Czy pożyczki pozabankowe są widoczne w BIK?

Czy pożyczki pozabankowe są widoczne w BIK?

Jeszcze do niedawna BIK był „zarezerwowany” jedynie dla banków. Obecnie współpracuje z nim coraz więcej firm pożyczkowych. Te z nich, które przekazują do BIK dane o powstaniu zobowiązania, robią to od razu po podpisaniu umowy. Kolejna informacja jest wysyłana po spłacie zobowiązania lub w sytuacji gdy dłużniki spóźnia się z regulowaniem płatności na czas.

Kto korzysta z BIK?

Każdy bank zobligowany jest do tego, by wymieniać się danymi z Biurem Informacji Kredytowej. Banki nie tylko mają obowiązek sprawdzać przyszłych klientów w BIK, ale i udostępniać dane kredytobiorców. Tym samym wszystkie transakcje których dokonujemy w banku, prędzej czy później będą widoczne w BIK.

Mowa tu o takich działaniach jak:

  • debet na rachunku,
  • uruchomienie limitu odnawialnego na koncie,
  • korzystanie z karty kredytowej,
  • wzięcie kredytu lub pożyczki.

Tak postępują banki. A jak działają prywatne firmy? Czy pożyczki pozabankowe są widoczne w BIK? Wszystko zależy od tego czy dana firma pozabankowa współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej i czy przed udzieleniem pożyczki sprawdza rejestry dłużników. Jeśli firma pożyczkowa sprawdza klienta w BIK, to w przypadku opóźnienia przekaże negatywną informację do rejestru. Jeśli nie, nie zrobi tego (chociaż oczywiście przekaże informacje o braku spłaty do innych baz).

Sprawdź raport w BIK

Obecnie coraz więcej instytucji pozabankowych przekazuje dane pożyczkobiorców do BIK. Tym samym większość pożyczek pozabankowych jest widocznych w tym rejestrze. Warto jednak wiedzieć, że na to, by przekazać dane do BIK firma pożyczkowa potrzebuje zgody klienta. Stąd też w umowie pożyczki lub w regulaminie danej firmy możemy spotkać następujący zapis:

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez (nazwa firmy pożyczkowej) do Biura Informacji Kredytowej S.A. informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z (nazwa firmy pożyczkowej) umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Jeśli wyrazimy taką zgodę, nasze dane zostaną przekazane do BIK. Do Biura Informacji Kredytowej trafi wówczas informacja o tym, że wzięliśmy pożyczkę. We wspomnianym rejestrze będzie także widoczne to jak ją spłacamy. Odnotowane zostaną wszelkie opóźnienia w uiszczaniu kolejnych rat.

Jak sprawdzić czy pożyczka widnieje w BIK?

Najprostszym sposobem na to, by sprawdzić czy pożyczka widnieje w BIK, jest pobranie raportu na temat aktualnych zobowiązań. W BIK widoczna jest także historia spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek. W sytuacji, gdy spóźniliśmy się ze spłatą powyżej 60 dni informacja o tym fakcie może (ale nie musi) trafić do BIK. Jeśli tak się stanie, BIK będzie mógł przetwarzać wspomniane dane przez okres 5 lat nawet bez naszej zgody. Dotyczy to jednak tylko „przeterminowanych” płatności.

Jeśli dotąd terminowo spłacaliśmy swoje zobowiązania, możemy wycofać u pożyczkodawcy zgodę na przetwarzanie tych informacji. Gdy się na to zdecydujemy z BIK „znikną” dane o terminowo obsługiwanych pożyczkach i kredytach. Cofnięcie wyrażonej wcześniej zgody mija się jednak z celem, gdyż terminowe płatności przyczyniają się do budowania pozytywnej historii kredytowej i działają na naszą korzyść.

Z kolei złych danych z BIK (przynajmniej przed upływem 5 lat) usunąć nie sposób. Jedynym, co możemy zrobić jest niedopuszczenie do pojawienia się opóźnień w płatnościach. Mamy także prawo wnioskować o usunięcie błędnych lub nieaktualnych danych.

Dobrą praktyką jest ustawienie „alertów BIK”, dzięki czemu będziemy wiedzieli o każdym nowym wniosku kredytowym. Powiadomienie otrzymamy również wtedy, gdy ktoś sprawdzi nas w BIK.

Czy bank wie, ile mamy pożyczek?

Jeśli dana instytucja współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej, to informacja o tym ile mamy pożyczek będzie widoczna dla banku. Wpłynie to na naszą zdolność i wiarygodność kredytową, gdyż im więcej mamy aktywnych zobowiązań, tym mniejsza jest szansa na to, że otrzymamy kolejny zastrzyk gotówki.

W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni czy firma w której wzięliśmy pożyczkę współpracuje z BIK, możemy pobrać raport z BIK i przekonać się jakie informacje na nasz temat się w nim znajdują. Do tego samego raportu będą mieć dostęp instytucje finansowe, które nim udzielą nam kredytu lub pożyczki, dokładnie sprawdzą nas w BIK. Informacja o tym czy dana firma współpracuje z BIK, powinna widnieć również na jej stronie internetowej.

Czy pożyczki pozabankowe są widoczne w BIK? Podsumowanie

Z roku na rok przybywa firm pożyczkowych, które współpracują z BIK. Dzięki temu mogą one działać zgodnie z zasadami odpowiedzialnego pożyczania i chronić swoich klientów przed wpadnięciem w pętlę zadłużenia. Ponadto, dla wielu pożyczkobiorców fakt, że ich zobowiązania widnieją w BIK, to najlepsza motywacja do tego, by terminowo spłacać swoje długi. Współpraca z BIK jest również korzystna dla firmy pożyczkowej. Może ona sprawdzić potencjalnego klienta oraz przyjrzeć się temu czy dotąd był on solidnym i terminowym płatnikiem.

Warto wiedzieć, że nawet jeśli widniejemy w którejś z baz dłużników nie musi to automatycznie oznaczać negatywnej decyzji kredytowej. Jak twierdzą same firmy pożyczkowe, każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, dzięki czemu finansowe wsparcie mogą otrzymać nawet osoby mające negatywną historię kredytową. Jeśli planujemy wnioskować o kredyt w banku, spłaćmy swoje zobowiązania. Przyczyni się to do poprawienia naszej zdolności kredytowej i zwiększy szanse na wydanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Czy zatem pożyczki pozabankowe są widoczne w BIK? Tak i z roku na rok coraz więcej firm taką wymianę danych z BIK prowadzi.

Sprawdź oferty chwilówek
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły