Co to jest WIBOR i ile wynosi?

Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny w krajowej walucie spotykają się ze stawką WIBOR®. Wiemy, że jest ona związana z oprocentowaniem kredytów hipotecznych. Wyjaśnijmy, czym ona jest i dlaczego jest ważna dla kredytobiorców?

Definicja – co to jest WIBOR?

Zgodnie z definicją, WIBOR® (czyli Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania kredytów, jakimi operują instytucje finansowe na polskim rynku międzybankowym. Stawkę wyznacza średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania lokat w największych bankach.

Administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR® w Polsce jest GPW Benchmark S.A. 1 W celu ustalenia „zrównoważonego oprocentowania”, publikacja ustalonych indeksów następuje w trakcie tzw. „fixingu”, czyli jednorazowego zestawienia skumulowanych zamówień z rynku.

Wskaźnik WIBOR®ustalany jest codziennie, w dni robocze, na podstawie danych otrzymanych od wyznaczonych banków o godzinie 11. Całość wyznacza się w ujęciu rocznym — po uprzednim odrzuceniu skrajnych wartości. Wszystkie skróty, na jakie można natknąć się w kontekście tego wskaźnika, odnoszą się do okresu, na jaki bank udzielił pożyczki konkurencyjnej instytucji. Mogą one obejmować kolejno:

 • niecały dzień (WIBOR ON – Over Night);
 • jeden dzień – od jutra (WIBOR TN – Tommorow/Next);
 • tygodnie (WIBOR 1T, 2T);
 • miesiące (WIBOR 1M, 3M, 6M, 9M);
 • rok (WIBOR 12 M/1Y);

Jakie znaczenie ma dziś WIBOR® dla konsumenta?

Powyższy parametr dotyczy głównie wewnętrznych procesów na rynku bankowym. Jak stawka wibor wpływa na oprocentowania kredytów? Jakie ma ma zatem znaczenie dla osób zaciągających kredyty konsumenckie? Otóż całkiem spore.

WIBOR® ma bezpośredni wpływ na całe spektrum rynku kredytowego. Jego wysokość jest istotna zarówno dla kredytu hipotecznego jak i gotówkowego, rat leasingu, a nawet wartość obligacji skarbowych.

WIBOR® już niedługo idzie do likwidacji

W związku z rządowymi inicjatywami w sprawie zwalczania inflacji, w mediach gruchnęła wieść, że wskaźnik WIBOR® będzie likwidowany. Na początku 2023 roku ma go zastąpić nowy wskaźnik referencyjny. Jaki? To bardzo dobre pytanie.

Wśród możliwych alternatyw na polskim rynku międzybankowym wymieniano:

 • Warszawski Indeks Rynku Depozytowego;
 • Warszawski Indeks Rynku Finansowego (WIRF), Warsaw Repo Rate (WRR)
 • POLONIA (Narodowy Bank Polski).

Niedawno Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej wybrał jako alternatywę dla WIBORu wskaźnik WIRD, który wskazywano jako faworyta do zastąpienia aktualnego indeksu.

Jak WIBOR® wpływa na kredyty hipoteczne?

Osoby, które zawarły umowę kredytu hipotecznego, nie od razu wiedzą jaki będzie całkowity koszt ich kredytu oraz wysokość każdej raty. Winę za to ponosi między innymi stawka WIBOR®. Dlaczego tak jest? Już tłumaczymy:

Wysokość raty kredytu zależy od zmiennej stawki bazowej (stawka WIBOR®). Gdy ta utrzymuje się na równym poziomie, wysokość raty stoi w miejscu. Natomiast gdy rośnie, oprocentowanie kredytu również się zmienia. Niewielki wzrost WIBOR® może oznaczać duży skok raty kredytu, natomiast spadek – jej obniżenie.

Nie dzieje się to jednak zupełnie samowolnie, a banki nie mają tutaj kompletnie wolnej ręki. Zasady aktualizacji zmian WIBOR® znajdują się zarówno w każdej w umowie kredytu hipotecznego, jak i są ograniczane prawem. Dużo do powiedzenia ma tutaj także Rada Polityki Pieniężnej bowiem wskaźnik referencyjny powiązany jest mocno z politykę monetarną.

Kredyt ze stałym oprocentowaniem, a WIBOR

Wiele tutaj zależy od aktualnej sytuacji gospodarczej kraju oraz własnych możliwości finansowych kredytobiorcy. Jak pokazał okres pandemii, kredyt ze stałym oprocentowaniem bardzo często jest całkiem odporny na rządowe interwencje. Przykładem może być tutaj pandemia, w trakcie której prowadzono politykę obniżki rat. Dla właścicieli kredytów ze zmiennym oprocentowaniem kwota do zapłaty została znacząco zmniejszona, jednakże w przypadku oprocentowania stałego, nic się nie zmieniło. Warto przy okazji przypomnieć, że kalkulator kredytowy hipoteczny to bardzo przydatne urządzenie online, które pomaga ustalić, wysokość raty zaciąganego kredytu.

7 lipca 2022 r. w sejmie przeszła ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Na jej mocy, osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy w polskiej walucie na własny cel mieszkaniowy, mogą korzystać z rządowych wakacji kredytowych. Rozwiązanie to pozwala na czasowe zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – łącznie przez 8 miesięcy.

Najlepsze kredyty hipoteczne:

Marża
2,09 %
Kwota
50 000 - 3 mln zł
? dostępne są kwoty kredytu aż do 3 mln zł
Prowizja
1%
RRSO
8,29 %
? 8,29% oprocentowanie okresowo stałe przez pierwsze 60 miesięcy, później oprocentowanie zmienne: 8,25%

211 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
2 %
Kwota
100 000 - 3 mln zł
Prowizja
0 %
? za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu
RRSO
8,12 %

140 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Marża
1,79 %
? 1,79% w ofercie eko kredyty mieszkaniowe
Kwota
10 000 - 2.52 mln zł
Prowizja
0 %
? bez prowizji
RRSO
8,43 %

201 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Zobacz: Ranking kredytów hipotecznych

WIBOR® 3M czy 6M – który jest korzystniejszy?

Porównując dwa rodzaje stawek WIBOR® – najczęściej pojawiające się w kontekście zaciągania kredytu, pod uwagę na początku trzeba oczywiście wziąć okres aktualizacji stopy procentowej. W przypadku WIBOR® 3M, ma to miejsce co trzy miesiące, a w przypadku WIBOR® 6M – co pół roku.

Biorąc pod uwagę te zróżnicowane czasy aktualizacji stopy – która będzie korzystniejszym wyborem? Wszystko uzależnione jest od zmian na rynku finansowym związanym ze stopami procentowymi. Jeśli w danym momencie ich wartość spada – wówczas bezpieczniejszy będzie WIBOR® 3M.

Wynika to z faktu, że aktualizuje się on częściej, przez co spadają koszty z tytułu oprocentowania, jakimi obłożony jest dany kredyt hipoteczny. To korzyść, jaka płynie z zaciągania kredytu ze zmienną stopą procentową.

Biorąc jednak pod uwagę fakt galopującej inflacji – wówczas, sytuacja zmienia się o 180 stopni. W takich warunkach WIBOR® 6M jest wyborem optymalnym, gdyż zmienia się on rzadziej. Pozwala to dłużej utrzymać koszty pożyczki na dotychczasowym poziomie do czasu aktualizacji, która nadejść może niekiedy już po „uspokojeniu się” sytuacji. W efekcie wysokość stawki WIBOR® 6M może pozwolić czasem przeczekać niekorzystną koniunkturę.

WIBOR® 3M czy 6M – nigdy nie ma złotego środka

Globalny kryzys finansowy z końca zeszłej dekady pokazał, że rynek finansowy daleki jest w dzisiejszych czasach od stabilności. Snucie dalekosiężnych prognoz jest zatem zazwyczaj bezcelowe, gdyż ciężko przewidzieć dokładne zachowania, chociażby wysokości stóp procentowych za kilka-kilkanaście lat.

Ten wymiar czasu pada tutaj nieprzypadkowo. Większość kredytów hipotecznych konsumenci zaciągają bowiem na lata, spłacając go w wielu ratach. Oznacza to zatem, że szanse na przejście przez skrajne między sobą wahania rynku finansowego w kwestii stóp procentowych są bardziej niż prawdopodobne.

Innymi słowy – podczas trwania kredytów hipotecznych trudno oczekiwać, aby wybór parametru 3M lub 6M przynosił nieustanne korzyści. W danym momencie mogą być one zauważalne, jednak niewiele później – klient może na tym tracić. Warto tutaj nadmienić, że w takiej sytuacji, kredytobiorcy starają się nadpłacać raty kredytów, ze względu na rosnące stopy procentowe NBP. Szczególnie było to widoczne w połowie 2022 roku, gdy CPI z miesiąca na miesiąc szybko rosło.

Kwestia wyboru parametru WIBOR® owszem, powinna być oparta na ustosunkowaniu się do bieżącej sytuacji na rynku finansowym. Obecnie, WIBOR® utrzymuje się na wysokim poziomie z tendencją wzrostową.

Czemu stawka WIBOR® rośnie?

Stopa oprocentowania pożyczek międzybankowych ma wpływ nie tylko na kredyty hipoteczne, ale także na wiele innych transakcji, do których dochodzi na rynkach finansowych. Niestety, obserwowany dziś wzrost stóp procentowych na polskim rynku międzybankowym wynika z walki Narodowego Banku Polskiego ze światowym zjawiskiem inflacji. Co oprócz WIBOR® ma wpływ na wysokość raty pożyczki w banku?

Pierwszą rzeczą będzie oczywiście prowizja i marża, na których zarabia bank. Każdy kredytobiorca może mieć wpływ na wysokość tego czynnika, korzystając np. z naszych rankingów i wybierając najtańsze oferty.

Drugą rzeczą, na którą niestety nie ma się wpływu, jest właśnie stawka WIBOR®. Można jednak zdecydować się na kredyt w momencie, kiedy stopy procentowe ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej są niższe. Dzięki temu, chociaż w pewnym stopniu będziemy mogli to kontrolować.

Kiedy WIBOR® spadnie?

Stopa oprocentowania pożyczek międzybankowych ma wpływ nie tylko na kredyty hipoteczne, ale także na wiele innych transakcji, do których dochodzi na rynkach finansowych. Niestety, najnowszy raport NBP oraz symulacje przebiegu inflacji w najbliższych miesiącach nie napawa optymizmem. 2

Lipcowa prognoza zakłada, że inflacja w 2022 r. wyniesie 14,3%, a w przyszłym roku znajdzie się na poziomie 12,3%. Niestety, rzeczywistość ponownie zaczyna odbiegać od wykresów prezentowanych przez NBP. Inflacja w Polsce w lipcu wyniosła 15,6%, a w sierpniu już ponad 16%. 3

Nie ma się co oszukiwać. Spodziewać się należy zatem dwucyfrowej inflacji przez najbliższe dwa lata. NBP w swoim raporcie z lipca podało, że znaczne spadki nastąpią najprawdopodobniej dopiero w 2024 roku. Często w prognozach ekonomistów wskazuje się, że stopa referencyjna w Polsce osiągnie 8%. Przypomnijmy, że dotychczas to 6,5%. RPP musi jednak coraz ostrożniej walczyć z inflacją, ponieważ zbyt wysokie stopy procentowe mogą przyczynić się do bardziej dotkliwej recesji w gospodarce.

Które banki wyznaczają WIBOR®?

Wskaźnik referencyjny wyznaczają największe banki w kraju. Jeśli instytucji biorących udział w fixingu jest mniej niż 10, wówczas odrzucane są dwie najbardziej skrajne stawki. Nie jest to jednak wszystko co istotne w tej kwestii.

Zgodnie z prawem wysokość stawek WIBOR® nie może przekraczać wysokości stopy depozytowej i lombardową. Pierwsza – określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Druga zaś, cenę po której bank centralny udziela tym instytucjom pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Oba powyższe wskaźniki wyznacza Rada Polityki Pieniężnej.

Decyzje w tym zakresie podejmuje się na podstawie wielu złożonych analiz. Głównym zadaniem jest jednak ustalenie niskiego i stabilnego poziomu inflacji. Niestety, w 2022 roku cały świat zmaga się ze wzrostem wartości CPI, a to przekłada się na konieczność realizowania przez banki centralne polityki podnoszenia stóp procentowych.

Źródła:

1. https://www.knf.gov.pl/podmioty/administratorzy_wskaznikow_referencyjnych

2. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji.html

3. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/szybki-szacunek-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-sierpniu-2022-roku,21,4.html

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.4/5 - (39 votes)
Komentarze (4)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • P
  P

  Pawel

  03.12.2021, 21:45

  Wyróżniający się komentarz

  Skoro stawki wibor mają się zawierać w widełkach stóp depozytowej i lombardowej to jakim sposobem przy obecnej stopie lombardowej 1,75 stawka np. Wibor 6m wynosi 2,48?

  • M
   M

   Mariusz

   30.12.2021, 23:12

   Wyróżniający się komentarz

   Przy obecnym poziomie inflacji jest duża presja na podniesienie stóp procentowych. A skoro banki liczą się z tym, że stopy w ciągu 1-3 miesięcy mogą mocno wzrosnąć to zabezpieczają się ustalając wyższy WIBOR 6M.

 • N
  N

  Nana

  26.06.2022, 23:08

  Wyróżniający się komentarz

  Jak to jest że na całym świecie była i jest pandemia, a tylko w Polsce kredyty hipoteczne poszły w ciągu 6 miesięcy o 40% w górę raty miesięcznej. Mam rodzinę w USA i we Francji i w żadnym z tych krajów nie wzrosła ani o 1 % spłata kredytu. Może jest jakaś mądra głowa która, wytłumaczy mi co robił ten rząd przez lata swoich rządów że doprowadził Polskę do takiej ruiny że teraz my musimy za wszystko płacić. A tak na koniec przyszła mi taką refleksja, że komuniści potrzebowali prawie 50 lat by doprowadzić Polskę i Polaków do nędzy, a rządzącym PISu wystarczyło 7lat.

 • Z
  Z

  Zbigniew

  22.04.2022, 16:09

  Wyróżniający się komentarz

  Wibor odnosi się do depozytu składanego przez bank w innym banku. Czym się różni depozyt banku od mojego depozytu składanego w tym banku ?
  Jaki wpływ ma Wibor na oprocentowanie depozytów – lokat osób fizycznych ? dlaczego na wzrost oprocentowania lokat bankowych terminowych muszę czekać w nieskończoność w trakcie której odtrąbiono kilkukrotnie wzrost oprocentowania przez NBP ?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()