Działalność gospodarcza – co trzeba wiedzieć?

Działalność gospodarcza - co trzeba wiedzieć?

Wraz z rosnącą świadomością Polaków na temat przedsiębiorczości, a także rosnącej chęci do szukania nowych ścieżek samorealizacji, odnotować możemy rosnącą popularność zakładanych działalności gospodarczych. Nic dziwnego, że Polski internet nieustannie jest zasypywany niezliczoną ilością pytań na tematy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Co warto wiedzieć na ten temat?

Choć nadal krytyce poddawana jest często biurokracja i ilość czasu poświęcona na proces rejestracji działalności gospodarczej, to jednak warto odnotować, że rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ostatnich latach stało się o wiele prostsze. Warto też poznać podstawowe cechy, jakie charakteryzują prowadzenie działalności gospodarczej, czyli etapy, jakie musimy zaliczyć, aby proces zakładania własnej np. firmy okazał się skuteczny i sprawny, nie przysparzając nam zbędnych kłopotów i komplikacji. Jak w ogóle polskie prawo definiuje działalność gospodarczą, jak określa jej cele i czego wymaga, aby można było ją legalnie założyć? Przyjrzyjmy się kompleksowo zagadnieniu działalności gospodarczej w Polsce.

Działalność gospodarcza według polskiego prawa

 1. Działalność gospodarcza jest definiowana przez ustawę Prawo przedsiębiorców jako integralna część sfery z nimi związanej. W artykule trzecim czytamy, że działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym (naszym imieniu), zachowując tryb ciągły. Prowadzi ją przedsiębiorca, w literach przepisów określany jako osoba fizyczna. Istnieje jeden ważny warunek — przychód, jaki uzyskuje z działalności nie może w jakimkolwiek miesiącu wynosić mniej, niż połowę (50%) kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2 100 zł brutto).
 2. Druga definicja działalności gospodarczej istnieje w Ordynacji podatkowej. Czytamy tam, że za działalność gospodarczą uznaje się aktywności zdefiniowane w ustawie o Prawie przedsiębiorców, dodając własną definicję. Czytamy w niej dodatkowo, że omawiany termin to: wolne zawody i inna działalność zarobkowa, którą wykonujemy we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.
 3. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych daje prawo do miana prowadzenia działalności gospodarczej:  artystom i muzykom, podmiotom prowadzącym szkoły niepubliczne, wspólnikom spółek partnerskich czy komandytowych lub prowadzącym działalność w ramach wolnego zawodu
 4. Ustawa o podatku od towarów i usług  działalnością gospodarczą nazywa wszystkie działania usługodawców, rolników, producentów, handlowców i wykonujących wolne zawody. W przypadku ostatniej grupy zasługuje ona na tytuł działalności gospodarczej, nawet jeśli jakaś czynność w ramach wolnego zawodu została podjęta jednorazowo.
 5. Z kolei Ustawa o podatku dochodowym działalność gospodarczą określa jako działalność zarobkową o charakterze wytwórczym, budowlanym, usługowym i wydobywczym. Musi to tylko odbywać się w sposób zorganizowany oraz ciągły.

Jakie są cele działalności gospodarczej według liter prawa?

Cele, jakie przyświecają przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą według prawa są dzielone na dwie kategorie.

 1. Cele zewnętrzne — opłacanie podatków, opłat i danin na rzecz skarbu państwa, kreowanie Produktu Krajowego Brutto państwa (PKB) oraz odprowadzanie składek ubezpieczeniowych do ZUS
 2. Cele wewnętrzne — wypełnianie założeń finansowych, rentowność, rozwój itd.

Zasady przypisane działalności gospodarczej

 • Zasada swobody prowadzenia.
 • Zasada uczciwej konkurencji.
 • Zasada samodzielnej odpowiedzialności za zobowiązania.
 • Zasada równości prawnej wszystkich podmiotów gospodarczych.
 • Zasada poszanowania praw konsumenckich.
 • Zasada wspierania przez państwo małych i rozwijających się przedsiębiorstw.N

Kto może założyć działalność gospodarczą?

Nie są wymagane żadne specjalistyczne kwalifikacje, aby z sukcesem założyć działalność gospodarczą. Nie musimy być dyplomowanymi specjalistami w dziedzinie rynku, w jakiej chcemy w działać. Jednak osoby, które chcemy zatrudnić już lepiej, aby odpowiednie — chociaż cząstkowe — wykształcenie posiadały. Istotnym warunkiem jest jeszcze tylko działanie w granicach prawa oraz przestrzeganie zasad BHP zarówno przez przedsiębiorcę, jak i zatrudnionych przez niego pracowników.

Proces zakładania działalności gospodarczej

Aby założenie naszej działalności gospodarczej okazało się sprawne, skuteczne i nieprzysparzające dodatkowych problemów warto zapoznać się z chronologicznym procesem tworzenia naszej własnej firmy i przygotować się do poniżej wymienionego zebrania dokumentów i odwiedzenia odpowiednich urzędów.

 • Najpierw określamy charakter i formę naszej działalności gospodarczej, znajdujemy branżę i sekcję rynku, w jakiej będziemy działać i wybieramy ścieżkę działalności jednoosobowej, czy też w kooperacji z innymi na zasadach np. spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Warto sporządzić biznesplan, w którym rozważymy potencjalne koszty, jakie poniesiemy przy procesie zakładania firmy i czym będziemy chcieli się zajmować.
 • Niezbędne będzie określenie kwoty wkładu finansowego, jaki przeznaczymy na „rozruch” naszej działalności.
 • Gdy wszystko postanowiliśmy, czas podjąć się rejestracji w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli rejestracji wszelkich informacji na temat naszej przyszłej działalności gospodarczej. Będą one publicznie dostępne np. w Biuletynie Informacji Publicznej. Szerzej proces ten opisujemy w wyżej zalinkowanym tekście.
 • Jeśli proces rejestracji w CEIDG przejdziemy pomyślnie i nie pojawią się żadne dyskwalifikujące nas przesłanki mamy wolną rękę do wdrożenia naszego biznesplanu w życie. Najpierw najlepiej będzie założyć firmowy rachunek bankowy. Jeśli nasza firma będzie w przyszłości operować dużymi kwotami to nie mamy innego wyjścia — od stycznia 2017 r. każda transakcja firmowa powyżej 15 tysięcy zło musi zostać uiszczona za pomocą przelewu bankowego. Nie musimy koniecznie zakładać rachunku wcześniej nieużywanego — możemy także przemianować nasz prywatny. Konieczne jednak będzie wtedy poinformowanie o tym fakcie urzędu skarbowego i ZUS.

Urzędy, jakie musimy odwiedzić:

 • Kolejnym etapem będzie wizyta w Urzędzie Skarbowym. Będziemy musieli w nim utworzyć nasz numer identyfikacji podatkowej (NIP), dokonać rejestracji jako płatnika VAT, a także sposób rozliczania podatkowego.
 • Następnie będziemy musieli udać się do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Tam zdobywamy kolejny numer identyfikacyjny, tym razem — REGON. Jeśli jesteśmy przedsiębiorstwem jawnym, otrzymujemy go od razu. Jeśli nie — trafia on do nas pocztą do miesiąca od złożenia wniosku do bazy CEIDG.
 • Nie unikniemy także wizyty w ZUS, podczas której zgłaszamy naszą firmę jako nowego płatnika składek. W druku, jaki składamy w urzędzie, załączamy nasz numer NIP, REGON, nasze dane personalne, numer firmowego rachunku bankowego, a także numer wpisu do ewidencji przedsiębiorstw i numer naszego dowodu tożsamości.
 • W wycieczce po urzędach zahaczamy o Państwową Inspekcję Pracy i Sanepid, jeśli planujemy zatrudniać pracowników. Do pierwszego urzędu w takim przypadku mamy czas na udanie się do 30 dni po zarejestrowaniu działalności, a do drugiego — 14 dni (dwa tygodnie).
 • Następnie musimy uzyskać koncesję (patrz kolejny nagłówek) lub zezwolenie, aby nasza działalność gospodarcza była w pełni legalna i zgodna z obowiązującymi przepisami.
 • Ostatnim ważnym krokiem podczas zakładania działalności będzie podjęcie decyzji kto będzie zajmował się księgowością — możemy ją rozliczać za pomocą zatrudnionej osoby do tej roli, internetowego programu do księgowości lub udając się do biura oferującego usługi w księgowości.

Koncesjonowanie działalności gospodarczej

Państwo przewidziało dodatkową instytucję koncesji dla wybranego rodzaju działalności gospodarczych, jeśli ma ona szczególne znaczenie dla interesu publicznego lub dobra i bezpieczeństwa państwa. Udzielana jest na czas od 5 do 50 lat. Zalicza się do tego grona:

 • Prowadzenie kasyna lub salonu gier
 • Udzielanie chwilówek i kredytów
 • Oferowanie przewozów lotniczych
 • Rozpowszechnianie programów i audycji radiowych oraz telewizyjnych
 • Prowadzenie firmy ochroniarskiej oferującej usługi w ochronie osób lub mienia
 • Wydobywanie, poszukiwanie lub przetwarzanie złóż z kopalń
 • Wytwarzanie broni, amunicji, materiałów wybuchowych
 • Wytwarzanie towaru na potrzeby wojska oraz policji
 • Wytwarzanie, przetwarzanie oraz dystrybucja paliw oraz obrót nimi

Jak widać, założenie działalności gospodarczej to wymagający dużego nakładu czasu i pieniędzy kawałek chleba, jednak przy odpowiednim szczęściu (trafienie w odpowiednią niszę w rynku) może to być nasza najlepsza decyzja w życiu, której nigdy nie pożałujemy. Warto tylko odpowiednio przygotować się do złożonego procesu zakładania naszej działalności, pamiętając o odpowiednich dokumentach i kosztach.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
Bank BPS
07.04.2020
Bank BPS – opinie i recenzja
Świat bankowości może z pozoru sprawiać wrażenie, że oparty jest na stosunkowo prostych założeniach i instytucjach, które nie różnią między sobą. Nie brakuje jednak banków, które działają w zupełnie inny sposób niż najpopularniejsi i najwięksi giganci. Jednym z nich jest Bank BPS, będący spółdzielczą instytucją zrzeszającą kilkaset placówek. Przyglądamy się dzisiaj bliżej jego ofercie. Największe […]
07.04.2020
Bank Pocztowy – opinie i recenzja
Z pozoru większość instytucji tworzących sektor bankowych świadczy praktycznie takie same usługi. Kredyty, konta osobiste czy lokaty, o które wnioskować można przez internet lub stacjonarnie. To, co czyni je konkurencyjnymi, to odpowiednie dobieranie parametrów jak np. prowizje czy koszty prowadzenia konta. Istnieją jednak i takie banki, które z tego schematu się wyłamują, prowadząc działalność w […]
Kredyt gotówkowy paribas
07.04.2020
BNP Paribas – Kredyt gotówkowy do 200 000 zł – opinie i recenzja
Kredyt gotówkowy to sztandarowy produkt finansowy każdego z liczących się na rynku banków. Poszczególne oferty kuszą nas niskim RRSO czy prowizją, niewielkimi odsetkami i bardzo długim okresem spłaty. Sprawdźmy dzisiaj, jak prezentuje się oferta przygotowana przez BNP Paribas – czy ich kredyt gotówkowy do 200 00 złotych to finansowanie, na które warto się skusić? Kredyt […]
Bank Credit Agricole
07.04.2020
Bank Credit Agricole – opinie i recenzja
Rynek bankowy tworzą instytucje, które mają ambicję zabiegania o wyselekcjonowane i ściśle określone grupy klientów. Są jednak i tacy, którzy preferują budowanie pozycji dużego banku ze zróżnicowanymi usługami, które są gotowe sprostać oczekiwaniom szerokiego grona konsumentów. Do tego zalicza się Bank Credit Agricole, proponujący nowoczesne usługi bankowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i prowadzących małe oraz średnie […]
Santander Bank
07.04.2020
Santander Bank Polska – opinie i recenzja
Bankowość to dziedzina, która podlega nieustannym przemianom – zarówno lokalnie, jak i globalnie. Niektóre zmiany pozostają niezauważone przez konsumentów, inne mają na nich bezpośredni wpływ. Dobrym przykładem jest Santander Bank Polska, który dużo namieszał na polskim rynku bankowym w ostatnich latach. Czym wyróżnia się oferta tego dużego gracza i jakie ciekawe usługi proponuje on dla […]
07.04.2020
Pożyczka internetowa 0% Prowizji w Alior Banku – opinie i recenzja
Awaria sprzętu domowego, chęć kupna nowego samochodu czy chwilowe problemy finansowe, które wydarzyły się w niespodziewanym momencie, mogą skłonić do sięgnięcia po szybki kredyt gotówkowy online. Pożyczka Internetowa 0% Prowizji w Alior Banku to kolejna oferta, która dostępna jest w naszym rankingu. Jak prezentują się odsetki, opłaty oraz dodatkowe koszty? Sprawdźmy najważniejsze parametry produktu. Pożyczka […]