Karta Dużej Rodziny – jakie zniżki daje? Jak wyrobić?

Masz troje lub więcej dzieci? Z pomocą Karty Dużej Rodziny, członkowie rodzin wielodzietnych posiadają zniżki na różne produkty i usługi. Za jej okazaniem możesz taniej zrobić zakupy w Biedronce czy Lidlu lub za symboliczną kwotę wejść do muzeum lub zatankować na stacji Orlen. Komu przysługuje KDR, jak złożyć wniosek oraz co oferuje lista zniżek? Sprawdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Karta Dużej Rodziny – zniżki dla rodziców i dzieci!

karta dużej rodzinyKarta Dużej Rodziny to państwowy system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2019 roku, posiadanie karty przysługuje niezależnie od dochodu, wszystkim rodzinom przynajmniej z trójką dzieci. Co oferuje system rodzinnych uprawnień? Posiadacze przywileju mogą skorzystać na terenie całego kraju z pełnej gamy katalogu: oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, transportowej, zdrowotnej, usługowej, spożywczej, przemysłowej, bankowej czy mieszkalnej, jak i wielu innych branż.

Co więcej – proponowane zniżki tyczą się nie tylko instytucji publicznych, ale i przedsiębiorców prywatnych. Każde takie miejsce jest oznaczone specjalnym znakiem z informacją: “Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Od 1 stycznia 2019 roku, KDR dostępna jest w dwóch wersjach:

 • Tradycyjnej – czyli plastikowej
 • Elektronicznej – na urządzeniach mobilnych

Funkcjonowanie systemu zniżek dla, tzw. rodzin 3+ jest regulowane przez ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z art. 1: Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności1.

jak działa karta dużej rodziny

       Karta Dużej Rodziny, źródło: gov.pl

Jak wygląda tradycyjna Karta Dużej Rodziny?

Karta KDR ma jeden uniwersalny wzór. Jej wersja tradycyjna wyglądem przypomina typową kartę płatniczą, o wymiarach (54 x 85,6 mm). Dostępne są na niej następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzający tożsamość
 • Data ważności dokumentu
 • Numer karty
 • Skrótowiec KDR napisany alfabetem Braille’a
 • Zabezpieczenie przez podrobieniem

kdr

Tradycyjna Karta Dużej Rodziny, źródło: gov.pl

Numer Karty składa się z 17 cyfr – z czego pierwsze 7 stanowi identyfikator danej gminy określony w załączniku do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy o statystyce publicznej. Kolejne 5 cyfr to numer rodziny wielodzietnej, nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny. Następne 2 cyfry to numer przypisany do członka rodziny wielodzietnej, a ostatnie 3 cyfry to numer kolejny Karty wydany danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Mobilna Karta Dużej Rodziny – jak wygląda i jak ją uzyskać?

Oprócz papierowego dokumentu – od 2018 roku, rodzice mogą korzystać z KDR w formie elektronicznej. Mobilna wersja dostępna jest od razu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dzięki czemu odchodzi czas oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Jakie funkcjonalności posiada w zanadrzu apka KDR?

 • Rodzic w jednym miejscu posiada karty wszystkich członków rodziny,
 • Szybki i wygodny dostęp do wyszukania partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji oraz frazy,
 • Swobodne dodawanie partnerów KDR do listy “ulubionych”,
 • Funkcja geolokalizacji pozwalająca na wyszukanie partnerów KDR w najbliższej okolicy,
 • Dostęp do najnowszych zniżek, pojawieniu się nowych partnerów, jak i informowanie o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty,
 • Proste logowanie do apki, z pomocą kodu PIN.

mobilna karta dużej rodziny

         Mobilna Karta Dużej Rodziny, źródło: gov.pl

Osoby posiadające kartę plastikową mogą ubiegać się również o jej mobilną wersję – składając wniosek osobiście w urzędzie miasta/gminy lub robiąc to online, poprzez założenie konta na portalu Emp@tia2. Na e-karcie znajdują się praktycznie te same dane, co na plastiku. Jedynym wyjątkiem jest znacznik upływającego czasu, który ma stanowić gwarant wiarygodności i autentyczności dokumentu.

Komu przysługuje KDR?

Z przystępnych ofert cenowych może korzystać każdy członek rodziny, czyli w szerszym rozumieniu są to:

 • Rodzice – ojciec i matka. Od 1 stycznia 2019 roku mogą to być także rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu, przynajmniej 3 dzieci (nawet, jeżeli obecnie są już pełnoletnie i samodzielne),
 • Macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • Dzieci – w wieku do ukończenia 18. roku życia lub 25. – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole bądź studiuje na uczelni wyższej,
 • Dzieci bez ograniczeń wiekowych – wśród tych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • Rodzice zastępczy,
 • Rodzinne domy dziecka

Powyższe osoby posiadają przywilej Karty – lecz tylko wtedy, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest przynajmniej trójka dzieci, która spełnia powyższe warunki oraz rodzice ponieśli trud w ich wychowanie. Bo, aby otrzymać KDR, rodzice w stosunku do trojga potomstwa – nie mogą być pozbawieni ani władzy rodzicielskiej, ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Prawo nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, gdy sąd orzekł o odebraniu im małoletnich, z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Jak już wspomnieliśmy, od 1 stycznia 2019 roku nastąpiły spore zmiany. Dotychczas z KDR mogły korzystać wyłącznie rodziny z trójką dzieci. Od tego roku, przywilej ten dotyczy również rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu, minimum trójkę dzieci. Ich wiek w momencie składania wniosku nie ma najmniejszego znaczenia. Modyfikacja przepisów jest w pewnym sensie rekompensatą w trud, jaki ponieśli rodzice w wychowaniu potomstwa.

Ponadto – prawo do posiadania Karty przysługuje wszystkim członkom rodziny wielodzietnej, którzy:

 • Są obywatelami Polski i zamieszkują na terenie kraju,
 • Mają miejsce zamieszkania na terenie RP i są obywatelami państwa członkowskiego UE lub EFTA i posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu do przebywania w Polsce,
 • Są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania w Polsce, na podstawie zezwolenia na stały lub czasowy pobyt, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego lub dysponujący statusem uchodźcy lub ochrony uzupełniającej3.

Na jak długo przyznawana jest Karta?

KDR przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25 lat, gdy uczą się w:

 • Szkole – do 30 września następującego po roku szkolnym,
 • Szkole wyższej – do końca roku akademickiego,

Z kolei rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, a dzieci niepełnosprawne – do czasu obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak złożyć wniosek przez Emp@tię?

Oto korzystanie z platformy w kilku prostych krokach!

1.Zaloguj się na portalu z pomocą Profilu Zaufanego (możesz założyć go na platformie ePUAP lub przez wybrane banki) bądź podpisu elektronicznego. W tym miejscu możesz także założyć profil zaufany z pomocą bankowości elektronicznej,

2. Jeśli jesteś na Emp@tii po raz pierwszy, to wypełnij swoje dane, jak i najbliższych członków. Korzystając z portalu wcześniej, informacje te zostały już zapisane na koncie uprzywilejowanego,

3. Na panelu ogólnym wybierz zakładkę “Wniosek o Kartę Dużej Rodziny”. Po rozwinięciu pojawi się notka, jakie dokumenty należy złożyć, by móc korzystać z przywilejów.

4. Znajdź miejscowość, w której znajduje się siedziba Twojego miejsca zamieszkania i następnie zaznacz, do jakiej gminy składasz wniosek,

5. Zobaczysz dwie możliwości do wyboru: uproszczony tryb składania wniosku oraz pełny tryb składania wniosku. Ten pierwszy – skierowany jest dla rodzin, które posiadają plastikową KDR i chcą jedynie domówić jej elektroniczną wersję,

6. Wybierz, czy akceptujesz automatyczne przypisanie kart. W takiej sytuacji rodzic/małżonek rodzica będzie miał dostęp do kart wszystkich członków rodziny. W momencie, gdy zaznaczysz samodzielne przypisanie kart to indywidualnie możesz przydzielić osoby uprawnione do wyświetlania Kart pozostałych osób,

7. Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach – otrzymasz je SMS-em.

Składając wniosek online, członkowie rodziny na podane w dokumencie e-maile otrzymają także:

 • Numery Kart będące jednocześnie loginami do aplikacji mobilnej mKDR,
 • Linki do sklepu Google Play4i App Store5, z których można pobrać aplikację.

Jak złożyć wniosek w urzędzie?

Wypełniając tradycyjny wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny musisz okazać oryginał i odpisy dokumentów, które potwierdzają prawo do korzystania z ulg. W przypadku:

 • Rodzica – dokument potwierdzający tożsamość, a także oświadczenie, że wychowujący nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
 • Małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • Dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość, a także oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.

Ponadto musisz przygotować:

 • Dowód osobisty lub paszport,
 • Akt urodzenia, dowód lub paszport dzieci,
 • Postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (w przypadku dzieci z rodzin zastępczych),
 • Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – w przypadku osób, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
 • Zezwolenie na pobyt w kraju oraz dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce (w przypadku cudzoziemców).

Jeśli składasz wniosek o Kartę mobilną, a urząd przyznał Ci już plastikową Kartę – nie trzeba przygotowywać żadnych dokumentów. Wystarczy numer telefonu oraz adres e-mail członka rodziny, który stara się o mobilną Kartę.

Gdzie złożyć wniosek?

Są dwie możliwości:

 • W urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwemu miejscu zamieszkania uprawnionego – jeśli ktoś z rodziny zamieszkuje w innej miejscowości to dodatkowo złóż wniosek w jego gminie,
 • Przez Internet – za pośrednictwem portalu MRPiPS Emp@tia6.

Przy okazji sprawdź, czy gmina oferuje lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki.

Wniosek możesz pobrać z linku poniżej:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Karta Dużej Rodziny – lista zniżek

Rodzice z dziećmi uprawnionymi do korzystania z KDR mają różnego rodzaju przywileje. Dokładną interaktywną mapę miejsc z partnerami KDR oraz ofertą zniżek, odnajdziesz w aplikacji mKDR bądź na stronie Emp@tia.

Zniżki na produkty i usługi odnajdziesz na stronie Emp@tia oraz aplikacji mKDR, źródło: gov.pl

Czego mogą dotyczyć zniżki?

 • Zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha, ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • Darmowy wstęp do parków narodowych,
 • “Koleje Wielkopolskie” oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny możliwość otrzymania Karty Wielkopolskiej, ze zniżką 20 zł od ceny wyjściowej,
 • Tańsze podróżowanie LOT-em – 10% od ceny podróży we wszystkich klasach, 50% od usługi dodatkowej, np. Mój Dodatkowy Bagaż, Mój Dodatkowy Sprzęt,
 • Rabat na paliwo na stacjach Orlen – 8 gr dla paliw standardowych, 10 gr dla paliw VERVA, 20% zniżki na produkty z oferty “Stop Cafe” oraz usługi myjni na stacjach Orlen,
 • Rabat na prąd w sieci Energa – np. 12 miesięcy bez podwyżek cen w sprzedaży prądu, jedna faktura za sprzedaż i dystrybucję,
 • Zniżka do kin w sieci Helios – 20% zniżki na bilety do kina, 20% na napoje, popcorn, nachosy oraz kawę,
 • 3 tys. zł na zakup kotła gazowego,
 • Rabat na zakupy w księgarni Bonito – 5% przy zakupie jakichkolwiek produktów w księgarni,
 • Tańszy sprzęt w sklepach RTV AGD – zniżka 5% na zakupy,
 • Zniżka 10% w sklepach Carrefour – maksymalny zwrot wynosi 30%,
 • 15% taniej na leczenie w placówkach LUX MED – na wszystkie usługi medyczne,
 • Lepsze warunki ofert w Banku Pekao – zwroty za opłaty rachunków domowych do 600 zł, darmowe konto dla dzieci i młodzieży, korzystne warunki ofert kredytów i pożyczek.

Faktycznie, ofert zniżkowych dla rodzin wielodzietnych jest zdecydowanie więcej. Co ważne – jeśli ktoś ma stwierdzoną niepełnosprawność warto sprawdzić, czy nie otrzyma większego rabatu.

Czy Karta Dużej Rodziny jest bezpłatna?

Tak. Karta wydawana jest bezpłatnie każdej osobie, która jest uprawniona do zniżek. W przypadku kradzieży lub zguby – duplikat Karty plastikowej kosztuje 9,40 zł. Natomiast mobilnej – 9,21 zł.

Czym różni się ogólnopolska Karta od lokalnej?

Ogólnopolska Karta przyznawana jest każdej osobie do tego uprawnionej i zamieszkującej w Polsce, bez względu na gminę. Jedynie sam akt złożenia wniosku ogranicza się do gminy zamieszkania, by ułatwić uprzywilejowanemu, jak najszybsze załatwienie sprawy. Ponadto ogólnopolska KDR pozwala na korzystanie ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty?

Co do zasady, gmina każdy wniosek powinna rozpatrzyć niezwłocznie – nie dłużej niż w ciągu miesiąca. Jednak w sprawach szczególnie skomplikowanych, ma czas do dwóch miesięcy.

Czy rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka otrzymują Kartę dożywotnio?

Tak – zarówno rodzice zastępczy, jak i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka otrzymują Kartę dożywotnio. Natomiast dzieci – na czas umieszczenia w placówce lub rodzinnym domu dziecka.

Czy Karta przysługuje pracującemu studentowi?

Tak. Osoba ucząca się lub studiująca posiada prawo do korzystania z przywilejów Karty, bez względu na rodzaj studiów (licencjackie, magisterskie, dzienne, wieczorowe, zaoczne, jednolite), jeśli nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Wystarczy okazać ją w miejscu, gdzie jest honorowana. Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, kody lub podpisy. Miejsca, które zezwalają na korzystanie z przywilejów oznaczone są znakiem “Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Czy rodzice, którzy nie są związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługuje prawo korzystania z Karty?

Tak. Rodzice mogą korzystać ze zniżek oferowanych za okazaniem Karty – niezależnie od tego czy są małżeństwem lub nie. Rodzic również nie musi mieszkać z dziećmi, aby otrzymać prawo do zniżek.

W przypadku, gdy rozwodnik ma, np. z pierwszą żoną dwoje dzieci i z drugą jedno dziecko (i jest po rozwodzie), i wszystkie te dzieci mieszkają z matkami, to ojcu także przysługuje prawo do Karty, jak i jego dzieciom. Natomiast, gdy ma z pierwszą żoną tylko dwoje dzieci i Karta przysługiwała mu wyłącznie z tytułu bycia małżonkiem rodzica (żona jest matką trójki dzieci) to ojciec traci swoje uprawnienia.

 

 

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001863

2. https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

3. https://www.gov.pl/web/rodzina/komu-przysluguje-kdr

4. https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pwpw.mkdr&hl=en_US

5. https://itunes.apple.com/pl/app/mkdr/id1325053630

6. https://empatia.mpips.gov.pl/

Karta Dużej Rodziny – jakie zniżki daje? Jak wyrobić?
5 (100%) 1 głos[ów]

Autor wpisu: Paulina Krupa

2019-07-17T10:38:56+02:0021.06.2019|Blog finansowy|
Dodaj komentarz