Fundusz Sprawiedliwości – czy pomoże osobom z chwilówkami?

Od kilku miesięcy np. ze spotów emitowanych w telewizji oraz radiu można dowiedzieć się o tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Przedstawiany jest on jako pomoc dla osób w poważnych tarapatach finansowych, w które popadło się z różnych przyczyn. Czym w praktyce jest ten fundusz, kto go zorganizował i czy pomoże on także osobom z chwilówkami? Sprawdźmy szczegóły na ten temat.

Na skutek różnych czynników, tysiące konsumentów co roku popada w długi, które narastając miesiącami, mogą prowadzić do poważnych kłopotów. Tak zwana pętla zadłużenia, im dłużej jest napędzana przez np. karne odsetki lub kolejne niespłacone raty zobowiązania, tym większym staje się wyzwaniem.

Nic dziwnego, że wielu dłużników prędko wpada poważne kłopoty z uregulowaniem swoich zobowiązań, coraz silniej spadając w sidła długu. Działania, jakich podejmują się w obliczu takich wyzwań, rzadko kiedy przynoszą oczekiwane rezultaty. Zaciągając chwilówki lub pożyczki na spłatę zadlużenia zmieniamy jedynie podmiot, wobec którego jest się dłużnym pieniądze. Niekiedy okazuje się nawet, że kwota długu jest zbyt wysoka, aby zaciągnąć na jej spłatę kolejną pożyczkę.

Kłopoty finansowe – nie zawsze wynikają tylko z błędów dłużnika

Choć w kłopoty finansowe, uczciwie mówiąc, wiele osób popada z powodu błędnych decyzji finansowych, zaciągania zobowiązań ponad swoje siły finansowe lub innych ludzkich uchybień, to nie jest to ich jedyna przyczyna. Rynek finansowy przyciąga bowiem wielu oszustów, z wyjątkowym cynizmem i wyrachowaniem żerujących na ludzkim zaufaniu lub desperacji w obliczu chęci szybkiej poprawy swojej sytuacji finansowej.

W wyniku umiejętnie dokonywanych manipulacji, wykorzystywania tak zwanych kruczków prawnych i innych nieuczciwych technik sprzedażowych, od lat oszukują tak tysiące osób. Media regularnie obiegają bulwersujące informacje o działaniach tzw. piramid finansowych. Oferując np. lokaty finansowe na niezwykle atrakcyjnych warunkach lub inne produkty finansowe gwarantujące szybkie pomnożenie majątku poprzez wysokie oprocentowanie, rujnują po czasie majątki oszukanych konsumentów.

Nieuczciwe podmioty finansowe cały czas próbują oszukiwać nowe osoby

To jednak nie wszystko. Przez lata zuchwałymi i nieuczciwymi działaniami odznaczały się nawet niektóre firmy pożyczkowe, które wykorzystywały swobodny stosunek prawa do ich działalności. Naliczając np. niebotyczne prowizje albo horrendalne opłaty za monity, potrafiły z czasem szokować konsumentów rozmiarem kosztów, również wprowadzając ich w tarapaty finansowe. Mało tego, pomimo wejścia w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej1 , nadal odnotowuje się nieuczciwe praktyki wielu podmiotów na rynku finansowym.

Piszemy o tym w naszym popularnym tekście, w którym ostrzegamy przed korzystaniem z usług takich nieuczciwych podmiotów. Choć nie działają one zgodnie z coraz bardziej restrykcyjnym prawem, to cały czas odnotowuje się na rynku kolejne podmioty działające w nieuczciwy sposób. Niestety, nie skraca się lista skarg pokrzywdzonych konsumentów.

Zobacz także: Lista ostrzeżeń Czerwona Skarbonka

Czym jest Fundusz Sprawiedliwości? Dla kogo został on powołany?

Naświetlone wyżej okoliczności to oczywiście jedynie wierzchołek góry lodowej, jeśli mowa o problemach utrudniających codzienne życie lub traumatycznych przeżyciach zaburzających dotychczasowy porządek. Z myślą o kłopotliwych przeżyciach związanych z problemami finansowymi i innymi kłopotami, powołano rządowy program pod nazwą Fundusz Sprawiedliwości2 . Nazwa ta dla wielu czytelników może wydawać się już znajoma. Od kilku miesięcy prowadzona jest bowiem kampania promocyjna tego programu.

Spoty telewizyjne przedstawiające wątki kilku bohaterów oraz spoty radiowe niewątpliwie zwracają uwagę odbiorcy. O co jednak dokładniej w tym wszystkim chodzi i czym konkretnie jest Fundusz Sprawiedliwości? Otóż od strony teoretycznej, jest to fundusz celowy, którego celem jest pomoc finansowa dla pokrzywdzonych w różnych okolicznościach osób. Środki z tego państwowego funduszu mają wspierać i przeciwdziałać skutkom wyłudzeń, oszustw, kradzieży i innych tego typu przestępstw.

Ponadto, Fundusz Sprawiedliwości wyróżnia się także tzw. rolą postpenitencjarną. Mówiąc jaśniej, ma on służyć także pomocy w powrocie do codziennego życia dla osób, które opuściły zakłady karne. Poza byłymi więźniami, rządowy fundusz ma jeszcze wspierać osoby, które padły ofiarami przemocy domowej i, opisywanych szerszej w tekście, nieuczciwych praktyk podmiotów finansowych. Zalicza się do tego m.in. ofiary lichwy i innych oszustw.

Fundusz Sprawiedliwości – czym konkretnie przejawia się jego działanie i kto może z niego skorzystać?

Znając już podstawową charakterystykę Funduszu Sprawiedliwości i podstawowego grona osób, dla którego został on stworzony, pora przyjrzeć się szczegółom jego funkcjonowania.

 • Wobec osób, które zostały pokrzywdzone w szeroko pojęty sposób. – Ofiarom przemocy psychicznej, seksualnej oraz fizycznej Fundusz daje możliwość zaoferowania np. pomocy prawnej, materialnej, rehabilitacyjnej i psychologicznej. – W przypadku osób pokrzywdzonych w inny sposób, np. w wyniku oszustwa, ze środków Funduszu może zostać zorganizowana np. pomoc prawna. – Podobne działania mogą zostać zaoferowane ponadto ofiarom kradzieży, wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, odebrania alimentów i tym podobnych.
 • Wobec osób, które zmagają się z różnego rodzaju kłopotami finansowymi. – Jeżeli popadło się w kłopoty materialne, to Fundusz może zaoferować bony żywnościowe, pokryć zakup odzieży i środków higieny osobistej. – Jeżeli ma się problemy związane z padnięciem ofiarą lichwy, to Fundusz może pomóc w zorganizowaniu pomocy prawnej i porad finansowych. – Jeśli ma się kłopoty z pokryciem kosztów zakwaterowania. Wówczas, z Funduszu mogą zostać tymczasowo pokryte koszty związane z czynszem.
 • Wobec osób, które opuściły zakłady karne. – W przypadku osób, które opuściły zakłady karne, Fundusz może pomóc w znalezieniu zakwaterowania i opłacić je do momentu znalezienia pracy. – Fundusz obliguje jednak do znalezienia zatrudnienia, motywując do tego poprzez np. opłacenie kursów zawodowych, pomagając znaleźć pracę i finansując inne sposoby na aktywizację.
 • Wobec osób, które były świadkami przestępstw.

Zakres pomocy i konkretnych działań dla konkretnego rodzaju zainteresowanego jest oczywiście określany na podstawie indywidualnych czynników. Sytuacja i przypadek danej osoby zostaje szczegółowo przeanalizowany. Pomoc Funduszu Sprawiedliwości udzielana jest tylko w przypadku złożenia wniosku przez osobę, która chce się o nią ubiegać. Co ciekawe, mogą się o nią ubiegać także osoby, które nie znają języka polskiego i są cudzoziemcami. W takiej sytuacji, zorganizowany ma zostać tłumacz.

Fundusz Sprawiedliwości – rola edukacyjna

Fundusz Sprawiedliwości w teorii organizuje działania w sposób kompleksowy. Oznacza to, że poza wspomnianymi działaniami czynnymi wobec konkretnego rodzaju osób, prowadzi też działania prewencyjne i edukacyjne. Jak przeczytać można na oficjalnej stronie funduszu, głównym założeniem od tej strony jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu przestępczości i wiążących się z tym działań. Fundusz określa to na podstawie poniższych wybranych przykładów.

 • Promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym w skutku przestępstw oraz pomocy postpenitencjarnej.
 • Promowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć, których celem jest poprawienie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 • Skuteczna readaptacja skazanych.
 • Podejmowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i edukacyjnym służących poprawie bytu osób pokrzywdzonych przestępstwem i readaptacji skazanych.
 • Podejmowanie działań w celu wsparcia rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością i rozwiązywania konfliktów rodzinnych.

Fundusz Sprawiedliwości – czy pomoże osobom z chwilówkami?

Jak już wspomniano wyżej, Fundusz Sprawiedliwości przewiduje także pomoc dla osób, które w szerokim pojęciu, zostały pokrzywdzone w ramach lichwy. Zaliczają się do tej kategorii zatem także osoby z chwilówkami i wszyscy ci, którzy w ramach działalności sektora finansowego poniosły różnego rodzaju szkody. Co ważne, osoba składająca wniosek o uzyskanie pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości musi jednak ponieść szkody w wyniku przestępstwa lub nadużycia obowiązujących przepisów.

Firma finansowa, która wyrządziła konsumentowi szkody, musiała zatem złamać obowiązujące przepisy związane z funkcjonowaniem np. rynku pożyczkowego. Zgodnie z Ustawą Antylichwiarską, obowiązującą od 11 marca 2016 roku, za przestępstwo uznaje się wymienione poniżej, przykładowe praktyki:

 • Pożyczanie pieniędzy bez uwzględnienia regulacji co do kosztów. Naliczanie opłat i prowizji, które przekraczają 25% wysokości pożyczonej kwoty pieniędzy i zarazem 30% w skali rocznej.
 • Naliczanie zbyt dużych kosztów monitów po opóźnieniu w spłacie pożyczki. Ustawa antylichwiarska uznaje też za niezgodne z przepisami np. naliczanie ogromnych, niczym nielimitowanych karnych kosztów za opóźnienia w spłacie pożyczki. Według przepisów, ich wysokość nie może wynosić więcej niż 15% wartości pożyczki. Zarazem, nie może on też przewyższać sześciokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Zobacz też: Ustawa antylichwiarska – co zmieniła?

Do Funduszu Sprawiedliwości może zgłosić się oczywiście każda osoba, która uznaje, że została poszkodowana w wyniku działalności sektora finansowego. Dopiero jednak w toku działań, jakie zostaną przeprowadzone w ramach pomocy, okaże się, czy zasadne będzie ubieganie się o uzyskanie np. odszkodowania lub zwrot utraconych środków. Liczyć można w ten sposób na pomoc nie tylko prawną, ale i wsparcie psychologiczne.

Warto oczywiście też samemu ocenić, czy aktualne kłopoty finansowe związane z np. zaciągnięciem pożyczki na pewno wynikają z błędu drugiej strony. Jeżeli bowiem konsument zgodnie z prawem uzyskał pożyczkę, która jedynie okazała się z czasem zbyt trudna w spłacie z powodu kłopotów finansowych – wówczas, trudno będzie to uznać za przypadek poszkodowania przez lichwę.

Jak skontaktować się z Funduszem Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości pod względem metod komunikacji dostosował się całkiem zręcznie do obecnie panujących standardów. Można się z nim bowiem skontaktować aż na 3 dostępne sposoby, w zależności od indywidualnego uznania danego konsumenta.

 1. Kontakt poprzez stronę internetową. Fundusz Sprawiedliwości umożliwia konsultację online poprzez witrynę funduszsprawiedliwosci.gov.pl. Odbywa się to za pomocą formularza online, w którym podać trzeba swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Następnie, należy podać treść swojej wiadomości i scharakteryzować swój problem.
 2. Kontakt poprzez wiadomość e-mail. Za pośrednictwem internetu, z Funduszem Sprawiedliwości można się też skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl.
 3. Kontakt pocztowy. Istnieje również możliwość kontaktu pocztowego, wysyłając list na stosowny adres. Należy go wówczas zaadresować w następujący sposób.  Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 1100-567 Warszawa
 4. Kontakt poprzez stacjonarną placówkę. Ostatnim z dostępnych sposobów jest udanie się do stacjonarnej placówki Funduszu Sprawiedliwości, która formalnie nosi nazwę Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym. Obecnie istnieje 23 takich placówek w następujących miastach, które podano na stronie internetowej funduszu. Kolejno: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Ełk, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Katowice. Następnie: Koszalin, Lublin, Łomża, Nowy Targ, Opole, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Siedlce, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Tychy, Zduńska Wola, Zielona Góra.

Docelowo, ma powstać jeszcze 18 kolejnych placówek w większych polskich miastach.

Źródła:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001357

2. https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie