Kapitalizacja odsetek – co to jest i na czym polega?

Oszczędzanie pieniędzy często wiąże się z pewnymi wyborami. Niestety, kwestia kapitalizacji odsetek, często pomijana jest w tym kontekście, choć jest równie istotna. Zastanawiasz się, jaki ma wpływ na Twoje oszczędności? Czy warto zawracać sobie nią głowę? Koniecznie przeczytaj poniższy artykuł i zacznij świadomie oszczędzać!

Kapitalizacja odsetek jest stosowana w różnych dziedzinach finansów, w tym w bankowości, inwestycjach, ubezpieczeniach. O pojęciu kapitalizacji odsetek najczęściej usłyszysz, gdy zaczniesz zastanawiać się, w jaki sposób zainwestować swoje pieniądze.


Polecamy: W co inwestować?


Świadome oszczędzanie nie jest łatwe, dlatego zapoznajmy się bliżej z tak ważnym pojęciem w kontekście Twoich oszczędności życia!

Co to jest kapitalizacja odsetek?

Proces kapitalizacji odsetek najczęściej pojawia się na lokacie lub koncie oszczędnościowym, na których możemy liczyć na pewien procent zysku od kwoty, która tam się znajduje. Zwykle procent podawany jest w skali rocznej, a jego wysokość może różnić się w zależności od ulokowanej kwoty oraz czasu trwania depozytu.


Kapitalizacja odsetek to nic innego, jak częstotliwość dodawania odsetek do kapitału złożonego na koncie lub lokacie.


Częstotliwość dopisywania odsetek jest różna, w zależności od oferty. Każdy klient, który jest zainteresowany taką inwestycją w banku, ma prawo otrzymać informację o niej przed podpisaniem umowy. Najczęściej możemy spotkać się z kapitalizacją:

  • miesięczną,
  • kwartalną i
  • roczną.

Wtedy odsetki naliczane są kolejno co miesiąc, co kwartał oraz po roku trwania inwestycji.

Najczęściej swoje środki pieniężne gromadzimy na koncie osobistym w banku, tym samym, na które otrzymujemy wynagrodzenie za pracę, czy też dokonujemy z jego pomocą przelewów lub płatności. Takie standardowe konto rozliczeniowe niestety nie jest w ogóle oprocentowane.

Na czym polega kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek odbywa się na różne sposoby, w zależności od oferty, z której skorzystasz. Natomiast sam proces naliczania odsetek dodawanych do Twojego kapitału ma taką samą zasadę.

Poniżej podam dwa przykłady kapitalizacji odsetek na koncie oraz na lokacie:

  1. Posiadasz konto oszczędnościowe w banku, które ma stałą ofertę i jest bezterminowe. Na ten moment bank oferuje oprocentowanie 2% w skali roku, z kapitalizacją miesięczną przypadającą na każdy ostatni dzień kalendarzowy. W dniu 1 stycznia wpłacasz tam 10.000 zł, a więc na ostatni dzień stycznia zostanie doliczona kwota w wysokości około 16,66 zł (podstawą do naliczenia odsetek jest 10.000 zł). Kolejno, 1 lutego na koncie oszczędnościowym Twój kapitał wynosi 10.016,66 zł, a więc na ostatni dzień kalendarzowy lutego, otrzymasz dodatkowe 16,69 zł (w tym przypadku podstawą do naliczenia odsetek jest kapitał w wysokości 10.016,66). W każdym następnym miesiącu Twoje oszczędności będą zwiększać się narastająco w analogiczny sposób.
  2. Z kolei lokata jest produktem z konkretnym okresem zapadalności. Powiedzmy, że umowa trwa 6 miesięcy, tyle samo, co kapitalizacja odsetek, a bank oferuje 2% w skali roku. Oznacza to, że jeśli wpłacisz tam 10.000 złotych, to odsetki naliczą się dopiero po zakończeniu umowy, czyli po 6 miesiącach, a ich wysokość będzie wynosić 100 zł. Ostatecznie po zakończeniu trwania lokaty, będziesz posiadać kapitał w wysokości 10.100 złotych.

Czy dostrzegasz różnicę w naliczaniu odsetek? Trzymając środki na koncie oszczędnościowym z ofertą kapitalizacji miesięcznej, zarobisz więcej, niż na lokacie, gdzie odsetki dopisywane są co 6 miesięcy.

Gdzie najczęściej spotkamy się z kapitalizacją odsetek?

Tak jak już mówiłam, najczęściej kapitalizacja odsetek pojawia się na kontach oszczędnościowych i lokatach. To właśnie te produkty finansowe mają służyć temu, aby klienci chętniej lokowali swoje oszczędności w bankach, niż w przysłowiowej skarpecie. W końcu bank w pewnym sensie zarabia na tym, że może obracać założonymi depozytami pieniężnymi.

Trzymając oszczędności w domu lub na nieprocentowym koncie ROR, oczywiste jest, że nie zwiększymy swojego kapitału, a co więcej inflacja spowoduje, że będzie on warty coraz mniej. Produkty oszczędnościowe nie pokryją różnicy powodowanej przez spadek wartości pieniądza, jednak pomogą to zminimalizować.


Polecamy: Gdzie trzymać pieniądze?

Rodzaje kapitalizacji odsetek

Możemy wyróżnić kilka rodzajów kapitalizacji odsetek, na przykład z podziałem na czas trwania umowy oraz sposób naliczania odsetek.

1.Kapitalizacja prosta

Polega na obliczaniu odsetek od kapitału początkowego, nie uwzględnia odsetek doliczonych w trakcie trwania umowy.

2. Kapitalizacja złożona

W tym przypadku odsetki obliczane są od kapitału początkowego powiększonego o dodawane odsetki.

3. Kapitalizacja zgodna

To nic innego, jak doliczanie odsetek dokładnie w takim okresie, do którego określane jest oprocentowanie. Czyli jeśli oprocentowanie określone jest w skali miesiąca, to zgodna kapitalizacja występuje wtedy, gdy okres dopisywania odsetek również wynosi miesiąc.

4. Kapitalizacja niezgodna

Jest to odwrotność zgodnej kapitalizacji. Mamy z nią do czynienia, jeśli doliczanie odsetek następuje z większą lub mniejszą częstotliwością, niż określone oprocentowanie. Na przykład, kiedy oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 1,5% w skali roku, ale częstotliwość dopisywania odsetek do kapitału jest miesięczna.

5. Kapitalizacja z góry

Oznacza dopisywanie odsetek do kapitału na początku zawarcia umowy.

6. Kapitalizacja z dołu

W tym przypadku odsetki doliczane są na koniec okresu lokacyjnego.

Wzór na kapitalizację odsetek

Z perspektywy klienta liczą się realne zyski. Jak możesz określić, która oferta bankowa, przyniesie większy zysk? Zrobisz to za pomocą poniższego wzoru. Pomoże Ci on w wyliczeniu wysokości odsetek, które otrzymasz po określonym czasie lokowania swoich pieniędzy na koncie oszczędnościowym lub lokacie.

wzór na kapitalizację odsetek

Jakich informacji użyć, aby wyliczyć zysk z lokaty lub konta oszczędnościowego?

K – kapitał początkowy, lub kwota bazowa, którą lokujemy na samym początku;

Kn – kapitał końcowy, zgromadzony po n latach oszczędzania;

n – liczba lat oszczędzania;

p – oprocentowanie lokaty lub konta w skali roku (jeśli oprocentowanie wynosi 2%, to p=2);

k – liczba kapitalizacji w ciągu roku (np.: kapitalizacja miesięczna k=12; kapitalizacja roczna k=1).

Powyższy wzór może wydawać się skomplikowany, jednak najważniejsze jest, aby odpowiednio określić każdą z danych do poprawnego wyliczenia zysku. Jeśli określenie tej kwoty sprawi Ci trudność, to możesz sięgnąć po ogólnodostępny kalkulator do wyliczania wysokości odsetek, który dostępny jest w internecie.

Roczna kapitalizacja odsetek

Roczna kapitalizacja odsetek oznacza, że dodanie zysków kapitałowych nastąpi po upłynięciu 12 miesięcy od ulokowania środków własnych. Najczęściej spotykanym produktem, gdzie częstotliwość kapitalizacji wynosi rok, są lokaty terminowe lub bezterminowe.

Przykład rocznej kapitalizacji odsetek

Zawierasz umowę o lokatę w dniu 1 stycznia 2023 roku, a okres trwania lokaty wynosi równe 2 lata. Koniec okresu oszczędzania przypada zatem na dzień 31 grudnia 2024 r. W warunkach podpisanej umowy jest podana informacja, że dla tej oferty możemy spodziewać się kapitalizacji rocznej.

Oznacza to, że kapitalizacja odbywa się dwukrotnie w ciągu trwania umowy. Pierwsza wypłata odsetek nastąpi po roku, czyli 31 grudnia 2023 roku. Natomiast kolejnej kapitalizacji spodziewaj się 31 grudnia 2024 roku, a więc na koniec okresu trwania umowy.

Pamiętaj, jeśli zawierasz umowę o lokatę na taki długi okres, gdzie skapitalizowane odsetki dopisywane są do kapitału z roczną częstotliwością, to wypłata choćby części pieniędzy spowoduje automatyczne zerwanie umowy. Jest to jednoznaczne, z tym że nie otrzymasz żadnych dodanych odsetek.

Korzystniejsza jest kapitalizacja odsetek co miesiąc, czy co kwartał?

Bardziej opłacalna jest kapitalizacja odsetek co miesiąc, niż co kwartał, ponieważ częstsza kapitalizacja przynosi większe zyski. Odsetki są naliczane i dodawane do kapitału co miesiąc, czyli po każdym minionym miesiącu, będziesz mieć na koncie więcej pieniędzy.

Z kolei kapitalizacja odsetek co kwartał oznacza, że odsetki są naliczane i dodawane do kapitału początkowego co trzy miesiące, co sumarycznie da Ci mniejszą stopę zwrotu.

Przykład konta oszczędnościowego z miesięczną i kwartalną kapitalizacją odsetek:

Kapitalizacja miesięcznaKapitalizacja kwartalna
OkresKapitałOdsetkiOkresKapitałOdsetki
1 miesiąc10 025,00 zł25,00 zł1 miesiąc
2 miesiąc10 050,06 zł25,06 zł2 miesiąc
3 miesiąc10 075,18 zł25,12 zł3 miesiąc10 000,00 zł75,00 zł
4 miesiąc10 100,36 zł25,18 zł4 miesiąc
5 miesiąc10 125,61 zł25,25 zł5 miesiąc
6 miesiąc10 150,92 zł25,31 zł6 miesiąc10 150,56 zł75,56 zł
SUMA150,92 zł150,56 zł

W powyższej tabeli widzisz, że kwartalna kapitalizacja odsetek jest mniej korzystna, niż miesięczna. Oczywiście im większa ulokowana kwota, tym większych odsetek możesz się spodziewać. Ten przykład wyjaśnia, że im częstsza kapitalizacja, tym większy będzie zarobek. Idąc tym tropem, kapitalizacja dzienna jest dużo bardziej opłacalna, niż roczna kapitalizacja odsetek.

Ile można zarobić na kapitalizacji odsetek?

Zwrot z inwestycji zależy od wielu czynników – weź pod uwagę:

  • liczbę kapitalizacji,
  • okres trwania inwestycji,
  • wysokość zainwestowanych środków,
  • oprocentowanie,
  • czas trwania umowy.

Im więcej pieniędzy zainwestujesz, tym większe będą Twoje zyski. Przykładowo, jeśli zainwestujesz 1.000 złotych i uzyskasz oprocentowanie w wysokości 5%, po roku Twoje oszczędności wyniosą 1 050 złotych. Natomiast, jeśli zainwestujesz 100 000 złotych, to po roku zyskasz 5 000 złotych. Różnica jest widoczna gołym okiem, prawda?

Czy kapitalizacja odsetek wpływa na podatek Belki?

Podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych naliczany jest od każdej dokonanej kapitalizacji odsetek. Częstotliwość doliczania odsetek nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość podatku (pamiętaj tylko, że jest on naliczany procentowo od otrzymanych zysków kapitałowych). A jak już wiesz, im większa liczba kapitalizacji, tym większe dopisane odsetki do włożonego kapitału.

Podatek belki nalicza się automatycznie, a obecnie wynosi 19%. Jeśli korzystasz z produktów oszczędnościowych, to możesz zauważyć, że zaraz po dodaniu odsetek po kapitalizacji, pojawia się kolejna transakcja, która pobiera odpowiednią ilość środków na pokrycie tego podatku dochodowego.

Przykład pokrycia podatku belki z zysku z lokaty

Pani Alicja posiada lokatę na kwotę 20 000 złotych, której oprocentowanie wynosi 5% w skali roku, a więc po 12 miesiącach może spodziewać się zysku w wysokości 1 000 złotych. Natomiast ze względu na osiągnięty dochód, Pani Alicja jest zobowiązana do zapłaty podatku Belki, który w tej sytuacji wynosi 190 złotych. Ostatecznie dochód netto z lokaty wyniesie 810 złotych.

Posiadając produkty oszczędnościowe, które dają nam dodatnią stopę zwrotu, czyli pewien dochód, nie ma konieczności składania tej informacji w deklaracji podatkowej. Podatek Belki nalicza się automatycznie, a więc kwestie prawne i podatkowe są w zupełności po stronie instytucji bankowej.

Dlaczego kapitalizacja odsetek jest tak ważna?

Nie tylko samo oprocentowanie wskazuje na korzyść oferty produktu oszczędnościowego. Kapitalizacja odsetek jest niestety często pomijaną informacją, natomiast jest niesamowicie istotna, gdy chcemy oszacować zyski z naszej inwestycji.

W artykule w tabeli powyżej pokazałam na konkretnym przykładzie, dlaczego powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale również na częstotliwość dopisywania odsetek do kapitału.

Zysk z lokaty będzie wyższy, jeśli odsetki będą dopisywać się jak najczęściej. Zatem przy wyborze odpowiedniego produktu nie zapomnij o częstotliwości kapitalizacji, która pozwoli Ci na zwiększenie Twoich oszczędności w krótszym czasie.


Polecamy:

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (4 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie