Działalność gospodarcza – co trzeba wiedzieć przy zakładaniu?

Działalność gospodarcza - co trzeba wiedzieć?

Wraz z rosnącą świadomością Polaków na temat przedsiębiorczości, a także rosnącej chęci do szukania nowych ścieżek samorealizacji, odnotować możemy rosnącą popularność zakładanych działalności gospodarczych. Nic dziwnego, że Polski internet nieustannie jest zasypywany niezliczoną ilością pytań na tematy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Co warto wiedzieć na ten temat?

Choć nadal krytyce poddawana jest często biurokracja i ilość czasu poświęcona na proces rejestracji działalności gospodarczej, to jednak warto odnotować, że rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ostatnich latach stało się o wiele prostsze. Warto też poznać podstawowe cechy, jakie charakteryzują prowadzenie działalności gospodarczej, czyli etapy, jakie musimy zaliczyć, aby proces zakładania własnej np. firmy okazał się skuteczny i sprawny, nie przysparzając nam zbędnych kłopotów i komplikacji. Jak w ogóle polskie prawo definiuje działalność gospodarczą, jak określa jej cele i czego wymaga, aby można było ją legalnie założyć? Przyjrzyjmy się kompleksowo zagadnieniu działalności gospodarczej w Polsce.

Działalność gospodarcza według polskiego prawa

 1. Działalność gospodarcza jest definiowana przez ustawę Prawo przedsiębiorców jako integralna część sfery z nimi związanej. W artykule trzecim czytamy, że działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym (naszym imieniu), zachowując tryb ciągły. Prowadzi ją przedsiębiorca, w literach przepisów określany jako osoba fizyczna. Istnieje jeden ważny warunek — przychód, jaki uzyskuje z działalności, nie może w żadnym miesiącu wynosić mniej, niż połowę (50%) kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2 100 zł brutto).
 2. Druga definicja działalności gospodarczej istnieje w Ordynacji podatkowej. Czytamy tam, że za działalność gospodarczą uznaje się aktywności zdefiniowane w ustawie o Prawie przedsiębiorców, dodając własną definicję. Czytamy w niej dodatkowo, że omawiany termin to: wolne zawody i inna działalność zarobkowa, którą wykonujemy we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.
 3. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych daje prawo do miana prowadzenia działalności gospodarczej:  artystom i muzykom, podmiotom prowadzącym szkoły niepubliczne, wspólnikom spółek partnerskich czy komandytowych lub prowadzącym działalność w ramach wolnego zawodu
 4. Ustawa o podatku od towarów i usług  działalnością gospodarczą nazywa wszystkie działania usługodawców, rolników, producentów, handlowców i wykonujących wolne zawody. W przypadku ostatniej grupy zasługuje ona na tytuł działalności gospodarczej, nawet jeśli jakaś czynność w ramach wolnego zawodu została podjęta jednorazowo.
 5. Z kolei Ustawa o podatku dochodowym działalność gospodarczą określa jako działalność zarobkową o charakterze wytwórczym, budowlanym, usługowym i wydobywczym. Musi to tylko odbywać się w sposób zorganizowany oraz ciągły.

Jakie są cele działalności gospodarczej według liter prawa?

Cele, jakie przyświecają przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą według prawa są dzielone na dwie kategorie.

 1. Cele zewnętrzne — opłacanie podatków, opłat i danin na rzecz skarbu państwa, kreowanie Produktu Krajowego Brutto państwa (PKB) oraz odprowadzanie składek ubezpieczeniowych do ZUS
 2. Cele wewnętrzne — wypełnianie założeń finansowych, rentowność, rozwój itd.

Zasady przypisane działalności gospodarczej

 • Zasada swobody prowadzenia.
 • Zasada uczciwej konkurencji.
 • Zasada samodzielnej odpowiedzialności za zobowiązania.
 • Zasada równości prawnej wszystkich podmiotów gospodarczych.
 • Zasada poszanowania praw konsumenckich.
 • Zasada wspierania przez państwo małych i rozwijających się przedsiębiorstw.N

Kto może założyć działalność gospodarczą?

Nie są wymagane żadne specjalistyczne kwalifikacje, aby z sukcesem założyć działalność gospodarczą. Nie musimy być dyplomowanymi specjalistami w dziedzinie rynku, w jakiej chcemy działać. Jednak osoby, które chcemy zatrudnić już lepiej, aby odpowiednie — chociaż cząstkowe — wykształcenie posiadały. Istotnym warunkiem jest jeszcze tylko działanie w granicach prawa oraz przestrzeganie zasad BHP zarówno przez przedsiębiorcę, jak i zatrudnionych przez niego pracowników.

Proces zakładania działalności gospodarczej

Aby założenie naszej działalności gospodarczej okazało się sprawne, skuteczne i nieprzysparzające dodatkowych problemów warto zapoznać się z chronologicznym procesem tworzenia naszej własnej firmy i przygotować się do poniżej wymienionego zebrania dokumentów i odwiedzenia odpowiednich urzędów.

 • Najpierw określamy charakter i formę naszej działalności gospodarczej, znajdujemy branżę i sekcję rynku, w jakiej będziemy działać i wybieramy ścieżkę działalności jednoosobowej, czy też w kooperacji z innymi na zasadach np. spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Warto sporządzić biznesplan, w którym rozważymy potencjalne koszty, jakie poniesiemy przy procesie zakładania firmy i czym będziemy chcieli się zajmować.
 • Niezbędne będzie określenie kwoty wkładu finansowego, jaki przeznaczymy na „rozruch” naszej działalności.
 • Gdy wszystko postanowiliśmy, czas podjąć się rejestracji w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli rejestracji wszelkich informacji na temat naszej przyszłej działalności gospodarczej. Będą one publicznie dostępne np. w Biuletynie Informacji Publicznej. Szerzej proces ten opisujemy w wyżej zalinkowanym tekście.
 • Jeśli proces rejestracji w CEIDG przejdziemy pomyślnie i nie pojawią się żadne dyskwalifikujące nas przesłanki mamy wolną rękę do wdrożenia naszego biznesplanu w życie. Najpierw najlepiej będzie założyć firmowy rachunek bankowy. Jeśli nasza firma będzie w przyszłości operować dużymi kwotami to nie mamy innego wyjścia — od stycznia 2017 r. każda transakcja firmowa powyżej 15 tysięcy zło musi zostać uiszczona za pomocą przelewu bankowego. Nie musimy koniecznie zakładać rachunku wcześniej nieużywanego — możemy także przemianować nasz prywatny. Konieczne jednak będzie wtedy poinformowanie o tym fakcie urzędu skarbowego i ZUS.

Urzędy, jakie musimy odwiedzić:

 • Kolejnym etapem będzie wizyta w Urzędzie Skarbowym. Będziemy musieli w nim utworzyć nasz numer identyfikacji podatkowej (NIP), dokonać rejestracji jako płatnika VAT, a także sposób rozliczania podatkowego.
 • Następnie będziemy musieli udać się do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Tam zdobywamy kolejny numer identyfikacyjny, tym razem — REGON. Jeśli jesteśmy przedsiębiorstwem jawnym, otrzymujemy go od razu. Jeśli nie — trafia on do nas pocztą do miesiąca od złożenia wniosku do bazy CEIDG.
 • Nie unikniemy także wizyty w ZUS, podczas której zgłaszamy naszą firmę jako nowego płatnika składek. W druku, jaki składamy w urzędzie, załączamy nasz numer NIP, REGON, nasze dane personalne, numer firmowego rachunku bankowego, a także numer wpisu do ewidencji przedsiębiorstw i numer naszego dowodu tożsamości.
 • W wycieczce po urzędach zahaczamy o Państwową Inspekcję Pracy i Sanepid, jeśli planujemy zatrudniać pracowników. Do pierwszego urzędu w takim przypadku mamy czas na udanie się do 30 dni po zarejestrowaniu działalności, a do drugiego — 14 dni (dwa tygodnie).
 • Następnie musimy uzyskać koncesję (patrz kolejny nagłówek) lub zezwolenie, aby nasza działalność gospodarcza była w pełni legalna i zgodna z obowiązującymi przepisami.
 • Ostatnim ważnym krokiem podczas zakładania działalności będzie podjęcie decyzji kto będzie zajmował się księgowością — możemy ją rozliczać za pomocą zatrudnionej osoby do tej roli, internetowego programu do księgowości lub udając się do biura oferującego usługi w księgowości.

Koncesjonowanie działalności gospodarczej

Państwo przewidziało dodatkową instytucję koncesji dla wybranego rodzaju działalności gospodarczych, jeśli ma ona szczególne znaczenie dla interesu publicznego lub dobra i bezpieczeństwa państwa. Udzielana jest na czas od 5 do 50 lat. Zalicza się do tego grona:

 • Prowadzenie kasyna lub salonu gier
 • Udzielanie chwilówek i kredytów
 • Oferowanie przewozów lotniczych
 • Rozpowszechnianie programów i audycji radiowych oraz telewizyjnych
 • Prowadzenie firmy ochroniarskiej oferującej usługi w ochronie osób lub mienia
 • Wydobywanie, poszukiwanie lub przetwarzanie złóż z kopalń
 • Wytwarzanie broni, amunicji, materiałów wybuchowych
 • Wytwarzanie towaru na potrzeby wojska oraz policji
 • Wytwarzanie, przetwarzanie oraz dystrybucja paliw oraz obrót nimi

Jak widać, założenie działalności gospodarczej to wymagający dużego nakładu czasu i pieniędzy kawałek chleba, jednak przy odpowiednim szczęściu (trafienie w odpowiednią niszę w rynku) może to być nasza najlepsza decyzja w życiu, której nigdy nie pożałujemy. Warto tylko odpowiednio przygotować się do złożonego procesu zakładania naszej działalności, pamiętając o odpowiednich dokumentach i kosztach.

Jeżeli masz już założoną działalność, warto też wiedzieć, jak sprawdzić kontrahentów. Do tego służą wywiadownie gospodarcze, które sporządzają raport, w którym znajdują się kluczowe informacje handlowe.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły