Czy raty kredytu można wrzucić w koszty?

Czy raty kredytu można wrzucić w koszty?

Prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej wymaga inwestowania. Niektóre wydatki niekiedy trudne są do pokrycia z bieżących środków, przez co konieczne staje się skorzystanie z pomocy finansowej. Czy raty kredytu można wrzucić w koszty?

Tysiące polskich przedsiębiorców co roku może pochwalić się korzystnymi wynikami swoich działalności gospodarczych. Wiele tych wyników byłoby niemożliwe do osiągnięcia, gdyby nie konkretne działania stymulujące systematyczny rozwój firmy.

Istnieją jednak wydatki, których nie chce się lub nie można pokryć z bieżących zasobów finansowych. W takiej sytuacji, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu. Tego rodzaju zobowiązanie finansowe wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami.

Pożyczka firmowa – kosztowne wspomożenie firmowego budżetu

Pożyczka dla firm zawiera standardowe  koszty, nieróżniące się zbytnio od tych, jakie związane są ze zwykłymi kredytami konsumenckimi. Przedsiębiorca musi zatem uiścić prowizję i odsetki, a wielu wykupuje dodatkowo jeszcze ubezpieczenie, co jest kolejnym obciążeniem finansowym.

Nie jest zatem dziwne, że podobnie jak przy zakupie np. firmowego samochodu czy sprzętu, polskich przedsiębiorców nurtuje kwestia szansy na zminimalizowanie kosztów związanych z inwestowaniem w rozwój firmy. Warto odpowiedzieć zatem na często pojawiające się pytanie – czy raty kredytu można wrzucić w koszty?

Wliczenie rat kredytu w koszty – podstawa prawna

Odpowiedzią na wcześniej wspomniane pytanie będzie przedstawienie bieżącego stosunku prawa do kredytów firmowych. Konkretniej, mowa o ustawie o PIT (art. 23), która reguluje kwestię kosztów uzyskania przychodu.

Czytamy tam, że kredyt zaciągnięty na potrzeby prowadzonego przedsiębiorstwa nie powoduje tzw. przychodu podatkowego. Nie zalicza się to przez to ani do grona podatku od towarów i usług, jak i podatku dochodowego.

Ustawa nie uznaje też za koszty uzyskania przychodu wydatków na spłatę kredytów i pożyczek. Jednakże, za wyjątek traktuje jedynie skapitalizowane odsetki od tego rodzaju zobowiązań.

Warunki wliczenia rat kredytu w koszty

Zbierając powyższe informacje w całość. Na ratę kredytu trzeba spojrzeć z rozróżnieniem na jej części składowe. Samej kwoty stanowiącej część samego kredytu nie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Czym innym są jednak skapitalizowane odsetki, czyli koszty dodatkowe pożyczki. Podobnie sprawa wygląda w przypadku prowizji lub wspomnianych opłat z tytułu ubezpieczenia kredytu.

Wyżej wspomniane koszty odliczyć można wówczas, gdy pierwsza rata pożyczki nie została jeszcze spłacona. W przeciwnym wypadku – opisywane zasady nie działają wstecz. Pokryty już koszt nie może zostać wliczony w koszta.

Warunkiem wliczenia odsetek w koszty uzyskania przychodu jest ponadto reguła, by kredyt lub pożyczka były przeznaczone wyłącznie na działanie firmy. Zobowiązanie musi być zaciągnięte w celach osiągnięcia przychodu lub też zabezpieczenia źródła jego regularnego pozyskiwania, które zapewnia przedsiębiorstwu płynność finansową.

Podobnie prawo określa kwestię ubezpieczenia. Należy je wykupić jedynie w celu zabezpieczenia kredytu, nie uwzględniając osobistego życia przedsiębiorcy (np. ubezpieczenie na życie).

Kredyt na firmę a prywatna nieruchomość

Często zdarza się, że przedsiębiorcy lokują siedzibę lub jedyne biuro swojej firmy w nieruchomości, której są właścicielami. Wówczas, w przypadku zaciągnięcia kredytu na działalność firmy, prawo dopuszcza możliwość wliczenia jego kosztów w koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do powierzchni, jaką przedsiębiorstwo zajmuje w nieruchomości.

Jeśli, załóżmy, jest to duży pokój stanowiący 30% całej powierzchni nieruchomości, to dokładnie taką kwotę kosztów można wliczyć w koszty uzyskania przychodu w przedsiębiorstwie. Mowa tutaj zarówno o prowizji, jak i odsetkach i koszcie ubezpieczenia kredytu.

Wyjątki od wspomnianej reguły

Co ciekawe, od wspomnianej reguły istnieją konkretne wyjątki.

  • Pierwszy wyjątek to sytuacja, gdy pożyczka udzielana jest np. prywatnie między wspólnikami w danym przedsiębiorstwie.
  • Drugim wyjątkiem jest sytuacja, gdy kredyt zaciągany jest na cel inwestycyjny.

W obu sytuacjach możliwość wliczenia kosztów dodatkowych kredytu lub pożyczki (odsetek, prowizji, kosztu ubezpieczenia), nie funkcjonuje. W efekcie, przedsiębiorca musi je ponieść we własnym zakresie.

Podsumowanie

Podsumowując wyżej zawarte informacje. Wliczenie kosztów kredytu lub pożyczki w koszty uzyskiwania przychodu, jeśli spełni się wspomniane warunki, to warte uwagi udogodnienie dla przedsiębiorców ceniących jak największe odciążenie swojego oraz firmowego budżetu. Warto znać jednak nie tylko warunki, ale i wyjątki od zapisanej w prawie reguły.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły