Czym jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej?

ERIF logo

ERIF to jeden z najpopularniejszych rejestrów finansowych, który zbiera informacje o kondycji finansowej tysięcy Polaków. Warto mieć świadomość na temat danych, jakie zbiera i sytuacji, w których się do niego trafia. Dlaczego? Do bazy ERIF zaglądają bowiem powszechnie dziesiątki np. firm pożyczkowych, bazując na tym decyzję o udzieleniu zobowiązania. 

Rejestry finansowe to w większości państwowe organy zbierające szereg informacji na temat sytuacji finansowej konsumentów. Przydają się one w wielu konkretnych sytuacjach np. na rynku usług oferujących zobowiązania. Ten jest niezwykle silny, ciesząc się ogromnym powodzeniem wśród klientów.

Jako że potencjalne szanse na potrzebę skorzystania z np. pożyczki, oferty abonamentowej lub kredytu u większości konsumentów są raczej wysokie, warto mieć świadomość na temat zakresu działania poszczególnych rejestrów finansowych, kładąc nacisk na te najpopularniejsze. Większość usługodawców współpracuje bowiem zazwyczaj co najmniej z jednym z nich.

Co więcej, do opisywanej bazy dostęp ma jeszcze wiele innych podmiotów. Jakie informacje o konsumentach są im udostępniane?

Baza dłużników ERIF – co to jest?

Spośród wspomnianego grona, silną pozycją cieszy się między innymi rejestr ERIF. Choć podlega on pod instytucję Biur Informacji Gospodarczej (BIG), to z racji specyficznej struktury ma on dużą autonomię. ERIF ma własną bazę danych, którą gromadzi we własnym zakresie, nie przetwarzając informacji z innymi bazami BIG.

Pod Biura Informacji Gospodarczej, przypominamy, podlegają jeszcze dodatkowo m.in. rejestry BIG Infomonitor, Krajowy Rejestr Długów (KRD) i Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

ERIF to jeden z BIG-ów powołany do życia w 2003 roku. Jest to rejestr finansowy, który gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje zarówno o dłużnikach, jak i płatnikach. Stosowany jest zarówno do zgłaszania informacji o zaległościach dłużników, jak i do sprawdzania informacji o kondycji finansowej konsumentów przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze. Jego działanie reguluje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z kwietnia 2010 roku.

Jakie dane są zbierane w ERIF?

ERIF, jak już wspomniano wyżej, zbiera informacje na temat np. zadłużenia i kondycji finansowej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Mówiąc bardziej konkretnie, mogą to być poniższe, przykładowe informacje.

 • Zaciągnięte pożyczki – ich kwota, terminowość spłaty i informacje o ewentualnym zadłużeniu nieregulowanym od co najmniej 60 dni. Aby informacje o pożyczce widniały w ogóle w ERIF, firma pozabankowa musi jednak z tym rejestrem współpracować. Nie jest to obowiązkowe.
 • Wierzytelności – faktury, ich kwota, termin wystawienia, status spłaty.
 • Rachunki i czynsz – wysokość, status spłaty.
 • Zapytania do BIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy (roku), które najczęściej zgłaszają np. instytucje pożyczkowe.

Warto dodać, że ERIF zbiera informacje zarówno negatywne, jak i pozytywne. Oznacza to, że dany podmiot sprawdzający znajdujące się w nim wpisy namierzyć może też z łatwością informacje o np. terminowych spłatach pożyczek i braku zaległości z tytułu jakichkolwiek wierzytelności.

Kto może trafić do rejestru ERIF i czyje dane można tam sprawdzić?

Rejestr ERIF gromadzi dane na temat zarówno osób fizycznych (osób prywatnych), jak i instytucji gospodarczych.

 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w charakterze wierzycieli i dłużników.
 • Firmy i przedsiębiorstwa działające na terenie Polski w charakterze wierzycieli i dłużników.
 • Osoby prywatne w charakterze wierzycieli.
 • Osoby prywatne w charakterze dłużników.

Kto i w jakim celu sprawdza bazy ERIF?

Baza ERIF przewiduje szeroki dostęp różnego rodzaju podmiotów do swojej bazy przede wszystkim w celach informacyjnych.

 • Firma pożyczkowa może dokonać kontroli historii spłaty zobowiązań i stanu ewentualnego zadłużenia.
 • Kontrahent może sprawdzić, czy druga strona w transakcji jest wiarygodna finansowo.
 • Firma windykacyjna może ocenić stan zadłużenia danej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa.
 • Osoba prywatna może sprawdzić informacje o wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa
 • Operatorzy telekomunikacyjni mogą ocenić zdolność finansową konsumenta przed np. podpisaniem umowy o świadczenie usług (telefon, internet, telewizja).
 • Towarzystwo ubezpieczeniowe również może sprawdzić historię spłat zobowiązań i bieżącą sytuację finansową konsumenta.

Ponadto, do ERIF mogą też zajrzeć:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • zakłady komunalne,
 • urzędy miast, urzędy gmin, urzędy wojewódzkie,
 • stowarzyszenia i fundacje.

Poza kontrolą danych, do ERIF jednak ktoś musi zgłaszać znajdujące się w nim informacje o np. dłużnikach. Robić to mogą następujące podmioty w przykładowych sytuacjach.

 • Przedsiębiorstwa chcące zgłosić dłużnika zalegającemu mu np. z fakturami lub zwrotem pożyczki prywatnej.
 • Osoby prywatne chcące zgłosić dłużnika winnego im pieniądze.
 • Firmy pożyczkowe chcące zgłosić zalegającego ze spłatami konsumenta.
 • Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne chcące zgłosić osobę niepłacącą rachunków.

I tak dalej.

Jak sprawdzić swoje wpisy w ERIF?

Każda pełnoletnia osoba prywatna w Polsce ma prawo sprawdzić informacje na temat wpisów w ERIF na własny temat. Aby tego dokonać, należy przejść kilka niżej wymienionych etapów.

 1. Należy wejść na stronę internetową ERIF i wybrać opcję sprawdzenia wpisów na swój temat.a
 2. Wówczas strona automatycznie przekierowuje na witrynę Infokonsument.pl. Tam należny założyć konto użytkownika. Do tego będzie potrzebny adres poczty e-mail, a następnie także inne dane osobowe.
 3. Po założeniu konta, wystarczy już tylko się na nie zalogować i wygenerować raport na temat wisów o własnej zdolności finansowej.
 4. Wygenerowany raport należy pobrać, po czym jest on gotowy do wglądu. Jest on całkowicie bezpłatny i generuje się automatycznie, bez dłuższej zwłoki. Po wygenerowaniu, będzie on widoczny przez kolejne 90 dni.

Czy można wyczyścić negatywne wpisy?

W przypadku dostrzeżenia negatywnych wpisów wygenerowanym raporcie w ERIF jest oczywiście szansa na to, by w przyszłości one trwale zniknęły z tego rejestru. Podobnie co w macierzystym BIG Infomonitor, warunkiem tego jest dokonanie spłaty wszelkich zaległych wierzytelności. Mogą to być zarówno niespłacone chwilówki, jak i inne długi z tytułu np. zaległych faktur, niezapłaconych rachunków, mandatów lub pożyczek prywatnych.

Jeśli dane zaległe zobowiązanie zostało uregulowane, na wierzycielu ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do wszystkich rejestrów, gdzie uprzednio firma doniosła o zaległościach ich dłużnika. ERIF ma wówczas 14 dni (2 tygodnie) na skasowanie negatywnych wpisów. Po tym, ERIF będzie “czysty”.

Czym jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej?
5 (100%) 2 głos[ów]
2019-04-15T07:54:47+02:0019.12.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz