Konto bankowe przez internet od zaraz – czerwiec 2024

Przelew online
0 zł
? za przelewy krajowe i 3 pierwsze przelewy Express Elixir
Bankomaty
0 zł
? za wypłaty z bankomatów Citi i 4 wypłaty z innych bankomatów
Konto
0 zł
? za prowadzenie konta i karty z usługą wielowalutową
Karta
0 zł
? za prowadzenie konta i karty z usługą wielowalutową

244 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Darmowe konto
Tak
? 0 za prowadzenie konta i karty z usługą wielowalutową, Konto Internetowe Citi Priority
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
? 0 PLN pierwsze 4 w miesiącu wypłaty gotówki; 8 PLN każda kolejna wypłata gotówki (płatność dotyczy bankomatów innych banków)
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? za wypłaty z bankomatów Citi i 4 wypłaty z innych bankomatów
Bezpłatna karta
Tak
Czas Promocji
18.06.2024
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0/7 zł
? 0 zł - osoby do ukończenia 26 r.ż./ wypłaty z bankomatów własnych banku/ dwie pierwsze wypłaty w bankomatach obcych w każdym miesiącu (jeśli wykonasz 1 transakcję bezgotówk. i wpływ w wys.500 zł/ mies.)
W pozostałych przypadkach koszt wypłaty to 2,3% min. 5 zł.
Konto
0 zł
Karta
0/7 zł
? Nic nie zapłacisz, jeżeli:
- masz mniej niż 26 lat,
- wykonasz min. 3 transakcje bezgotówkowe, min. 1 raz zalogujesz się do bankowości GOonline lub aplikacji GOmobile oraz wyrazisz zgody na komunikację marketingową.
W przeciwnym razie opłata za kartę wynosi 7 zł.

332 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Darmowe konto
Tak
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
? Brak opłat za granicą dotyczy wypłat w Euro, na terenie krajów EOG, z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu. Za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów Bank pobiera 3% wartości transakcji, min. 10 zł.
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie Oddziałów Banku i Planet Cash w Polsce niezależnie od wybranej karty
Bezpłatna karta
Tak
? Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy:
a) Użytkownik Karty nie ukończył 26. roku życia lub
b) Użytkownik Karty:
• w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wykonał co najmniej trzy transakcje bezgotówkowe tą kartą oraz; • zalogował się (co najmniej 1 raz) do systemu bankowości internetowej GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile w poprzednim miesiącu kalendarzowym oraz
• wyraził zgody na komunikację z nami w celach marketingowych w formie elektronicznej oraz telefonicznej.
Nagrody w promocji
490 zł przelewem
Czas Promocji
30.09.2024
? Rejestracji w promocji „Wymieniaj bez granic” można dokonać od dnia 24.04.2024 r. do osiągnięcia 5000 Rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2024 r.
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay/ Fitbit Pay/ Xiomi Pay/ Swatch Pay!
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0/5 zł
? - 0 zł za wypłaty w bankomatach własnych, w bankomatach za granicą oraz powyżej 100 zł w bankomatach sieci Euronet,
- 5 zł za wypłaty w bankomatach obcych oraz poniżej 100 zł w bankomatach sieci Euronet
Konto
0 zł
Karta
0/6 zł
? Unikniesz opłaty za kartę, jeśli dokonasz płatności bezgotówkowych na kwotę 300 zł/ mies.
W przeciwnym razie koszt karty wyniesie 6 zł.

332 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Darmowe konto
Tak
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? bankomaty własne bez ograniczeń, bankomaty Euronet powyżej 100 zł
Bezpłatna karta
Tak
? minimum 300 zł zakupów w miesiącu
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay/ Fitbit Pay/ Swatch Pay!/ Xiomi Pay
Opinie:
5,0/5
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0/5 zł
? 0 zł - bankomaty sieci Planet Cash oraz pozostałe bankomaty (jeśli wykonasz min. 5 transakcji kartą/ BLIK-iem)
5 zł - pozostałe bankomaty bez spełnienia warunku aktywności
Konto
0 zł
Karta
0/7 zł
? Karta będzie darmowa, jeśli wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIK-iem miesięcznie lub masz mniej niż 26 lat. W przeciwnym razie opłata za kartę wyniesie 7 zł.

378 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Darmowe konto
Tak
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
Bezpłatna karta
Tak
Nagrody w promocji
6,5% + 600 zł
? za spełnienie warunków
Czas Promocji
31.05.2024
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay/ Switch Pay!
Przelew online
0 zł
? 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty 0 zł za przelewy natychmiastowe i zwykłe w internecie
Bankomaty
0 zł
? 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów BLIKIEM 0 zł za wypłaty i wpłaty z bankomatów Santander Bank Polska
Konto
0/6 zł
? 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta (jeśli co miesiąc zapłacisz łącznie min. 300 zł kartą lub BLIKIEM, w przeciwnym wypadku 6 zł za konto i 9 zł za kartę)
Karta
0/9 zł
? 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta (jeśli co miesiąc zapłacisz łącznie min. 300 zł kartą lub BLIKIEM, w przeciwnym wypadku 6 zł za konto i 9 zł za kartę)

246 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Darmowe konto
Tak
? 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta Jeśli zapłacisz minimum 300 zł w miesiącu kartą lub BLIKIEM
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
Bezpłatna karta
Tak
? 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta Jeśli zapłacisz minimum 300 zł w miesiącu kartą lub BLIKIEM
Nagrody w promocji
400 zł + 6%
? 300 zł z Kontem Santander, 100 zł w Programem Poleceń, 6% na koncie oszczędnościowym
Czas Promocji
do 09.06.2024
? - 300 zł z Kontem Santander - promocja do 30.04.2024 r. - 100 zł z Programem Poleceń - promocja do 31.05.2024 r. - 6% na koncie oszczędnościowym - promocja do 09.06.2024 r.
Opinie:
4,9/5
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0/10 zł
? Wypłaty z bankomatów własnych są darmowe. Z pozostałych bankomatów: 10 zł.
Konto
0 zł
Karta
0/10 zł
? Opłaty 10 zł unikniesz, jeżeli w ciągu miesiąca wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych

135 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Darmowe konto
Tak
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
? Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? wypłaty w PLN BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce
Bezpłatna karta
Tak
? gdy zostanie dokonanych 5 transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów) kartą lub BLIK-iem w okresie rozliczeniowym karty - W przeciwnym razie opłata wyniesie 10 zł miesięcznie.
Czas Promocji
do 30.06.2024 r.
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ HCE/ Garmin Pay/ Xiomi Pay/ Swatch Pay!
Opinie:
3,4/5
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0/2,50 zł
? - 0 zł - wypłaty w kwocie min. 100 zł
- 2,50 zł - wypłaty poniżej 100 zł
Konto
0 zł
Karta
0/7 zł
? - 0 zł - jeżeli wykonasz transakcje bezgotówkowe na min. 350 zł/mies.
- 7 zł - w przypadku niespełnienia powyższego warunku aktywności

120 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Darmowe konto
Nie
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
Bezpłatna karta
Tak
W jakim czasie otrzymasz bonus
przez okres 4 miesięcy
Czas Promocji
30.06.2024
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Visa Mobile/ Garmin Pay/ Xiomi Pay/ Swatch Pay!/ Fitbit Pay
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0/ 2,3% min. 5 zł
? - 0 zł - bankomaty własne banku,
- 0 zł - 2 pierwsze wypłaty w mies. z bankomatów obcych (pod warunkiem spełnienia warunków aktywności)
- 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach.
Od klientów do 26 roku życia opłata nie jest pobierana.
Konto
0 zł
Karta
0/4 zł
? - 0 zł - jeśli zapewnisz jednorazowy wpływ w wysokości min. 500 zł/ mies. oraz wykonasz min. 1 transakcję bezgotówkową kartą/ Google Pay/ Apple Pay/ PeoPay
- 4 zł - w przypadku niespełnienia powyższych warunków.
Od klientów do 26 roku życia opłata nie jest pobierana.

230 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Darmowe konto
Tak
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
Bezpłatna karta
Tak
Nagrody w promocji
7% + do 200 zł
? nagrodę 50 zł otrzymasz za otwarcie konta Zrób min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay co miesiąc przez 3 miesiące od założenia konta. Po trzech miesiącach otrzymasz nawet 150 zł w prezencie
Czas Promocji
13.06.2024
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay/ Fitbit Pay
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0/6 zł
? - 0 zł - bankomaty Euronet
- 6 zł - pozostałe bankomaty
Konto
0 zł
Karta
0 zł

134 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Darmowe konto
Tak
Darmowe bankomaty - za granicą
Nie
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? Wpłaty i wypłaty z bankomatów Euronet w Polsce
Bezpłatna karta
Tak
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ Visa Mobile/ Fitbit Pay/ Swatch Pay!/ Xiomi Pay
Przelew online
0 zł
Bankomaty
0/10 zł
? - 0 zł - bankomaty własne i Planet Cash
- 10 zł - pozostałe bankomaty
Konto
0 zł
Karta
0/10 zł
? - 0 zł - jeśli wykonasz transakcje kartą/ Google Pay / Apple Pay na łączną kwotę min. 300 zł (200 zł dla osób między 18 a 26 r.ż)
- 10 zł - w przypadku niespełnienia powyższych warunków

90 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Szczegóły konta

Darmowe konto
Tak
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
? PlanetCash i ING
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? PlanetCash i ING
Bezpłatna karta
Tak
? przy min. 300 zł transakcji bezgotówkowych w mięsiącu
Czas Promocji
15.10.2024
Płatności mobilne
BLIK/ Apple Pay/ Google Pay/ HCE/ Visa Mobile/ Garmin Pay

Założenie rachunku nie musi oznaczać wizyty w placówce banku. Obecnie można założyć konto bankowe przez internet – automatycznie i na 100% zdalnie, zachowując jednocześnie ten sam poziom bezpieczeństwa, co w oddziale. Jest to wygodne, począwszy od składania wniosku, aż do uzyskania dostępu do konta. Sprawdź, jak to zrobić.

Czym jest konto bankowe online od zaraz?

Konto bankowe przez internet jest bardzo nowoczesną formą rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Zakładając konto osobiste online, zyskujemy wygodę zarządzania swoimi finansowymi sprawami z poziomu komputera lub smartfona. Możemy zdalnie, przez 24 godziny na dobę:

 • sprawdzać saldo rachunku bankowego, 
 • dokonywać przelewów, 
 • przeglądać historię i pobierać wyciągi, 
 • zakładać zlecenia stałe, 
 • płacić online za zakupy, 
 • zmieniać limity, 
 • składać wnioski o nowe produkty.

Współczesne banki umożliwiają także otwieranie konta całkowicie online. Co to oznacza? Nasze konto aktywne może być nawet bez wizyty w oddziale i bez zamawiania kuriera. Cały proces wnioskowania, weryfikacji i podpisania umowy odbywa się bez wychodzenia z domu i bez konieczności składania odręcznych podpisów.

Konto bez wizyty w oddziale banku – czy to możliwe?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak od strony technicznej odbywa się proces zakładania konta online. W końcu umowa o prowadzenie rachunku jest ważnym dokumentem. To ona zawiera informacje o opłatach oraz wszystkie istotne warunki. Bank przechowuje ponadto nasze środki i zależy nam na tym, aby były one bezpieczne.

Złożenie podpisu na urządzeniu elektronicznym posiada taką samą moc urzędową jak zrobienie tego na papierze. Odpowiednie systemy samodzielnie nakładają elektroniczną pieczęć banku, bez konieczności angażowania doradców.

Klient także zatwierdza umowę elektronicznie. Podpisany dokument otrzymuje w formie mailowej. Jest on zabezpieczony hasłem i za pośrednictwem interfejsu API trafia z powrotem do systemu banku, gdzie dalej może być przetwarzany i przechowywany.

Co jest potrzebne do założenia konta bankowego online od zaraz?

Otwarcie rachunku przez internet nie jest skomplikowane. Aby założyć konto bankowe, trzeba posiadać dowód osobisty. Potwierdzenie danych w nim zawartych będzie różniło się w zależności od wybranej formy weryfikacji. Do założenia konta w formie online niezbędny będzie internet i urządzenie – laptop, smartfon lub tablet. Całą procedurę przyspieszy posiadanie już konta w innym banku lub posiadanie e-dowodu.Jak założyć konto bankowe online krok po kroku?

Procedura założenia konta bankowego od ręki, nie różni się bardzo w poszczególnych bankach. Różnice będą dotyczyły sposobu weryfikacji. O tym dowiesz się już za chwilę. Do powtarzalnych kroków zaliczyć z kolei można:

 • znalezienie odpowiedniej oferty;
 • wejście na stronę wybranego banku i uzupełnienie formularza;
 • zapoznanie się z warunkami umowy;
 • przejście przez KYC – ustalenie tożsamości właściciela;
 • akceptacja zgód i złożenie podpisu elektronicznego;
 • otrzymanie podpisanego przez bank dokumentu w formie mailowej;
 • pobranie aplikacji mobilnej.

Polecamy: Jak założyć konto w banku? Oto wszystkie dostępne sposoby!


Czy konieczne jest spotkanie z pracownikiem banku po złożeniu wniosku o konto bankowe przez internet?

Otwierając konto osobiste przez internet, nie musimy martwić się o konieczność uciążliwych wizyt w oddziale banku. Wszystkie formalności odbywają się zdalnie. Nie oznacza to jednak, że wybierając opcję konta internetowego, nie będziemy mogli skorzystać z osobistych wizyt w przyszłości.

Jeśli zaistnieje okoliczność, którą będziemy chcieli omówić z pracownikiem banku lub poznać ofertę innych produktów bankowych, jak najbardziej będziemy mogli udać się do placówki. Posiadanie internetowego konta osobistego czyni nas pełnoprawnym klientem banku.

Jak zweryfikować szybkie konto bankowe przez internet?

Współczesne banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i umożliwiają założenie konta bankowego całkowicie zdalnie i bez zbędnych formalności. Zaletą takiego rachunku bankowego jest fakt, że można je szybko zweryfikować. Do najbardziej znanych sposobów należą:

 • przelew weryfikacyjny z konta w innym banku;
 • potwierdzenie danych aplikacją eDO App;
 • wideo weryfikacja;
 • selfie.
jak zweryfikować szybkie konto bankowe przez internet? lista sposobów

Jak działa wideo weryfikacja podczas zakładania konta osobistego przez internet?

Współczesna technologia umożliwia w wielu branżach odbywanie spotkań w formie zdalnej. Podobnie jest w bankowości. Przez cały proces założenia konta i potwierdzenia tożsamości prowadzi nas pracownik banku. Chcąc założyć konto bankowe przy pomocy wideokonferencji, należy posiadać sprzęt wyposażony w kamerę i mikrofon (tablet lub laptop).

W trakcie trwania rozmowy, konsultant poprosi nas o zbliżenie dowodu osobistego oraz twarzy do kamerki. Otwarcie konta odbędzie się szybko i sprawnie. Zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość zadania pracownikowi dodatkowych pytań. Minusem natomiast to, że weryfikacja jest możliwa tylko w godzinach pracy banku.

Jak wygląda założenie konta z wykorzystaniem selfie?

Jeżeli otwieranie konta poprzez przelew weryfikacyjny, nie jest dla nas możliwe, możemy rozważyć opcję z wykonaniem selfie. Jest to autoportret, czyli zdjęcie twarzy. Dodatkowo, do założenia rachunku bankowego w takiej formie, niezbędne będzie zdjęcie dowodu osobistego.

By dokonać takiej weryfikacji, należy zalogować się do bankowości internetowej swojego dotychczasowego banku i wykonać przelew na wymaganą kwotę.

W tym miejscu należy pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – dane zapisane w banku, który posłuży do weryfikacji, musza być zgodne z tymi, które podaliśmy we wniosku o nowe konto. Jeśli zmienił się nasz adres zamieszkania, numer telefonu, czy nazwisko i uwzględnimy tę zmianę we wniosku, a w poprzednim banku dane te nie są zaktualizowane, nasza weryfikacja może się nie udać. 

Potwierdzenie konta przelewem weryfikacyjnym może odbyć się tylko i wyłącznie z rachunku, który został założony tradycyjnie, to znaczy w obecności pracownika banku lub kuriera, który osobiście sprawdził nasze dane.

Opłata weryfikacyjna wynosi zazwyczaj 1 grosz lub 1 złotówkę i jest zwracana po zakończeniu procesu weryfikacji.

Autoryzacja przez konto innego banku – co jeśli nie mamy środków na przelew weryfikacyjny?

Założenie konta bankowego online przy użyciu innego banku, to wygodna metoda. Czasem może się jednak zdarzyć, że na naszym rachunku nie posiadamy środków, bądź saldo jest ujemne. Przelew weryfikacyjny będzie wówczas niemożliwy.

Nie oznacza to, że musimy rezygnować z założenia konta przez internet od zaraz. Do aktywacji konta możemy użyć aplikacji eDO App. Co ważne, aplikacja ta dostarczona jest przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, co potwierdza jej bezpieczeństwo.

aplikacja do potwierdzenia tożsamości online

Taką metodę otwierania rachunku wprowadził w ostatnim czasie na przykład mBank oraz Bank Pekao. Niestety sama aplikacja nie będzie wystarczająca, gdyż trzeba posiadać jeszcze e-dowód z warstwą elektroniczną. Należy znać jego 4-cyfrowy PIN oraz posiadać telefon z włączoną funkcją NFC.

Jak wygląda to w praktyce? Klient składa wniosek i skanuje kod QR, który na nim widnieje, a także przykłada telefon tylną stroną do e-dowodu i potwierdza operację PIN-em. Bank samodzielnie pobiera dane z dowodu, po stronie klienta jest zatwierdzenie ich. Przelew weryfikacyjny jest w takim przypadku pomijany.

Które banki oferują założenie rachunku całkowicie przez internet?

Na rynku jest wiele banków, które umożliwiają otwarcie konta całkowicie online. Warto poznać przykładowe oferty.

eKonto w mBanku

mBank to zdecydowanie jedna z najbogatszych ofert na rynku kont online. eKonto osobiste w mBanku można zweryfikować na kilka sposobów:

 • przez selfie,
 • przez e-dowód z PIN,
 • z użyciem dowodu osobistego bez PIN.

Do weryfikacji dostępna jest aplikacja mobilna lub bankowość internetowa. Przelew weryfikacyjny nie jest wymagany. Dodatkowo mBank ma ciekawą ofertę bonusów i premii.

Rachunek bankowy ING Bank Śląski

Oferta Banku ING to Konto Direct. Oprócz możliwości potwierdzenia tożsamości w formie tradycyjnej, czy w obecności kuriera, ING Bank Śląski pozwala także na otwarcie konta poprzez przelew weryfikacyjny. ING Bank Śląski to także dobry wybór dla osób, które chcą założyć konto online z wykorzystaniem selfie.

Konto online Santander Bank Polska

Santander Bank Polska umożliwia założenie konta na selfie. Tożsamość w Santander Banku możemy potwierdzić za pośrednictwem bankowości internetowej Santander Banku lub w obecności kuriera.

Konto osobiste w Millennium

Konto bankowe online w Banku Millennium, założysz bez wychodzenia z domu poprzez:

 • przelew weryfikacyjny z konta w innym banku
 • lub poprzez selfie.

Bank Millennium udostępnia prostą w obsłudze aplikację. Dzięki temu w Banku Millennium konto aktywne będzie nawet w kilka minut.

Rachunek bankowy w Banku Pekao

Chcąc otworzyć nowe konto bankowe, warto wybrać Bank Pekao z kilku względów. Mamy do dyspozycji wygodną aplikację PeoPay, dzięki której można złożyć wniosek oraz dokonać weryfikacji na selfie wykorzystując dowód osobisty. Nie trzeba mieć rachunku w innym banku. W Banku Pekao nie będzie potrzebny także przelew weryfikacyjny. W ten sam wygodny sposób można wnioskować o inne produkty w koncie – konto oszczędnościowe lub kartę płatniczą.

Konto bankowe online w Alior Banku

Chcąc otworzyć konto w Alior Bank, można wykonać przelew weryfikacyjny. Instytucja zweryfikuje nasze dane z dowodu osobistego, zestawiając je z danymi pozyskanymi z innego banku. Alior Bank umożliwia także weryfikację przez VideoSelfie.

Bank Pocztowy

Otwarcie konta online możliwe jest także w Banku Pocztowym. Oferta jest o tyle ciekawa, że do potwierdzenia danych z dowodu osobistego, wystarczy tylko zalogowanie się do starego banku, a podpisanie umowy odbywa się poprzez platformę Autenti.

Konto bankowe przez internet od zaraz – na co zwrócić uwagę?

Chcąc otworzyć konto online, warto porównać oferty kilku banków. Otwarcie konta przez internet, choć różni się od tradycyjnego, nie oznacza, że będziemy zwolnieni z ewentualnych opłat. Jeśli w dotychczasowym banku płaciliśmy za prowadzenie rachunku czy wypłaty w bankomacie, to również nasze konto bankowe założone online, może być obciążone opłatami.

Warto zatem przejrzeć ranking kont bankowych, by znaleźć informacje o tym, które placówki oferują darmowe konto bankowe lub jakie warunki trzeba spełnić, aby takie było. Informacje o tabeli opłat i prowizji można znaleźć także na stronie banku.

Ciekawą ofertą są także dodatkowe premie powitalne oraz bonusy za polecenie znajomego. Dzięki nim można zdobyć dodatkowa gotówkę.

Ważny jest także dostęp do nowoczesnych metod płatności, na przykład BLIK-iem lub telefonem, a także łatwa w obsłudze aplikacja.

Czy internetowe konto osobiste posiada pełną funkcjonalność?

Rachunek osobisty założony w formie online nie różni się niczym od rachunku założonego w placówce banku. Jego funkcje nie są ograniczone, co oznacza, że po podpisaniu elektronicznej umowy możemy logować się na nasze nowe konto na stronie internetowej banku, pobrać aplikację oraz korzystać ze wszystkich funkcji — przelewów, płatności online, sprawdzania salda i wielu innych.

Czy założenie konta online od zaraz jest płatne? Ile kosztuje jego prowadzenie?

Założenie konta przez internet jest jedynie odmienną formą podpisania umowy, która nie ma zazwyczaj wpływu na różnice w tabeli opłat i prowizji w stosunku do konta założonego osobiście.

Niektóre banki zamieszczają w umowach zapisy o warunkach, jakie należy spełnić, aby konto było darmowe. Mowa tu o minimalnych wpływach na rachunek w ciągu miesiąca oraz ilości transakcji wykonanych kartą. Z dodatkowymi prowizjami mogą wiązać się czasem wypłaty w niektórych bankomatach.

Konto bankowe online – czy warto je otworzyć?

Zakładanie konta przez internet to naszym zdaniem ogromna wygoda i oszczędność czasu. Metoda ta funkcjonuje już od dawna, jest sprawdzona i bezpieczna. Formalności ograniczone do minimum to przede wszystkim brak stresu, żmudnych dojazdów do placówki i przechowywania w domu nadmiernych dokumentów.

Najczęstsze pytania o szybkie konto internetowe

Czy moje konto będzie aktywne od razu?

Tak. Konto bankowe przez internet może być aktywne od razu po akceptacji warunków umowy i potwierdzeniu tożsamości. Cały proces jest bardzo krótki i zazwyczaj wynosi ok. 15 minut.

Konto bankowe bez papierowej umowy – czy to bezpieczne?

Współczesne banki dostosowują swoją ofertę do potrzeb konsumentów, którzy żyjąc w biegu, nie zawsze mają czas na wizyty w oddziale, czy oczekiwanie na kuriera. Zaakceptowanie warunków umowy w formie online, zamiast podpisanie jej w wersji papierowej, jest jak najbardziej legalne, a umowa taka ma taką samą moc prawną. Autoryzacja zazwyczaj odbywa się poprzez wpisanie kodu sms – tak jak ma to miejsce podczas wykonywania przelewów.

Czy trzeba być pełnoletnim, aby otworzyć konto bankowe przez internet od zaraz?

Większość banków kieruje swoją ofertę konta bankowego online do osób pełnoletnich. Wprawdzie dzieci i młodzież mogą posiadać konto w banku, jednak do jego założenia konieczna jest obecność rodzica i podpisanie przez niego zgód. By założyć konto dziecku należy przedstawić nieco większą ilość dokumentów, dlatego wizyta w oddziale będzie tu lepszym rozwiązaniem.

W jaki sposób można zamknąć konto internetowe?

Procedura zamknięcia rachunku osobistego może różnić się w zależności od przyjętej przez bank polityki. Niektóre banki umożliwiają zamknięcie konta w bankowości internetowej. Składa się wówczas dyspozycję zamknięcia konta. W niektórych bankach konieczne będzie jednak wypowiedzenie umowy rachunku w formie pisemnej lub osobistej.

W jaki sposób otrzymam kartę, jeśli konto zostało założone przez internet?

Konto bankowe online gotowe jest do użytku praktycznie od razu po autoryzacji umowy. Karta płatnicza zostanie przesłana pocztą i należy na nią zaczekać zazwyczaj kilka dni. Aby móc się nią posługiwać, konieczna będzie jej aktywacja, na przykład w aplikacji mobilnej.

4.7/5 - (4 votes)
Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.7/5 - (4 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Porównywarka ofert
Porównaj ()