Dofinansowanie firm – jakie istnieją sposoby?

Dofinansowanie firm - jakie istnieją sposoby?

Prowadząc działalność gospodarczą warto wiedzieć jakie są sposoby finansowego wsparcia naszego biznesu. Dodatkowych, często koniecznych środków, szukają najczęściej ludzie, których firma dopiero się rozwija. Żeby zapewnić jej odpowiednią stymulację, warto rozważyć któryś, z omawianych niżej sposobów finansowania.

Jak pewnie zdążyło się przekonać wielu przedsiębiorców, założenie i rozkręcenie nowego biznesu nie należy do rzeczy lekkich i przyjemnych. Początkiem jest zarejestrowanie firmy. Największym wyzwaniem bowiem często okazuje się rozkręcenie naszego biznesu i uczynienie go płynnie działającym. Wówczas musimy wykazać się dobrą umiejętnością zarządzania, odpowiednim dysponowaniem finansami i wyczuciem rynku bądź konkretnej niszy, w jakiej działamy.

Nie musimy czekać, aż wszystko potoczy się naturalną ścieżką i osiągniemy pożądaną płynność finansową. Oprócz pożyczki dla firm możemy złożyć wniosek o dofinansowanie dla firm i ubiegać się o środki pieniężne z różnych tytułów. Spośród różnych sposobów na dofinansowanie od państwa warto pierw wyróżnić dwie główne kategorie:

 • dofinansowanie państwowe uzyskujemy je od polskich organów państwowych oraz ze środków, którymi dysponuje Unia Europejska,
 • dofinansowanie prywatne uzyskujemy je w nieco inny sposób, ubiegając się np. o uwagę inwestorów, jeśli oni widzą w naszej firmie potencjał na rozwój.

Dofinansowanie dla firm rodzaje w wariancie państwowym

Wybraliśmy dwa najciekawsze i najpopularniejsze sposoby na dofinansowanie naszego przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Jest to najczęściej są one wybierane przez ludzi, którzy dopiero planują otworzyć firmę. Dla przedsiębiorców, którzy mają ten etap za sobą, przewidziano jednak także finansowe wsparcie. Jeśli na przykład w trakcie prowadzenia firmy chcemy poszerzyć profil jej działalności i potrzebujemy do tego wykupienia sprzętu wówczas możemy otrzymać dofinansowanie na ten cel. Musimy spełnić tylko konkretny warunek gdyż wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 2 lata. Maksymalna kwota, o jaką możemy się starać na wyposażenie 1 stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności średniej pensji, czyli obecnie nieco ponad 25,3 tysiące złotych.

Chcąc otrzymać refundację, powinniśmy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Udajemy się do tego, który jest zgodny z naszym adresem zameldowania. Wniosek, w którym zwracamy się o pokrycie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy składamy, zanim zatrudnimy nowego pracownika do obsługi wspomnianego sprzętu. Procedura uzyskania dofinansowania przebiega w sposób następujący:

 • składamy pisemny wniosek do Urzędu Pracy,
 • podpisujemy stosowną umowę z Urzędem,
 • uzyskujemy potrzebne dofinansowanie,
 • dokonujemy potrzebnych zakupów,
 • do dzieła!

Dofinansowanie z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to kolejny z najpopularniejszych pośredników w pomocy oferowanej przez instytucje państwowe. PARP wspiera przedsiębiorców przekazując fundusze z zarówno z Unii Europejskiej, jak i z polskiego budżetu państwa. W latach 2014 – 2020 PARP jest odpowiedzialna za realizację działań, które są określone w trzech programach operacyjnych. Wyróżniono dodatkowo ich zróżnicowane cele.

Określonym przez agencję celem w realizacji wspomnianego programu jest przyznawanie środków finansowych na przedsięwzięcia zwiększające innowacyjność gospodarki i współpracę pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a sektorem nauki. Pod uwagę brane są następujące wybrane działania:

 • Badania na rynek – w tym przypadku dofinansowywane są projekty, które działają w charakterze wdrażania wyników prac B+R. Ich efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź konkretnie ulepszonego towaru oraz usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe. Wartość dofinansowania może wynieść nawet 20 milionów złotych.
 • Go to brand – środki są nam przekazywane w celu zachęcenia nas do intensywnego i zaangażowanego reklamowania naszej marki. W tym celu możemy uzyskać do 850 tysięcy złotych na opłacenie profesjonalnego konsultanta w promocji, a także przede wszystkim udział we wszelkiego rodzaju udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych albo konferencjach.
 • Granty na dizajn – pieniądze dla firm zajmujących się branżą designu, głównie przedmiotów użytku codziennego. W ten sposób otrzymujemy wsparcie profesjonalnych projektantów, którzy pomagają nam stworzyć unikalny wzór np. szafek, krzeseł, stołów itd. Na pomoc przewidziano 2,5 miliona złotych, które uzyskać mogą nie więcej, niż 4 najlepsze firmy na polskim rynku.
 • Proinnowacyjne usługi dla MŚP – możliwe jest otrzymanie wsparcia podczas wdrażania na rynek nowego produktu lub modernizowania dotychczasowego. Pieniądze mogą odciążyć firmowe finanse lub np. pomóc w usprawnieniu procesu produkcji. Dofinansowanie wynosi zazwyczaj ok. 350 tysięcy złotych na usługi i dodatkowo 700 tysięcy złotych na samą inwestycję.

Ponadto:

 • Bony na innowacje dla MŚP – finansowe wsparcie na stworzenie wyjątkowo innowacyjnego projektu. Wsparcie dla np. dopracowania pomysłu przez fachowców może wynieść nawet do 340 tysięcy złotych.
 • Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych – w tej sytuacji możemy uzyskać nawet 6 milionów złotych wsparcia na zdobycie nowych rynków zbytu. Program jest jednak adresowany wyłącznie do tzw. koordynatorów klastrów. Jeden klaster musi się składać co najmniej z 10 innych firm.
 • 4 stock – jest to kompleksowe dofinansowanie dla firm, które planują wkroczyć na giełdę nie mając odpowiednich środków. Otrzymujemy wówczas nawet do 800 tysięcy złotych finansowego wsparcia.
 • Fundusz Pożyczkowy Innowacji – udziela on od 200 tysięcy do nawet 2 milionów złotych wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i firm, które nie są notowane na żadnej światowej i krajowej giełdzie. Fundusz Pożyczkowy wymaga przy tym zaangażowania kapitału prywatnego przez Anioła Biznesu (patrz niżej) lub Fundusz venture capital. Inwestor musi dokapitalizować pożyczkobiorcę co najmniej taką samą kwotą, jaka jest zawarta we wnioskowanej pożyczce długoterminowej.

Sprawdź również ofertę NFG Faktoring. Jest to nowoczesna usługa wspomagająca płynność finansową firmy.

Dofinansowanie dla firm rodzaje w wariancie prywatnym

Aniołowie biznesu

Dofinansowanie prywatne jest drugim ze sposobów na dofinansowanie firmy. Aniołów biznesu tworzy grono przedsiębiorców, którzy zdążyli odnieść sukces w biznesie i zgromadzili odpowiednią ilość kapitału. Dzięki temu mogą oni dofinansować młodą i rozwijającą się firmę z perspektywami, przejmując do 50% jej udziałów. Grupa ta nieustannie rośnie. Takich ludzi jest w Polsce coraz więcej. Oprócz pomocy finansowej otrzymujemy także możliwość skorzystania z profesjonalnych usług doradczych. W ten sposób możemy łatwo posiąść praktyczną wiedzę o prowadzeniu skutecznego biznesu.

Fundusze Venture Capital i Private Equity

Określeniem Venture Capital nazywa się wolne środki finansowe, które prywatni inwestorzy przekazują dobrowolnie na dofinansowanie rozwijających się firm. Pomoc finansowa jest dysponowana przez odpowiednie fundusze. Na tle wyżej wspomnianych Aniołów biznesu Venture Capital ma jedną istotną zaletę możliwości finansowe we wsparciu są o wiele większe, ale zasada działania jest podobna  przejmowane jest nie więcej, niż 50% naszych udziałów. Ubiegając się o ten rodzaj grantu musimy pamiętać, że ocena perspektywiczności i atrakcyjności naszej firmy w kwestii inwestowania pozostaje w gestii inwestorów. Aby zyskać na to szanse, warto napisać kompleksowy biznesplan.

Jeśli nam się uda możemy liczyć na wsparcie inwestora od 3 do nawet 6 lat, jeśli nasza współpraca okaże się opłacalna dla drugiej strony. Nie jest to pożyczka na raty, więc nie jesteśmy nic winni. Dodatkową cechą wsparcia Venture Capital jest, podobnie jak wyżej, pomoc teoretyczna w kwestii prowadzenia firmy. Doświadczeni biznesmeni, których działania sprawdziły się, z pewnością doradzą nam jak skutecznie odnieść sukces w sektorze przedsiębiorstw. Nie będą też szczędzić uwag w kwestii odpowiedniego dysponowania pieniędzmi i słów krytyki, jeśli popełnimy błędy.

Warto też dodać o ewentualności porażki gdy biznes okaże się porażką nikt nie pociągnie nas do odpowiedzialności finansowej. Niewątpliwą wadą jest utrata wszechwładzy w firmie.

Crowdfunding

Crowdfunding to jeden, z największych trendów ostatnich lat, jaki możemy zauważyć w sieci. Polega ono na zbieraniu pieniędzy od darczyńców na określony przez nas cel. W tym przypadku będzie to rozkręcenie naszego biznesu. Powodzenie w szukaniu finansowania w formie crowdfundingu zależy od sposobu wypromowania naszego przedsięwzięcia i popularności, jakie zdobędzie.

Najpopularniejsze portale służące do szukania darczyńców to m.in. Polak Potrafi lub wspieram.to. Sceptyków możemy zachęcić, że wspomniany sposób staje się coraz bardziej popularny wśród polskich młodych przedsiębiorców.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły