Kiedy pożyczka jest przeterminowana?

Kiedy pożyczka jest przeterminowana?

Zaciągnięcie pożyczki jest czasami wynikiem potrzeby, czasami konieczności. Niezależnie od przyczyn, konieczna jest terminowa spłata zobowiązana. Zazwyczaj biorąc kredyt planuje się regularne uiszczanie rat, jednak życie ma różny przebieg i coś może spowodować problemy ze spłatą. Jeśli nie jest to jednorazowe, wówczas niespłacona pożyczka trafia do windykacji. Może także zostać przedawniona, tj. przeterminowana. Dowiedz się, w którym momencie nie musisz już spłacać zobowiązania.

Nagła utrata pracy, poważna choroba, problemy osobiste mogą stać się przeszkodą w prawidłowym spłacaniu zaciągniętej pożyczki. Jeśli przeszkody do spłaty nie pojawiają się znienacka, można rozważyć zmniejszenie rat, porozumieć się z firmą pożyczkową. Lecz może się zdarzyć, że środków finansowych na pożyczkę nie wystarczy.

Terminy spłacania pożyczki

Podpisując dokumenty związane z uzyskaniem pożyczki, otrzymuje się także plan spłaty, w którym określone są kwoty i terminy spłaty wszystkich rat. Spłata w terminie pozwala na uniknięcie licznych problemów, jakim są kary umowne oraz odsetki za zwłokę. W momencie zwłoki, placówka udzielająca pożyczki wysyła ponaglenie, monit z informacją o dniu, kiedy należy spłacić narastające odsetki. Jeżeli całkowicie zaniechasz spłaty, sytuacja będzie stawać się poważniejsza, gdyż zadłużenie trafi do windykacji. Najpierw zajmować się nią będą pracownicy banku, specjalizujący się w ściąganiu należności, a następnie do komornika, po uzyskaniu orzeczenia sądowego o konieczności uiszczenia należności. Uniknąć konieczności spłaty można tylko wtedy, kiedy pożyczka przeterminuje się.

Kiedy przedawnia się pożyczka?

Nawet, jeśli nic nie stoi na przeszkodzie w spłacie, warto mieć świadomość, kiedy pożyczka jest przeterminowana. Termin jest uzależniony od formy pożyczenia, czyli prywatnie albo w ramach działalności gospodarczej, jak również od formy spłacania – ratalnie albo w całości. Oczywiście osoba, bądź instytucja, która domaga się uiszczenia należności, musi posiadać komplet dokumentów potwierdzających pożyczenie pieniędzy. Jeżeli nie ma odpowiednich dokumentów, co zdarza się w przypadku pożyczek prywatnych, wówczas dochodzenie roszczeń finansowych jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe.

Wspomniane pożyczki (powiązane z działalnością gospodarczą) przedawniają się już po 3 latach, z kolei pożyczki prywatne dopiero po 10 latach. Jest to możliwe na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, bowiem zgodnie z artykułem 118 Kodeksu cywilnego mówiącym, że „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Jak liczyć termin przeterminowania pożyczki?

Sama świadomość po jakim czasie pożyczka ulega przeterminowaniu to nie wszystko. Trzeba wiedzieć, jak liczyć termin przedawnienia. To zwodnicze, gdyż możesz pomyśleć, że okres przedawnienia liczy się od dnia zawarcia umowy pożyczkowej. Jest to błąd, okres przedawnienia można liczyć dopiero od dnia, który był ostatecznym terminem spłaty pożyczki. Jest to łatwe do zobrazowania: 1 października 2005 roku wziąłeś pożyczkę na kwotę 8 000 zł z obowiązkiem jej spłaty w czasie 2 lat.

Nagły brak płynności finansowej nie pozwolił na jego spłatę do wymaganego dnia, czyli 1 października 2007 roku. W takiej sytuacji przeterminowanie pożyczki liczy się dopiero od ostatniej daty. Gdy pożyczka była wzięta w związku z działalnością gospodarczą jej przeterminowanie nastąpi 1 października 2010 roku, natomiast jeżeli była pożyczką prywatną, dopiero 1 października 2017 roku. Oznacza to, że już następnego dnia po tej dacie tj. 2 października 2010 roku lub 2017 roku pożyczka nie może być wyegzekwowana od pożyczkobiorcy, nawet jeśli pożyczkodawca zgłosi swoje roszczenie w sądzie.

Gdy nie było daty spłaty

Może się zdarzyć, że podczas zawierania umowy pożyczkowej strona pożyczająca nie określiła dokładnie daty, do której ma być spłacone zobowiązanie. Może się zdarzyć także, że zamiast obszernej umowy potwierdzeniem pożyczki jest „kwitek” potwierdzający odbiór pieniędzy. Sytuacja jest trudniejsza, lecz ustawodawca przewidział ją i wówczas to, od kiedy pożyczka jest przeterminowana liczy się już od dnia, w którym pieniądze zostały pożyczone. Kodeks cywilny w artykule 120 § 1 mówi: „jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie”. Oznacza to, że ustawodawca traktuje tę kwestię tak, jakby już w dniu pożyczki pożyczkodawca domagał się spłaty, pierwszej raty. To oznacza, że ten dzień jest też dniem początku liczenia czasu przedawnienia pożyczki.

Pożyczki ratalne, jak to wygląda?

Gdy pożyczka rozłożona jest na raty, przeterminowanie wymaga szczególnego skupienia, ponieważ przedawnienie jest liczone osobno dla każdej z rat. Oznacza to, że przeterminowanie rat następuje w różnych momentach. Nie patrzy się w tej sytuacji na pożyczkę jako całość. Nawiązując do wcześniejszego przykładu, gdy wzięta 1 października 2005 roku, pożyczka ma być spłacana w ratach po 2 000 złotych, co pół roku to oznacza że pierwsza rata ma być uiszczona 1 kwietnia 2006 roku, druga 1 października 2006 roku, trzecia 1 kwietnia 2007 roku, a ostatnia 1 października 2007 roku. Tym samym są to dni, od których można liczyć przeterminowanie raty. W przypadku pożyczki posiadającej trzyletni okres przedawnienia upłynie on dla pierwszej raty 2 kwietnia 2009 roku, dla drugiej 2 października 2009 roku, trzeciej 2 kwietnia 2010 roku, a ostatniej 2 października 2010 roku.

Komentarze (1)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
  • Komentarz od Dorota
    Dorota
    03.06.2019, 08:26

    Już 13 lat spłacam długi które już nawet nie wiem skąd się wzięły. Po trzech kredytach które wstrzymałam się z płaceniem ponieważ straciłam pracę pozostało mi jakieś dobre 10 różnych windykacyjnych spłat. Wyjechałam za granicę aby poradzić sobie z tym problemem. Kwoty figurujące na kilka tysięcy zamieniły się na kilkanaście i kilkadziesiąt ,nie uchylilam się od spłat niczego. Zastraszana, nachodzi z pokorą splacalam wszystko. Obecnie są jeszcze dwa kredyty na zajęciu przez komornika sądowego. Poprostu jakaś masakra. Kto dał prawo aby złodzieje ojrafi biednych ludzi. Nie mam już nic ppdkontrila ponieważ nie mam już nawet dokumentów że starych kredytów. Czy naprawdę nie mam już odwrotu? Czy zadłużenie które objął komornik też już nie podlega przeterminowaniu?

    0
Podobne artykuły