Jak inwestować w surowce?

Mimo ciągłego postępu technologicznego światowa gospodarka cały czas potrzebuje surowców. Bez nich nie ma mowy o wzroście gospodarczym. Przecież nadal istnieje potrzeba produkcji kolejnych chipów, silników czy sprzętów elektronicznych. Dlatego warto zainteresować się tym, jak inwestować w surowce.

Nawet odejście od paliw kopalnych i przejście na OZE nie spowoduje, że surowce staną się niepotrzebne. Wręcz przeciwnie, wciąż będą wymagane. Zmienić się może tylko miks surowcowy.

Przecież odejście od samochodów spalinowych do elektrycznych nie spowoduje, że surowce staną się zbędne. Po prostu zamiast ołowiu wykorzystywanego w akumulatorach do silników spalinowych potrzebny będzie lit do akumulatorów w samochodach elektrycznych. Z kolei rozwój technologii wodorowej zwiększy popyt na ten gaz. Przykłady oczywiście można cały czas mnożyć.

Oprócz swojego zastosowania w gospodarce są on także wykorzystywane na poletku inwestycyjnym. Inwestowanie w surowce może być bardzo zyskowne. Wynika to z tego, że czasami zmiana ceny surowców może być niezwykle okazała. W historii było bardzo wiele przykładów, kiedy to cena surowca potrafiła wzrosnąć o kilkaset procent w ciągu kilku kwartałów.


Kluczowe informacje:

 • Możemy inwestować w surowce energetyczne, rolne, szlachetne, przemysłowe i żywy inwentarz.
 • Inwestycja w surowce może mieć „realny” charakter, gdy po zakupie otrzymamy fizyczny towar. Lub syntetyczny – gdy będziemy tylko spekulować co do przyszłej ceny danego surowca.
 • Dla inwestora indywidualnego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z rozwiązań syntetycznych, ponieważ przechowywanie fizycznego towaru mogłoby być bardzo kosztowne.
 • W surowce można zainwestować poprzez kontrakty terminowe, kontrakty CFD, opcje, ETF’y czy akcje spółek surowcowych (np. KGHM).
 • Na rynku surowców skuteczniejsze bywa krótkoterminowe spekulowanie niż inwestowanie długoterminowe. Jak tak, ponieważ ceny surowców ulegają ciągłym wahaniom i rzadko znajdują się w wieloletnim trendzie wzrostowym.

Inwestuj w każdą klasę surowców z XTB

Rodzaje surowców, w które można inwestować

Inwestowanie w surowce jest bardzo szerokim pojęciem. Każdy z rynków posiada swoją własną charakterystykę. Wynika to z różnych relacji między dostawcami a odbiorcami danego surowca. Inaczej także wygląda zastosowanie surowców oraz cykl ich życia. Przykładowo w przypadku ołowiu znaczna część surowca dostępnego na rynku pochodzi z recyklingu. Z kolei zboże jest konsumowane i nie podlega już recyklingowi.

Podstawowy podział surowców ze względu na rodzaj to:

 • surowce energetyczne,
 • surowce rolne,
 • metale szlachetne,
 • metale przemysłowe,
 • żywy inwentarz, mięso.

Surowce energetyczne

Jest to jedna z najbardziej znanych grup surowców. Należy do niej m.in. ropa naftowa czy gaz ziemny. Węglowodory to „krew gospodarki”. Bez węglowodorów nie ma możliwości utrzymania efektywnego transportu (benzyna, olej napędowy, paliwo lotnicze) czy sprawnej energetyki (np. kopalnie węglowe). Oczywiście następuje systematyczna transformacja energetyczna, która dotyczy zarówno transportu (samochody elektryczne, wodorowe) jak i wytwarzania energii (OZE). Nadal jednak surowce energetyczne są potrzebne, aby gospodarka działała efektywnie.

Dostawcami węglowodorów na rynek są spółki wydobywcze. Część z nich jest prywatna (Exxon, Chevron), inne to państwowe firmy (Saudi Aramco). Warto pamiętać, że na rynku ropy naftowej działa kartel OPEC, który stara się manipulować ceną tego surowca, aby zwiększyć swoje zyski. Oprócz upstream (wydobycie) w sektorze petrochemicznym jest także ważny downstream, czyli przetwórstwo węglowodorów. Może to być np. przeprowadzania krakingu ropy naftowej w celu wytworzenia produktów takich jak asfalt.

Ceny ropy naftowej zależą m.in. od popytu na ten surowiec oraz jego podaży. Popyt może spaść w wyniku spadku koniunktury gospodarczej. Podaż może zostać ograniczona z powodu katastrofy naturalnej lub celowych działań. Do celowych działań należał szok naftowy spowodowany przez embargo na ropę naftową przeprowadzoną przez kraje OPEC w latach 70-tych XX wieku. Doprowadziło to do jednej z pierwszych stagflacji w historii.

Surowce rolne

Od momentu kiedy ludzkość rozpoczęła osiadły tryb życia, musiała produkować towary rolne. To one zapewniają wyżywienie miliardom ludzi na świecie. Na skutek znacznego podniesienia wydajności rolnictwa w ciągu ostatnich 200 lat klęski głodu dotyczą już tylko krajów słabiej rozwiniętych. Żywność obecnie jest tania i stała się towarem masowym.

Rynek surowców rolnych jest znacznie bardziej rozdrobniony, niż ma to miejsce w przypadku surowców energetycznych. Towary rolne to nie tylko najbardziej popularne surowce, jak pszenica, soja czy kukurydza, ale także kakao, kawa czy ziemniaki. Surowce są wykorzystywane w przemyśle spożywczym. Ceny towarów rolnych zależą od zmian cen nawozów, kursów walutowych, pogody oraz chorób, które mogą dotykać określone grupy płodów rolnych.

Jak inwestować w surowce rolne? Najprościej przy pomocy kontraktów terminowych, ETF-ów czy produktów strukturyzowanych. Jeśli inwestor chce zainwestować w sposób fizyczny, może korzystać z handlu hurtowego czy bezpośrednich zakupów u producentów.

Metale szlachetne

Są to m.in. złoto czy srebro. Te metale są wykorzystywane w jubilerstwie czy produkcji wyspecjalizowanych urządzeń elektrotechnicznych, czy stomatologii. Jednak są także bezpieczną przystanią podczas zawirowań w gospodarce. Jest to również zabezpieczenie przed inflacją. W złoto oraz srebro można w łatwy sposób zainwestować w sposób fizyczny jak i syntetyczny. Fizyczna inwestycja to zakup monet bulionowych, sztabek srebra i złota czy monety kolekcjonerskie. Natomiast inwestowanie syntetyczne to zakup ETF-ów, kontraktów terminowych czy produktów strukturyzowanych.


Zobacz także:

Inwestycja w złoto. Gdzie i jak je kupić?

Inwestycja w srebro – gdzie kupić? Czy warto?


Metale przemysłowe

Są to surowce, które są wykorzystywane w przemyśle metalurgicznym, budownictwie, przemyśle samochodowym. Wśród metali przemysłowych można wymienić miedź, żelazo, nikiel, aluminium czy ołów.

Metale przemysłowe to tak zwany papierek lakmusowy gospodarki. Spadek koniunktury gospodarczej automatycznie odbija się na mniejszym zapotrzebowaniu na ten typ surowców. Mniejszy popyt powoduje spadek cen metali przemysłowych na rynkach światowych. Z tego powodu wielu obserwatorów obserwuje zmiany cen miedzi, która przez niektórych jest nazywana dr. Copper. Wynika to z tego, że zdaniem wielu zmiana cen miedzi jest dobrym indykatorem kondycji globalnej gospodarki. Surowce przemysłowe są zatem ważnym elementem całego globalnego rynku surowców.

Żywy inwentarz

Są to m.in. tusze wieprzowe, tusze wołowe czy bydło. Ten rynek w Polsce jest niszowy, ale w Stanach Zjednoczonych jest bardzo rozwinięty. Wielu producentów zabezpiecza ceny swoich produktów przy pomocy kontraktów terminowych. Podobnie odbiorcy mięsa, którzy chcą być pewni, ile zapłacą za mięso, które jest wykorzystywane do produkcji mięsnych dań (np. kabanosów, wędlin itp.). Najważniejszą giełdą gdzie obraca się instrumentami finansowymi na żywy inwentarz jest CME.

Na ceny mięsa oprócz popytu wpływ mają ceny pasz, energii oraz podaż. Spadek podaży może wynikać z chorób, które mogą dziesiątkować populację trzody. Przykładem może być Afrykański Pomór Świń, który w 2019 roku spowodował wzrost cen mięsa.

Jak inwestować w surowce – technicznie czy fundamentalnie?

Inwestować w surowce można zarówno za pomocą analizy technicznej jak i fundamentalnej. W przypadku pierwszego podejścia należy dokładnie opracować strategię inwestycyjną. Zdefiniować kryteria pozwalające na otworzenie jak i zamknięcie pozycji. Kolejną kwestią jest także opracowanie strategii zarządzania kapitałem, aby pojedyncza, nieudana transakcja nie zrujnowała portfela.

Inwestowanie w surowce za pomocą analizy technicznej jest z bardziej uniwersalne niż podejście fundamentalne. Wynika to z tego, że AT zajmuje się oceną emocji panujących na rynku oraz identyfikacją, która ze stron ma przewagę: kupujący czy sprzedający. Analiza techniczna jest skuteczniejsza w przypadku krótkoterminowych ruchów cenowych. Wynika to z tego, że zmiana ceny w ciągu dnia albo tygodnia jest raczej szumem rynkowym, który jest kierowany emocjami.

Analiza fundamentalna to już zupełnie inne podejście do inwestycji. W tym wypadku inwestor stawia sobie za cel określenie, jakie czynniki stoją za długoterminową zmianą ceny. Następnie budowane są scenariusze, które pozwalają zbudować modele wyliczające cenę danego surowca na podstawie zmiany popytu i podaży. To podejście wymaga poświęcenie dużej ilości czasu, aby stać się ekspertem od danego rynku. Dużą wadą tego podejścia jest jego czasochłonność. Co więcej, każdy rynek surowców posiada własną charakterystykę. Z tego powodu nie można przełożyć wiedzy z jednego rynku (np. miedzi) na inny (np. trzody chlewnej). Przez to z reguły analitycy surowcowi specjalizują się w jednej grupie. Przykładem może być analityk rynku energetycznego czy metali szlachetnych.

Aby inwestować w surowce, potrzebujesz skutecznego konta maklerskiego. Poniżej znajdziesz listę najlepszych aktualnie propozycji.

Opinie:
4,4/5
Prowadzenie konta
0/10€
? 0 zł przy otwarciu min.1 transakcji na 365 dni lub braku środków na koncie
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Pary walutowe
48
Platformy
MT4, xStation

578 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
4,2/5
Prowadzenie konta
0 zł
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy
Pary walutowe
56
Platformy
MT4, MT5

415 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Prowadzenie konta
0 zł
? darmowe w przypadku aktywnego korzystania z konta, w innym przypadku naliczane są opłaty
Typy CFD
Akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Pary walutowe
55
Platformy
MetaTrader 4

11 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Prowadzenie konta
0zł
? Jedyna opłata za rachunek może pojawić się przypadku gdy na rachunku nie będzie żadnej aktywności przez 12 kolejnych miesięcy. Wtedy opłata za prowadzenie rachunku wynosić będzie 9 PLN miesięcznie.
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
-
Platformy
MT5, OANDA TMS Brokers

194 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Inwestowanie w surowce – zawieranie transakcji

Rynek surowców jest bardzo ciekawy, ponieważ jest w niego zaangażowanych wiele podmiotów. Część z nich zajmuje się przeprowadzaniem transakcji spekulacyjnych, inne z kolei dokonują transakcji związanych z prowadzeniem przez nich działalności operacyjnej. Powoduje to, że transakcje mają różny charakter. Na poniższym wykresie można w syntetyczny sposób przedstawić rodzaje zawieranych transakcji na rynku surowców.

Transakcje na rynku surowców - charakterystyka

Typy transakcji na rynku surowców

Transakcja spotowa to inaczej tradycyjny zakup lub sprzedaż danego surowca. Polega to na dokonaniu transakcji, gdzie następuje fizyczna wymiana np. określonej ilości rudy żelaza. Ten typ transakcji jest dokonywany przez przedsiębiorstwa, których działalność operacyjna jest ściśle powiązana z danym rynkiem. Przykładowo transakcja spot może dotyczyć producenta cukru oraz firmy Coca-Cola. Amerykańska firma może dokonać transakcji, ponieważ nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na słodkie napoje, a obecne zapasy cukru są zbyt małe.

Transakcja terminowa oznacza, że dane strony kontraktu umawiają się na rozliczenie dostawy danego surowca w przyszłości. Ten typ transakcji może być zawarty na rynku regulowanym (np. transakcje futures) jak i OTC (np. opcje egzotyczne). Powodów zawarcia transakcji może być całe mnóstwo. Od transakcji czysto spekulacyjnej, po chęć zabezpieczenia pozycji czy przeprowadzenia standardowej transakcji z gwarancją odbioru lub dostarczenia towaru w przyszłości.

Rodzaj ekspozycji

Ekspozycja fizyczna w przypadku inwestowania na rynku surowców oznacza kupno towaru oraz przetrzymywanie go w magazynie. Celem inwestycji jest zarobienie na przyszłej zmianie cen. Jednak fizyczne inwestowanie ma swoje ograniczenia. Jednym z największych jest problem z przechowywaniem zakupionego towaru. Wyobraźmy sobie, że inwestor chce fizycznie zainwestować w surowce energetyczne. Musi na początku znaleźć kontrahenta, który posiada obecnie dane aktywa (ropa naftowa, gaz ziemny itp.). Następnie znaleźć w pobliżu magazyn, który będzie mógł przetrzymać surowiec na określony czas oraz znaleźć sposób na przetransportowanie zakupionych towarów.

Ekspozycja syntetyczna to inwestowanie w surowce w sposób całkowicie wirtualny. W tym wypadku inwestor zawiera transakcję na rynku instrumentów pochodnych. W momencie zajmowania pozycji inwestor wie, że nie zamierza posiadać fizycznej ekspozycji. Jego celem jest zarobienie na zmianie ceny albo zrealizowanie innego celu inwestycyjnego (np. zabezpieczenia pozycji). Ten sposób zawierania transakcji umożliwia inwestowanie z dźwignią finansową.


Zobacz także: Dźwignia finansowa – co to? Jak działa?


Cel zawierania transakcji

Transakcje na rynku surowców mogą być przeprowadzane w celu zabezpieczenia ceny. Może to być zarówno zabezpieczenie przed spadkiem ceny jak i jej wzrostem. Zabezpieczać pozycje mogą zatem zarówno odbiorcy jak i producenci danego towaru. Najczęściej zabezpieczanie ma miejsce za pomocą instrumentów pochodnych.

Zwykła działalność operacyjna na rynku surowców to po prostu transakcje dokonywane „w realu”. Tutaj dochodzi do transakcji między kupującym (np. rafinerią) a sprzedającym (np. firmą wydobywczą). Transakcje tego typu mogą mieć miejsce zarówno na rynku spotowym jak i terminowym.

Spekulacja to zawieranie transakcji w celu generowania zysków. Spekulantem może być zarówno inwestor indywidualny jak i duży bank inwestycyjny. Z reguły w celach spekulacyjnych handluje się instrumentami pochodnymi. Czasami są to tak zwane strategie spreadowe jak np. crack spread (kupno kontraktu na ropę naftową i sprzedaży kontraktów terminowych na benzynę).

Czy warto inwestować w surowce?

Długoterminowe inwestowanie w surowce z pewnością jest nie najlepszym pomysłem. Wynika to z tego, że niezbyt często pojawiają się długoterminowe (np. 10-letnie) cykle wzrostu cen danego surowca. Jak widać na wykresie poniżej, przez ostatnie 15 lat cena pszenicy znajdowała się poniżej szczytu z 2008 roku.

Pszenica - wykres cenowy
Wykres cenowy pszenicy

Z reguły rynek surowcowy jest cykliczny. Powodem jest fluktuacja popytu i podaży. Okresy niedoboru surowca (np. miedzi) powodują, że jego cena rośnie. Może to skłonić producentów miedzi do zwiększenia produkcji. Większe inwestycje przekładają się na zwiększoną podaż. Z czasem powoduje to powstanie nadpodaży, która powoduje spadek cen. Pamiętajmy więc, że kresy hossy na poszczególnych surowcach są przeplatane bessą.

Jednak jeśli inwestor spodziewa się, że nastanie okres wysokiej inflacji to posiadanie części portfela z ekspozycją na rynek surowców (spółki, ETF-y) może być ciekawym pomysłem.

Gdzie inwestować w surowce?

Notowania surowców są widoczne na głównych giełdach surowcowych na świecie. Najważniejszymi obszarami handlu surowcami jest Ameryka Północna, Zachodnia Europa oraz Azja. Wynika to z tego, że te obszary gospodarcze mają najbardziej rozwiniętą infrastrukturę inwestycyjną oraz są głównymi konsumentami surowców. Najważniejszymi giełdami umożliwiającymi obrót surowcami są:

 • CME (Chicago Mercantile Exchange),
 • LME (London Metal Exchange),
 • TOCOM (Tokyo Commodity Exchange).

Należy jednak mieć świadomość, że na rynku surowców coraz więcej znaczą Chiny. Nietrudno się dziwić, jest to jedna z największych gospodarek na świecie. Gwałtowny rozwój gospodarczy tego kraju spowodował, że Państwo Środka rozwinęło swoje giełdy towarowe. Do najważniejszych z nich należą:

 • DCE (Dalian Commodity Exchange),
 • SIEE (Shanghai International Energy Exchange),
 • ZCE (Zhengzhou Commodity Exchange).

Oczywiście giełd, gdzie można zainwestować w surowce, jest dużo. Inwestor indywidualny może inwestować w surowce na giełdzie papierów wartościowych oraz za pośrednictwem platform umożliwiających handel instrumentami pochodnymi opartymi o surowce. W surowce można zainwestować poprzez:

 • akcje,
 • ETF-y i fundusze inwestycyjne,
 • Kontrakty terminowe,
 • kontrakty CFD i opcje,
 • produkty strukturyzowane.

Akcje a surowce

Na rynkach akcji również można inwestować w surowce. Wystarczy kupić akcje producentów określonych surowców i liczyć na to, że zarząd przedsiębiorstwa efektywnie będzie zarządzał kapitałem. Widać to na wykresie poniżej. Kurs akcji Exxon (jeden z największych na świece producentów i przetwórców ropy naftowe) był lepszą inwestycją niż sam kontrakt terminowy na ropę (pomijając wpływ contango i backwardation).

exxon a ropa - porównanie cen

Inwestując w spółki surowcowe, pamiętać należy, że ich wyniki finansowe są zależne od koniunktury na rynku surowców. Takie przedsiębiorstwa często mają okresy wysokich zysków, które następnie zamieniają się w duże straty. Warto także sprawdzić, jak spółka surowcowa zarządza kapitałem w długim terminie.

Kontrakty na surowce

Jedną z najpopularniejszych form inwestowania w ten typ aktywów jest handel instrumentami pochodnymi opartymi o surowce. Najpopularniejszym instrumentem są kontrakty terminowe, które umożliwiają ekspozycję na rynek surowców. Kontraktami futures można handlować na różnych surowcach. Do najpopularniejszych należą kontrakty terminowe na ropę naftową czy miedź.

Z kontraktów terminowych korzystają zarówno spekulanci jak i producenci i odbiorcy danego surowca. Producenci mogą skorzystać z kontraktów futures, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku cen. Wadą takiego rozwiązania jest poniesienie straty na zabezpieczeniu w przypadku wzrostu ceny instrumentu bazowego.

ETF-y na surowce i fundusze inwestycyjne

W surowce można także inwestować za pomocą ETF-ów i ETN-ów. Mimo, że skróty są do siebie podobne, to są to zupełnie różne instrumenty finansowe. ETN to inaczej exchange traded notes. Jest to w istocie papier dłużny, który daje ekspozycję na dany instrument bazowy. ETN-y bardzo często umożliwiają inwestowanie na rynku surowców. W przypadku tego instrumentu bardzo ważna jest także ocena kondycji finansowej wystawcy. Jeśli wystawca ETN-u zbankrutuje, inwestor może ponieść znaczną stratę na tej inwestycji.

ETF jest z kolei skrótem od Exchange Traded Fund. Umożliwia on nabywcy uzyskanie ekspozycji np. na dany surowiec. Istnieją ETF-y replikowane fizycznie oraz syntetycznie. W przypadku tego pierwszego ETF nabywa fizycznie dany surowiec i przetrzymuje go w specjalnych magazynach. Inwestor ma pewność, że jest posiadaczem rzeczywistego aktywa. Jeśli ETF jest replikowany syntetycznie, to twórca instrumentu podpisuje umowę Swap z kontrpartnerem na wymianę stóp zwrotu. Wystawca ETF-a otrzymuje stopę zwrotu równą określonemu benchmarkowi.

Do popularnych ETF-ów dających ekspozycję na rynek surowców należą:

 • Invesco Commodity Composite UCITS ETF,
 • UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF.

Dla osób, które wolą, aby środki były inwestowane w sposób aktywny, a nie pasywny można polecić inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Fundusze starają się na podstawie swoich analityków, algorytmy czy strategię inwestycyjną zarabiać na rynkach surowców.

CFD, opcje i produkty strukturyzwane na surowce

W surowce można inwestować zarówno na rynku pozagiełdowym jak i giełdowym. Na rynku pozagiełdowym można handlować CFD na surowce albo zawierać transakcje na spotowym rynku surowców (np. kupując kakao bezpośrednio od producenta). Handel CFD umożliwia wielu brokerów foreksowych. Przed zajęciem pozycji warto dowiedzieć się wcześniej, jaki jest spread (różnica między ceną kupna a sprzedaży) oraz opłaty za utrzymanie pozycji (punkty swapowe).  

Na rynku surowców można także handlować za pomocą opcji. Opcja jest instrumentem pochodnym, który nierówno rozdziela ryzyko inwestycyjne między nabywcę i wystawcę opcji. Dzięki temu ten instrument jest znacznie bardziej elastyczny niż standardowy kontrakt terminowy czy CFD.

Innym pomysłem jest skorzystanie z certyfikatów inwestycyjnych, które również są notowane na giełdzie. Umożliwia to inwestorowi zająć pozycję na jednym z dostępnych surowców z listy (np. gaz ziemny, złoto). Wspomniane certyfikaty są instrumentem ze wbudowaną dźwignią finansową. Z tego powodu może być ciekawą propozycją dla osób, które chcą pospekulować na tej klasie aktywów.

Inwestuj w kontrakty CFD na surowce w XTB

Jak inwestować w surowce na GPW?

Na GPW również można inwestować w surowce. Najłatwiej jest to zrobić poprzez nabycie akcji w spółkach wydobywczych. Przykładem jest KGHM, który jest jednym z największych na świecie producentów miedzi i srebra. Kurs akcji spółki porusza się podobnie do wahań cen miedzi. Oczywiście z powodu dużej dźwigni operacyjnej KGHM, wahania cen tej spółki są znacznie większe niż miedzi.

KGHM a ceny miedzi

Wśród spółek notowanych na giełdzie i mających związek z sektorem surowcowym można wymienić:

 • KGHM,
 • JSW,
 • Bogdanka,
 • PKN Orlen,
 • MOL.

Oczywiście jest także możliwość handlowania certyfikatami strukturyzowanymi Faktor. Ich pełna lista jest dostępna pod poniższym linkiem: https://www.gpw.pl/produkty-strukturyzowane

Inwestowanie w surowce – podsumowanie

Inwestowanie w surowce jest ciekawym pomysłem, jeśli myśli się o dywersyfikacji portfela. Może to być traktowane jako zabezpieczenie przed inflacją. Jednak ta klasa aktywów raczej nadaje się do spekulowania niż inwestowania w długim terminie. Widać to po wynikach ETF-ów inwestujących pasywnie na rynku surowcowym. Ich wyniki nie powalają na kolana. Przykładowo stopa zwrotu z Invesco Commodity Composite UCITS ETF wyniosła w ciągu ostatnich 10 lat -0,9%, co dało średnioroczną stratę z inwestycji na poziomie -0,07%. 1

W długim terminie bardziej optymalne od kupowania kontraktów terminowych jest skorzystanie z inwestowania w spółki surowcowe. Wynika to z tego, że dobrze zarządzana spółka działająca w sektorze surowcowym jest w stanie osiągnąć wyższą stopę zwrotu niż same surowce.

Źrodło:

1. https://etf.invesco.com/gb/private/en/product/invesco-commodity-composite-ucits-etf/performance

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()