Czym jest stawka WIBOR?

Czym jest stawka WIBOR?

Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny w krajowej walucie spotykają się ze stawką WIBOR. Wiemy, że jest ona związana z oprocentowaniem kredytów hipotecznych. Wyjaśnijmy, czym ona jest i dlaczego jest ważna dla kredytobiorców?

Definicja – co to jest WIBOR?

Zgodnie z definicją, WIBOR (czyli Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania pożyczek na naszym krajowym rynku międzybankowym. Według tej stopy banki udzielają pożyczek innym bankom. Jest to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach w ujęciu rocznym, przy czym odrzucane są wartości skrajne. WIBOR ustalany jest każdego dnia, na podstawie danych podanych przez banki o godzinie 11 w dni robocze.

Mówiąc prościej, WIBOR to oprocentowanie pożyczek, które banki są gotowe udzielić innym bankom. Publikacja ustalonych indeksów następuje w czasie fixingu, a uczestniczące w nim banki są zobowiązane do zawierania transakcji między sobą, po stawkach nie niższych od ustalonych. WIBOR ustalany jest na okresy czasowe dla kredytów udzielanych sobie wzajemnie przez banki. Symbol przy WIBOR odnosi się do czasu, na jaki pożyczka została udzielona (przykładowo, WIBOR 2W oznacza WIBOR 2-tygodniowy).


Najlepsze kredyty gotówkowe:

Ostatnia aktualizacja: 22 Września 2020
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Pożyczka online
2 - 96 miesięcy
Okres spłaty
1 500 - 4 500 zł
Kwota
12,63 %
? Maksymalne RRSO
RRSO
7,20 %
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
TF Bank Kredyt Gotówkowy
12 - 108 miesięcy
Okres spłaty
1 500 - 80 000 zł
Kwota
18,43 %
RRSO
7,20 %
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Santander Bank Polska - Tani Kredyt Online
3 - 120 miesięcy
Okres spłaty
5 000 - 30 000 zł
Kwota
7,44 %
RRSO
7,20 %
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Stawka WIBOR

Chociaż to banki wpływają na wysokość WIBOR, wpływ ten jest ograniczony, gdyż stawka musi mieścić się w przedziale między stopą depozytową a stopą lombardową (obie te stopy wyznaczane są przez Radę Polityki Pieniężnej). Decyzję o wysokości tych stóp podejmuje ona na podstawie złożonych analiz, mających za zadanie ustalenie niskiego i stabilnego poziomu inflacji. Wzrost stóp procentowych wiąże się z ze wzrostem inflacji, a także wzrostem zarobków. Teoretycznie zatem, gdy rosną raty kredytu, rosną też zarobki. WIBOR ma wpływ nie tylko na kredyty hipoteczne, ale także na wiele innych transakcji, do których dochodzi na rynkach finansowych.

Jaki wpływ ma WIBOR na kredyty hipoteczne?

Osoby, które zawarły umowę kredytu hipotecznego, nie od razu poznają całkowity koszt kredytu i wysokość każdej raty. Winę za to ponosi właśnie WIBOR. Na wysokość raty kredytu wpływa oprocentowanie. W czasie spłaty kredytu może się ono zmieniać, w zależności od zmiennej stawki bazowej, czyli WIBOR. Jest ona obok stałej marży, składową oprocentowania. Gdy więc utrzymuje się na równym poziomie, wysokość raty się nie zmienia, gdy natomiast rośnie, oprocentowanie kredytu również się waha. Niewielki wzrost WIBOR może oznaczać znaczny wzrost raty, natomiast spadek – jej obniżenie. Zasady aktualizacji zmian WIBOR znajdują się w umowie kredytu hipotecznego. Dzięki temu kredytobiorca wie, jak często będzie zmieniało się oprocentowanie.

To, jak często zmienia się oprocentowanie kredytów, zależy od tego, która ze stawek WIBOR jest brana przez bank pod uwagę przy ustalaniu oprocentowania kredytu. W przypadku WIBOR 3M stawka oprocentowania jest aktualizowana co trzy miesiące. Kredytobiorca ma wtedy pewność, że trzy kolejne raty będą tej samej wysokości. Spotyka się także kredyty, których oprocentowanie jest ustalana na podstawie WIBOR 6M czy, bardzo rzadko, WIBOR 12M. Analogicznie dają one sześć lub 12 miesięcy bez zmiany oprocentowania. Dlatego należy uważnie czytać umowy kredytowe.

Jakie znaczenie ma WIBOR dla konsumenta?

Skoro WIBOR to wskaźnik dotyczący głównie wewnętrznych procesów na rynku bankowym, to jakie ma on znaczenie dla osób zaciągających kredyty konsumenckie? Otóż kredyty konsumenckie to najczęściej kredyty zaciągane w złotówkach ze zmienną stopą procentową.

Wysokość zmiennej stopy oprocentowania nie jest sztywno ustalona. Niekiedy zdarza się, że banki oferuje klientom możliwość wyboru stawki WIBOR trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego. Zazwyczaj jednak większość banków oferowaniu kredyty oprocentowane na podstawie jednej z tych stawek.

I tutaj pojawia się pojęcie WIBOR, które w kontekście stop procentowych wielu klientów banków poznało już w formie „WIBOR 3M” lub „WIBOR 6M”.

WIBOR 3M czy 6M – który jest korzystniejszy?

Porównując dwa rodzaje stawek WIBOR pojawiające się w kontekście zaciągania kredytu, pod uwagę na początku trzeba oczywiście wziąć okres aktualizacji stopy procentowej. W przypadku WIBOR 3M, ma to miejsce co trzy miesiące, a w przypadku WIBOR 6M – co pół roku.

Biorąc pod uwagę te zróżnicowane czasy aktualizacji stopy – która będzie korzystniejszym wyborem? Wszystko uzależnione jest od zmian na rynku finansowym związanym ze stopami procentowymi. Jeśli w danym momencie ich wartość spada – wówczas bezpieczniejszy będzie WIBOR 3M.

Wynika to z faktu, że aktualizuje się on częściej, przez co spadają koszty z tytułu oprocentowania, jakimi obłożony jest dany kredyt hipoteczny. To korzyść, jaka płynie z zaciągania kredytu ze zmienną stopą procentową.

Jeśli jednak na rynku nadejdzie czas wzrostu wysokości stop oprocentowania pożyczek – wówczas, sytuacja zmienia się o 180 stopni. Wtedy to WIBOR 6M jest wyborem bardziej optymalnym, gdyż zmienia się on rzadziej. Pozwala to dłużej utrzymać koszty pożyczki na dotychczasowym poziomie do czasu aktualizacji, która nadejść może niekiedy już po „uspokojeniu się” sytuacji. W efekcie, WIBOR 6M może pozwolić czasem przeczekać niekorzystną koniunkturę.

WIBOR 3M czy 6M – nigdy nie ma złotego środka

Globalny kryzys finansowy z końca zeszłej dekady pokazał, że rynek finansowy daleki jest w dzisiejszych czasach od stabilności. Snucie dalekosiężnych prognoz jest zatem zazwyczaj bezcelowe, gdyż ciężko przewidzieć dokładne zachowania, chociażby, w sektorze stóp procentowych za kilka-kilkanaście lat.

Ten wymiar czasu pada tutaj nieprzypadkowo. Większość kredytów hipotecznych konsumenci zaciągają bowiem na lata, spłacając go w wielu ratach. Oznacza to zatem, że szanse na przejście przez skrajne między sobą wahania rynku finansowego w kwestii stóp procentowych są bardziej niż prawdopodobne.

Innymi słowy – podczas trwania kredytów hipotecznych trudno oczekiwać, aby wybór parametru 3M lub 6M przynosił nieustanne korzyści. W danym momencie mogą być one zauważalne, jednak niewiele później – klient może na tym tracić.

Kwestia wyboru parametru WIBOR owszem, powinna być oparta na ustosunkowaniu się do bieżącej sytuacji na rynku finansowym. Obecnie na przykład, WIBOR utrzymuje się na stabilnym, niezmiennym poziomie. Nie brakuje jednak głosów ekonomistów, że rynek finansów może przejść w najbliższym czasie załamanie. Wówczas, sytuacja może się zatem odwrócić. Nie ma zatem złotego środka. Pozostaje chłodna kalkulacja, odpowiednia ocena ryzyka, skonsultowanie się z kompetentnym doradcą i łut szczęścia.


Mogą Cię zainteresować:

Co ma wpływ na wysokość raty pożyczki w banku?

Co wpływa na wysokość raty kredytu lub pożyczki, którą bierze się w banku? Pierwszą rzeczą jest oprocentowanie i prowizja, na której zarabia bank. Każdy kredytobiorca może mieć wpływ na wysokość tego czynnika, korzystając z różnorakich rankingów i wybierając najtańsze oferty. Drugą rzeczą, na którą niestety nie ma się wpływu, jest właśnie stawka WIBOR. Można jednak zdecydować się na kredyt w momencie, kiedy stopy procentowe ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej są niższe, dzięki temu, chociaż w pewnym stopniu będziemy mogli to kontrolować.

Czy decydować się na kredyt w czasach niskich stawek WIBOR?

W dniu aktualizacji tego artykułu, czyli 23 kwietnia 2020 roku, mamy rekordowo niskie oprocentowania kredytów, wynoszące 0,7%. Sytuacja, kiedy mamy dostęp do wyjątkowo tanich kredytów utrzymuje się już od ponad 5 lat, a ostatnio oprocentowanie jeszcze zmalało wraz z obniżką stóp procentowych. Czy więc warto obecnie zdecydować się na kredyt?

Warto zauważyć jak prezentują się odpowiedniki tego wskaźnika w gospodarkach o wyższym PKB na osobę. W Szwajcarii jest to -0,75%, Niemczech 0%, w Wielkiej Brytanii 0,5%, a w USA 1,25%. Co może być interesujące, to USA podnosił w ostatnim czasie stopy procentowe (ta tendencja odmieniła się wraz z epidemią koronawirusa). W pozostałych krajach europy zachodniej wykres przypomina ten w Polsce. Wciąż malejące oprocentowania. Kwestia zaciągania kredytu w tym momencie sprowadza się do tego, czy ktoś wierzy w to, czy w ciągu kilku następnych lat nastąpi kryzys gospodarczy. A jest to całkiem prawdopodobne, zważywszy na sytuację epidemiologiczną.

Czy koszt kredytu wzrośnie w przypadku podwyżki stóp procentowych? Jeśli weźmiemy kredyt na 200 tys. zł, z okresem spłaty 25 lat, stałej marży 2%, tak będą drożały raty, wraz z rosnącym WIBORem 3M,

  • 1,7% – WIBOR, 1 023 zł – rata, 56 848 zł – całkowite koszta kredytu
  • 3,0% – WIBOR, 1 169 zł – rata, 100 754 zł – całkowite koszta kredytu
  • 5,0% – WIBOR, 1 414 zł – rata, 174 067 zł – całkowite koszta kredytu
  • 10,0% – WIBOR, 2 106 zł – rata, 381 934 zł – całkowite koszta kredytu

Obecnie możemy założyć, że mamy stawkę na poziomie 0,7%. Koszty kredytu są bardzo niskie, dostępność jest wysoka, a kredytobiorcy są zadowoleni. Jednak co się dzieje w sytuacji, kiedy stopy podnoszą się do 5%? Rata rośnie o 40%, a całkowity koszt o 300%. Te wskaźniki nie wyglądają zachęcająco, a 5% to realna stawka, do jakiej może urosnąć oprocentowanie, gdy będzie trwał lub zakończy się kryzys.

Stopy procentowe podczas kryzysu

Polacy, jak i ludzie w całej Europie, przyzwyczaili się do niskich kosztów kredytu. Minimalne stopy procentowe równają się niższym kosztom i większej dostępności. Wiele osób kredytuje się „pod sam korek” czyli zostawiają sobie niewielki margines na zmianę kosztów kredytu. Pensja starcza na koszty życia, ratę kredytu i niewiele więcej. Jest to krytyczna sytuacja i to właśnie osoby, które zarządzały finansami w taki sposób, traciły mieszkania i majątki całego swojego życia podczas kryzysu w 2008 roku. Jak się przed tym chronić?

Możliwości jest kilka. Pierwsza i najprostsza to ustalenie niższej raty i która zapewni większy bufor pomiędzy miesięcznymi przychodami a wydatkami. Minus tego rozwiązania to większe koszty kredytu. Drugie rozwiązanie to nadpłacanie kredytu lub oszczędzenie wystarczająco, żeby mieć pieniądze na spłatę rat przez co najmniej 6 lub najlepiej 12 miesięcy. Tyle powinno wystarczyć, żeby WIBOR się ustabilizował i wrócił do niższego poziomu. Do tego należy też dodać zwiększone ryzyko utraty pracy oraz zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie pożyczki na spłatę zobowiązań, co jest częste podczas słabszego okresu w gospodarce.

Co prawda, nie są to wygodne rozwiązania, jednak strata mieszkania również nie należy do przyjemnych doznań. Warto na taką możliwość przygotować się przed faktem, żeby później spać spokojnie.

Dopisek – cień epidemii i rekordowo niski WIBOR

Z powodu groźby recesji, w którą może wpędzić polską i światową gospodarkę pandemia koronawirusa, NBP zdecydował się kolejną obniżkę stóp procentowych 8 kwietnia 2020 roku1. Miało to na celu zmniejszenie kosztów kredytowych, aby odciążyć wydatki krajowych firm. WIBOR stał się rekordowo niski i na stan 23.04.2020 wynosi:

  • WIBOR 3M – 0,70%,
  • WIBOR 6M – 0,71%.

Jeśli dotychczasowa rata kredytu na 200 tys. zł, z okresem spłaty 25 lat, przy stałej marży banku 2% i WIBORem 3M 1,17% wynosiła 966 zł zł, po ostatniej zmianie stóp procentowych zmaleje do 917 zł. Jest to oszczędność w wysokości 49 zł miesięcznie, 588 zł rocznie i 14 700 zł przez cały okres kredytowania.

Źródła:

1. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/rpp_2020_04_08.html

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły