Ewidencja działalności gospodarczej – czym jest i jak działa?

Ewidencja działalności gospodarczej

Jeżeli planujemy podjąć się założenia naszej pierwszej działalności gospodarczej i nie jesteśmy pewni, czy znamy wszystkie wymagania i potrzebne formalności — warto zapoznać się przede wszystkim z tą najważniejszą. To wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który zbiera dane wszelkich przedsiębiorców-osób fizycznych działających na terenie Polski. Bez niego nie jest możliwe rozpoczęcie legalnej działalności. Jak uzyskać ten wpis?

Pod powszechnie używanym terminem Ewidencja działalności gospodarczej kryje się jego formalne określenie, które brzmi następująco — Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr ten gromadzi wszelkie potrzebne dane na temat osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i jest prowadzony od lipca 2011 roku na podstawie artykułu 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Sposób, w jaki działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDK) jest wzorowany na Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym dlatego, aby się w nim zarejestrować, nie trzeba nawet wychodzić z domu.  Ku gwoli ścisłości, wymieńmy jednak wszystkie dostępne sposoby na złożenie wniosku.

Ewidencja działalności gospodarczej — sposoby rejestracji

Rejestracji w systemie dokonujemy za pomocą złożenia pisemnego wniosku. Może to przyjąć następujące formy:

 • W formie elektronicznej za pomocą formularza na stronie internetowej systemu, potwierdzenie złożenia wniosku otrzymujemy potem drogą mailową składając na nim podpis elektroniczny
 • Dostarczenie określonych dokumentów do lokalnego Urzędu Gminy (wykaz wymaganych dokumentów dostępny jest na stronie CEIDK
 • Możliwa jest jest również wysyłka dokumentów do urzędu gminy za pośrednictwem listu poleconego, wtedy jednak konieczne jest poświadczenie notariusza o autentyczności naszego podpisu. Gdy dokumenty trafią do Urzędu Gminy, dokonywana jest ich rejestracja wraz z odnotowaniem faktu założenia przez nas działalności gospodarczej w centralnym systemie. Po zakończeniu tego procesu wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie zakończenia procesu rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej.

Niestety, możliwa jest sytuacja uzyskania odmowy w sprawie naszego wniosku. Wówczas wystawiane jest pisemny dokument o tytule postanowienie o odmowie. Przysługuje nam rzecz jasna prawo do odwołania się od tej decyzji, które składamy do samorządowego kolegium odwoławczego lub do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Co jest wymagane podczas składania wniosku?

Aby uniknąć wyżej wspomnianego ryzyka uzyskania odmowy, musimy spełnić wszystkie poniższe warunki m.in.:

 • Podanie danych osobowych przedsiębiorcy — imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL
 • Numer identyfikacyjny REGON, jeśli przedsiębiorca taki posiada
 • Numer identyfikacyjny NIP
 • Nazwa firmy
 • Informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy lub jego obywatelstwach
 • Adresy: zamieszkania, zameldowania, miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub jego głównego oddziału i adres do doręczeń
 • Określenie przedmiotów wykonywanej działalności
 • Informacje o istnieniu lub zaprzestaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • Dane pełnomocnika, który jest upoważniony do prowadzenia spraw przedsiębiorcy
 • Aby wszelkie informacje, jakie są podawane we wniosku były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym

W przypadku bardziej doświadczonych przedsiębiorców, potrzebne często są poniższe przykładowe informacje:

 • Informacja o zakończeniu poprzedniej działalności gospodarczej
 • Informacja o przekształceniu przedsiębiorcy ze statusu osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą w spółkę kapitałową jednoosobową
 • Informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia porozumienia, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wraz z likwidacją majątku dłużnika i zakończeniu postępowania
 • Informacja o utracie czynności bądź zdolności prawnych

Warto dodać, że składając wniosek nie musimy czekać na jego rozpatrzenie określonego okresu. Weryfikacja następuje natychmiastowo i w przypadku spełnienia warunków pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jest wydawane natychmiastowo. Możemy potem je sprawdzić m.in.: w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub na stronie internetowej CEIDK.

Jakie informacje gromadzi CEIDK?

Jakim rodzajem danych dysponują w ogóle Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej? Główne zagadnienie, o jakim piszemy wyżej, czyli zgłoszenie założenia działalności gospodarczej to nie wszystko. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest także informowanie o zmianach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą zdecyduje o jej wstrzymaniu lub zawieszeniu, zobowiązana jest poinformować o tym CEIDK do siedmiu dni po wstrzymaniu lub zawieszeniu.

Informacja o prowadzeniu danej działalności może zostać ponadto ona zostać usunięta z ewidencji na prośbę przedsiębiorcy. To nie wszystko. Może ona zostać wydana także w sytuacji decyzji urzędu, w myśl której zabrania się prowadzenia wskazanej działalności gospodarczej. W wybranych okolicznościach mogą także zostać zmodyfikowane bądź wykreślone nieodpowiednie informacje w ewidencji.

Podsumowując, rejestr CEIDK posiada w swoich bazach danych następujące elementy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne:

 • Założenie działalności gospodarczej — koszt wniosku to 17 złotych
 • Aktualizacja danych związanych z przedsiębiorstwem
 • Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę
 • Wznowienie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę
 • Stała likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę — koszt wniosku to 5 złotych

Ponadto, CEIDK gromadzi także dane o:

 • Wszystkich jednoosobowych działalnościach gospodarczych
 • Wszystkich spółek cywilnych
 • Posiadaniu przed konkretnego przedsiębiorcę odpowiednich koncesji, zezwoleń czy licencji

Ewidencja zajmuje się także transferem danych. Po zakończeniu procesu rejestracji, są one przekazywane m.in. do naczelnika Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Jakie są cele prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez państwo?

Eksperci od zagadnień prawa i przedsiębiorstw zwracają uwagę, że za prowadzeniem przez państwo CEIDK kryje się szereg ważnych argumentów.

 • Zapewnienie darmowego i obszernego dostępu do informacji na temat podmiotów oraz osób prowadzących działalność gospodarczą  dla każdego obywatela
 • Umieszczenie osób prowadzących działalność gospodarczą do rejestru jako osoby fizyczne, aby weryfikacja była przejrzysta i jasna
 • Identyfikacja obszaru oraz daty modyfikacji wpisów w ewidencji oraz instytucji, która zajmuje się jej prowadzeniem
 • Zapoznanie się z wszelkimi informacjami, jakie interesują nas na temat dowolnego przedsiębiorstwa — data i obszar jego działania, legalność, założyciel itd.
 • Spełnienie oczekiwań obywateli, aby kontrola wiarygodności informacji na temat przedsiębiorstw była łatwo dostępna

Jawność informacji składanych co CEIDK

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych początkujących, zastanawia się pewnie jak szeroki jest zakres informacji przez nich podawanych, które będą dostępne do publicznej informacji. Otóż wszystkie informacje, jakie są składane na wniosku do rejestracji pozostają do nieograniczonego wglądu. Sprawdzenie ich jest proste — wystarczy zajrzeć na stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak to wyglądało w poprzednich latach?

Zanim 1 lipca 2011 roku działalność rozpoczęła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  wcześniej zasady jej istnienia były nieco bardziej skomplikowane.

 • Nie było jednej głównej ewidencji, tylko wiele różnych, których prowadzeniem zajmowała się gmina
 • Dane składane do ewidencji wówczas miały niską wiarygodność, ponieważ nie były weryfikowane i nie sprawdzano stopnia ich związku ze stanem faktycznym
 • Proszono o bardziej szczegółowe informacje — kiedy przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność i czego będzie ona dotyczyć
 • Rejestry podawały informacje tylko na temat funkcjonowania przedsiębiorstw należących do osób fizycznych, czym zajmowały się gminy, natomiast dzisiaj rejestracją zajmują się sami właściciele przedsiębiorstw i działalności gospodarczych

Link do ewidencji działalności gospodarczej:

Oceń ten wpis
2019-06-04T11:33:28+02:0005.07.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz