Jakie czynniki wpływają na decyzję pożyczki w firmie pozabankowej?

Jakie czynniki wpływają na decyzję pożyczki w firmie pozabankowej?

Takie pytanie z pewnością zadał sobie choć raz każdy, kto kiedyś otrzymał odmowę chwilówki, a mógłby przysiąc, że ją spłaci. Na pytanie, co wpływa na zdolność kredytową, nie można odpowiedzieć jednoznacznie, bo każda firma udzielająca chwilówek i bank ma swój własny system obliczania zdolności kredytowej i chroni go za wszelką cenę.

Pewne jest, że banki czy firmy pożyczkowe nigdy nie ujawnią kryteriów, którymi kierują się badając zdolność kredytową. Sprawdziliśmy, jakie parametry biorą pod uwagę.

Rodzaj umowy o pracę przy zaciąganiu pożyczki

Najbardziej stabilną metodą zatrudnienia jest umowa o pracę. Dlatego bardzo cenią ją firmy pożyczkowe. Najlepsza jest umowa na czas nieokreślony, na podstawie której pracuje się co najmniej 3 miesiące — w takim przypadku można starać się nawet o kredyt czy pożyczkę w banku. Drugie miejsce zajmuje umowa o pracę na czas określony. Zazwyczaj firmy udzielające pożyczek wymagają, aby ostatnia rata została spłacona przed zakończeniem trwania umowy. Często spotykane są także umowy zlecenie i umowy o dzieło. W tym przypadku dla pożyczkodawcy najlepiej jest, jeśli pracuje na jednej umowie u tego samego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Jeśli zaś zmienił pracę, najlepiej jest żeby przerwa w zatrudnieniu nie była dłuższa niż miesiąc. Dobrym zabezpieczeniem dla firmy pożyczającej pieniądze jest emerytura. Na konto pożyczkobiorcy wpływa co miesiąc stała suma, a co istotne nie ma możliwości utracenia dochodów z jej tytułu, jak może się to zdarzyć na przykład przy umowie zlecenie. Niestety przychód z emerytury jest zazwyczaj dosyć niski, więc kwota pożyczki również nie będzie mogła być wysoka.

Czy miejsce pracy wpłynie na zdolność kredytową?

Umowa o pracę nie jest jedynym atutem przy staraniu się o pożyczkę. Okazuje się, że ważne jest też miejsce, gdzie pracuje pożyczkobiorca. Najwięcej punktów dostanie się w przypadku zatrudnienia w firmach państwowych takich jak np. Urząd Skarbowy. Tak samo dobra będzie posada w instytucjach pokroju ZUS lub NFZ. Jak wszyscy wiemy, dzięki naszym podatkom nie ma tam szansy na upadłość spółki, a szansa na zwolnienie jest niewielka. Reguła jest jasna. Im większa firma i bardziej stabilna, tym lepiej.

Wykształcenie również ma znaczenie.

Najlepiej, jeśli klient ma wykształcenie wyższe lub techniczne. Dzięki temu nawet w przypadku utraty pracy pożyczkodawca wie, że klient będzie mógł łatwo znaleźć inną posadę i spłaci pożyczkę w terminie.

Czy wiek może zadecydować o decyzji pożyczki?

Wiek, w jakim jesteśmy, jest również istotnym czynnikiem przy decyzji kredytowej. Każda firma w ogólnodostępnych informacjach informuje o minimalnym i maksymalnym wieku pożyczkobiorcy. Widełki najczęściej zaczynają się od 20 lat, a kończą na 70. Część firm udziela także pożyczek klientom, którzy ukończyli 18 lat, nie podając górnej granicy wiekowej. Jednak wiekiem, za który dostaje się najwięcej punktów przy staraniu się o pożyczkę, jest 25 – 50 lat. W tym czasie większość osób jest najbardziej produktywna, większość jest aktywna zawodowo i posiada majątek, który może spieniężyć w razie potrzeby. Największy problem z z otrzymaniem pożyczki mogą mieć osoby w wieku 18 – 21 lat. Większość z nich nie ma żadnej zdolności kredytowej, a pieniądze z pożyczki najczęściej przeznaczane są na rozrywkę. Niemniej w zakładce pożyczki od 18 lat można znaleźć firmy, które podejmą się takiego ryzyka.

Status związku i posiadanie dzieci w decyzji kredytowej

W tym przypadku faworyzowane są osoby w związkach małżeńskich. Wynika to z tego, że są one zazwyczaj bardziej odpowiedzialne i w razie potrzeby mogą liczyć na wsparcie drugiej połówki, więc szansa spłaty chwilówki jest zdecydowanie większa. Posiadanie dzieci nie jest dokładnie sprecyzowane w obliczaniu zdolności kredytowej. Jest plusem, ponieważ osoby, które decydują się na dziecko, są bardziej odpowiedzialne i, naturalnie, mają bardziej ustabilizowaną sytuację. Z drugiej zaś strony, jeśli comiesięczny budżet zamyka się „na styk”, odpowiedzialni rodzice przeznaczą raczej pieniądze na wyżywienie dziecka niż na spłatę pożyczki.

Brak długów równa się większa szansa na pożyczkę.

Nie trzeba specjalnych zdolności dedukcji, żeby wiedzieć, że im bardziej klient jest zadłużony, tym trudniej otrzymać mu będzie kolejną pożyczkę. Sprawa jest naturalnie prosta. Jeśli dużo pieniędzy w miesiącu wydajemy na spłatę innych zobowiązań, w przypadku następnej pożyczki w końcu mogą się skończyć środki na spłaty. Firmy pożyczkowa najczęściej sprawdzają zadłużenie w takich instytucjach jak BIK, BIG, KRD i ERIF. Brana jest także pod uwagę wysokość zarobków i średnie koszty życia.

Miejsce zamieszkania

Ostatnim czynnikiem jest miejsce zamieszkania. Z punktu widzenia pożyczkodawcy najlepszym miejscem zamieszkania są aglomeracje i duże miasta, w których łatwo o pracę w przypadku zwolnienia. Są to ośrodki takie jak Warszawa, Katowice czy Kraków. Często brane są też pod uwagę średnie koszty życia w wybranym mieście.

Czasami przy wypełnianiu wniosku klient musi trzeba zaznaczyć czy posiada samochód, czy ma mieszkanie, w którym mieszka należy do niego, czy jest wynajmowane itd. Logiczne wydaje się, że firma pożyczkowa sprawdza, czy potencjalny pożyczkobiorca ma majątek, który może spieniężyć w razie kłopotów.

Jak widać, lista czynników branych pod uwagę przy podjęciu decyzji o udzieleniu pożyczki jest długa, a lista, o której wiedzą tylko pożyczkodawcy ma zapewne jeszcze kilka punktów. Firmy pożyczkowe nie opierają się tylko na naszych oświadczeniach i danych, które wypełniamy. Korzystają również z weryfikacji wyżej wspomnianych baz takich jak BIK, BIG, KRD czy ERIF, a informacje z tych baz interpretują na swój sposób. Jednak znajomość punktów, które są brane pod uwagę przy pozytywnej decyzji pożyczkowej, z biegiem lat pozwoli zbudować opinię porządnego klienta dzięki pozytywna decyzja kredytowa stanie się formalnością, a nie stresem.

Oferty pożyczek

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły