Forfaiting — co to? Czym różni się od faktoringu?

Słyszałeś o forfaitingu? Nie? Nic dziwnego. To w Polsce nadal mało popularna forma finansowania działalności firmy. A szkoda, ponieważ forfaiting ma wiele zalet.

Forfaiting dedykowany jest głównie dla dużych przedsiębiorstw eksportowych. Pozwala na zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa i przeciwdziała ryzyku walutowemu oraz niewypłacalności kontrahenta. Ile razy słyszymy o tym, że firma upadła ze względu na to, że kontrahenci nie płacili na czas? Właśnie po to, aby zapobiegać takim sytuacjom, powstał m.in. forfaiting. Dzisiaj sprawdzimy, czym jest forfaiting i kto może z niego skorzystać.

Co to jest forfaiting?

Forfaiting to jedna z metod finansowania przedsiębiorstw. Jest podobny do powszechnie znanego faktoringu, ale pomiędzy nimi są pewne różnice, o których w szczegółach opowiem w dalszej części artykułu.

Jest on przede wszystkim instrumentem finansowania handlu międzynarodowego, dlatego najczęściej stosują go firmy eksportowe. I chodzi tu raczej o duże i długoletnie zamówienia, na przykład statki, samoloty, linie produkcyjne itp.

Jego cechą charakterystyczną jest to, że jest to umowa z wyłączeniem prawa regresu. Co to oznacza? Że całe ryzyko niewypłacalności kontrahenta przejmuje instytucja forfaitingowa. Wartość wypłaconych wierzytelności z tytułu transakcji handlowych jest oczywiście pomniejszona o odpowiednie wynagrodzenie dla firmy czy banku, który przejmuje te ryzyka. Im są one większe, tym koszt forfaitingu będzie wyższy.

forfaiting - na czym polega?

Jak działa forfaiting?

Aby dokładnie wytłumaczyć, jak działa forfaiting, posłużę się przykładem.

Pan Jan ma spółkę eksportową Januszex i sprzedaje statki za granicę. Ostatnio dostał duże zamówienie na luksusowy katamaran od firmy Italex. Pan Jan bardzo się ucieszył, ale z drugiej strony martwi się, że tak duży kontrakt może spowodować utratę płynności w jego działalności gospodarczej w razie, gdyby Italex opóźnił się z zapłatą.

Pan Jan wymyślił więc, że zawrze umowę forfaitingu, sprzeda należność i zabezpieczy się przed wszelkim ryzykiem.

1.
Wecfina - Finansowanie Zakupów
Opłaty i prowizje
od 0,1%
? od 0,1% za dzień
Faktoring odwrotny
Tak
Wartość faktury
100 %
Czas wypłaty
15 minut

23 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
3,7/5
Opłaty i prowizje
od 1%
? Szacunkowy koszt wyliczysz w kalkulatorze finansowania zakupów na naszej stronie internetowej. Koszty finansowania możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć podatek VAT.
Faktoring odwrotny
Tak
Wartość faktury
100 %
Czas wypłaty
5 minut

56 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opłaty i prowizje
od 0,066%
? za 1 dzień finansowania
Faktoring odwrotny
Tak
Wartość faktury
100 %
Czas wypłaty
15 minut

154 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Pełny wykaz najpopularniejszych firm faktoringowych odnajdziesz w naszym zestawieniu:

Jak przebiega transakcja forfaitingu:

1. Januszex i Italex podpisują długoterminową umowę handlową. Italex staje się w tym momencie dłużnikiem Januszexu.

2. Pan Jan idzie do Banku ABC i podpisuje umowę forfaitingu. Stronami umowy forfaitingu są: Januszex, od tej pory nazywany forfetystą i Bank ABC-forfaiter. Italex jest dłużnikiem forfaitingowym, ale nie jest stroną umowy. W całej operacji będzie brać udział także bank dłużnika.

3. Januszex buduje katamaran i dostarcza go dla Italexu.

4. Nabyta przez Bank ABC wierzytelność musi zostać zabezpieczona. Może to być poręczenie (najczęściej udziela go bank, ale warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej przez dłużnika, czyli Italex) lub awal, czyli poręczenie zapłaty weksla (awalu udziela bank importera).

5. Italex dostarcza do Banku ABC poręczenie.

6. Januszex otrzymuje zdyskontowaną wartość wierzytelności. Czyli 100% wartości wierzytelności, pomniejszoną o określone z góry odsetki dyskontowe, które stanowią wynagrodzenie Banku ABC.

7. Italex dokonuje zapłaty za katamaran bezpośrednio na rachunek Banku ABC.

Kto i kiedy może skorzystać na forfaitingu?

Kto skorzysta z forfaitingu?

Z forfaitingu mogą skorzystać przede wszystkim przedsiębiorcy. Nie ma tu ograniczenia co do konkretnych form prawnych. Możesz mieć zarówno spółkę z o.o. spółkę akcyjną, jak i jednoosobową działalność gospodarczą. Nie istnieją przeciwwskazania, by korzystały z niej także jednostki organizacyjne o ułomnej osobowości prawnej.

Kiedy forfaiting jest opłacalny?

Ta metoda sfinansowania odroczonych wierzytelności opłaci się przede wszystkim dużym firmom eksportowym, które zawierają średnio — i długoterminowe umowy handlowe z podmiotami zza granicy.

Umowa forfaitingu na pewno jest opłacalna w przypadku transakcji o podwyższonym stopniu ryzyka. Ale co to znaczy, to podwyższone ryzyko?

Przypuśćmy, że zawierasz długoletnią umowę na dużą kwotę z nowym, nieznanym Ci zagranicznym partnerem.

Ryzyko niewypłacalności

Teoretycznie wydaje Ci się, że podmiot nabywający towary od Twojej firmy jest wypłacalny i spłata należności nie będzie dla niego problemem. Jednak w przypadku długoterminowych transakcji międzynarodowych nigdy nic nie wiadomo. Co, jeśli z Twojej strony nastąpi dostawa towarów, ale kontrahent straci płynność finansową przed terminem płatności i nie ureguluje należności?

Ryzyko walutowe

Lub inna sytuacja: rozliczacie się w innej walucie niż złotówka. Dzisiaj ta waluta jest stabilna, ale kto wie, jak będzie za kilka lat?

Ryzyko polityczne

A co, jeśli powtórzyłby się scenariusz z Ukrainą i Rosją? W kraju kontrahenta wybuchnie wojna lub to on będzie agresorem — co wtedy zrobisz? Zostaną zawieszone wszelkie transakcje, być może nałożone będą sankcje typu blokady kont bankowych. A może Twój kontrahent przestanie po prostu istnieć, bo w miasto, w którym działał, trafi bomba.

Forfaiting — zalety i wady

Zalety forfaitingu:

 • Pozwala na zachowanie płynności finansowej — dzięki niemu firma często nie ma potrzeby zaciągnięcia kredytu, co w innym przypadku musiałaby zrobić. Zwiększa tym samym zdolność kredytową eksportera.
 • Zabezpiecza przed niewypłacalnością importera.
 • Ogranicza ryzyko kursu walutowego, które przejmuje nabywca wierzytelności.
 • Pozwala na poprawę wskaźników finansowych i ekonomicznych eksportera.
 • Dzięki forfaitingowi dostawca może być bardziej konkurencyjny, poprzez oferowanie odbiorcom lepszych warunków płatności, tzw. kredytu kupieckiego (odroczenie płatności).
 • Pozwala na wejście na rynki mniej stabilne politycznie, o podwyższonym ryzyku.

Wady forfaitingu:

 • Dotyczy tylko pojedynczych transakcji. Jeśli eksporter chce zabezpieczyć forfaitingiem kilka umów, dla każdej z nich musi podpisać osobną umowę forfaitingu.
 • Z reguły dotyczy tylko transakcji zagranicznych, chociaż nie ma przeciwwskazań, by stosować go również do transakcji krajowych.
 • Dość droga usługa, na pewno droższa od faktoringu, ze względu na wysokie ryzyko forfaitera.
 • Przeznaczona przede wszystkim dla dużych firm i korporacji, które podpisują kontrakty na duże kwoty i zabezpieczają płatności za pomocą, np. akredytywy, gwarancji czy weksli.

Faktoring a forfaiting — różnice

Nie można zaprzeczyć, że są to dwie podobne usługi. Pewnie czytając ten tekst o forfaitingu, odnosisz wrażenie, że piszę tak naprawdę o faktoringu. Opowiem Ci teraz, czym te dwie metody finansowania działalności gospodarczej się różnią.

FortfaitingFaktoring
Dotyczy jednej, konkretnej wierzytelnościZazwyczaj przybiera formę umowy zawieranej na czas określony
Średnio- i długoterminowa forma finansowaniaGłównie finansowanie krótkoterminowe
Zazwyczaj dotyczy finansowania należności zagranicznych, eksportowych
(chociaż nie ma żadnych przeszkód, by stosować go na rynku krajowym)
Wykorzystuje się go przede wszystkim w finansowaniu wierzytelności krajowych i zagranicznych
Forfaiter przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta zagranicznego oraz ryzyko kursowe
(jest to składowa umowy forfaitingu)
Faktor na ogół nie przejmuje odpowiedzialności – a jeśli już, jest to usługa dodatkowo płatna
Kwota wypłacana przez eksportera przez forfaitera to 100% wartości wierzytelnościW umowie faktoringu przedsiębiorca otrzymuje zazwyczaj 80-90% wartości faktur od firmy faktoringowej, a resztę po jej opłaceniu przez kontrahenta

Jakie instytucje świadczą usługi forfaitingowe w Polsce?

Świadczeniem usług forfaitingowych zajmują się z reguły banki oraz wyspecjalizowane instytucje finansowe. W Polsce ofertę forfaitingu mają takie banki jak:

 • mBank, w ofercie dla MSP i korporacji;
 • bank Pekao S.A. W przypadku tego banku, forfaiting dedykowany jest dla firm, które współpracują z jednostkami sektora publicznego, ogłaszającymi przetargi.
 • BNP Paribas, w ofercie dla korporacji.
 • Santander Bank Polska.

Niektóre instytucje nie reklamują wszystkich swoich ofert, dlatego zawsze warto dopytać o nią w swoim oddziale. W szczególności dotyczy to ofert dla dużych firm i korporacji, które w większości są udzielane na elastycznych, negocjowanych warunkach, a bank potrafi dostosować się do indywidualnych potrzeb klienta.


Polacamy: Umowa faktoringu – co zawiera? [Wzór z omówieniem]

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()