Doradca kredytowy – czy warto skorzystać z jego usług?

Nawet jeżeli dodatkowe środki finansowe są nam potrzebne w trybie niezwykle pilnym, to warto podejść do kwestii wyboru kredytu w sposób ostrożny i zdystansowany. Na najlepszą ofertę wpływa w końcu wiele czynników. Czy doradca kredytowy to godne uwagi wsparcie w takiej sytuacji? Rozważamy za i przeciw.


Czerwona Skarbonka poleca

1.
Kredyt Hipoteczny VeloBank
1.
Kredyt Hipoteczny VeloBank
Okres spłaty
12 - 300 miesięcy
Marża
2 %
Kwota
100 000 - 600 000 zł
Prowizja
0 %
? za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu
RRSO
9,29 %
SPRAWDŹ
2.
Kredyt Hipoteczny Własny Kąt PKO BP
2.
Kredyt Hipoteczny Własny Kąt PKO BP
Okres spłaty
12 - 420 miesięcy
Marża
2,13 %
Kwota
20 000 - 2 mln zł
? Dostępne są kwoty kredytu aż do 3 mln zł
Prowizja
0 %
? 0% prowizji przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy
RRSO
9,48 %
SPRAWDŹ
3.
Kredyt Hipoteczny Pekao S.A.
3.
Kredyt Hipoteczny Pekao S.A.
Okres spłaty
12 - 360 miesięcy
Marża
1,84 %
Kwota
20 000 - 2 mln zł
? Dostępne są kwoty kredytu aż do 2,8 mln zł
Prowizja
1,99%
RRSO
10,38 %
SPRAWDŹ

Z punktu widzenia kredytobiorcy, świat finansów i ekonomii potrafi przytłoczyć. Kredyt hipoteczny na wiele lat, rozliczanie nietypowych podatków, konsolidacje… To wszystko może sprawiać nie lada kłopot. Właśnie w takich momentach do gry wkracza doradca kredytowy. To on pomoże Ci w uzyskaniu kredytu hipotecznego oraz znajdzie na rynku dopasowane do Twoich potrzeb produkty finansowe. Chcesz się dowiedzieć więcej? To świetnie! Z poniższego artykułu dowiesz się bowiem, jaką rolę pełni ekspert finansowy, na czym taka osoba zarabia, a także czym powinien wyróżniać się dobry doradca kredytowy.

Doradca kredytowy – kim jest i czym się zajmuje?

Jak sama nazwa wskazuje, osoby wykonujące powyższy zawód specjalizują się w udzielaniu profesjonalnej pomocy w procesie starania się o kredyt. Wolisz konkrety? Proszę bardzo. Doradztwo kredytowe polega na asystowaniu klientowi przy wyborze, wnioskowaniu, formalizowaniu, uzyskiwaniu i wreszcie spłacie wszelakiej formy zobowiązań finansowych z zakresu bankowości.

Zastanawiasz się, kto może wynająć takiego eksperta finansowego? Na całe szczęście każdy. Doradca kredytowy może świadczyć usługi zarówno wobec osób prywatnych, jak i przedsiębiorców i założycieli startupów. Obecnie nie istnieją żadne ograniczenia co do tego, kto może korzystać z usług doradcy finansowego.

A czy każdy może zostać doradcą kredytowym? Po pierwsze nie można być karanym — to chyba oczywiste. Po drugie, do wykonywania tego zawodu potrzebne jest minimum średnie wykształcenie. Art. 48. 1. ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami mówi jasno:

Pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić działalność jedynie po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych.

Warto tutaj podkreślić, że doradcy kredytowi mogą działać w przeróżnym charakterze. Jedni funkcjonują jako pracownicy banków, inni prowadzą niezależne biura doradcze, a pozostali reprezentują firmy specjalizujące się stricte w doradztwie kredytowym. Właśnie dlatego tak kluczowym jest, aby rozróżniać poszczególne pojęcia.

Doradca kredytowy a doradca inwestycyjny – dwa różne zawody!

Przytoczenie definicji doradcy kredytowego zmusza do pośpiesznego wyjaśnienia wyraźnych różnic, jakie dostrzec można pomiędzy tym zawodem a doradcą inwestycyjnym. Nie są to w żadnym wypadku określenia tożsame. Wykonujące te dwa oddzielne zawody osoby działają w oparciu o zupełnie inne podstawy. W czasie, gdy doradcy kredytowi mają wyżej scharakteryzowaną swobodę, tak doradcy inwestycyjni są grupą limitowaną i trudną do poszerzenia.

Są oni zobowiązani do czynnego funkcjonowania w zawodzie w oparciu o niezbędne egzaminy. Co więcej, aby uzyskać zezwolenie na bycie doradcą inwestycyjnym, należy mieć niezwykle obszerną i bogatą wiedzę, i to w sugerowanym przez kompetencyjne ramy tego zawodu kierunku. Grono doradców inwestycyjnych to około tysiąca osób w całej Polsce – w czasie, gdy doradcy kredytowi są nieporównywalnie powszechniejsi.

-> Zobacz np. opinie o doradcach z firmy Lendi

Interesy klienta a doradca kredytowy

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, istotą pracy doradcy kredytowego jest świadczenie kompleksowego wsparcia z zakresu ubiegania się o kredyt. W przypadku takich usług, mamy do czynienia ze spotkaniem się dwóch różnych interesów. Obu stronom zależy bowiem na jak najlepszym zaspokojeniu swoich potrzeb.

Zacznijmy więc od scharakteryzowania podstawowych interesów doradcy kredytowego:

 • Zachęcenie konsumenta do skorzystania z takiej oferty, która będzie gwarantować odpowiednio wysoką prowizję od usługi.
 • Dostarczenie konsumentowi takich usług, aby zdecydował się na korzystanie z pomocy doradcy przez cały proces wnioskowania o wsparcie.

Teraz pora określić najpopularniejsze priorytety, jakie ma na względzie konsument.

 • Uzyskanie profesjonalnej pomocy w znalezieniu dogodnej oferty kredytowej na zrealizowanie naszego celu.
 • Udzielenie niezbędnych wskazówek i rad w procesie selekcji ofert, a także podpisywania umowy i analizy jej zapisów.
 • Wyjaśnienie zawiłości związanych z kredytem, ryzykiem finansowym i sposobem, w jaki bank weryfikuje zdolność kredytową.

Warto wiedzieć jednak, że przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, kredytodawca jest zobowiązany dokonać oceny Twojej zdolności kredytowej. Dokonuje się jej na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta, z baz danych takich jak BIK czy KRD.

Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 1

Czy doradca kredytowy zasługuje na nasze zaufanie?

W ostatnim czasie branża mocno się profesjonalizuje. Gwarantem bezpieczeństwa i podstawą zaufania jest dziś rejestr pośredników kredytowych, który prowadzi KNF. Wszystkie podmioty znajdujące się na tej liście są obecnie weryfikowane na różne sposoby, a zatrudnieni tam pracownicy odpowiednio szkoleni.

Ponadto, w ustawie o kredycie hipotecznym 1 znajduje się zapis o obowiązku informacyjnym. Leży on dziś po stronie kredytodawców oraz pośredników. Warto także mieć na uwadze fakt, że nieprzestrzeganie takich przepisów wiąże się z całą masą kar i grzywien. Nie zmienia to jednak faktu, że człowiek przezorny, zawsze winien być ubezpieczony, prawda?

Art. 78.: „Kto, wbrew przepisom art. 7 ust. 6, art. 9 ust. 1–3, 5 i 6, art. 10 ust. 1 pkt 13 i ust. 2 oraz art. 18 pkt 3 i 5, prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług dodatkowych, podlega grzywnie do 50 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2.”

Czym się kierować przy wyborze doradcy kredytowego?

Z tego powodu, nim zdecydujemy się zaufać doradcy, warto wziąć pod uwagę niżej scharakteryzowane wskazówki. Niech będzie to drogowskaz, który ułatwi nam aktywację „czerwonej lampki” – trafienie na dobrego doradcę kredytowego to w końcu ruletka!

 • Sprawdź, czy zaproponowana oferta kredytu nie jest oparta o zbyt wygórowaną kwotę, której nie potrzebujesz. Po co pożyczać zbyt dużo pieniędzy, skoro nasz wydatek tego nie wymaga? Większy kredyt to większe koszty, a co ważne – dłuższy okres spłaty.
 • Upewnij się, czy doradca kredytowy poinformował Cię o wszystkich czynnikach kształtujących ryzyko kredytowe. Chodzi tu o całkowity koszt kredytu, a także karne koszty za opóźnienie w spłacie. Umowa zawiera te informacje, dlatego nie powinny być one tajemnicą!
 • Nie unikaj informacji o Twojej aktualnej kondycji finansowej. Nie są to informacje osobiste i wstydliwe aspekty naszej prywatności. To tylko parametry pozwalające ocenić, czy dany kredyt nie jest ponad nasze finansowe siły. Nigdy nie można brać na siebie zbyt wysokich zobowiązań.
 • Jeżeli doradca sprawia wrażenie pośpieszającego, operującego ogólnikowymi określeniami, stroniącego od wyjaśniania wszystkich aspektów produktu finansowego – nie ma co go żałować. Zrezygnuj z jego usług i szukaj lepszego fachowca.

Warto wiedzieć, że kredytodawca ponosi pełną i bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania powiązanego z nim pośrednika podejmowane w imieniu i na rzecz tego kredytodawcy. Mamy tutaj więc z podwójnym gwarantem, z jednej strony od KNF z drugiej od instytucji finansowych. To jednak jeszcze nie koniec.

Z usług doradcy finansowego możesz korzystać nie tylko przy wyborze kredytu konsumenckiego. Ekspert kredytowy pomoże Ci znaleźć zarówno najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy, jak i konsolidacyjny.

Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać doradcą kredytowym?

Kolejnym czynnikiem bezpieczeństwa, podnoszącym poziom zaufania do doradców kredytowych jest egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego. Warunkiem przystąpienia do testu jest złożenie w UKNF pisemnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego składa się z 50 pytań i obejmuje sprawdzenie wiedzy kandydata w zakresie:

 1. kredytów hipotecznych oraz usług dodatkowych oferowanych zwykle wraz z tymi kredytami;
 2. przepisów związanych z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, w szczególności przepisów z zakresu ochrony konsumentów i przepisów ustawy; 3) zawierania umów sprzedaży nieruchomości;
 3. wyceny zabezpieczeń wierzytelności;
 4. organizacji i funkcjonowania ksiąg wieczystych;
 5. funkcjonowania rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym;
 6. standardów etyki biznesu;
 7. procesu oceny zdolności kredytowej konsumenta;
 8. zagadnień finansowych i ekonomicznych.

W odpowiednich przypadkach egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego może obejmować sprawdzenie umiejętności dokonania oceny zdolności kredytowej. Warunkiem zaliczenia egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań.

Art. 77. 1.: „Kto prowadzi działalność jako pośrednik kredytu hipotecznego bez zezwolenia, podlega grzywnie do 100 000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, będąc członkiem zarządu podmiotu prowadzącego działalność pośrednictwa kredytu hipotecznego lub osobą uprawnioną do jego reprezentacji”.

Ile kosztują usługi doradcy kredytowego?

Podstawowym czynnikiem kształtującym dochody z funkcjonowania w zawodzie doradcy kredytowego i stanowiącym źródło indywidualnej motywacji, są rzecz jasna prowizje. Wypłacają je banki jako formalny wyraz „wdzięczności” za pozyskanie klienta. To mechanizm, który generalnie jest podstawą kształtowania się zależności między dowolnego rodzaju pośrednikami a podmiotami usługowymi.

Zasady naliczania prowizji dla doradców są proste. Oblicza się procent wartości określonego produktu, jaki udało się przy jego pomocy sprzedać. Wartość ta jest ściśle uzależniona od tego, czy mowa o kredycie gotówkowym, hipotecznym czy samochodowym, a także karcie kredytowej, ubezpieczeniach… i tak dalej.

Co za tym idzie, klient korzystający z usług doradcy kredytowego nie płaci mu bezpośrednio za uzyskane usługi. Nie oznacza to jednak, że nie ponosimy kosztów – byłoby to przecież niedorzeczne. Banki wliczają zazwyczaj do całkowitego kosztu kredytu (RRSO) dodatkową opłatę, która rekompensuje środki poniesione na potrzeby opłacenia doradcy. Ostateczny koszt usługi ponosimy zatem w każdej z rat kredytu. Jest on rozmyty w ogólnym koszcie produktu, na jaki się zdecydowaliśmy.

Ile może wynieść zarobek doradcy kredytowego na pomocy przy kredycie?

Jak już wspominaliśmy, dochód doradcy kredytowego z produktu finansowego, jaki udało mu się sprzedać, jest ściśle uzależniony od jego wartości wraz z całkowitym kosztem. Zazwyczaj są to kwoty stanowiące średnio od 2, przez 3, 4 lub nawet 5% wartości zobowiązania.

Zdarzają się w końcu także i kredyty konsumenckie. Opiewają one nieraz na wartości rzędu kilku-kilkunastu tysięcy złotych. Są też i takie, które zaciąga się na kilkukrotnie większe sumy. Gdy mowa o kredytach mieszkaniowych – sumy sięgające pół miliona złotych to już „standard”. To jednak nie wszystko. Doradca kredytowy może też oferować wsparcie z kartami kredytowymi, lokatami czy ubezpieczeniami, co operuje na jeszcze innych rzędach wartości.

Aby jednak jak najlepiej zrozumieć realia, w których funkcjonują doradcy kredytowi, warto przytoczyć przykładowe wartości. Przedstawiamy trzy przykładowe oferty bankowych produktów finansowych, wraz z określoną prowizją do uzyskania dla doradcy.

 1. Kwota kredytu hipotecznego – 400 000 złotych.
  Prowizja dla doradcy – 1,99%.
  Zarobek z udzielonego kredytu – 7 960 złotych.
 2. Kwota kredytu gotówkowego – 20 000 złotych.
  Prowizja dla doradcy – 4%.
  Zarobek z udzielonego kredytu – 800 złotych.
 3. Kwota limitu na karcie kredytowej – 5000 złotych.
  Prowizja dla doradcy – 2,90%.
  Zarobek z udzielonego limitu kredytowego na karcie – 145 złotych.

Jak znaleźć dobrego doradcę kredytowego?

Rynek doradców jest dziś niezwykle zróżnicowany. Składa się on z różnie funkcjonujących podmiotów, które czasem zasługują na nasze zaufanie, a czasem nie. Niezależnie od zabezpieczeń prawnych i wpisów w rejestrach. Przedstawiamy zatem zdroworozsądkowe wskazówki:

 • Przyjrzyj się platformom zbierającym w jedno miejsce usługi wielu doradców kredytowych (np. Expander Advisors).
 • Zapoznaj się wnikliwie z opiniami, jakimi dzielą się dotychczasowi klienci określonego biura lub indywidualnego doradcy. W dobie internetu jest ich mnóstwo.
 • Sprawdź zasady naliczania kosztów usługi i zakres elementów, w jakich kredytu doradca świadczy swoją pomoc.
 • Zobacz, jakie odmiany usług są w pakiecie danego doradcy i czy jest tam taki produkt, za jakim się rozglądamy.
 • Upewnij się, że Twój doradca kredytowy jest również doradcą inwestycyjnym z licencją KNF. To dodatkowy atut, ale istotny.

Czy warto korzystać z pomocy doradcy kredytowego?

Zmierzając ku podsumowaniu dzisiejszego poradnika, warto postawić ważne pytanie – czy tak naprawdę warto w ogóle korzystać z usług doradcy kredytowego? Jest to kwestia dość skomplikowana, uzależniona od wielu czynników, którym bliżej przyjrzeliśmy się już w dzisiejszym tekście.

Nie ulega jednak wątpliwości, że jeżeli trafiliśmy na fachowca, który cieszy się dobrymi recenzjami, działa w sposób transparentny, klarowny i nie epatuje chęcią zarobku za wszelką cenę – jego usługi mogą okazać się pomocnym wsparciem. W szczególności, kiedy nie czujemy się na siłach wnioskować o kredyt samodzielnie. Oferta rynkowa w końcu jest ogromna – a od przybytku może niekiedy rozboleć głowa.

Jednak żeby poznać dobrego doradcę, sami musimy posiadać odpowiednią wiedzę na temat finansów. Dlatego warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami. Szybko może się okazać, że najlepszą ofertę znajdziemy samodzielnie np. przy pomocy rankingu kredytów gotówkowych.

Źródła:

1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000819/U/D20170819Lj.pdf

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.3/5 - (23 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • A
  A

  ANNA

  17.12.2022, 19:53

  Wyróżniający się komentarz

  Czy udostępnienie danych osobowych i wszystkich dokumentów jest bezpieczne? Bo jeśli jest to doradca on line to czy istnieje ryzyko oszustwa?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie