Kontrakty CFD – czym są, jak z nich korzystać?

Inwestowanie niejedno ma imię. W ciągu ostatnich kilkunastu lat ogromną popularność zyskał handel kontraktami CFD. Prostota zawierania transakcji oraz możliwość inwestowania dużym kapitałem spowodował, że ten instrument pochodny zainteresował inwestorów indywidualnych.

kontrakty cfd: poradnik

Kluczowe informacje

 • Kontrakty CFD to instrumenty pochodne, co oznacza, że nie inwestujemy w realne aktywo, tylko spekulujemy co do jego przyszłej wyceny.
 • Takie kontrakty oferuje większość brokerów forex, np. XTB czy TMS.
 • CFD pozwalają w łatwy sposób grać na wzrosty i spadki.
 • Kontrakty CFD pozwalają na skorzystanie z dźwigni finansowej, która może podbić nas zysk (lub stratę)
 • W niektórych krajach (np. w Stanach Zjednoczonych) z kontraktów CFD nie mogą korzystać inwestorzy indywidualni – z powodu ryzyka wysokich strat.

Z czasem unaoczniły się jednak ryzyka związane z inwestowaniem za pomocą tego instrumentu. W efekcie rozpoczął się proces regulowania tego rynku. W niektórych krajach (np. w Polsce) ograniczono wielkość dźwigni finansowej, w innych krajach (np. USA) praktycznie wyeliminowano użycie CFD przez inwestorów indywidualnych. Wspomniany instrument pochodny ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. W dzisiejszym tekście postaramy się podać wady, zalety oraz zastosowanie tego instrumentu finansowego.

Czym są instrumenty pochodne? Zobacz

Kontrakty CFD – co to?

Kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, to instrumenty finansowe pozwalające inwestorom spekulować na temat wzrostu lub spadku cen różnych aktywów bez konieczności ich faktycznego posiadania. Inwestorzy zawierają umowę, która dotyczy różnicy w cenie danego aktywa między momentem otwarcia a zamknięcia kontraktu. Zysk lub strata inwestora zależy od tego, czy jego przewidywania co do kierunku zmiany ceny były poprawne. CFD pozwalają na handel wieloma rodzajami aktywów, takimi jak akcje, towary, waluty czy indeksy, a także umożliwiają stosowanie dźwigni finansowej, co może zwiększyć potencjalne zyski, ale również ryzyko strat.

Warto jednak pamiętać o tym, że CFD to nie to samo co kontrakt terminowy typu futures. Oba instrumenty powstały w innych latach i z innych powodów. Główna różnica jest taka, że kontrakty terminowe są notowane na giełdzie, a kontrakty CFD to swoisty zakład między graczem a brokerem o przyszłą wycenę danego aktywa.

CFD: krótki rys historyczny

Same kontrakty CFD mają długą historię. Powstały w celu obniżenia kosztów zakupu akcji na London Stock Exchange. Sam pomysł wyklarował się w latach 90-tych, kiedy to hedge fundy chciały uniknąć podatku od obrotu akcjami (tzw. stamp duty). Wymyślono wtedy tak zwany kontrakt różnicowy (Contract for Difference). Dwie strony kontraktu (kupujący i sprzedający) wymieniali się płatnościami, które zależały od różnicy między ceną rynkową a ceną kontraktową.

Dzięki zastosowaniu CFD nie następował fizyczny zakup akcji, przez co nie był pobierany podatek od transakcji. Kontrakty CFD powstały więc poza rynkiem regulowanym, jakimi były giełdy. Dzięki temu fundusze unikały także opłat za przeprowadzenie transakcji na parkiecie. CFD zapewniał wtedy większą elastyczność, ponieważ wielkość pozycji była ustalana pomiędzy dwiema stronami. Czasami transakcje dotyczyły mniej popularnych firm, na których obrót kontraktami futures był bardzo mały.

Za pionierów rynku CFD uznaje się Briana Keelana oraz Jona Wooda, którzy pracowali w UBS Warburg. W 1990 roku skonstruowali kontrakt CFD, który miał pomóc w handlu akcjami Trafalgar House. Zalety tego kontraktu zostały szybko dostrzeżone. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać kolejne kontrakty na wiodące indeksy giełdowe (np. S&P 500, FTSE, DAX), czy najpopularniejsze pary walutowe.

Pod koniec lat 90-tych CFD zaczęto oferować inwestorom detalicznym. Jako pierwsze do swojej oferty wprowadziła to GNI (Gerrard & National Intercommodities). Na początku handel dotyczył tylko najpłynniejszych akcji notowanych na giełdzie londyńskiej. Wtedy jeśli inwestor kupował akcje za pomocą CFD, to GNI było drugą stroną transakcji. Jednak w celu zabezpieczenia się przed niekorzystną zmianą ceny, GNI nabywały akcje na giełdzie. Zatem broker zarabiał na spreadzie kupna-sprzedaży i prowizji pobieranej od klienta. Z czasem pojawiło się wiele modeli zarządzania ryzykiem przez brokerów CFD. Część firm decydowała się na organizowanie kwotowań i handlu na własną rękę, inne podmioty wolały stworzyć własny rynek, gdzie łączyły klientów i dostawców płynności.

W kolejnych latach nastąpił dynamiczny wzrost oferty instrumentów oraz zaczęła pojawiać się konkurencja. Niestety, ciekawy instrument, jakim jest CFD, został wykorzystany przez niektóre firmy do oszustw finansowych. Pojawiły się tak zwane “kotłownie”, przy pomocy których firmy starały się w nieetyczny sposób zarabiać na klientach. W efekcie pojawiły się skandale finansowe, które podkopały reputację branży. To spowodowało reakcje regulatorów, którzy mocno przykręcili śrubę (szczególnie w Europie i USA). Niektóre kraje znacząco ograniczyły handel CFD (Niemcy), lub nawet go zakazały dla inwestorów indywidualnych (USA, Belgia).

Wraz ze zwiększeniem regulacji poprawiła się ochrona inwestorów. Mowa tutaj zarówno o zmniejszeniu dźwigni finansowej jak i wprowadzeniu ochrony przed ujemnym depozytem. Tak więc obecnie handel CFD w Europie jest z pewnością bardziej bezpieczny dla inwestorów, niż jeszcze to było 20 lat temu. Nie oznacza to, że inwestorzy nie tracą pieniędzy na inwestowaniu przy pomocy kontraktów CFD. Zgodnie z informacjami przedstawianymi przez największych brokerów działających w Polsce, wciąż więcej inwestorów traci niż zarabia.

cfd charakterystyka

Jak działają kontrakty CFD?

Kontrakty CFD jest to instrument pochodny, który stara się jak najdokładniej odwzorować kurs danego aktywa bazowego.

Posłużmy się przykładem CFD na akcje spółki Coca-Cola.

Jeśli inwestor zdecyduje się zająć długą pozycję (tj. kupno akcji), wtedy dochodzi do złożenia zlecenia na platformie inwestycyjnej. Następne kroki zależą od tego, jaki model działalności prowadzi broker. Jeśli jest to tak zwany Market Maker, to inwestor zakłada się z brokerem o to jak będzie wyglądał kurs akcji Coca-Coli w przyszłości. Broker po zawarciu transakcji może zdecydować się na zabezpieczenie pozycji, czyli kupno akcji na giełdzie, albo wziąć ryzyko na siebie. Ten pierwszy wariant niweluje ryzyko brokera, ale jest kosztowny. Gdy inwestor zamknie swoją pozycję, wtedy następuje rozliczenie kontraktu. Jeśli broker nie zabezpieczał swojej pozycji, to strata inwestora jest zyskiem brokera. W przypadku kiedy broker się zabezpieczył, to zarobił tylko na spreadzie oraz punktach swap.

Niektórzy brokerzy są pośrednikiem w transakcjach (np. ECN-y). Wtedy drugą stroną transakcji są dostarczyciele płynności, czyli inne firmy finansowe. Jeśli inwestor zdecydował się kupić CFD na akcje Coca-Coli u takiego brokera, to dostawcą płynności jest drugą stroną transakcji. W takim wypadku broker tylko organizuje rynek między klientami a dostawcami płynności. Za swoją rolę pobiera prowizję od wartości transakcji.

CFD na jakie klasy aktywów możemy znaleźć na platformach inwestycyjnych?

CFD jest oparte na wielu klasach aktywów. Do najbardziej popularnych CFD zalicza się te na:

 • Waluty – są to kontrakty różnicowe na pary walutowe, CFD są oparta zarówno na najpopularniejsze pary walutowe (np. EUR/USD, GBP/USD), jak i tak zwane pary egzotyczne (USD/TRY).
 • Akcje – są to kontrakty różnicowe na najbardziej popularnych akcjach z głównych rynków (m.in. USA, Niemcy, Francja, Holandia, Wielka Brytania czy Japonia).
 • ETF-y – dotyczy to najpopularniejszych ETF-ów, które są dostępne na rozwiniętych rynkach europejskich, azjatyckich i tych w Stanach Zjednoczonych.
 • Indeksy – jest to możliwość zarabiania na handlu najpopularniejszymi indeksami takimi jak i S&P 500, DAX czy Nikkei. Oczywiście nazwy CFD są inne, ponieważ najczęściej brokerzy nie mają wykupionych praw do nazw. Przykładowo w XTB CFD na US500 oznacza kontrakt na S&P 500.
 • Surowce – wśród nich najczęściej handlowane są CFD na złoto, ropę, metale przemysłowe czy produkty rolne.
 • Kryptowaluty – są to m.in. instrumenty na Bitcoin, Etherum. Oczywiście zdarza się, że dostępne są kontrakty różnicowe na mniej popularne kryptowaluty np. Dogecoin.

Jak inwestować w kryptowaluty? Zobacz

Kontrakt CFD a dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa to możliwość skorzystania z kapitału, który przekracza środki zgromadzone na rachunku. Jest to miecz obusieczny, ponieważ może zwielokrotnić zarówno zyski jak i straty. Wszystko zależy od tego, czy inwestor potrafi zarabiać na rynku, czy nie. Jeśli trader stworzył dopasowaną dla siebie strategię i regularnie zarabia na rynku kapitałowym, to skorzystanie z dźwigni może być dobrym pomysłem (o ile ROI jest wyższy od kosztu długu). Jeśli inwestor dopiero się uczy, to powinien unikać dźwigni finansowej.

Kontrakt CFD ma dźwignię, ponieważ nie wymaga od inwestora zdeponowania środków o wartości nominalnej całego kontraktu. Zamiast tego zawierający transakcje musi złożyć tylko depozyt zabezpieczający, który stanowi tylko ułamek wartości nominalnej całego kontraktu. W Unii Europejskiej ograniczono dźwignię dla inwestorów detalicznych. Przykładowo zajęcie pozycji na EUR/USD będzie wymagać złożenia w depozycie tylko 3,33% wartości kontraktu. Oznacza to, że wartość dźwigni wynosi 1:30. Z kolei dla CFD na akcje najczęściej wielkość dźwigni wynosi 1:5.

Shortowanie, czyli możliwość gry na spadki

Na czym polega tak zwana klasyczna krótka sprzedaż? W dużym uproszczeniu taka strategia polega na tym, że pożycza się np. akcje czy ETF-y od innego inwestora, by je od razu sprzedać i później odkupić taniej.

Przykładowo inwestor pożycza 200 akcji Coca-Coli i sprzedaje je po cenie 50$ za akcje. Wyobraźmy sobie dwa scenariusze: pozytywny oraz negatywny. W przypadku spadku ceny akcji do poziomu 40$ inwestor odkupuje 200 akcji po cenie rynkowej i oddaje je pożyczkodawcy. W efekcie inwestor zyskuje 2000$ (10 000 – 8 000). W przypadku negatywnego scenariusza kurs akcji Coca-Coli wzrósł z 50$ do 60$. W przypadku zamknięcia pozycji inwestor musi odkupić akcje o wartości 12 000$, co oznacza, że krótka pozycja przyniosła 2 000$ straty.

CFD umożliwia łatwe zajecie krótkiej pozycji. Można to zrobić bardzo prosto, wystarczy kliknąć „sprzedaj” lub „sell” na platformie tradingowej. Jest to szczególnie wygodne do shortowania zagranicznych instrumentów, ponieważ nie wszystkie polskie domy maklerskie umożliwiają krótką sprzedaż zagranicznych spółek. Mechanizm zajmowania krótkiej pozycji i zamykania transakcji jest znacznie prostszy niż w przypadku klasycznej krótkiej sprzedaży.

Przy graniu na krótko warto mieć świadomość, że istnieje ryzyko wpadnięcia w tak zwany short squeez, czyli dynamiczny wzrost kursu akcji. Taki gwałtowny wzrost akcji jest spowodowany zamykaniem dużej ilości krótkich pozycji. Świetnym przykładem jest historia Game Stop, który dynamicznie wzrósł na skutek short squeez.

Krótka sprzedaż – na czym polega shortowanie? Zobacz

Kontrakty CFD – transakcja na przykładzie XTB

XTB jest jednym z najpopularniejszych brokerów w Polsce, który znany jest z udostępniania wielu tysięcy różnych kontraktów CFD. W tej części artykułu pokażę, jak przeprowadzić transakcję na platformie Xstation.

Na początku trader wybiera instrument, którym chce handlować. Wybrałem US500, czyli kontrakt CFD na indeks S&P 500. Na wykresie poniżej widzimy trzy kwadraty. Zielonym jest ikonka „Buy”, czyli gra na wzrosty. Z kolei czerwony „sell” oznacza, że możemy zagrać na krótko (zagrać na spadki) na CFD. Pomiędzy kolorowymi prostokątami znajduje się obszar umożliwiający wybranie wielkości transakcji, która jest przedstawiona w lotach. W tym przykładzie jest 0,1, co oznacza wartość 1/10 lota. Warto jednak pamiętać, że wybór zielonego, albo czerwonego pola oznacza transakcje po cenie rynkowej. Można także stworzyć bardziej zaawansowane zlecenia. Wystarczy kliknąć „+”, który jest na prawo od „SL-TP”.

CFD: przykład na platformie XTB

Po kliknięciu plusa otwiera się nam okienko zlecenia, gdzie uzyskamy więcej szczegółowych danych o potencjalnej transakcji. W kolumnie „Volume” pojawia się informacja o wielkości transakcji. Kolejną wiadomością pokazaną na platformie jest wartość kontraktu, czyli „Contract Value”. W rubryce margin pojawia się wymagana wielkość depozytu zabezpieczającego. Na obrazie widoczne są także: wartość spreadu, koszt prowizji oraz wartość jednego punktu. Bardzo istotną informacją jest Daily Swap, czyli dzienny koszt utrzymania pozycji (swap).

CFD: transakcja na platformie XTB

Zlecenia Take Profit i Stop Loss

Zlecenia Take Profit oraz Stop Loss są bardzo praktycznymi funkcjami podczas handlu na CFD. Stop loss jest to transakcja ograniczająca straty. Najłatwiej wytłumaczyć taką transakcje za pomocą przykładów kupna i sprzedaży.

W przypadku transakcji kupna inwestor używa stop lossu, aby ograniczyć potencjalną stratę. Przykładowo inwestor zajął długą pozycję na CFD na S&P 500 po cenie 4 800 punktów. Jednocześnie ustanawia zlecenie obronne na poziomie 4 600 punktów.

Transakcja sprzedaży jest to ochrona przed negatywnym scenariuszem, jakim jest wzrost ceny instrumentu bazowego. Załóżmy, że zajmujesz krótką pozycję na indeksie DAX po cenie 16 800 punktów. W celu ochrony przed wzrostem indeksu inwestor zdecydował się na ustawienie stop loss na poziomie 17 000 punktów.

Warto jednak pamiętać o tym, że klasyczny stop loss nie chroni przed tak zwaną luką cenową. Wróćmy jeszcze do sytuacji z inwestorem, który zajął długą pozycję na indeksie S&P 500. Stop loss został ustalony na 4 600 punktów. Jeśli indeks otworzył się z luką 4 300 punktów, oznacza to, że stop loss zostanie zrealizowany po cenie otwarcia luki, czyli 300 punktów poniżej SL. Jednak niektórzy brokerzy oferują tak zwany „gwarantowany stop loss”. W takiej sytuacji nawet pomimo luki cenowej inwestor może zrealizować zlecenie obronne po 4 600 punktów.

Z kolei take profit jest to transakcja, która ma na celu realizację zysku po wzroście lub spadku ceny docelowej. TP pozwala na zamknięcie zyskownej pozycji automatycznie, co pozwala ograniczyć czas spędzony przed smartfonem czy laptopem.

Take profit, Stop loss – jak ich używać? Zobacz

CFD a kontrakty terminowe – podobieństwa i różnice

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że CFD jest podobne do kontraktów terminowych. Jednak podobieństwo jest tylko pozorne, ponieważ o wiele więcej jest różnic. Wśród największych różnic można wymienić:

 • CFD nie ma daty wygaśnięcia, natomiast kontraktu futures mają swoją „datę ważności”.
 • Handel CFD odbywa się poza rynkiem scentralizowanym (tj. giełdach), transakcje zawierane są na tak zwanym rynku OTC.
 • Łatwość w tworzeniu nowych instrumentów w przypadku CFD, co nie jest takie oczywiste na rynku regulowanym (wystarczy zastanowić się, jak długo trzeba było czekać na kontrakty terminowe na Bitcoina).
 • Elastyczność w ustaleniu wielkości kontraktu (np. CFD na 66 akcje, podczas gdy na kontraktach standardem jest „paczka” 100 lub 1000 akcji).

Zatem różnice są naprawdę spore. Jakie natomiast są podobieństwa? Zarówno CFD jak i kontrakty terminowe są instrumentami pochodnymi, to znaczy, że oparte są o inne aktywa (tzw. instrumenty bazowe). Oba typy derywatów mają wszytą dźwignię finansową. W efekcie zarówno CFD jak i kontrakt futures wymagają do przeprowadzenia transakcji złożenia depozytu zabezpieczającego.

W ofercie których brokerów znajdziemy kontrakty CFD?

Większość brokerów forexowych oferuje swoim klientom dostęp do CFD. Jednak przed wyborem właściwej firmy, warto dokładnie wyselekcjonować możliwie najlepsze oferty. Należy prześledzić opinie klientów, koszty zawierania transakcji oraz liczby dostępnych instrumentów. Najlepiej kiedy broker działa długo na rynku, jest regulowany przez wiarygodne instytucje (np. KNF, BaFin) oraz cieszy się dobrymi opiniami klientów. Jeśli taka firma oferuje także niskie prowizje oraz szeroki wybór produktów, to warto rozważyć otworzenie rachunku umożliwiającego handel CFD.

W Polsce wśród najbardziej popularnych brokerów forex można wymienić m.in: XTB, TMS, BossaFX, Saxo Bank, CMC Markets czy Trading212.

Sprawdź oferty najlepszych brokerów, którzy oferują kontrakty CFD

Prowadzenie konta
0 zł
? darmowe w przypadku aktywnego korzystania z konta, w innym przypadku naliczane są opłaty
Typy CFD
Akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Platformy
MetaTrader 4

27 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
4,4/5
Prowadzenie konta
0/10€
? 0 zł przy otwarciu min.1 transakcji na 365 dni lub braku środków na koncie
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Platformy
MT4, xStation

398 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Opinie:
4,2/5
Prowadzenie konta
0 zł
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy
Platformy
MT4, MT5

298 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Prowadzenie konta
0zł
? Jedyna opłata za rachunek może pojawić się przypadku gdy na rachunku nie będzie żadnej aktywności przez 12 kolejnych miesięcy. Wtedy opłata za prowadzenie rachunku wynosić będzie 9 PLN miesięcznie.
Typy CFD
Waluty, akcje, surowce, indeksy, ETF, crypto
Platformy
MT5, OANDA TMS Brokers

199 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Kontrakty CFD a podatek – jak się rozliczyć?

Podatek od zysków kapitałowych jest nieodłącznym elementem inwestowania. Rozliczenie z fiskusem zależy od tego, czy korzystamy z domu maklerskiego działającego z terytorium Polski, czy też nie. Jeśli skorzystaliśmy z oferty domu maklerskiego nadzorowanego przez KNF, to po nowym roku otrzymamy PIT 8-C, który stanowi podsumowanie naszych transakcji na rynku kapitałowym. W dołączonym dokumencie zawierają się informacje, jakie wartości wpisać w konkretne miejsca formularza wysyłanego do Urzędu Skarbowego. Jest to naprawdę spore ułatwienie, zwłaszcza dla początkujących inwestorów.

Jeśli przychody były wyższe od kosztów, wtedy będziesz musiał zapłacić 19% podatku. Termin złożenia deklaracji podatkowej PIT-38 mija 30 kwietnia każdego roku.

Jednak jeśli korzystasz z zagranicznego brokera, wtedy będziesz musiał sam sporządzić swoje transakcje z poprzedniego roku. Oczywiście możesz skorzystać także z oferty profesjonalistów, którzy na bazie historii Twoich transakcji przygotują rozlicznie. Jeśli zdecydujesz się samemu rozliczyć przychody i koszty z CFD, musisz zwrócić uwagę na pozycję „odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych”. Następnie musisz wpisać w odpowiednie rubryki przychody i poniesione koszty z derywatów (w tym CFD).

Warto wspomnieć, że wiele domów maklerskich przygotowuje opracowania, które mają ułatwić rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Wśród nich można wymienić XTB, który przygotowuje poradnik dotyczący tego zagadnienia. 1

Ryzyko związane z kontraktami CFD

Jest wiele ryzyk związanych z inwestowaniem w tego typu instrument finansowy. Wśród najważniejszych ryzyk można wymienić:

 • nieodpowiednie użycie dźwigni finansowej,
 • ryzyko likwidacji pozycji,
 • ryzyko kontrpartnera,
 • ryzyko błędnego odwzorowania ceny.

Skorzystanie z dźwigni finansowej oznacza, że inwestor zajmuje pozycję o wartości przekraczające posiadane środki na rachunku brokera. Oznacza to, że inwestor musi we właściwy sposób zarządzać swoją pozycją, w przeciwnym razie może stracić nawet cały zainwestowany kapitał. Jednak wymaga to posiadania planu inwestycyjnego, nieuleganiu emocjom oraz kontroli ryzyka.

Jeśli zajmujemy pozycję 10-krotnie przekraczającej wartość zgromadzonego kapitału, to niekorzystna zmiana instrumentu bazowego o 3%, spowoduje stratę na własnym kapitale na poziomie 30%. Zdarza się, że osoby inwestujące na rynku CFD czy forex chcą szybko się wzbogacić. Powoduje to często branie na siebie zbyt wysokiego ryzyka, co utrudnia zarządzanie pozycją, kiedy jest stratna. Stąd po części nastąpiło ograniczenie ryzyka zbyt dużej dźwigni za pomocą decyzji administracyjnych.

Ryzyko likwidacji pozycji jest możliwe, jeśli poziom środków spadnie poniżej limitu ustanowionego na depozytach zabezpieczających. Spowoduje to arbitralne zamknięcie pozycji przez brokera. Czasami klient może być zmuszony do uzupełnienia depozytu za pomocą margin call.

Ryzyko konterparnera związane jest z tym, że CFD jest instrumentem działającym na rynku nieregulowanym (OTC). Inwestor zawierający transakcje z brokerem jest uzależniony od kondycji finansowej tej instytucji finansowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku otwarcia pozycji na platformie Market Makera, wtedy broker jest drugą stroną kontraktu.

Jeśli instytucja finansowa będzie w fatalnej sytuacji finansowej i nie będzie w stanie honorować swoich zobowiązań, wtedy klient może stracić środki mimo zaraportowania zysku na platformie. Sytuację rozwiązałaby izba rozliczeniowa na wzór tej stosowanej na rynku kontraktów terminowych. Obecnie inwestor może zmniejszyć ryzyko kontrpartnera za pomocą wyboru brokerów o bardzo dobrej sytuacji finansowej oraz dobrej opinii. Co ciekawe, część brokerów forexowych jest notowanych na giełdach papierów wartościowych, więc łatwiej jest wtedy sprawdzić, jak wygląda kondycja finansowa naszego brokera. Jeśli firma notuje zyski i ma bardzo dobry bilans, wtedy ryzyko niedotrzymania przez brokera warunków kontraktu jest minimalne. Warto jednak pamiętać o tym, że obecne regulacje wymuszają na brokerach oddzielenie środków klientów od własnych funduszy. Co więcej wielu brokerów ma gwarantowane depozyty do kwoty 20 000 €.

Kwotowanie instrumentów CFD na platformach brokerów może odbiegać od cen rynkowych. Wszystko zależy od polityki brokerów w tym zakresie. Jeśli cena jest kwotowana przez dostawców płynności, wtedy różnica między ceną na platformie i na rynku jest minimalna. Najczęściej większa różnica dotyczy mniej płynnych instrumentów. Czasami mniej uczciwy brokerzy stosują poślizgi cenowe na swoich platformach, które są niekorzystne dla skalperów lub day traderów. Warto jednak pamiętać o tym, że firma stosująca nieuczciwe praktyki naraża się na nałożenie kar przez regulatorów np. KNF.

Kontrakty CFD – zalety

Każdy instrument finansowy ma swoje wady i zalety. Nie inaczej jest w przypadku kontraktów CFD.

Zalety

 • Elastyczność inwestycyjna.
 • Szeroka oferta instrumentów.
 • Prostota obsługi.
 • Dźwignia finansowa.

Elastyczność jest związana z tym, że inwestor może sobie dopasować wielkość pozycji do własnego portfela. Wielu brokerów umożliwia założenie transakcji o wartości nawet mikrolota (0,01 lota). Dzięki temu można zająć pozycję na najważniejszych indeksach, nawet posiadając niewielki kapitał. Warto jednak pamiętać, że obecnie giełdy wychodzą do klientów i oferują kontrakty terminowe micro e-mini, z których korzystać mogą także inwestorzy o mniejszych portfelach. Na razie oferta micro jest bardzo mała. W USA dotyczy m.in. takich instrumentów bazowych jak S&P 500, Nasdaq, Russell 2000, ropa czy złoto.

Szeroka oferta instrumentów jest kolejną zaletą kontraktów CFD. Łatwość stworzenia kolejnego instrumentu powoduje, że niektórzy brokerzy oferują dostęp do handlu wieloma parami walutowymi, towarami, akcjami czy ETF-ami. Dzięki temu inwestor ma naprawdę szeroką paletę możliwości.

Kolejnym ogromnym plusem jest prostota zawierania transakcji. Wystarczy kilka kliknięć myszką i można założyć pozycję długą kub krótką na różnych instrumentach bazowych. Nie jest to tak skomplikowane jak w przypadku np. opcji. Również gra na krótko jest o wiele prostsza niż w przypadku krótkiej sprzedaży.

Dla wielu inwestorów bardzo dużą zaletą jest to, że na kontraktach CFD można korzystać z dźwigni finansowej. Oczywiście korzystanie z obcego kapitału zwiększa ryzyko inwestycyjne. Jednak wykorzystanie dźwigni finansowej daje szansę na osiągnięcie większej rentowności z kapitału własnego (ROE). Dzięki dźwigni łatwiej także stosować strategie long-short, czy zajmować pozycje na słabo skorelowanych rynkach w celu poprawienia relacji zysku do ryzyka. Sposobów na wykorzystanie dźwigni jest naprawdę wiele.

Wady kontraktów na różnicę kursową

Do wad inwestowania w CFD należą:

 • wysokie koszty transakcyjne i utrzymania pozycji,
 • ryzyko poślizgów cenowych i ryzyko kontrpartnera,
 • wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jedną z wad inwestowania w CFD są duże koszty zawierania transakcji. Oczywiście nie mowa tutaj o prowizji, ale o ukrytych kosztach, jakim wyższy spread oraz tak zwany swap. Warto szczególnie zwrócić uwagę na ostatnią pozycję. Swap jest to inaczej koszt utrzymania pozycji i jest on zabójczy dla pozycji utrzymywanych w długim terminie. Jeśli chcesz kupić udziały w danej spółce na długi termin, wtedy zajęcie długiej pozycji w CFD na akcje nie jest najlepszym pomysłem. Powodem są wysokie koszty utrzymania, które mogą zjeść dużą część zysków.

Inwestowanie w CFD to także ryzyko poślizgów cenowych, które mogą zdarzać się podczas publikacji ważnych danych, albo zawirowań na rynku. Jest to szczególnie istotne dla skalperów, albo daytraderów. Dla tego typu inwestorów nawet niewielki poślizg cenowy może zadecydować o zyskowności danej transakcji. Oczywiście dla inwestujących na dłuższy termin, takie poślizgi nie mają istotnego znaczenia. Kolejnym aspektem jest ryzyko kontrpartnera. W przypadku inwestowania w tego typu instrumenty nie ma izby rozliczeniowej, która czuwa nad stabilnością rynku i wywiązywania się drugiej strony transakcji ze swoich zobowiązań. W przypadku inwestowania w CFD inwestor nie ma takiej pewności.

Wysokie ryzyko inwestycyjne jest wpisane w ten instrument. Wynika to ze wbudowanej dźwigni, która czasem zamiast dużych zysków, może przynieść ogromne straty, które mogą wynieść nawet kilkadziesiąt procent. Odrobienie takich strat może być bardzo długie. Jeśli inwestor straci na transakcji połowę środków zgromadzonych na rachunku, to aby powrócić do kwoty sprzed stratnej transakcji, musi zarobić 100%. Jeśli strata wyniesie 90% kapitału, to inwestor musi zarobić 900% na kolejnych transakcjach, aby odrobić straty. Dla nieświadomego inwestora możliwość otwierania pozycji z dźwignią jest więc proszeniem się o kłopoty 

Czy warto korzystać z kontraktów CFD?

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od tego, jakie są Twoje plany inwestycyjne. Jeśli szukasz taniego sposobu na budowanie majątku w długim terminie, to CFD nie są dla Ciebie. Wtedy o wiele lepiej skorzystać z tanich ETF-ów.

Jednak jeśli szukasz szerokiej oferty produktów do spekulacji, CFD mogą być dobrym pomysłem. Wielu renomowanych brokerów CFD & FX oferują bogatą paletę instrumentów, takich jak CFD na akcje, waluty, indeksy, surowce czy kryptowaluty. Musisz pamiętać, że najważniejsza jest strategia oraz odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Jeśli nie podejdziesz profesjonalnie do inwestowania na rynku CFD, to skończysz jak większość klientów, czyli stracisz przynajmniej część zainwestowanych pieniędzy.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

1. https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0102/44/instrukcja_rozliczania_podatku_dla_klient%C3%B3w_xtb_ac2c825421.pdf – instrukcja rozliczania podatku sporządzona przez XTB

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()