Kasa Stefczyka – opinie i recenzja

Siedziba banku

SKOK im. F. Stefczyka

ul. Legionów 126-128

81-472 Gdynia

Dane banku

KRS: 0000080915

NIP: 5861040096

REGON: 190408529

Rynek usług finansowych można podzielić na dwa sektory – bankowy oraz pożyczkowy, zwany też pozabankowym. Podział ten jest jednak w rzeczywistości złudnym uproszczeniem. Nie można zapominać w końcu i o trzeciej drodze, czyli spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dzisiaj rzucamy okiem na największy SKOK w Polsce. Obszernie recenzujemy ofertę, jaką posiada Kasa Stefczyka.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe to grupa instytucji finansowych, które w dzisiejszej formie towarzyszą polskim konsumentom już od niemal trzech dekad. Można zatem stwierdzić, że wiekiem nie ustępują one wielu dużym, doświadczonym dziś bankom. Chociażby dlatego, że SKOK-i nawiązują do tradycji nie tyle przedwojennych, co kształtujących się już w XIX wieku. Nie ulega zatem wątpliwości, że warto bliżej przyjrzeć się ich specyfice. Dzisiaj opisujemy największy z nich, znany pod nazwą Kasy Stefczyka.

Kasa Stefczyka – historia i podstawowe informacje

Kasa Stefczyka to handlowa nazwa instytucji finansowej, której pełna nazwa widniejąca w Krajowym Rejestrze Sądowym brzmi: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka. Założono ją w 1993 roku w Gdyni i funkcjonuje w tej formie, z tym samym miejscem siedziby po dziś dzień jako „trzecia droga finansowa”. Kasa Stefczyka nie jest bowiem ani bankiem, ani firmą pożyczkową – to odrębny podmiot regulowany przez tzw. ustawę o SKOK-ach.

Głównym punktem odniesienia, który Kasa Stefczyka regularnie podkreśla i eksponuje są dawne kasy spółdzielcze, utworzone na obszarze przedwojennej Galicji przez nauczyciela i ekonomistę Franciszka Stefczyka. Był on prekursorem tworzenia instytucji kredytowo-oszczędnościowych, które z powodzeniem rozwinęły się na przełomie XIX i XX wieku, a potem już w niepodległej Polsce podczas dwudziestolecia międzywojennego. Po rozwiązaniu ich w 1947 roku, przez kolejne 46 lat nie było w Polsce podobnej instytucji – aż do reaktywacji w 1993 roku.

Działalność Kasy Stefczyka kiedyś i teraz

W początkowym okresie działalności przypadającym na połowę lat 90. ubiegłego wieku, Kasa Stefczyka funkcjonowała lokalnie jako instytucja obsługująca pracowników firm sektora morskiego w obszarze Trójmiasta i okolic. Już niebawem jednak dokonała ona fuzji z innymi SKOK-ami z różnych regionów Polski, tworząc znacznie większą instytucję finansową zajmującą się obsługą osób należących do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Na przełomie XX i XXI wieku rozpoczęto ogólnopolską ekspansję, otwierając placówki stacjonarne na obszarze wszystkich województw. Początkowo na każde z nich przypadało po kilka punktów. Dziś w najludniejszych regionach jest ich nawet kilkadziesiąt.

Przez pierwsze 20 lat funkcjonowania Kasy Stefczyka była ona znana pod nazwą SKOK Stefczyka, nawiązując do swojego charakteru prawnego i innych stowarzyszonych instytucji. Na przełomie 2019-2019 r. zdecydowano się jednak stopniowo odchodzić od tego szyldu, na rzecz tytułowej Kasy Stefczyka. Początkowo zmiany objęły placówki stacjonarne, by ostatecznie objąć także portal bankowości internetowej oraz aplikację mobilną. Można zatem stwierdzić, że opisywana instytucja chce jeszcze wyraźniej eksponować swoje historyczne inspiracje do tradycyjnych kas Franciszka Stefczyka.

Kasa Stefczyka opinie

Dzisiaj, osoby zainteresowane skorzystaniem z usług określonej instytucji finansowej, chętnie poszukują niezbędnych informacji na ten temat w sieci. To istotna zaleta – w końcu nie trzeba gospodarować dużych nakładów czasu, wybierać się do centrum miasta itd. Wystarczy jedynie komputer, telefon lub tablet z dostępem do internetu i w kilka minut można ze sobą zestawić różne oferty oraz poznać ich szczegóły za pomocą takich porównywarek, jak choćby Czerwona Skarbonka.

Wartościowym uzupełnieniem dla informacji o szczegółach oferty jest również zapoznanie się z odczuciami dotychczasowych klientów oraz ich opinie. W ten sposób, kierujemy się do frazy „Kasa Stefczyka opinie” lub też jak kto woli – „SKOK Stefczyka opinie„. Dzięki nim możemy się dowiedzieć, że konsumenci cenią tę instytucję za możliwość uzyskania atrakcyjnych kredytów konsumenckich o stosunkowo niewielkich miesięcznych ratach. Pozytywnie oceniana jest też obszerna oferta lokat i rachunków oszczędnościowych. Z drugiej strony, SKOK krytykowany jest za kłopoty z obsługą w niektórych stacjonarnych placówkach.

Z czego składa się oferta?

Choć pełna nazwa Kasy Stefczyka akcentująca aspekt oszczędzania i udzielania kredytów może sugerować, że instytucja ta koncentruje się tylko na takich produktach finansowych, to w rzeczywistości oferta tej instytucji jest znacznie obszerniejsza. Przyjrzyjmy się podstawowym elementom, które ją tworzą.

 1. Pożyczki gotówkowe.
 2. Konta bankowe.
 3. Konta dla młodych.
 4. Ubezpieczenia podróżne.
 5. Lokaty oszczędnościowe.
 6. Ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe.
 7. Pożyczki dla seniorów.
 8. Ubezpieczenia pożyczkowe.
Kasa Stefczyka

Przegląd świadczonych usług – klienci indywidualni

Po pobieżnym opisaniu najważniejszych elementów oferty Kasy Stefczyka, pora poznać wszystkie produkty finansowe skierowane do pierwszego, największego grona odbiorców – klientów indywidualnych. Analizując tę część, opieramy się na informacjach ze strony internetowej instytucji.

 1. Pożyczki.
  – Zaratka.
  – Fit.
  – Gotówkowa.
 2. Konta.
  – IKS Classic.
  – IKS Classic dla młodych.
  – Podstawowy.
 3. Lokaty.
  – Terminowa z oprocentowaniem stałym.
  – Terminowa z oprocentowaniem zmiennym.
  – e-Lokata.
  – Skokowa
  – Skokowa plus.
 4. Oferty specjalne.
  – Promocje.
  – Polecenia.
  – Oferta dla seniorów (Kasa dla Seniora).
 5. Ubezpieczenia.
  – Komunikacyjne.
  – Mieszkaniowe.
  – NNW.
  – Podróżne.
  – Na życie.
  – Pożyczkowe.

Przegląd świadczonych usług – pozostali klienci

Kasa Stefczyka to nie tylko usługi dla osób prywatnych. Swoją ofertę kieruje też do przedsiębiorstw i firm oraz różnego rodzaju organizacji. W tym akapicie zajmujemy się przybliżeniem informacji o usługach świadczonych dla drugiego typu klientów, opierając się na informacjach ze strony internetowej Kasy.

 1. Firmy.
  – Pożyczki (Pożyczka gospodarcza, kredyt inwestycyjny, pożyczka obrotowa).
  – Konta (rachunek firmowy).
  – Lokaty (lokata dla przedsiębiorczych).
 2. Organizacje.
  – Organizacje pozarządowe (Konta i karty, pożyczki, lokaty).
  – Fundacje (Konta i karty, pożyczki).
  – Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (Konta i karty, pożyczki, lokaty).
  – Kościelne osoby prawne (Konta i karty, pożyczki, lokaty).
  – Związki zawodowe (Konta i karty, pożyczki, lokaty).

Kasa Stefczyka – reprezentatywny przykład kredytu

Pora obszernie scharakteryzować najchętniej reklamowany produkt finansowy Kasy Stefczyka, stanowiący trzon oferty. Jest to propozycja gotówkowej pożyczki, która w przypadku tej instytucji została nazwana „Pożyczka Zaratka„. Poniżej przedstawiamy obszernie wszystkie reprezentatywne wartości tworzący jej przykładowe koszty, opierając się na informacjach pochodzących prosto ze strony sprzedażowej produktu Kasy Stefczyka.

 • Produkt: Pożyczka Zaratka.
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 7,23%.
 • Oprocentowanie zmienne: 7,00%.
 • Całkowita kwota kredytu: 1 000 zł.
 • Prowizja: 0 zł.
 • Odsetki: 149,52 zł.
 • Całkowity koszt kredytu: 149,52 zł.
 • Całkowita kwota do zapłaty: 1 149,52 zł.
 • Liczba rat: 48.
 • Wysokość raty: 23,95 zł i ostatnia 23,87 zł.

Innym, popularnym produktem finansowym oferowanym przez Kasę Stefczyka, jest również „Pożyczka gotówkowa Fit”.

Kasa Stefczyka w liczbach

 • 900 000 – ponad tyle klientów w całej Polsce obsługuje Kasa Stefczyka.
 • 1993 – w tym roku założona została w Gdyni Kasa Stefczyka.
 • 1947 – w tym roku został rozwiązany pierwowzór dzisiejszej Kasy Stefczyka – oryginalne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
 • 357 – tyle placówek stacjonarnych posiada Kasa Stefczyka na obszarze całej Polski, w każdym z 16 województw.
 • 351 – tyle bankomatów Kasy Stefczyka znajduje się w całej Polsce.
 • 21 – tyle spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych działa pod nazwą i kolorystyką SKOK w Polsce, jednak są one wobec siebie autonomiczne i funkcjonują jako oddzielne spółki.
 • 4 – z tyloma internetowymi serwisami partnerskimi współpracuje Kasa Stefczyka.

Kasa Stefczyka – czym się wyróżnia?

Już na podstawie wspomnianego przez nas na początku tekstu można stwierdzić, że to jedna z najbardziej nietypowych instytucji finansowych w Polsce. Choć przypomina bank – bankiem nie jest. Choć udziela pożyczek – nie jest też firmą pożyczkową. Nie są to jednak jedyne aspekty, pod względem których Kasa Stefczyka wyróżnia się na tle konkurencji. Przyjrzyjmy się z bliska innym, wartym przytoczenia ciekawostkom i informacjom o jej ofercie. I nie tylko!

 • Kasa Stefczyka jest nieliczną instytucją o profilu finansowym, która swoją siedzibę posiada na Pomorzu – w Gdyni.
 • W latach 90. Kasa Stefczyka była instytucją lokalną i działała tylko na obszarze rodzimej Gdyni.
 • Od każdego konsumenta, który chce skorzystać z usług omawianej instytucji, Kasa Stefczyka wymaga przystąpienia do niej jako członek.
 • Oszczędności, które przechowuje się w Kasie Stefczyka, objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.
 • Kasa Stefczyka prowadzi również Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zajmujące się tytułową działalnością.
 • Druga nazwa, pod którą Kasa Stefczyka jest szeroko znana polskim konsumentom, czyli SKOK Stefczyka, jest stopniowo wycofywana z użytku: z loga, portalu transakcyjnego i aplikacji mobilnej.
 • Kasa Stefczyka oferuje także usługi dla związków zawodowych.
 • Patron Kasy Stefczyka, tytułowy Franciszek Stefczyk był nauczycielem, ekonomistą i założycielem pierwszej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej działającym w XIX wieku w ówczesnej Galicji.
 • Liczba spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych systematycznie maleje w Polsce i są one zazwyczaj przejmowane przez duże banku. Pomimo tego, Kasa Stefczyka ma stabilną pozycję i pozostaje niezależna wobec sektora bankowego.
Kasa Stefczyka

Kasa Stefczyka – nasza opinia

Kasa Stefczyka to pełnowartościowa alternatywa zarówno dla sektora usług bankowych, jak i pozabankowego specjalizującego się w pożyczkach. Jego oferta zawiera pełnowartościowe produkty, takie jak pożyczki czy konta osobiste, które mogą konkurować i stawać w szeregach z największymi oraz najpopularniejszymi konkurentami ze wspomnianych dwóch, „tradycyjnych” grup usług.

Na uznanie zasługuje przejrzyście zaprojektowana strona internetowa, a także nowoczesna aplikacja mobilna, które w żadnym miejscu nie ustępuje tym oferowanym przez banki. Kasa Stefczyka powinna zwrócić uwagę szczególnie tych konsumentów, którzy rozglądają się za pożyczkami na niewygórowane wydatki z dodatkowo niską ratą. Szczególnie pod kątem tych rozwiązań – może ona przyciągnąć obszerne grono osób.

Jeżeli zatem niekoniecznie na myśl przychodzi nam bank w obliczu potrzeby zaciągnięcia pożyczki lub choćby założenia lokaty oszczędnościowej, taka instytucja jak Kasa Stefczyka może być ciekawym rozwiązaniem alternatywnym. Warto przyjrzeć się bliżej ofercie tej kasy oszczędnościowej, która stanowi swoistą „trzecią drogę” w polskim sektorze finansowym (wbrew pozorom – wcale nie dzieli się tylko na instytucje bankowe i firmy pożyczkowe).

Dane kontaktowe dla klientów

Infolinia dla klientów indywidualnych i firmowych:

 • 801 900 700
 • +48 22 488 5550
 • 58 782 80 31 (fax)

Infolinia dla zastrzegających karty płatnicze:

 • 801 800 805 
 • 58 511 20 70

Informacje na temat spółki

Kasa Stefczyka

Spółdzielcza Kasa

Oszczędnościowo-Kredytowa

im. Franciszka Stefczyka

Rodzaj:
Spółdzielcza kasa
oszczędnościowo-kredytowa
Charakter działalności:
Uniwersalna
Utworzony:
1993
Numer REGON:
190408529
Numer KRS:
0000080915
Numer NIP:
5861040096
Adres siedziby:
ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6
81-455 Gdynia

 

Zastrzeżenie: Informacje o ofercie i jej elementach przedstawiają stan aktualny w momencie powstawania tekstu, tzn. 21 kwietnia 2020 roku.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz