Decyzja z MOPS – ile się czeka na pieniądze z 500+ i zasiłku rodzinnego?

500+ Zasiłek rodzinny

W momencie gdy nasza rodzina się powiększa niemal każdego dnia odnajdujemy powody do radości. Jednak bezcenną satysfakcję dostarcza nie tylko uśmiech dziecka lecz także finansowe wsparcie na jego rozwój i edukację. Szczególnie, gdy borykamy się z nie najlepszą sytuacją materialną. Taką formą pomocy są właśnie pieniądze wypłacane z rządowego programu “500+”, a także zasiłek rodzinny. Jak długo musimy czekać na decyzję o ich przyznaniu?

Podstawowe informacje o 500 plus

Każdy rodzic doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak dużym obciążeniem dla domowego budżetu jest wychowanie dziecka. Dlatego rodzinom w Polsce przysługuje rządowe wsparcie w postaci częściowego ponoszenia wydatków na utrzymanie pociechy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmuje sztandarowym programem “500+” prawie 4 mln dzieci do 18 lat. Do polskich rodzin trafiło już łącznie aż 11,3 mld zł. Podobnie jest z zasiłkiem rodzinnym, który według GUS-u miesięcznie pobiera, ok. 2 mln Polaków, a jego całkowita wartość przekroczyła już 9 mld zł.

Jednak wraz z podniesieniem kryterium płacy minimalnej w 2020 roku – spora część rodzin utraci prawo do dodatkowego wsparcia finansowego. Przypomnijmy, że obecnie pensja minimalna wynosi 2600 zł brutto, czyli około 1878 zł na rękę. Wśród świadczeniobiorców zarówno “500+, jak i zasiłku rodzinnego są osoby, które często zarabiają najniższą krajową. Dlatego, gdy ich minimalny dochód wzrośnie to może się okazać, że nie będą mogli już pobierać comiesięcznego wsparcia. Na szczęście, wraz z wyższymi wypłatami w górę poszybowały również kryteria dochodowe. Co jednocześnie oznacza, że część rodziców będzie mogła liczyć na świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko.

“500+” sztandarowy program polskiego rządu

Program “Rodzina 500+” działa od 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo to świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł przysługiwało rodzicom niezależnie od dochodu na drugą i kolejną pociechę, aż do ukończenia przez nią 18. roku życia. Od 1 lipca 2019 roku można otrzymać 500+ także na pierwsze dziecko bez żadnego kryterium dochodowego.

Wniosek o dodatek “500+” każdego roku można składać od 1 sierpnia drogą pocztową lub papierową oraz elektroniczną, od 1 lipca. Prawo do tego dodatku przyznawane jest na okres od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to, że zasiłek “500+” przyznawany jest na 1 rok kalendarzowy.


Polecamy nasz ranking kont osobistych:

Ostatnia aktualizacja: 28 Stycznia 2023
Konto Mobi z Moim ING z promocją do 200 zł
Tak
Promocja
Tak
? bankomaty własne i Planet Cash
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
Darmowe konto
Tak
? transakcje kartą min 300 PLN miesięcznie
Bezplatna-karta
Nie
Darmowe bankomaty - za granicą
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
eKonto
Tak
? 200zł w formie bonu podarunkowego do biedronki, do 200zł za otwarcie kontra i spełnienie warunków promocji, 50zł za otwarcie konta przez e dowód, 50zł za otwarcie konta dla dziecka, 2,2 % na rachunku oszczędnościowym.
Promocja
Tak
? od 100 zł
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
Darmowe konto
Tak
? min. jedna transakcja w miesiącu
Bezplatna-karta
Tak
? do trzech wypłat w miesiącu
Darmowe bankomaty - za granicą
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Curve - karta walutowa
Tak
? bonusy za polecenia, przedłużony cashback za zakupy oraz bonus 50 zł na start
Promocja
Tak
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? wersja podstawowa - darmowa, wyższe pakiety są płatne
Darmowe konto
Tak
Bezplatna-karta
Tak
? limity miesięczne na bezpłatną wypłatę gotówki zależnie od pakietu
Darmowe bankomaty - za granicą
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Ile czeka się na decyzję o przyznaniu świadczenia “500+”?

Przy ubieganiu się o dodatek kluczowa jest jedna kwestia. Liczy się czas! Jeśli świadczeniobiorca złoży wniosek o “500+” już w sierpniu to wypłatę dodatku otrzyma pod koniec października. Natomiast, gdy zrobi to w październiku – wypłata świadczenia nastąpi pod koniec grudnia – ale z całym wyrównaniem za październik i listopad. Z kolei, gdy rodzice będą chcieli ubiegać się o dodatek znacznie później niż w październiku to “500+” zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku – lecz już bez wyrównania za zaległe miesiące!

Zatem ile się czeka na decyzję o przyznaniu “500+”? Jeśli wniosek został sporządzony prawidłowo i ujęto w nim wiarygodne dane, a także został złożony w terminie od 1 sierpnia do 31 września, to ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia za październik nastąpi nie później niż do 31 października. Co oznacza, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego również od pierwszego miesiąca nowego okresu.

 • W momencie, gdy wnioskujący złoży wszelkie dokumenty od 1 września do 31 września to ustalenie prawa do “500+” wraz z jego wypłatą za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada,
 • Jeżeli ubiegający się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami od 1 października do 31 października to ustalenie prawa do dodatku i wypłata zaległego wynagrodzenia za wrzesień, październik i listopad, nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Analogicznie prezentuje się sytuacja w kolejnych miesiącach:

 • Gdy świadczeniobiorca będzie ubiegać się o przyznanie dodatku w listopadzie to cała procedura wraz z wypłatą za zaległe miesiące od listopada może potrwać do 31 stycznia,
 • W przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu – wnioskujący otrzymuje zaległe świadczenia od grudnia, najpóźniej do końca lutego,
 • Ubieganie się o “500+” w styczniu powoduje, że dodatek zostaje wypłacony za miesiące od stycznia, a jego wypłata nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • Z kolei wnioski składane od lutego będą sprawdzane na bieżąco.

Powyższe terminy są okresami maksymalnymi. Co oznacza, że wnioski bezzwłocznie rozpatrywane są w ustawowo określonych okresach.

Zasiłek “500 +” – o czym należy pamiętać?

Od 1 lipca 2019 rodzice nie muszą do wniosku dołączać żadnych dodatkowych dokumentów, które potwierdzają sytuację materialną. Dodatek nawet na pierwsze dziecko wypłacany jest niezależnie od kryterium dochodowego. Tym samym ilość potrzebnych do dostarczenia dokumentów do urzędu drastycznie spada. Są to zwykle tylko:

 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, która ubiega się o świadczenie wychowawcze.
 • Akt urodzenia dziecka – ale tylko wtedy, gdy dotyczy wniosku osoby samotnie wychowującej małoletniego, którego ojciec jest nieznany.
 • W przypadku zameldowania w innej miejscowości należy dostarczyć zaświadczenie, że na dzieci nie są pobierane świadczenia rodzinne w innym urzędzie.

Warto pamiętać także o tym, że urząd ma prawo cofnąć świadczenie 500 plus lub zamienić je na pomoc rzeczową, jeśli zauważy, że otrzymywane przez rodzinę pieniądze wykorzystywane są w skrajnie nieodpowiedni sposób. Są to jednak sytuacje wyjątkowe.

Jak złożyć wniosek “500+”?

Można dokonać tego na 4 sposoby:

 • we właściwym urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej,
 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Emp@tia”,
 • przez bankowość elektroniczną właściwego banku,
 • przez PUE ZUS – czyli Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wzór wniosku dostępny jest w każdym z powyższych kanałów.

Co bierze się pod uwagę przy przyznawaniu “500+”?

Po 1 lipca 2019 nie bierze się już pod uwagę zarobków danej rodziny przy akceptowaniu wniosku o 500+. Aktualnie urząd sprawdza tylko poprawność wypełnienia wniosku, dokument tożsamości rodzica oraz to, czy świadczenie nie jest pobierane w innej gminie (dotyczy to osób z innym, niż lokalny, adresem zameldowania).

Zasiłek rodzinny – co warto wiedzieć?

Zasiłek rodzinny to świadczenie społeczne, którego zadaniem jest choć częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie rodziny. Jednak otrzymuje się go w zależności od trzech wariantów wynikających z wieku dziecka do:

 • 18 roku życia
 •  21 roku życia – pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole
 •  24 roku życia – jeśli dziecko kontynuuje edukację w szkole lub na uczelni wyższej i dodatkowo legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Taka sytuacja może mieć jeszcze miejsce w momencie, np. śmierci rodziców bądź w związku z sądowym ustaleniem lub też zgodą w sprawie prawa do alimentów.

Warto wiedzieć, że głównym warunkiem, który uprawnia do świadczenia rodzinnego jest kryterium dochodowe liczone na jedną osobę mieszkającą we wspólnym gospodarstwie – a więc jednej rodzinie. Co ważne – świadczenie przysługuje również za ten miesiąc, w którym dziecko ukończyło dany wiek.

-> Zobacz też informacje na temat programu Maluch+!

Zasiłek rodzinny – kryterium dochodowe?

W tym roku podobnie jak w poprzednim – wysokość dochodu na członka rodziny nie uległa zmianie. O zasiłek ubiegać się mogą osoby, których dochód nie przekracza 674 zł na osobę lub 764 zł na dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Co ważne – jeśli przychody przekraczają wskazany limit to stosuje się mechanizm “złotówki za złotówkę”. Oznacza to, że zasiłek rodzinny pomniejszany jest o kwotę, o jaką przekroczono dany dochód. Kwoty te obowiązują od 1 listopada 2018 roku.

Warto zaznaczyć, że od 1 listopada 2018 roku rodziny mogą ubiegać się też o specjalny zasiłek opiekuńczy, którego kwota osiągnie 620 zł, a więc 100 zł więcej.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Do dnia 31 października 2019 roku – wysokość miesięcznie przyznawanego zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95 zł – na dziecko do 5 roku życia,
 • 124 zł – na małoletniego od 5 do 18 roku życia,
 • 135 zł – na dziecko od 18 aż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy złożyć w dziale świadczeń społecznych w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania, w ośrodku opieki społecznej lub w powiatowym centrum rodziny.

Ile czasu ma MOPS na wydanie decyzji o zasiłku rodzinnym?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy przede wszystkim wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek – SR-1, a także dostarczyć wszelką niezbędną dokumentację. Gdy nie budzi ona zastrzeżeń – świadczenia rodzinne wypłacane są zgodnie z art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych2, w miesięcznych odstępach. Dotyczy to wszelkiego rodzaju świadczeń:

 • Zasiłku rodzinnego z dodatkami
 • Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowego
 • Zasiłku pielęgnacyjnego
 • Świadczenia pielęgnacyjnego
 • Świadczenia rodzicielskiego
 • Specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Wszelkie informacje o terminie wypłaty zawsze występują w załączniku do przyznanej decyzji! Przykładowo, jeśli 24 dzień miesiąca przypada w dzień wolny (np. w sobotę, niedzielę lub święto) to realizacja świadczenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy, po tym czasie.

Terminy składania wniosków o zasiłek rodzinny

Świadczeniobiorca może złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy – od 1 sierpnia, a drogą elektroniczną – już od 1 lipca. Dlatego, aby zachować ciągłość wypłat – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do 31 sierpnia. Wówczas wypłata świadczeń nastąpi nie później niż do 30 listopada.

 • Gdy wnioskodawca będzie ubiegał się o dodatek od 1 września do 31 października to ustalenie prawa do świadczenia, jak i jego wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia.
 • Z kolei jeżeli wniosek zostanie złożony między 1 listopada a 31 grudnia to wypłata nastąpi do ostatniego dnia lutego. Co ważne – wnioski dostarczone w grudniu będą wypłacane jedynie od dnia miesiąca ich złożenia!

Źródła:

1. https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-rodzina-500-plus

2. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-swiadczeniach-rodzinnych/art-26/

Komentarze (5)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • M
  M
  Marta
  06.04.2020, 18:27

  A ile czasu od złożenia wniosku przez profil zaufany mają czasu ,aby wystawić decyzję i przesłać do nas ?

 • W
  W
  Waldemar
  03.08.2019, 18:23

  Przecież 500+ na przysługuje na pierwsze dziecko niezależnie od dochodów! Ten artykuł tylko wprowadza ludzi w błąd sugerując, że jest aktualny bo pisze np o październiku 2019. Napiszcie w tytule, że artykuł jest nieaktualny, albo lepiej go kompletnie znieście ze strony. Niekompetentna redakcji, tylko ludzi stresujecie!

  • P
   P
   Paulina
   05.08.2019, 07:51

   Panie Waldemarze, od 1 lipca 2019 roku 500 + przysługuje na KAŻDE, w tym pierwsze dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego.

 • K
  K
  Krysia
  18.05.2021, 15:04

  Witam
  Złożyłam wniosek o zasiłek rodzinny 10 marca ,ponieważ musiałam czekać na uprawomocnienia się wyrku sądowego w sprawie rozwodu .Decyzje odebrałam dopiero 17 maja ,ponieważ Pani ogarnęła ja dopiero 11 maja .Moje pytanie brzmi czy wypłatę rodzinnego otrzymam tylko za maj czy również, za marzec i kwiecień 2021r.?

 • L
  L
  LESZEK
  16.10.2020, 12:24

  Niby decyzje sa podejmowane w ciągu około 2 miesiecy,to czemu w zeszłym roku czekalem na decyzję ponad rok?teraz czekam na kolejna 15 miesiecy!!!o co tutaj chodzi?

Podobne artykuły