Czym jest stawka WIBOR®?

Czym jest stawka WIBOR?

Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny w krajowej walucie spotykają się ze stawką WIBOR®. Wiemy, że jest ona związana z oprocentowaniem kredytów hipotecznych. Wyjaśnijmy, czym ona jest i dlaczego jest ważna dla kredytobiorców?

Definicja – co to jest WIBOR®?

Zgodnie z definicją, WIBOR® (czyli Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania pożyczek na naszym krajowym rynku międzybankowym. Według tej stopy banki udzielają pożyczek innym bankom. Jest to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach w ujęciu rocznym, przy czym odrzucane są wartości skrajne. WIBOR® ustalany jest każdego dnia, na podstawie danych podanych przez banki o godzinie 11 w dni robocze.

Mówiąc prościej, WIBOR® to oprocentowanie pożyczek, które banki są gotowe udzielić innym bankom. Publikacja ustalonych indeksów następuje w czasie fixingu, a uczestniczące w nim banki są zobowiązane do zawierania transakcji między sobą, po stawkach nie niższych od ustalonych. WIBOR® ustalany jest na okresy czasowe dla kredytów udzielanych sobie wzajemnie przez banki. Symbol przy WIBOR® odnosi się do czasu, na jaki pożyczka została udzielona (przykładowo, WIBOR® 2W oznacza WIBOR® 2-tygodniowy).


Najlepsze kredyty gotówkowe:

Ostatnia aktualizacja: 18 Stycznia 2021
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Pożyczka gotówkowa Fit
12 - 120 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 150 000 zł
Kwota
6,23 %
RRSO
6 %
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Pożyczka Przekorzystna
12 - 120 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 200 000 zł
Kwota
9,40 %
RRSO
6 %
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Getin Bank
1 - 120 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 200 000 zł
Kwota
7,40 %
? 32900 zł, 88 m-cy, prowizja 7,2%, oprocentowanie 7,99%
RRSO
7,20 %
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Stawka WIBOR®

Chociaż to banki wpływają na wysokość WIBOR®, wpływ ten jest ograniczony, gdyż stawka musi mieścić się w przedziale między stopą depozytową a stopą lombardową (obie te stopy wyznaczane są przez Radę Polityki Pieniężnej). Decyzję o wysokości tych stóp podejmuje ona na podstawie złożonych analiz, mających za zadanie ustalenie niskiego i stabilnego poziomu inflacji. Wzrost stóp procentowych wiąże się z ze wzrostem inflacji, a także wzrostem zarobków. Teoretycznie zatem, gdy rosną raty kredytu, rosną też zarobki. WIBOR® ma wpływ nie tylko na kredyty hipoteczne, ale także na wiele innych transakcji, do których dochodzi na rynkach finansowych.

Jaki wpływ ma WIBOR® na kredyty hipoteczne?

Osoby, które zawarły umowę kredytu hipotecznego, nie od razu poznają całkowity koszt kredytu i wysokość każdej raty. Winę za to ponosi właśnie WIBOR®. Na wysokość raty kredytu wpływa oprocentowanie. W czasie spłaty kredytu może się ono zmieniać, w zależności od zmiennej stawki bazowej, czyli WIBOR®. Jest ona obok stałej marży, składową oprocentowania. Gdy więc utrzymuje się na równym poziomie, wysokość raty się nie zmienia, gdy natomiast rośnie, oprocentowanie kredytu również się waha. Niewielki wzrost WIBOR® może oznaczać znaczny wzrost raty, natomiast spadek – jej obniżenie. Zasady aktualizacji zmian WIBOR® znajdują się w umowie kredytu hipotecznego. Dzięki temu kredytobiorca wie, jak często będzie zmieniało się oprocentowanie.

To, jak często zmienia się oprocentowanie kredytów, zależy od tego, która ze stawek WIBOR® jest brana przez bank pod uwagę przy ustalaniu oprocentowania kredytu. W przypadku WIBOR® 3M stawka oprocentowania jest aktualizowana co trzy miesiące. Kredytobiorca ma wtedy pewność, że trzy kolejne raty będą tej samej wysokości. Spotyka się także kredyty, których oprocentowanie jest ustalana na podstawie WIBOR® 6M czy, bardzo rzadko, WIBOR® 12M. Analogicznie dają one sześć lub 12 miesięcy bez zmiany oprocentowania. Dlatego należy uważnie czytać umowy kredytowe.

Jakie znaczenie ma WIBOR® dla konsumenta?

Skoro WIBOR® to wskaźnik dotyczący głównie wewnętrznych procesów na rynku bankowym, to jakie ma on znaczenie dla osób zaciągających kredyty konsumenckie? Otóż kredyty konsumenckie to najczęściej kredyty zaciągane w złotówkach ze zmienną stopą procentową.

Wysokość zmiennej stopy oprocentowania nie jest sztywno ustalona. Niekiedy zdarza się, że banki oferuje klientom możliwość wyboru stawki WIBOR® trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego. Zazwyczaj jednak większość banków oferowaniu kredyty oprocentowane na podstawie jednej z tych stawek.

I tutaj pojawia się pojęcie WIBOR®, które w kontekście stop procentowych wielu klientów banków poznało już w formie „WIBOR® 3M” lub „WIBOR® 6M”.

WIBOR® 3M czy 6M – który jest korzystniejszy?

Porównując dwa rodzaje stawek WIBOR® pojawiające się w kontekście zaciągania kredytu, pod uwagę na początku trzeba oczywiście wziąć okres aktualizacji stopy procentowej. W przypadku WIBOR® 3M, ma to miejsce co trzy miesiące, a w przypadku WIBOR® 6M – co pół roku.

Biorąc pod uwagę te zróżnicowane czasy aktualizacji stopy – która będzie korzystniejszym wyborem? Wszystko uzależnione jest od zmian na rynku finansowym związanym ze stopami procentowymi. Jeśli w danym momencie ich wartość spada – wówczas bezpieczniejszy będzie WIBOR® 3M.

Wynika to z faktu, że aktualizuje się on częściej, przez co spadają koszty z tytułu oprocentowania, jakimi obłożony jest dany kredyt hipoteczny. To korzyść, jaka płynie z zaciągania kredytu ze zmienną stopą procentową.

Jeśli jednak na rynku nadejdzie czas wzrostu wysokości stop oprocentowania pożyczek – wówczas, sytuacja zmienia się o 180 stopni. Wtedy to WIBOR® 6M jest wyborem bardziej optymalnym, gdyż zmienia się on rzadziej. Pozwala to dłużej utrzymać koszty pożyczki na dotychczasowym poziomie do czasu aktualizacji, która nadejść może niekiedy już po „uspokojeniu się” sytuacji. W efekcie, WIBOR® 6M może pozwolić czasem przeczekać niekorzystną koniunkturę.

WIBOR® 3M czy 6M – nigdy nie ma złotego środka

Globalny kryzys finansowy z końca zeszłej dekady pokazał, że rynek finansowy daleki jest w dzisiejszych czasach od stabilności. Snucie dalekosiężnych prognoz jest zatem zazwyczaj bezcelowe, gdyż ciężko przewidzieć dokładne zachowania, chociażby, w sektorze stóp procentowych za kilka-kilkanaście lat.

Ten wymiar czasu pada tutaj nieprzypadkowo. Większość kredytów hipotecznych konsumenci zaciągają bowiem na lata, spłacając go w wielu ratach. Oznacza to zatem, że szanse na przejście przez skrajne między sobą wahania rynku finansowego w kwestii stóp procentowych są bardziej niż prawdopodobne.

Innymi słowy – podczas trwania kredytów hipotecznych trudno oczekiwać, aby wybór parametru 3M lub 6M przynosił nieustanne korzyści. W danym momencie mogą być one zauważalne, jednak niewiele później – klient może na tym tracić.

Kwestia wyboru parametru WIBOR® owszem, powinna być oparta na ustosunkowaniu się do bieżącej sytuacji na rynku finansowym. Obecnie na przykład, WIBOR® utrzymuje się na stabilnym, niezmiennym poziomie. Nie brakuje jednak głosów ekonomistów, że rynek finansów może przejść w najbliższym czasie załamanie. Wówczas, sytuacja może się zatem odwrócić. Nie ma zatem złotego środka. Pozostaje chłodna kalkulacja, odpowiednia ocena ryzyka, skonsultowanie się z kompetentnym doradcą i łut szczęścia.


Mogą Cię zainteresować:

Co ma wpływ na wysokość raty pożyczki w banku?

Co wpływa na wysokość raty kredytu lub pożyczki, którą bierze się w banku? Pierwszą rzeczą jest oprocentowanie i prowizja, na której zarabia bank. Każdy kredytobiorca może mieć wpływ na wysokość tego czynnika, korzystając z różnorakich rankingów i wybierając najtańsze oferty. Drugą rzeczą, na którą niestety nie ma się wpływu, jest właśnie stawka WIBOR®. Można jednak zdecydować się na kredyt w momencie, kiedy stopy procentowe ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej są niższe, dzięki temu, chociaż w pewnym stopniu będziemy mogli to kontrolować.

Czy decydować się na kredyt w czasach niskich stawek WIBOR®?

W dniu aktualizacji tego artykułu, czyli 23 kwietnia 2020 roku, mamy rekordowo niskie oprocentowania kredytów, wynoszące 0,7%. Sytuacja, kiedy mamy dostęp do wyjątkowo tanich kredytów utrzymuje się już od ponad 5 lat, a ostatnio oprocentowanie jeszcze zmalało wraz z obniżką stóp procentowych. Czy więc warto obecnie zdecydować się na kredyt?

Warto zauważyć jak prezentują się odpowiedniki tego wskaźnika w gospodarkach o wyższym PKB na osobę. W Szwajcarii jest to -0,75%, Niemczech 0%, w Wielkiej Brytanii 0,5%, a w USA 1,25%. Co może być interesujące, to USA podnosił w ostatnim czasie stopy procentowe (ta tendencja odmieniła się wraz z epidemią koronawirusa). W pozostałych krajach europy zachodniej wykres przypomina ten w Polsce. Wciąż malejące oprocentowania. Kwestia zaciągania kredytu w tym momencie sprowadza się do tego, czy ktoś wierzy w to, czy w ciągu kilku następnych lat nastąpi kryzys gospodarczy. A jest to całkiem prawdopodobne, zważywszy na sytuację epidemiologiczną.

Czy koszt kredytu wzrośnie w przypadku podwyżki stóp procentowych? Jeśli weźmiemy kredyt na 200 tys. zł, z okresem spłaty 25 lat, stałej marży 2%, tak będą drożały raty, wraz z rosnącym WIBOR® 3M,

  • 1,7% – WIBOR®, 1 023 zł – rata, 56 848 zł – całkowite koszta kredytu
  • 3,0% – WIBOR®, 1 169 zł – rata, 100 754 zł – całkowite koszta kredytu
  • 5,0% – WIBOR®, 1 414 zł – rata, 174 067 zł – całkowite koszta kredytu
  • 10,0% – WIBOR®, 2 106 zł – rata, 381 934 zł – całkowite koszta kredytu

Obecnie możemy założyć, że mamy stawkę na poziomie 0,7%. Koszty kredytu są bardzo niskie, dostępność jest wysoka, a kredytobiorcy są zadowoleni. Jednak co się dzieje w sytuacji, kiedy stopy podnoszą się do 5%? Rata rośnie o 40%, a całkowity koszt o 300%. Te wskaźniki nie wyglądają zachęcająco, a 5% to realna stawka, do jakiej może urosnąć oprocentowanie, gdy będzie trwał lub zakończy się kryzys.

Stopy procentowe podczas kryzysu

Polacy, jak i ludzie w całej Europie, przyzwyczaili się do niskich kosztów kredytu. Minimalne stopy procentowe równają się niższym kosztom i większej dostępności. Wiele osób kredytuje się „pod sam korek” czyli zostawiają sobie niewielki margines na zmianę kosztów kredytu. Pensja starcza na koszty życia, ratę kredytu i niewiele więcej. Jest to krytyczna sytuacja i to właśnie osoby, które zarządzały finansami w taki sposób, traciły mieszkania i majątki całego swojego życia podczas kryzysu w 2008 roku. Jak się przed tym chronić?

Możliwości jest kilka. Pierwsza i najprostsza to ustalenie niższej raty i która zapewni większy bufor pomiędzy miesięcznymi przychodami a wydatkami. Minus tego rozwiązania to większe koszty kredytu. Drugie rozwiązanie to nadpłacanie kredytu lub oszczędzenie wystarczająco, żeby mieć pieniądze na spłatę rat przez co najmniej 6 lub najlepiej 12 miesięcy. Tyle powinno wystarczyć, żeby WIBOR® się ustabilizował i wrócił do niższego poziomu. Do tego należy też dodać zwiększone ryzyko utraty pracy oraz zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie pożyczki na spłatę zobowiązań, co jest częste podczas słabszego okresu w gospodarce.

Co prawda, nie są to wygodne rozwiązania, jednak strata mieszkania również nie należy do przyjemnych doznań. Warto na taką możliwość przygotować się przed faktem, żeby później spać spokojnie.

Dopisek – cień epidemii i rekordowo niski WIBOR®

Z powodu groźby recesji, w którą może wpędzić polską i światową gospodarkę pandemia koronawirusa, NBP zdecydował się kolejną obniżkę stóp procentowych 8 kwietnia 2020 roku1. Miało to na celu zmniejszenie kosztów kredytowych, aby odciążyć wydatki krajowych firm. WIBOR® stał się rekordowo niski i na stan 23.04.2020 wynosi:

  • WIBOR® 3M – 0,70%,
  • WIBOR® 6M – 0,71%.

Jeśli dotychczasowa rata kredytu na 200 tys. zł, z okresem spłaty 25 lat, przy stałej marży banku 2% i WIBOR® 3M 1,17% wynosiła 966 zł, po ostatniej zmianie stóp procentowych zmaleje do 917 zł. Jest to oszczędność w wysokości 49 zł miesięcznie, 588 zł rocznie i 14 700 zł przez cały okres kredytowania.

Źródła:

1. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/rpp_2020_04_08.html


Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły