. Warunki umowy wekslowej są ustalane indywidualnie przy każdej transakcji. To oznacza, że inwestor może udzielić Ci pożyczki na kwotę według własnego uznania – od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Otrzymane środki możesz wykorzystać zgodnie z własnymi potrzebami, czy to na zakup samochodu, remont domu, czy na codzienne wydatki.

Nie masz zdolności kredytowej aby otrzymać kredyt z banku czy instytucji pozabankowej? Pomyśl o poprawieniu swojej sytuacji finansowej. W niektórych sytuacjach jedynym rozwiązaniem może okazać się jedynie ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jak pożyczyć pieniądze na weksel? Oto najważniejsze etapy.

 1. Zrozumienie weksla. Upewnij się, że rozumiesz, czym jest weksel i jakie ma konsekwencje prawne. Weksel to formalne zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty pieniędzy w ustalonym czasie.
 2. Wybór odpowiedniego inwestora. Znajdź inwestora lub pożyczkodawcę, który oferuje pożyczki pod weksel. Może to być osoba prywatna, instytucja finansowa lub firma pożyczkowa. Upewnij się, że inwestor jest godny zaufania i ma dobre opinie.
 3. Negocjowanie warunków. Przed sporządzeniem weksla, negocjuj warunki pożyczki, takie jak kwota pożyczki, oprocentowanie, terminy spłat oraz wszelkie dodatkowe opłaty.
 4. Sporządzenie weksla. Weksel musi zawierać określone informacje, takie jak kwota pożyczki, termin płatności, dane obu stron transakcji oraz podpis wystawcy. W przypadku weksla trasowanego wskazane będzie również nazwisko trasata.
 5. Zabezpieczenie transakcji. Zastanów się, czy potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia poza wekslem, takiego jak: umowa cywilnoprawna, która szczegółowo określi warunki pożyczki.
 6. Zrozumienie ryzyka. Bądź świadomy potencjalnych ryzyk, takich jak trudności ze spłatą długu, możliwe działania windykacyjne, czy ryzyko związane z pożyczkodawcami działającymi na szarym rynku.
 7. Konsultacja z ekspertem. Rozważ konsultację z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby upewnić się, że wszystkie aspekty transakcji są zrozumiałe i nie naruszają prawa.
 8. Dokumentacja. Zachowaj wszystkie dokumenty i dowody związane z transakcją, w tym kopię weksla i wszelkie umowy dodatkowe.
Jak wyjść z długów? Poradnik Poradnik

Jakie jest ryzyko związane z wzięciem pożyczki pod weksel?

W wymienionym wyżej zestawieniu informacji, które muszą się znaleźć na wekslu, można zauważyć brak jednego kluczowego elementu – kosztu pożyczki. Niestety, prawo wekslowe nie wymaga podawania tego parametru, co sprawia, że musisz zwrócić na to dodatkową uwagę podczas zawierania umowy.  Istotne jest jednak, aby kwota pożyczki została wyraźnie określona i wpisana na dokumencie przed podpisaniem go przez obie strony transakcji.

Jeśli tego nie zrobisz, może dojść do nadużyć ze strony pożyczkodawcy. W takim przypadku możesz zostać zmuszony do spłaty wyższej sumy niż pierwotnie ustalona, co doprowadzi do poważnych problemów finansowych oraz ryzyka pojawienia się działań windykacyjnych. Dlatego zawsze należy dokładnie sprawdzić i potwierdzić wszystkie szczegóły związane z kwotą pożyczki przed finalizacją umowy.

Pożyczka na weksel – wady i zalety

Czy warto skusić się na pożyczkę na weksel? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dla jednych może to być jedyna deska ratunku, która umożliwia pozyskanie finansowania, a dla innych – pułapka, która prowadzi do spirali zadłużenia. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, zebrałam najważniejsze zalety i wady, z punktu widzenia przyszłego pożyczkobiorcy. 

Zalety dla pożyczkobiorcy:

 • Brak weryfikacji zdolności kredytowej. 
 • Minimum formalności (pożyczka pozabankowa na weksel wymaga okazania jedynie dokumentu tożsamości).
 • Brak sprawdzania historii kredytowej, dzięki czemu pożyczka prywatna na weksel dostępna jest również dla osób ze złą historią kredytową czy osób zadłużonych. 

Wady dla pożyczkobiorcy:

 • Szybka droga do tego, aby popaść w spiralę zadłużenia.
 • Większe ryzyko – decydując się na pożyczki udzielane przez osoby indywidualne, warto pamiętać o ryzyku, jakie wiążą się z podawaniem danych osobowych. 
 • Niebezpieczeństwo zostania oszukanym. 

Pożyczka pod weksel czy chwilówka. Co wybrać?

Indywidualna pożyczka wekslowa, podobnie jak chwilówka, oferuje szybki dostęp do dodatkowych środków bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane procedury. Jednak należy pamiętać, że koszty naliczane przez sektor pozabankowy, w odróżnieniu od pożyczek wekslowych, regulowany jest, chociażby przez Ustawę antylichwiarską. Ta nakłada na pożyczkodawców obowiązek stosowania się do ograniczeń dotyczących kosztów dodatkowych oraz ustala maksymalne stawki odsetek za opóźnienia w spłatach. Z kolei akceptując weksel, zgadzasz się na warunki uzgodnione z inwestorem, a brak ostrożności może skutkować nieproporcjonalnie wysokimi kosztami pożyczki w stosunku do pożyczonej sumy. Co więcej, zgodnie z prawem dopuszczalne jest wydanie także weksla in blanco, czyli bez określenia konkretnej kwoty pożyczki. 

Czym jeszcze różnią się obie formy finansowania? Umowa pożyczki podpisywana z firmą pozabankową jest skonstruowana w taki sposób, że pożyczkobiorca zna wszystkie opłaty, które czekają go w związku z otrzymaniem finansowaniem. Pożyczki prywatne rządzą się swoimi prawami, co często daje szerokie pole do nadużyć, w czasie tworzenia samej umowy. 

Prywatna pożyczka nie jest widoczna w bazach rejestrów dłużniczych, a finansowanie udzielone przez instytucję pozabankową już tak. Warto jednak pamiętać, że pożyczki pod weksel mogą być obciążone bardzo wysokimi kosztami. Nie ogranicza ich bowiem żadna ustawa. To sprawia, że zaleta, jaką jest brak weryfikacji mocno traci na znaczeniu.

Daria Rek – ekspertka portalu Czerwona Skarbonka

Zdecydowanie bezpieczniejszą formą finansowania jest pożyczka pozabankowa. Czasami jednak nie ma możliwości pozyskania finansowania z instytucji finansowej, a tym bardziej z banku. Decydując się więc na pożyczkę na weksel warto zrobić dokładny rekonesans i wybrać naprawdę zaufanego pożyczkodawcę.

Pożyczki pod weksel – alternatywy:

Opinie:
3,7/5
Okres spłaty
4 - 50 miesięcy
Wiek pożyczkobiorcy
21 - 80 lat
Czas wypłaty
15 minut
Kwota
1 000 - 30 000 zł

1709 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
6 - 120 miesięcy
Wiek pożyczkobiorcy
21 - 70 lat
Czas wypłaty
30 minut
Kwota
1 000 - 150 000 zł

2212 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
3.
taRata pożyczka online
Okres spłaty
3 - 36 miesięcy
Wiek pożyczkobiorcy
18 - 80 lat
Czas wypłaty
max 15 minut
Kwota
100 - 60 000 zł

1851 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

FAQ: Najczęściej zadawane pytania

Czy weksel jest legalny?

Tak, weksel jest legalnym instrumentem finansowym, szeroko uznawanym i stosowanym w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Weksel, jako dokument wartościowy, stanowi formalne zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty pieniędzy w ustalonym terminie. Jest regulowany przez szczegółowe przepisy prawne, które określają, jak powinien być sporządzony, jakie informacje powinien zawierać, a także procedury związane z jego egzekwowaniem.

Gdzie pożyczyć pieniądze od osoby prywatnej?

Obecnie nie ma szeroko dostępnej, centralnej platformy do poszukiwania pożyczek pod weksel. W odróżnieniu od zorganizowanych instytucji pożyczkowych i banków brak jest dużego inwestora gotowego zainwestować środki w stworzenie takiego systemu. Dlatego poszukiwanie takich pożyczek często odbywa się za pomocą bardziej tradycyjnych metod. Serwisy ogłoszeniowe pełne są ogłoszeń typu „udzielę pożyczki pod weksel” czy „prywatny inwestor udzieli pożyczki”, które mogą być punktem wyjścia dla zainteresowanych tym sposobem finansowania.

Ile kosztuje weksel pożyczki?

Koszt pożyczki pod weksel może się różnić w zależności od wielu czynników (np. kwoty zobowiązania czy opłat dodatkowych) i niestety nie istnieje coś takiego jak jednolita stawka.

Jaką kwotę można pożyczyć na weksel?

Kwota, która może zostać udzielona jako pożyczka na weksel, jest ustalana indywidualnie między osobą wystawiającą weksel a odbiorcą.

Polecamy:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1 Rek, Joanna. „Proces dochodzenia roszczeń z weksla w postępowaniu nakazowym.” Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia” 8 (2017): 53-61

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
3.4/5 - (30 votes)
Komentarze (5)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • G
  G

  Grazyna

  03.01.2022, 10:25

  Wyróżniający się komentarz

  Potrzebuję pilnie pożyczkę na weksel

 • J
  J

  Jadwiga

  07.02.2023, 17:32

  Wyróżniający się komentarz

  Potrzebuję pilnej pożyczki na weksel

  • B
   B

   Bożena

   28.04.2023, 09:46

   Wyróżniający się komentarz

   Dzień dobry . Znalazła Pani coś uczciwego?

 • A
  A

  Aga

  24.05.2022, 00:11

  Wyróżniający się komentarz

  Poszukuje pilnie pozyczke na weksel

 • M
  M

  Marek Kruszka

  18.03.2022, 08:29

  Wyróżniający się komentarz

  2000 na weksel

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()