Kiedy umowa pożyczki musi być na piśmie?

Kiedy umowa pożyczki musi być na piśmie?

Pożyczka to przeniesienie przez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy określonej kwoty pieniędzy. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do oddania pożyczonych pieniędzy w określonym terminie. Dla potwierdzenia jej wzięcia oraz dla bezpieczeństwa obu stron, warto spisać umowę, która zabezpieczy wzajemne roszczenia.

Bank, bez podpisania umowy nie udzieli żadnej pożyczki i taką zasadę warto zastosować w przypadku pożyczania pieniędzy rodzinie, znajomym, kontrahentom. To pomaga uniknąć problemów przy zwrocie pieniędzy.

Umowa pożyczki jest dokumentem zrozumiałym praktycznie dla każdego. Zawiera informacje na temat pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, pożyczonych kwot i zobowiązania spłaty w określonym z góry terminie. Spisanie umowy przydaje się także przy pożyczkach rzeczowych. Umowy ustne także są zobowiązujące dla obu stron, jednak słów łatwiej wyprzeć się, niż papieru.

Czy umowa pisemna jest obowiązkowa?

Przed zawarciem umowy dotyczącej pożyczenia pewnej sumy pieniędzy prawdopodobnie zadajesz sobie pytanie, czy i kiedy umowa pożyczki na piśmie jest obowiązkowa. Obowiązujące prawo nie mówi wyraźnie, że każda, nawet najmniejsza pożyczka, potrzebuje umowy na piśmie. W Kodeksie cywilnym znajdują się przede wszystkim podstawowe elementy, które powinny wejść w skład umowy pożyczkowej oraz określenie, czym jest sama pożyczka.

W myśl artykułu 720 § 1 „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Tworząc ją lub podpisując należy pamiętać o zabezpieczeniu swoich interesów przez odpowiednie zapisy oraz o jej przeczytaniu. Żadnej umowy nie można podpisywać bez zapoznania się z nią.

Kiedy umowa pożyczki musi być na piśmie?

Od 2016 roku obowiązuje w Polsce postanowienie, w myśl którego pożyczki powyżej 1 000 zł muszą posiadać umowę. W latach poprzednich taka zasada dotyczyła pożyczek zaczynających się od kwoty 500 złotych. Banki nawet mniejszych sum nie pożyczą bez umowy, co jest istotne dla bezpieczeństwa obu stron. Spisywanie wzajemnych zobowiązań zaleca się niezależnie od sum, także w pożyczkach prywatnych. Pomijając wskazane sumy nie ma innych zaleceń, kiedy umowa pożyczki na piśmie jest najlepszym rozwiązaniem.

Biorąc pod uwagę ewentualne spory sądowe, lepiej mieć dowód na papierze, niż tylko ustne świadectwo. Nawet, jeżeli pożyczka następuje między znajomymi spisanie umowy jest bezpieczniejsze. Niejednokrotnie pożyczanie pieniędzy przeradza się w konflikt pomiędzy znajomymi czy członkami rodziny, niechęć do spłaty. Papierowa wersja umowy pozwala łatwiej dochodzić swoich roszczeń przed sądem i uzyskać nawet tytuł do rozpoczęcia windykacji komorniczej.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Umowa pożyczki, jeżeli decydujesz się ją spisać albo podpisać jako pożyczkobiorca, powinna zawierać kilka istotnych elementów. Owszem, zdarzają się proste umowy (zwłaszcza w przypadku pożyczek prywatnych), które zawierają 2-3 zdania oraz dane stron, jednak znacznie lepsze będzie rozbudowanie dokumentu.

Przede wszystkim, kiedy umowa pożyczki być spisana, konieczne jest dokładne określenie przedmiotu umowy. Jeśli jest to pożyczka finansowa, trzeba wpisać wysokość pożyczanej kwoty. Najlepiej zapisać ją liczbowo oraz słownie, aby nie było wątpliwości. Poza tą podstawową informacją, w umowie należy zawrzeć również: dane obu stron, niezależnie od tego czy są osobami fizycznymi czy prawnymi, czas trwania zobowiązania, termin spłaty rat, jeśli są albo datę ostatecznej spłat całości, informację o rodzaju pożyczki, jej oprocentowanie wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania, całkowitą kwotę do zapłaty.

Umowa powinna dokładnie określić ewentualne prowizje, marże i przede wszystkim skutku opóźnienia w spłacie albo braku spłaty.

Banki i placówki finansowe mają praktykę w tworzeniu umów, jednak każda z nich musi być zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim. Znajdują się w niej informacje m.in. o zasadach zawierania umowy, trybie zawierania oraz najwyższej możliwej wysokości odsetek przy umowie pożyczki.

Pożyczka i pokwitowanie

Nie zawsze spisując umowę pożyczki, strony chcą składać podpisy czyniące umowę bardzo oficjalną. Zdarza się to, gdy umowa ma miejsce między członkami rodziny i samo jej podpisanie budzi pewien dyskomfort. Samopoczucie warto odsunąć na bok i poprosić, gdy jest się pożyczkobiorcą o pokwitowanie wydania pieniędzy, a gdy jest się pożyczkodawcą, wystawić takie pokwitowanie nawet w najprostszej formie. W przypadku sporu sądowego będzie to jeden z dowodów, że nastąpił przepływ pieniędzy i żądanie spłaty jest uzasadnione.

Pożyczka przy świadkach

Ciekawym rodzajem pożyczek jest pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą. W takim przypadku, jeżeli pożyczka powyżej 500 złotych zostanie udzielona bez umowy, można wykazać fakt jej zaistnienia dzięki świadkom oraz dzięki przesłuchania stron. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, gdyż w momencie przeniesienia ewentualnego sporu o pieniądze na salę sądową pożyczkobiorca najprawdopodobniej będzie negował fakt, że cokolwiek pożyczył albo będzie twierdził, że spłacił już pożyczkę. Jesteś zainteresowany dodatkowymi szczegółami?


Aby znaleźć najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb pożyczkę, radzimy sprawdzić nasz aktualny ranking pożyczek. Ranking jest regularnie aktualizowany, aby dostarczał jak najświeższych informacji na temat ofert pożyczek online.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły