Czym jest stawka WIBOR?

stawka wiborOsoby ubiegające się o kredyt hipoteczny w krajowej walucie, spotykają się ze stawką WIBOR. Wiemy, że jest ona związana z oprocentowaniem kredytów hipotecznych. Wyjaśniamy, czym ona jest i dlaczego jest ważna dla kredytobiorców?

Definicja – co to jest WIBOR?

Zgodnie z definicją, WIBOR (czyli Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania pożyczek na naszym krajowym rynku międzybankowym. Według tej stopy banki udzielają pożyczek innym bankom. Jest to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach w ujęciu rocznym, przy czym odrzucane są wartości skrajne. WIBOR ustalany jest każdego dnia, na podstawie danych podanych przez banki o godzinie 11 w dni robocze.

Mówiąc prościej, WIBOR to oprocentowanie pożyczek, które banki są gotowe udzielić innym bankom. Publikacja ustalonych indeksów następuje w czasie fixingu, a uczestniczące w nim banki są zobowiązane do zawierania transakcji między sobą, po stawkach nie niższych od ustalonych. WIBOR ustalany jest na okresy czasowe dla kredytów udzielanych sobie wzajemnie przez banki. Symbol przy WIBOR odnosi się do czasu, na jaki pożyczka została udzielona (przykładowo, WIBOR 2W oznacza WIBOR 2-tygodniowy).

Stawka WIBOR

Chociaż to banki wpływają na wysokość WIBOR, wpływ ten jest ograniczony, gdyż stawka musi mieścić się w przedziale między stopą depozytową a stopą lombardową (obie te stopy wyznaczane są przez Radę Polityki Pieniężnej). Decyzję o wysokości tych stóp podejmuje ona na podstawie złożonych analiz, mających za zadanie ustalenie niskiego i stabilnego poziomu inflacji. Wzrost stóp procentowych wiąże się z ze wzrostem inflacji, a także wzrostem zarobków. Teoretycznie zatem, gdy rosną raty kredytu, rosną też zarobki. WIBOR ma wpływ nie tylko na kredyty hipoteczne, ale także na wiele innych transakcji, do których dochodzi na rynkach finansowych.

Jaki wpływ ma WIBOR na kredyty hipoteczne?

Osoby, które zawarły umowę kredytu hipotecznego, nie od razu poznają całkowity koszt kredytu i wysokość każdej raty. Winę za to ponosi właśnie WIBOR. Na wysokość raty kredytu wpływa oprocentowanie. W czasie spłaty kredytu może się ono zmieniać, w zależności od zmiennej stawki bazowej, czyli WIBOR. Jest ona obok stałej marży, składową oprocentowania. Gdy więc utrzymuje się na równym poziomie, wysokość raty się nie zmienia, gdy natomiast rośnie, oprocentowanie kredytu również się waha. Niewielki wzrost WIBOR może oznaczać znaczny wzrost raty, natomiast spadek – jej obniżenie. Zasady aktualizacji zmian WIBOR znajdują się w umowie kredytu hipotecznego. Dzięki temu kredytobiorca wie, jak często będzie zmieniało się oprocentowanie.

To, jak często zmienia się oprocentowanie kredytów, zależy od tego, która ze stawek WIBOR jest brana przez bank pod uwagę przy ustalaniu oprocentowania kredytu. W przypadku WIBOR 3M stawka oprocentowania jest aktualizowana co trzy miesiące. Kredytobiorca ma wtedy pewność, że trzy kolejne raty będą tej samej wysokości. Spotyka się także kredyty, których oprocentowanie jest ustalana na podstawie WIBOR 6M czy, bardzo rzadko, WIBOR 12M. Analogicznie dają one sześć lub 12 miesięcy bez zmiany oprocentowania. Dlatego należy uważnie czytać umowy kredytowe.

Co ma wpływ na wysokość raty pożyczki w banku?

Co wpływa na wysokość raty kredytu lub pożyczki, którą bierze się w banku? Pierwszą rzeczą jest oprocentowanie i prowizja, na której zarabia bank. Każdy kredytobiorca może mieć wpływ na wysokość tego czynnika, korzystając z różnorakich rankingów i wybierając najtańsze oferty. Drugą rzeczą, na którą niestety nie ma się wpływu, jest właśnie stawka WIBOR. Można jednak zdecydować się na kredyt w momencie, kiedy stopy procentowe ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej są niższe, dzięki temu, chociaż w pewnym stopniu będziemy mogli to kontrolować.

Czy warto decydować się na kredyt w czasach niskich stawek WIBOR?

wibor wykres

WIBOR – wykres od 2001 r. źródło bankier.pl

W dniu pisania tego artykułu, czyli 17 maja 2018 mamy rekordowo niskie oprocentowania kredytów – 1,78%. Sytuacja, kiedy mamy dostęp do wyjątkowo tanich kredytów utrzymuje się już od ponad 3 lat. Czy więc warto w chwili obecnej zdecydować się na kredyt?

Warto zauważyć jak prezentują się odpowiedniki tego wskaźnika w gospodarkach o wyższym PKB na osobę. W Szwajcarii jest to -0,75%, Niemczech 0%, w Wielkiej Brytanii 0,5%, a w USA 1,75%. Co może być interesujące to USA podnosi w ostatnim czasie stopy procentowe. Jednak w pozostałych krajach europy zachodniej, wykres przypomina ten w Polsce. Wciąż malejące oprocentowania. Kwestia zaciągania kredytu w tym momencie sprowadza się do tego, czy ktoś wierzy w to, czy w ciągu kilku następnych lat nastąpi kryzys gospodarczy.

Czy koszt kredytu wzrośnie w przypadku podwyżki stóp procentowych? Jeśli weźmiemy kredyt na 200 tys. zł, z okresem spłaty 25 lat, stałej marży 2% i WIBORem 3M.

1,7% – WIBOR, 1 023 zł – rata, 56 848 zł – całkowite koszta kredytu
3,0% – WIBOR, 1 169 zł – rata, 100 754 zł – całkowite koszta kredytu
5,0% – WIBOR, 1 414 zł – rata, 174 067 zł – całkowite koszta kredytu
10,0% – WIBOR, 2 106 zł – rata, 381 934 zł – całkowite koszta kredytu
Obecnie możemy założyć, że mamy stawkę na poziomie 1,7%. Koszty kredytu są bardzo niskie, dostępność jest wysoka, a kredytobiorcy są zadowoleni. Jednak co się dzieje w sytuacji, kiedy stopy podnoszą się do 5%? Rata rośnie o 40%, a całkowity koszt o 300%. Te wskaźniki nie wyglądają zachęcająco, a 5% to realna stawka, do jakiej może urosnąć oprocentowanie podczas kryzysu.

Stopy procentowe podczas kryzysu

Polacy, jak i ludzie w całej Europie, przyzwyczaili się do niskich kosztów kredytu. Minimalne stopy procentowe, równają się niższym kosztom i większej dostępności. Wiele osób kredytuje się „pod sam korek” czyli zostawiają sobie niewielki margines na zmianę kosztów kredytu. Pensja starcza na koszty życia, ratę kredytu i niewiele więcej. Jest to krytyczna sytuacja i to właśnie osoby, które zarządzały finansami w taki sposób, traciły mieszkania i majątki całego swojego życia podczas kryzysu w 2008 roku. Jak się przed tym chronić?

Możliwości jest kilka. Pierwsza i najprostsza to ustalenie niższej raty i która zapewni większy bufor pomiędzy miesięcznymi przychodami a wydatkami. Minus tego rozwiązania to większe koszty kredytu. Drugie rozwiązanie to nadpłacanie kredytu lub oszczędzenie wystarczająco, żeby mieć pieniądze na spłatę rat przez co najmniej 6 lub najlepiej 12 miesięcy. Tyle powinno wystarczyć, żeby WIBOR się ustabilizował i wrócił do niższego poziomu. Do tego należy też dodać zwiększone ryzyko utraty pracy oraz zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie pożyczki na spłatę zobowiązań, co jest częste podczas słabszego okresu w gospodarce.

Co prawda, nie są to wygodne rozwiązania, jednak strata mieszkania również nie należy do przyjemnych doznań. Warto na taką możliwość przygotować się przed faktem, żeby później spać spokojnie.

Autor wpisu: Stanisław

Dodaj komentarz