Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

W 2022 roku wyrobienie paszportu kosztuje 140 złotych. Jest to stała opłata. Za wyrobienie paszportu zapłacisz mniej, jeśli przysługuje Ci ulga! Sprawdź, ile czeka się na paszport, kiedy starać się o wydanie paszportu tymczasowego i kto może liczyć na zniżki!

Ile kosztuje paszport?

W większości przypadków za wyrobienie paszportu zapłacimy 140 złotych. Jest to opłata podstawowa. Opłata paszportowa może jednak wynosić mniej. To, ile kosztuje wyrobienie paszportu, będzie zależało od tego, czy możemy skorzystać z ulgi.

 • 70 złotych – tyle za paszport zapłacą osoby, która mają ważną Kartę Dużej Rodziny lub mogą okazać dokument uprawniający do skorzystania z ulgi,
 • 35 złotych – to opłata ulgowa za wyrobienie paszportu przysługująca osobom do 25 roku życia, które mają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • 280 złotych – tyle niestety zapłacimy za wydanie drugiego paszportu, z takiej możliwości skorzystamy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Z ulgi w opłacie (70 zł zamiast 140) paszportowej skorzystają:

 • Emeryci i renciści,
 • Kombatanci,
 • Osoby niepełnosprawne oraz współmałżonkowie tych osób, jeśli są na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • Przebywający w zakładach opiekuńczych lub domach pomocy społecznej,
 • Osoby pobierające stałe zasiłki,
 • Uczniowie i studenci,
 • Członkowie rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Jeśli danej osobie przysługuje kilka tytułów do skorzystania z ulgi w opłacie paszportowej, to stosuje się wyłącznie jedną z nich. W każdym z wymienionych przypadków należy okazać dokument potwierdzający możliwość skorzystania ze zniżki.


Może się również zdarzyć, że w przypadku wydania nowego paszportu zapłacimy za to nawet o 200% więcej, niż wynosi stała opłata! Na taki koszt narażone są osoby, które zniszczyły paszport lub utraciły go z własnej winy.


Opłata za wydanie paszportu może zostać obniżona, chociaż stary dokument jest jeszcze ważny. Jest to zasadne w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 • Zmiana danych osobowych, które widniały w paszporcie,
 • Zmiana wyglądu osoby, do której należy paszport,
 • Braku miejsca w posiadanym dokumencie na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Gdzie możemy zapłacić za wydanie dokumentu paszportowego?

 • Na poczcie, w banku lub przez internet, robiąc przelew na wskazany rachunek bankowy (w tytule przelewu powinien znaleźć się dopisek „Opłata paszportowa dla…”),
 • W kasie urzędu,
 • Na stanowiskach przyjmowania wniosków paszportowych.

Kto nie zapłaci za wydanie paszportu?

Poza tymi, którzy mogą skorzystać z ulgi paszportowej, są również osoby, które za wyrobienie paszportu nie zapłacą nawet złotówki. Bezpłatne wydanie paszportu przysługuje:

 • Osobom, które w momencie złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,
 • Osobom, które przebywają w zakładach opiekuńczych i domach pomocy społecznej lub korzystają z pomocy społecznej w formie stałych zasiłków. Takie osoby są zwolnione z opłaty tylko wtedy, gdy ich wyjazd za granicę następuje w celu poddania się leczeniu lub zabiegowi operacyjnemu,
 • Osobom, których paszport miał wady techniczne,
 • Żołnierzom, którzy pełnią służbę poza granicami Polski (nie dotyczy to żołnierzy zawodowych).
wyrobienie paszportu koszty

Wyrobienie paszportu dla dziecka

Chcesz wyrobić paszport dla dziecka? Zabierz się za to odpowiednio wcześniej, bowiem formalności jest nieco więcej niż wówczas, gdy o wydanie paszportu ubiega się osoba pełnoletnia.


Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju lub za granicą u konsula. Nie ma tutaj znaczenia to, gdzie jesteśmy zameldowani.


Wniosek o paszport dla osoby małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni. Powinien zostać on złożony na piśmie i opatrzony własnoręcznym podpisem. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i potwierdzenie wniesienia opłaty paszportowej. Nie można także zapomnieć o pobraniu danych biometrycznych (nie dotyczy to dzieci do 12 roku życia).

Polecamy też: Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka.

Wspomniany wniosek może złożyć także jedno z rodziców lub jeden z opiekunów pod warunkiem posiadania pisemnej zgody wyrażonej przez drugiego z rodziców lub drugiego z opiekunów. Dołączona do wniosku zgoda musi zostać poświadczona przez notariusza lub przez organ paszportowy (chodzi o zgodność podpisu).

Wyrobienie paszportu online jest możliwe, jeśli rodzic dziecka posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

Wyrobienie paszportu dla dziecka – co przygotować?

 • Wypełniony wniosek paszportowy,
 • Kolorową fotografię osoby, która ubiega się o paszport, fotografia powinna mieć wymiary 35×45 mm i być zrobiona maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • Pisemną zgodę rodziców dziecka lub opiekunów prawnych na wydania paszportu,
 • Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

Rodzice lub opiekunowie dziecka powinni również okazać (do wglądu) dotychczasowy paszport dziecka (jeśli taki posiada) i swoje dowody osobiste (lub paszporty). Ważny dowód osobisty służy wyłącznie potwierdzeniu naszej tożsamości jako rodziców lub opiekunów dziecka.

Za paszport dla dziecka zapłacimy:

 • 30 złotych – jeśli dziecko nie ukończyło 13 roku życia,
 • 15 złotych – jeśli dziecko nie ukończyło 13 roku życia i posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • 70 złotych – jeśli dziecko ukończyło już 13 lat, ale nie ma jeszcze 18 lat,
 • 35 złotych – jeśli dziecko w dniu składania wniosku ma ukończone 13 lat, nie ma jeszcze 18 lat i posiada ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Z ulgi w opłacie paszportowej mogą skorzystać:

 • Dzieci, które nie podjęły jeszcze obowiązku szkolnego lub są uczniami,
 • Małoletnie osoby niepełnosprawne,
 • Dzieci, które przebywają w zakładkach opiekuńczych lub w ośrodkach pomocy społecznej,
 • Dzieci, które korzystają z zasiłków,
 • Małoletni, którzy mają ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Wyrobienie paszportu online

Jeszcze do niedawna wniosek o paszport można było złożyć jedynie osobiście w urzędzie. Obecnie możliwe jest wyrobienie paszportu online. Nie oznacza to jednak, że unikniemy wizyty w urzędzie.

Od 27 marca 2022 roku weszła w życie ustawa o dokumentach elektronicznych, dzięki której wniosek o paszport można złożyć przez internet. Celem jest usprawnienie całej procedury oraz utworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych. Dzięki nowemu rejestrowi nie będzie już konieczne wypełnianie papierowego wniosku.

Jeśli wniosek o paszport złożymy online, to nie będziemy musieli legitymować się ani starym dowodem osobistym, ani paszportem. Nasza tożsamość zostanie zweryfikowana dzięki danym pochodzącym z Rejestrów Państwowych.


-> Przeczytaj również: Pożyczki na dowód osobisty przez Internet.


Brzmi pięknie, prawda? Niestety, chociaż sam wniosek można złożyć przez internet, to wciąż konieczne będzie stawienie się w punkcie paszportowym. Chociażby po to, by pobrane zostały od nas odciski palców. Wniosek o paszport zostanie wygenerowany przez urzędnika w Rejestrze Dokumentów Paszportowych na podstawie naszego dowodu osobistego. Następnie wniosek ten zostanie podpisany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu. Jedyna różnica dotyczyć będzie tego, że nie będziemy musieli wypełniać papierowego wniosku.

Na paszport wyrabiany online poczekamy dokładnie tyle samo, co na ten, o który wnioskujemy tradycyjnie. W obu przypadkach czas oczekiwania może wynosić około 30 dni.

Ile trwa wyrobienie paszportu?

Na wyrobienie paszportu czeka się około miesiąca, licząc od dnia złożenia wniosku. W bardziej skomplikowanych przypadkach czas oczekiwania może wynosić około 2 miesięcy. Niekiedy paszport można otrzymać szybciej np. po około dwóch tygodniach od dopełnienia wszystkich formalności.

Średni czas oczekiwania zależy od tego, kiedy został złożony wniosek (w okresie wakacyjnym na paszport czeka się dłużej) i od tego, czy nasz wniosek nie zawiera błędów formalnych, czy załączyliśmy wszystkie dokumenty.


->Sprawdź, gdzie dostępne są pożyczki bez dowodu na paszport.


Jeśli zależy Ci na czasie, to pewnie zastanawiasz się nad tym, ile trwa wyrobienie paszportu w trybie przyspieszonym. Tym, co możesz zrobić, jeśli chcesz otrzymać paszport szybciej, jest złożenie wniosku o paszport tymczasowy. Będzie on gotowy szybciej niż paszport właściwy, czyli ten posiadający dane biometryczne. Paszport tymczasowy ma jednak krótszy termin ważności (12 miesięcy). Nie jest też honorowany przez wszystkie kraje.

Wniosek o paszport tymczasowy możesz złożyć, gdy dotknęła Cię któraś z następujących sytuacji:

 • Choroba lub śmierć kogoś z rodziny,
 • Nagły przypadek wymagający wyjazdu za granicę, który jest związany z wykonywaną przez Ciebie profesją,
 • Nie można tymczasowo pobrać od Ciebie odcisków palców,
 • Przebywasz za granicą, a Twój paszport został skradziony,
 • Nie mieszkasz na stałe w Polsce i chcesz wrócić do miejsca swojego pobytu.

Jeśli przebywasz w Polsce, to za paszport tymczasowy zapłacisz 30 złotych.

Paszport tymczasowy otrzymasz o wiele szybciej. Zazwyczaj w ciągu od 2 do 5 dni od momentu złożenia wniosku. Możesz też złożyć wniosek o paszport tymczasowy w trybie przyspieszonym, ale urzędnik nie ma obowiązku przychylenia się do Twojej prośby.  

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie