Day trading czy inwestowanie długoterminowe – jaką strategię inwestycyjną wybrać?

Jak mawiał Warren Buffet: „Nie musisz mieć dyplomu fizyka rakietowego, by skutecznie inwestować. Inwestowanie to nie jest gra, w której gość z IQ na poziomie 160 zawsze pokona tego, który ma tylko 130″. Inwestowanie nie jest jednak proste. Rozpoczynając przygodę z rynkiem kapitałowym, każdy musi wybrać, jak dopasować strategię inwestycyjną do swoich potrzeb. Co będzie lepsze – daytrading czy inwestowanie długoterminowe?


 • Do inwestowania długoterminowego najlepsze są akcje oraz ETF’y. Kupując akcje na długi termin, warto zdecydować się na spółki dywidendowe.
 • Do day tradingu najlepiej nadają się kontrakty CFD i kontrakty terminowe.
 • Inwestowanie długoterminowe polecane jest osobom, które nie mają czasu na ciągłą obserwację rynku.
 • Day trading pozwala na szybki zarobek, jednak jest to bardzo czasochłonna i stresująca metoda. Początkujący szybko mogą wyczyścić swoje konto.
 • Którą z tych strategii inwestycyjnych wybrać? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

Niezależnie, czy wybierzesz day trading, czy inwestowanie długoterminowe, potrzebujesz wygodnego konta maklerskiego z niskimi prowizjami. Sprawdź aktualnie najciekawsze oferty z polskiego rynku.

Opinie:
4,4/5
Prowizja od obrotu akcjami
0%
? 0% prowizji do miesięcznego obrotu 100 000 EUR. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min. 10EUR).
Prowadzenie konta
0€ lub 10€
? 0 zł przy otwarciu min.1 transakcji na 365 dni lub braku środków na koncie
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Pary walutowe
48
Platformy
MT4, xStation

1096 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
4,2/5
Prowizja od obrotu akcjami
GPW – brak w ofercie
Prowadzenie konta
0 zł
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy
Pary walutowe
56
Platformy
MT4, MT5

693 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Prowizja od obrotu akcjami
-
? Brak akcji w ofercie
Prowadzenie konta
0 zł
? darmowe w przypadku aktywnego korzystania z konta, w innym przypadku naliczane są opłaty
Typy CFD
Akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Pary walutowe
55
Platformy
MetaTrader 4

31 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Czym jest strategia inwestycyjna?

Strategią inwestycyjną nazywamy zbiór reguł, które mają pomóc w osiągnięciu inwestycyjnych oraz finansowych celów. Strategie inwestycyjne oferują całe spektrum możliwości. Od konserwatywnej, która skupia się głównie na ochronie majątku po bardzo agresywne, gdzie korzysta się z dźwigni finansowej, aby osiągnąć wyższą stopę zwrotu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaka strategia inwestycyjna jest najlepsza. Aby podjąć decyzję w sprawie odpowiedniego planu inwestycyjnego, warto przeanalizować określone czynniki:

strategia inwestycyjna - na co zwracać uwagę

Na co zwrócić uwagę przy wyborze strategii inwestycyjnej?

 • Im człowiek młodszy, tym więcej ryzyka jest w stanie podjąć. Z kolei osoba tuż przed wiekiem emerytalnym z reguły szuka strategii inwestycyjnych, które mają zabezpieczyć majątek przed wpływem inflacji i rynkowej zmienności.

 • Cele finansowe również determinują to, jakiej strategii powinien używać inwestor. Jeśli celem jest zbudowanie oszczędności na budowę domu dla rodziny, to należy opracować plan inwestycyjny, który uwzględnia konieczność ochrony kapitału i zapewnienia stopy zwrotu większej od inflacji. Dla takiego inwestora optymalnym rozwiązaniem może być inwestycja w obligacje i akcje z przewagą instrumentów dłużnych. Z kolei, jeśli osoba chcę zbudować prywatny fundusz emerytalny, warto pomyśleć o większej alokacji kapitału w akcje.

 • Styl życia jest także czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas budowania planu inwestycyjnego. Jeśli osoba jest zajęta i nie ma czasu na kolejne godziny spędzane przed monitorem, to rozwiązaniem może być portfel pasywny. Z kolei, jeśli młoda osoba pasjonuje się rynkiem finansowym, nie ma rodziny oraz posiada mnóstwo wolnego czasu, to może spróbować aktywnego inwestowania.

 • Poziom apetytu na ryzyko również jest istotną płaszczyzną, która ma wpływ na kształt strategii. Nie dla wszystkich inwestowanie w akcje może być dobrym pomysłem. Przykładem mogą być osoby o niskiej tolerancji na wahania cen na giełdzie. Wtedy optymalną strategią będzie mix akcji i obligacji w portfelu. Z kolei dla „ryzykanta” ciekawą alternatywą są bardziej ryzykowne instrumenty finansowe (opcje, kontrakty terminowe, forex).

 • Dostępny kapitał również ma wpływ na opracowanie planu inwestycyjnego. Jeśli osoba posiada niewielki kapitał, to stosowanie czasochłonnych strategii mija się z celem. Z tego powodu, że czas poświęcony na inwestycje nie przełoży się na wystarczająco duże zyski (nominalne). Z punktu widzenia budowy majątku bardziej efektywne byłoby znalezienie dodatkowej pracy i pasywne zainwestowanie oszczędności.

 • Oczekiwana stopa zwrotu również ma wpływ na to, w jaki sposób inwestor będzie alokował swój kapitał. Inwestor oczekujący kilku procent średniorocznej stopy zwrotu, będzie unikał inwestowania za pomocą ryzykownych instrumentów finansowych. Z kolei, jeśli ktoś chce osiągnąć trzycyfrowe stopy zwrotu, to będzie musiał stosować dużą dźwignię finansową, np. handel na tygodniowych opcjach na indeks albo akcje.

 • Horyzont inwestycyjny jest także istotnym kryterium przy wyborze strategii. Wynika to z tego, że różne strategie są efektywne w innym okresie. Przykładowo, jeśli inwestor zamierza alokować kapitał na kilka miesięcy, to długoterminowe inwestowanie nie jest dla niego. Jednak jeśli myśli o trzymaniu akcji do emerytury, może zastosować pasywne podejście do inwestowania.

Rodzaje strategii inwestycyjnych

Istnieje wiele strategii inwestycyjnych. Każdy ze sposobów zawierania transakcji na rynkach ma swoich zwolenników jak i przeciwników. W dzisiejszym artykule przedstawione zostaną dwa skrajne podejścia w alokowaniu środków na rynku finansowym:

 • day trading
 • inwestowanie długoterminowe

Każda z powyższych strategii ma swoje silne i słabe strony. W dalszej części artykułu pokrótce przedstawimy, jak wyglądają poszczególne podejścia do ryku.


Nie wiesz, jak kupić akcje? Przeczytaj nasz artykuł -> Jak kupić akcje? Poradnik krok po kroku


Inwestowanie długoterminowe

Jest to dokonywanie transakcji z myślą o długoterminowych zyskach. Inwestor nie skupia się na wynikach strategii w poszczególnych miesiącach, ale na tym, jaką średnią, długoterminową stopę zwrotu osiągnie w następnych 5-10 latach. Istnieją dwa podejścia do inwestowania długoterminowego:

 • pasywne,
 • aktywne.

Pasywne podejście do inwestowania

Pasywne podejście do rynku można żartobliwie nazwać „fatalistycznym”. Inwestor nie wierzy, że jest w stanie pobić rynek w długim horyzoncie czasowym. Z tego powodu nie stara się znaleźć najlepszych spółek na rynku, które osiągną wyższą stopę zwrotu niż indeks szerokiego rynku. Zamiast tego inwestor szuka tanich funduszy indeksowych, które osiągną stopę zwrotu zbliżoną do danego indeksu. Dzięki temu oszczędza dużo czasu i nerwów.

Obecnie coraz popularniejsze jest korzystanie z ETF-ów, które w wielu przypadkach są tanim sposobem na inwestowanie pasywne. Ten typ funduszy odwzorowuje ruchy danego indeksu (tzw. benchmarku). ETF-y potrafią mieć opłatę za zarządzanie na poziomie nawet 0,05% rocznie. Dla porównania wiele funduszy pobiera opłaty na poziomie 1-2% rocznie. W długim terminie ETF-y potrafią pokonać wiele funduszy zarządzanych aktywnie. Przewagą ETF-u są właśnie opłaty za zarządzanie, które w długim terminie mają istotny wpływ na osiągniętą stopę zwrotu. ETF-y są dostępne zarówno na GPW w Warszawie czy na rynkach zagranicznych.

Aktywne podejście do inwestowania

Istnieje także aktywne podejście do inwestowania. W tym wypadku inwestor stara się wytypować spółki, które mają osiągnąć ponadprzeciętną stopę zwrotu. Najczęściej w inwestowaniu długoterminowym stosowana jest analiza fundamentalna.

Analiza fundamentalna jest bardzo pracochłonnym procesem. Aby właściwie przeanalizować przedsiębiorstwo, trzeba dokładnie zbadać:

 • otoczenie przedsiębiorstwa,
 • model biznesowy firmy i relacje z kontrahentami,
 • dane finansowe,
 • perspektywy spółki.

Następnie należy przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa, czyli oszacować przyszłe wyniki finansowe i zdyskontować je na dziś. Wynik wyceny to oszacowana wartość wewnętrzna spółki. Wycenę firmy należy zestawić z ceną rynkową. Jeśli zdaniem inwestora wartość wewnętrzna jest znacznie wyższa od ceny rynkowej, to należy dokonać zakupu spółki.

Jak mawiał Warren Buffett “in the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine. („W krotkim terminie rynek to maszyna do głosowania, a w długim maszyna ważąca (tj. wyceniająca”). Zdaniem Wyroczni z Omaha (potoczne określenie Warrena Buffetta) w długim horyzoncie czasowym to zmiana przychodów, zysków i generowanej gotówki stoi za wyceną przedsiębiorstwa. W krótkim terminie na wycenę wpływają nastroje rynkowe, co powoduje, że nawet świetne przedsiębiorstwa mogą być notowane poniżej wewnętrznej wartości. Sprawdźmy, jak zatem wyglądają wyniki Warrena Buffetta na przestrzeni lat.

wyniki Warrena Buffeta
źródło: Berkshire Hathaway

Jak widać, średnioroczna stopa zwrotu osiągnięta przez wehikuł inwestycyjny Buffetta wyniosła 19,8% na przestrzeni lat 1965 – 2022. W tym samym czasie indeks S&P 500 wygenerował stopę zwrotu na poziomie 9,9%. Jest to fenomenalny wynik. Na potwierdzenie podam nominalną stopę zwrotu z lat 1965 – 2022, jaką osiągnął Warren Buffett, a jaką inwestycja w indeks S&P 500. Dolar zainwestowany przez Buffetta po 58 latach był wart 37 tys. Ten sam dolar zainwestowany w indeks S&P 500 dał 247$. 1

W przypadku inwestowania długoterminowego inwestor raczej nie dokonuje wielu transakcji w ciągu roku. Z tego powodu wysokość opłat nie jest aż tak istotna, jak ma to miejsce w przypadku day tradingu.

Obrót akcjami bez prowizji? Jest to możliwe w XTB

Inwestowanie dywidendowe

Inwestowanie dywidendowe jest jednym z podejść inwestowania długoterminowego. W tym wypadku inwestor wybiera spółki na długi termin, ale jednym z kryteriów selekcji jest polityka dywidendowa danego przedsiębiorstwa. Polityka dywidendowa zależy od:

 • zdolności firmy do generowania gotówki,
 • perspektyw firmy,
 • historii dywidendowej
 • przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Zdolność firmy do generowania gotówki jest kluczowym aspektem przy selekcji spółek. To właśnie z gotówki, jaką każdego roku „produkuje” przedsiębiorstwo, finansowana jest dywidenda. Najlepiej, jeśli analizowana spółka każdego roku zwiększa poziom przychodów, zysków i generowanej gotówki. Daje to fundament pod przyszłe wypłaty dywidendy.

Perspektywy spółki są również ważne dla inwestującego w dywidendy. Jeśli firma wypłaca wysokie dywidendy, ale każdego roku generuje mniej przychodów i zysków, to jej perspektywy są złe. W długim terminie wypłata dywidendy od takiej spółki jest zagrożona.

Historia dywidendowa pozwoli w prosty sposób zorientować się, jak spółka dzieliła się zyskami w przeszłości. Niektóre spółki potrafią przez wiele lat zwiększać wartość wypłacanej dywidendy w przeliczeniu na 1 akcję. Jeśli dana firma robi to przez 25 lat, to nazywana jest dywidendowym arystokratą. Jeśli podnosi DPS przez 50 lat, to zyskuje przydomek dywidendowy król. Warto spojrzeć na przykład spółki McDonald’s, której wartość dywidendy na jedną akcję wzrosła w ciągu 16 lat o 450%.

wzrost wypłat dywidendy w spółce MCDonald's
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki

Przyjęta przez spółkę strategia dzielenia się zyskiem jest również istotnym aspektem przy wyborze spółek do portfela. Może się zdarzyć, że na skutek problemów finansowych firma przestanie wypłacać dywidendę. Przykładem takiej gwałtownej zmiany jest Kodak, który wypłacał dywidendę przez wiele lat. Stał się spółką lubianą przez inwestorów dywidendowych. Jednak na skutek przespanej rewolucji na rynku aparatów fotograficznych, spadły przychody oraz zyski. W efekcie firma musiała zmniejszyć poziom wypłacanej dywidendy.

W 2009 roku, kiedy sytuacja finansowa spółki była naprawdę zła, Kodak przestał płacić dywidendę. Trzy lata później firma ogłosiła ochronę przed wierzycielami i zaczęła restrukturyzować swój biznes. Przykładów takich jak Kodak jest więcej. Dywidendę przestały wypłacać w swojej historii takie firmy jak General Motors czy JC Penney. Z kolei Washington Mutual ogłosił bankructwo podczas kryzysu na amerykańskim rynku nieruchomości. 2

Inwestowanie długoterminowe na GPW

Na warszawskim parkiecie można z powodzeniem stosować inwestowanie długoterminowe. Jednak pasywne inwestowanie w spółki z WIG 20 nie było najlepszym pomysłem z perspektywy ostatnich kilkunastu lat. Wynika to z bardzo słabych stóp zwrotu tego indeksu. Po części wynika to z jego struktury, gdzie dominują banki i spółki Skarbu Państwa. Te grupy spółek nie były dobrą inwestycją w ostatnich 10 latach.

WIG20 wykres długoterminowy
WIG20 nie jest w długoterminowym trendzie wzrostowym.

Zatem warto poszukać okazji inwestycyjnych w indeksach małych (sWIG 80) oraz średnich (mWIG 40) spółek. Niektórzy szukają bardzo perspektywicznych firm na NewConnect oraz wśród niewielkich spółek notowanych na rynku głównym. Wadą tego podejścia jest bardzo mała płynność i większe ryzyko, że zarząd nie będzie szanował mniejszościowych akcjonariuszy.

Czym handlować jako inwestor długoterminowy?

Dla inwestora długoterminowego bezsprzecznie najlepszym instrumentem do alokowania swojego kapitału są akcje. Wynika to z tego, że inwestor nie ponosi kosztów za ich przetrzymywanie, a akcje dobrych spółek w długim terminie będą rosły. Co więcej, niektóre spółki wypłacają dywidendy. Dzięki temu inwestor otrzymuje regularny napływ gotówki, które można potem reinwestować na giełdzie. Kolejnym papierem wartościowym, który może się znaleźć w rękach inwestora długoterminowego, jest obligacja. Pozwala ona na stabilizowanie wartości portfela podczas bessy.

Oczywiście inwestor może wykorzystać instrumenty pochodne do zabezpieczenia portfela przed spadkami. Świetnie do tego celu nadają się kontrakty terminowe oraz opcje. Opcje o kilkuletnim terminie wygaśnięcia można potraktować jako substytut zakupu portfela akcji.

Zalety inwestowania długoterminowego

Ogromną zaletą inwestowania na długi termin jest potencjalna optymalizacja podatkowa. Jeśli inwestor będzie trzymał kupione akcje albo ETF przez np. 20 lat, to podatek od zysków kapitałowych zapłaci dopiero w momencie sprzedaży akcji. Na poniższej grafice widać różnicę między odroczonym podatkiem (niebieska linia) a płaceniem podatku co roku (pomarańczowa linia). Założono, że zysk brutto (przed podatkiem) dla obu strategii wynosi 12%. Po 20 latach odroczenie podatku zagwarantowało średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 10,96%. Płacenie co roku podatku obniża średnioroczny wynik z inwestycji do 9,72%.

odroczony podatek - korzyści

Pasywne inwestowanie przy pomocy ETF-ów jest świetnym pomysłem dla osób, które chcą skorzystać ze wzrostu kursów akcji w długim terminie, ale nie mają czasu na analizę spółek. Zakup ETF-a i nieprzejmowanie się chwilowymi korektami pozwoli zebrać pokaźny kapitał za 20-30 lat przy minimalnym nakładzie poświęconego czasu.

W przypadku inwestowania aktywnego, inwestor pozyskuje ogrom wiedzy o otaczającym świecie, poznaje modele biznesowe oraz może nauczyć się wyceniać przedsiębiorstwa.

Inwestowanie długoterminowe jest dobrym pomysłem także dla osób, które mają problem z podjęciem błyskawicznych decyzji. Osoba potrzebująca dokładnie przeanalizować za i przeciw inwestycji w dany instrument świetnie odnajdzie się w analizie fundamentalnej.

Dzięki analizie fundamentalnej można zainwestować w przecenione firmy podczas bessy i dzięki temu osiągnąć bardzo wysoką stopę zysku. Przykładem może być Tapestry, którego akcje na pod koniec marca 2020 roku były wyceniane na 11$. Spółka nadal była dochodowa oraz posiadała solidny bilans. Inwestor, który wtedy kupił akcje Tapestry, zapłacił cenę znacznie poniżej ich wewnętrznej wartości. W marcu 2023 roku akcje tej firmy są wyceniane na 43$.

Kurs spółki Tapestry
Wzrost kursu spółki Tapestry

Wady inwestowania długoterminowego

Ten typ strategii inwestycyjnej wymaga solidnej dawki cierpliwości. Czasami rynek nie dostrzega prawdziwiej wartości posiadanej przez daną firmę. Tak było w przypadku Votum. Ta kancelaria odszkodowawcza zmieniła model działalności i zaczęła inwestować w sprawy „frankowe”. Już w 2017 roku firma podpisała 4200 umów o dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych. Na początku rynek nie dostrzegał potencjału w generowaniu zysków z tej działalności. Jednak kiedy uczestnicy rynku zdali sobie z tego sprawę, kurs akcji wystrzelił. Jednak osoba, która wierzyła w ten model biznesowy, musiała przejść przez „czyścieć”, jakim były lata 2017 – 2019. Niewielu miało tyle cierpliwości, aby przez dwa lata twierdzić, że to rynek jest w błędzie.

kurs spółki Votum
Wzrost kursu spółki Votum

Wadą aktywnego inwestowania długoterminowego jest też to, że wymaga poświecenie wiele czasu na wyszukanie spółek o ciekawym modelu biznesowym oraz dokładne przeanalizowanie mocnych i słabych stron danej firmy.

Poza tym inwestowanie długoterminowe nie nadaje się do handlu kontraktami terminowymi na surowce. Wynika to z często pojawiającego się efekty contango. Trudny jest także długoterminowy handel na walutach, ponieważ wzrastają wtedy koszty utrzymania pozycji (punkty swap).

Day trading

Inwestowanie krótkoterminowe jest bardzo popularną strategią inwestycyjną. Day trading to sposób inwestycji, który polega na zawieraniu wielu transakcji w ciągu dnia. Istnieje sporo podejść do handlu w krótkim przedziale czasowym. Obecnie wzrostowi popularności day tradingu pomagają brokerzy dyskontowi, którzy oferują bardzo konkurencyjne prowizje. Niektórzy brokerzy oferują nawet możliwość handlu bezprowizyjnego (jest tak np. w XTB).

Najbardziej czasochłonny jest scalping. Skalpowanie jest często stosowane na rynku forex. Ten typ day tradingu polega na zawieraniu transakcji na kilka minut w celu zarobieniu na małych wahaniach cen. Najczęściej taka strategia łączy się z zastosowaniem wysokiej dźwigni finansowej. Ten styl tradingu wymaga bardzo dużej kontroli ryzyka i szybkiego ucinania strat. Przy tej strategii inwestycyjnej potrzebna będzie analiza techniczna. Najczęściej przy day tradingu korzysta się z niskich interwałów czasowych (minutowe, maksymalnie 1-godzinne). W przypadku tego typu handlu ważne jest, aby znaleźć brokera o bardzo niskich prowizjach oraz spreadach. Wysokie prowizje mogą spowodować, że skalper będzie tracił na tradingu.

wykres miniutowy S&P 500
Wykres minutowy S&P 500

Różne podejścia do day tradingu

Innym rodzajem day tradingu jest utrzymywanie pozycji przez kilka godzin. Dzięki temu inwestor ma większe szanse na złapanie dużego impulsu wzrostowego lub spadkowego. Taka strategia wymaga stosowania mniejszej dźwigni finansowej niż scalping. Wynika to z tego, że inwestor musi być gotowy na znacznie większe korekty, niż ma to miejsce w horyzoncie kilku – kilkunastu minut. Z powodu łapania większych ruchów cenowych, koszty prowizji nie mają aż tak istotnego wpływu na zyskowność handlu, jak ma to miejsce w przypadku scalpingu.

Arbitraż jest jedną ze strategii, którą można wykorzystać do handlu krótkoterminowego. Jest to poszukiwanie rynkowych nieefektywności, które pozwalają na wygenerowanie zysku bez ryzyka. Może to np. wynikać z niewłaściwej wyceny kontraktów terminowych względem ceny rynkowej (spot). Obecnie tym rodzajem tradingu zajmują się systemy komputerowe, więc okazji do arbitrażu jest naprawdę niewiele.

W day tradingu popularną strategią jest granie w konsolidacji między ważnymi wsparciami i oporami. Z kolei drugi typ daytraderów liczy na wybicia ważnych wsparć i oporów co będzie skutkować dynamicznym ruchem ceny.

Innym pomysłem na handel krótkoterminowy jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiadomości z rynku. Może to być np. decyzja o zmianie stóp procentowych albo dane dotyczące inflacji czy wzrostu gospodarczego.

Osobnym typem jest tak zwany HFT (High-frequency trading). Jest to strategia, która polega na wykorzystaniu algorytmów do szybkiego składania zleceń, aby wykorzystać krótkoterminowe nieefektywności rynku. Ten rodzaj handlu wymaga dużego kapitału i nie jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych.

Daytrading na GPW

Day trading cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów na świecie. Warto jednak pamiętać, że GPW nie jest idealnym miejscem do tego typu strategii. Wynika to z tego, że na warszawskim parkiecie nie ma tak wąskich spreadów, jak ma to miejsce np. na amerykańskiej giełdzie. Co więcej, prowizje pobierane przez polskie domy maklerskie są bardzo często wyższe niż za granicą (porównując do oferty brokerów dyskontowych). W zasadzie daytrader z nieco większym kapitałem może w miarę tani sposób inwestować w kontrakty terminowe na WIG 20. Handel większością innych kontraktów na GPW jest nieopłacalny z powodu wysokich spreadów.

Czym handlować jako day trader?

Inwestowanie na krótki termin wymaga płynnych rynków oraz możliwości zastosowania dużej dźwigni finansowej. Idealnie do tego nadają się kontrakty terminowe futures na najpopularniejsze indeksy i towary. Kolejnym dobrym miejscem do handlu krótkoterminowego jest rynek forex. Z pomocą brokera forex można skorzystać z handlu kontraktami CFD na waluty, indeksy, akcje czy towary. Wadą kontraktów CFD jest to, że jest to droższe rozwiązanie niż handel kontraktami terminowymi.

Oczywiście można stosować day trading na akcjach najpłynniejszych akcji na świecie. Przykładem mogą być najczęściej handlowane komponenty indeksu S&P 500. Takie spółki mają wąskie spready. Przy użyciu brokera dyskontowego handel krótkoterminowy na akcjach może być efektywny kosztowo.

Zalety day tradingu

Jedną z największych zalet tego typu handlu jest brak ryzyka zostawienia otwartej pozycji na koniec sesji lub weekendu. Dzięki temu inwestor unika sytuacji, w której na skutek ważnej informacji rynek otwiera się na następnej sesji z dużą luką cenową (np. spowodowanej bankructwem dużej firmy).

Kolejną zaletą jest możliwość stosowania dźwigni finansowej za darmo. Wynika to z tego, że opłaty za korzystanie z dźwigni są pobierane na koniec dnia. W przypadku kiedy trader skorzysta z długu na kilka minut, nie będzie musiał płacić odsetek. Jeśli trader będzie stosował duży lewar i dopisze mu szczęście, to może osiągnąć szybki zysk.

Zaletą day tradingu jest możliwość wykorzystania nawet bardzo niewielkich ruchów cenowych. Oczywiście jest to opłacalne tylko w przypadku niskich prowizji i możliwości skorzystania z dźwigni finansowej.

W przypadku inwestowania w kontrakty terminowe, inwestor nie musi obawiać się wpływu efektu contango i backwardation czyli różnicę między ceną rynkową instrumentu bazowego oraz kontraktu futures.

Kolejną mocną stroną jest to, że rachunek inwestora jest zawsze bardzo płynny. Środki na rachunku są użyte na chwilę, zwykle kilka minut albo maksymalnie kilka godzin. Na koniec sesji inwestor posiada na rachunku wyłącznie gotówkę. Nie ma ryzyka zainwestowania w niepłynny instrument, z którego spekulant musiałby wychodzić przez długi czas.

Wady day tradingu

Dużym problemem jest to, że ten typ handlu wydaje się bardzo prosty. Przyciąga to dużo ludzi, którzy chcą osiągnąć szybki zysk. Bardzo często kończy się to „wyzerowaniem” rachunku inwestycyjnego. Najczęściej zbyt duże oczekiwania co do osiąganych stóp zwrotu mają niedoświadczeni inwestorzy. Wierzą oni, że regularne zarabianie za pomocą scalpingu jest dziecinnie proste. Nic bardziej mylnego. Ten typ tradingu bardzo szybko obnaża braki w zarządzaniu pozycją czy radzeniem sobie ze stresem. 3

Dużą wadą day tradingu jest to, że koszty transakcyjne mogą stanowić istotną część zysku brutto (różnicy między ceną otwarcia a zamknięcia).

Day trading jest bardzo czasochłonnym zajęciem. Wymaga poświęcania nieustannej uwagi, ponieważ traderzy muszą zająć pozycję w idealnym momencie. Nie jest to zatem rozwiązanie dla osób mających bardzo napięty grafik.

Nie jest ten rodzaj strategii inwestycyjnej, która jest dla każdego. Traderzy inwestujący na krótki termin muszą być odporni na stres i posiadać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Day trading a inwestowanie długoterminowe – podsumowanie

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co jest lepsze: inwestowanie krótkoterminowe czy długoterminowe. Wszystko zależy od predyspozycji danej osoby. Dla inwestora, który chce szybko realizować zyski, z pewnością długoterminowe podejście do rynku nie jest dobrym pomysłem. Z kolei day trading nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób mających problemy z podjęciem decyzji inwestycyjnej.

A Wy co myślicie na ten temat? Która strategia jest lepsza – day trading czy inwestowanie długoterminowe? Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzu.

Źródła:

1. https://www.berkshirehathaway.com/letters/letters.html

2. https://www.investopedia.com/articles/basics/11/due-dilligence-on-dividends.asp

3. https://www.investor.gov/additional-resources/spotlight/directors-take/thinking-day-trading-know-risks


Zobacz także: Hossa i bessa na giełdzie. Kiedy grać, a kiedy wiać?

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (5 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()