Kosiniakowe 2024 – jak otrzymać? Wniosek

Nie pracujesz i nie masz prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego? Obawiasz się, że zostaniesz bez środków do życia? Otóż nie. Od 2016 roku, dzięki wprowadzonym w życie zmianom prawnym, wszystkie niezatrudnione mamy (w niektórych przypadkach i ojcowie) mogą ubiegać się o tzw. kosiniakowe. Czym w ogóle jest to całe kosiniakowe? Ile wynosi w 2024? Kto je otrzyma i jak złożyć wniosek?

kosiniakowe - jak otrzymać?

Kluczowe informacje

 • Kosiniakowe to odpowiednik zasiłku macierzyńskiego dla matek, które nie pracują zawodowo lub pracują, ale nie odprowadzają składek na ubezpieczenie chorobowe;
 • Wysokość kosiniakowego wynosi 1 tys. zł netto miesięcznie i wypłacane jest minimum przez 52 tygodnie (* na 1 dziecko), 65 tygodni (* bliźnięta) lub 71 tygodnie (* na 5 dzieci lub więcej);
 • Świadczenie to nie jest opodatkowane, natomiast wlicza się do dochodu, jeśli będziesz starać się o pozostałe świadczenia rodzinne, np. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy alimenty z funduszu alimentacyjnego;
 • Nie przysługuje w momencie, gdy jedno z rodziców ma prawo do skorzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Kosiniakowe – czyli alternatywa dla zasiłku macierzyńskiego

Kosiniakowe to kolokwialna nazwa świadczenia rodzicielskiego, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw1. Sam pomysł na jego nazwę powstał od nazwiska byłego ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysza, inicjatora tego projektu.

co to jest kosiniakowe

Mówiąc jeszcze prościej, kosiniakowe wypłacane jest rodzicom tuż po narodzinach dziecka. Z tą różnicą, że dotyczy wyłącznie osób, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego ani żadnego uposażenia macierzyńskiego. Czyli np. właśnie taka grupa jak bezrobotne matki. Jednak, jak dalej przeczytasz, ubiegać się o nie mogą także ojcowie.

Kto otrzyma i dla kogo jest to wsparcie?

Omawiane dzisiaj świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • studentom;
 • rolnikom (pod warunkiem że nie pobierają zasiłku macierzyńskiego);
 • innym osobom bezrobotnym (niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy i pobierają zasiłek dla bezrobotnych, czy też nie);
 • osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne.

Komu przysługuje kosiniakowe?

Zgodnie z art. 17c Ustawy o świadczeniach rodzinnych2, wniosek o kosiniakowe mogą złożyć:

 • matka lub ojciec;
 • opiekun faktyczny dziecka (jeśli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • w przypadku objęcia opieką jednego dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia;
  • z kolei w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
 • rodzina zastępcza (nie mówimy tutaj o rodzinie zastępczej zawodowej);
 • osoba, która przysposobiła dziecko;
  • w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia;
  • natomiast w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Kiedy kosiniakowe przysługuje ojcu?

Jak wspomniałam na początku artykułu, z tego kręgu nie są wykluczeni ojcowie, którzy również mogą starać się o kosiniakowe. Jednak muszą ku temu wystąpić poniższe okoliczności:

 • skrócenie na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres, co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierć matki dziecka;
 • porzucenie dziecka przez matkę3.
Sprawdź pożyczki na 500 plus

Ile wynosi kosiniakowe?

Wysokość świadczenia na 2024 rok nie uległa podwyższeniu. Podobnie, jak w 2023 r. i latach poprzednich kosiniakowe wypłacane jest w wysokości 1000 złotych netto. Kwota ta nie jest uzależniona od kryterium dochodowego, nie jest też opodatkowana ani nie podlega innym obciążeniom.

I jeszcze jedno. Kosiniakowe nie przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek macierzyński!

Przykład.

Kasia niedawno urodziła i otrzymuje na dziecko zasiłek macierzyński. Jej mąż właśnie stracił pracę i chce złożyć wniosek o kosiniakowe. Czy należy mu się w takiej sytuacji? Nie. W przypadku zbiegu uprawnień, gdy jedno z rodziców pobiera już zasiłek macierzyński, drugi rodzic automatycznie traci przywilej do uzyskania kosiniakowego. Zgodnie z przepisami – w związku z wychowaniem tego samego dziecka, zawsze przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie!

Aktem prawnym, który dokładnie określa wysokość stawki świadczenia rodzicielskiego, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 roku, w sprawie wysokości dochodu rodziny bądź dochodu osoby uczącej się.

1000 zł na dziecko – na jaki okres jest przyznawane?

 • 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie4.

Świadczenie przysługuje od dnia porodu lub przysposobienia/objęcia opieki nad dzieckiem.

Od 12. miesiąca życia dziecka rodzice mogą pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy!

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Nie. Omawiane dziś świadczenie nie jest zależne od kryterium dochodowego – czyli nie musisz okazywać zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Inaczej jest, gdy będziesz chciał ubiegać się dodatkowo o inne świadczenia rodzinne jak np.:

 • specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • świadczenie pielęgnacyjne;
 • zasiłek dla opiekuna;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego (z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego).

W tych przypadkach kosiniakowe wlicza się do dochodu i musisz zdecydować się tylko na jedno z nich.

Czy kosiniakowe jest opodatkowane i oskładkowane?

Nie, nie podlega ono oskładkowaniu, a więc na konto bankowe rodzica trafia pełna kwota 1 tys. zł na rękę. Kosiniakowe nie podlega także opodatkowaniu, dzięki czemu nie odprowadza się od niego żadnych dodatkowych opłat.

Jak otrzymać kosiniakowe?

Do otrzymania świadczenia niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku o tzw. ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Sam wniosek możesz złożyć:

 • w urzędzie gminy;
 • w punkcie pomocy społecznej MOPS lub GOPS lub
 • albo w Centrum Pomocy Rodzinie (MOPR).

Wniosek o kosiniakowe wypełnisz także online, korzystając z Profilu Zaufanego lub tzw. podpisu kwalifikowanego.

Przykładowy wzór o kosiniakowe dostępny jest w każdej wyżej wymienionej placówce. Można go też pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub z portalu Emp@tia.

Kosiniakowe – jakie dokumenty?

 • Dowód osobisty;
 • Akt urodzenia dziecka;
 • Inne dokumenty, które niezbędne są do ustalenia prawa do opieki nad dzieckiem (wymóg ten konieczny jest tylko w przypadku rodzin zastępczych oraz opiekunów faktycznych).

To tyle, jeśli chodzi o formalności. Nie musisz dostarczać żadnych innych oświadczeń, bo w przypadku ubiegania się o kosiniakowe nie liczy się Twój dochód.

Wniosek o kosiniakowe – jak złożyć?

Wniosek o przyznanie kosiniakowego posiada swoją oficjalną, urzędową nazwę: Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Składasz go w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka (lub jego przysposobienia).

Inaczej jest w sytuacji, gdy jesteś opiekunem faktycznym dziecka lub rodziną zastępczą (za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) – wtedy to wniosek o kosiniakowe składasz, od dnia objęcia opieką małoletniego.

Przykładowy wzór pisma o świadczenie rodzicielskie dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRiPS.5

Jeszcze dodam adnotację skierowaną do świeżo upieczonych ojców. W przypadku, gdy kosiniakowe przypadnie ojcu dzecka, to termin 3 miesięcy liczony jest od dnia skrócenia okresu pobierania tego świadczenia, śmierci matki dziecka albo porzucenia dziecka przez matkę.

A co, jeśli złożysz wniosek po terminie?

Jeśli wyślesz wniosek po terminie, ale nie dłuższym niż 52 tygodnie (w przypadku urodzenia jednego dziecka) i proporcjonalnie w przypadku urodzenia/przysposobienia więcej dzieci, to świadczenie będzie liczone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do ZUS.

Jak wypełnić wniosek o kosiniakowe?

Przede wszystkim musisz uzupełnić go o swoje dane osobowe oraz informację nt. narodzonego dziecka/dzieci.

Do wniosku dołącz potrzebne dokumenty oraz podaj numer rachunku bankowego, na który ma wpływać świadczenie.

Kiedy wypłacane jest kosiniakowe?

Pewnie zastanawiasz się, ile czeka się na decyzję? To wszystko zależy od konkretnego organu. Zazwyczaj nie trwa to dłużej niż miesiąc, a najczęściej odpowiedź dostaniesz w ciągu kilku dni.

Sam harmonogram wypłat kosiniakowego zależy już od terminarza Twojego lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Warto więc bezpośrednio kierować do niego zapytania.

Kiedy ubiegać się o kosiniakowe?

O przyznanie świadczenia warto zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Nie licz na to, że otrzymasz wyrównanie za poprzednie miesiące, gdy spóźnisz się z terminem w ramach przebywania na tzw. kosiniakowym urlopie macierzyńskim. Od ZUS dostaniesz tylko tę kwotę, zaczynając od miesiąca, w którym złożyłaś(eś) wniosek.

Kto nie otrzyma świadczenia?

 • Gdy otrzymujesz jednocześnie zasiłek macierzyński;
 • Gdy jeden z rodziców uzyskuje już zasiłek macierzyński (drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać z kosiniakowego w tym samym czasie);
 • Albo, gdy pobierasz świadczenie o podobnym charakterze za granicą.

Kosiniakowe a becikowe – różnice

Pokażę jeszcze krótkie porównanie – na pierwszy rzut oka, bardzo podobnych do siebie świadczeń. Bo, o ile becikowe i kosiniakowe wiele łączy, to różnią się od siebie całkiem wyraźnie.

KRYTERIUMBECIKOWEKOSINIAKOWE
KWOTA NETTO DO WYPŁATY1 000 zł1 000 zł
OKRES OTRZYMYWANIAJednorazowa zapomogaZależy od liczby urodzonych dzieci
TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW12 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia jednego dziecka3 miesiące od dnia urodzenia lub przysposobienia jednego dziecka
KRYTERIUM DOCHODOWE 1 922 zł nettoBRAK
CZY JEST OSKŁADKOWANE I OPODATKOWANE?NIENIE
CZY ŚWIADCZENIE UWZGLĘDNIANE JEST W ZEZNANIU ROCZNYM?NIENIE
CZY DZIAŁA JAKO WYRÓWNANIE?NIETAK

Kosiniakowe a 500+ – czy można starać się w tym samym czasie?

Tak. Z finansowej pomocy rządu, w tym ze świadczenia Rodzina 500+ od lipca 2019 roku może korzystać każdy polski rodzic i to bez względu na uzyskiwane dochody. A jak już wiesz, samo kosiniakowe także przysługuje rodzicom niezależnie od osiąganego dochodu. Tak więc możemy otrzymywać zarówno 500 plus, jak i kosiniakowe w pełnej kwocie.

Kosiniakowe przez cały rok – podsumowanie

Kosiniakowe to specjalne świadczenie, które jest alternatywą dla zasiłku macierzyńskiego. Przysługuje każdemu, kto nie ma prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego.

 • Przyznawane jest w stałej kwocie 1000 zł netto miesięcznie. Za pierwszy miesiąc wypłacana jest suma wprost proporcjonalna do liczby dni, licząc od narodzin dziecka do końca miesiąca kalendarzowego;
 • Nie podlega ani opodatkowaniu, ani oskładkowaniu. Pełna kwota 1000 zł netto miesięcznie wypłacana jest każdemu świeżo upieczonemu rodzicowi;
 • Nie można pobierać jednocześnie kosiniakowego i zasiłku macierzyńskiego!;
 • Aby otrzymać świadczenie, złóż wniosek stacjonarnie w lokalnym urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej. Ewentualnie online, poprzez Profil Zaufany;
 • Z kosiniakowego nie musisz rozliczać się w zeznaniu rocznym! Natomiast, wlicza się ono do dochodu, gdy zechcesz wnioskować o inne świadczenia, np. świadczenie pielęgnacyjne, stypendium socjalne;
 • Okres jego wypłaty zależy od liczby urodzenia dzieci podczas jednego porodu, np. w sytuacji ciąży pojedynczej udzielane jest na 52 tygodnie, a ciąży mnogiej na 65 tygodni.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Twój dochód nie ma znaczenia, jeśli składasz wniosek o kosiniakowe. Natomiast dochód z kosiniakowego wlicza się, gdy będziesz starał się o inne świadczenia rodzinne, np. specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne albo świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Ile czeka się na decyzję o kosiniakowe?

Na decyzję czeka się zazwyczaj 1 miesiąc. Choć odpowiedź ws. przyznania kosiniakowego, możesz już otrzymać w ciągu kilku dni od złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek o kosiniakowe?

Wniosek o świadczenie rodzicielskie składasz osobiście w lokalnym urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej, GOPSie albo w MOPR. Inną ścieżką jest wysłanie wniosku online za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Kto wypłaca kosiniakowe?

Pieniądze na poczet kosiniakowego wypłaca ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

2. , 3. , 4. Art. 17c. świadczenie rodzicielskie, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

5. Świadczenie rodzicielskie

https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.6/5 - (30 votes)
Komentarze (73)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • U
  U

  Un

  11.02.2021, 22:24

  Wyróżniający się komentarz

  Jestem zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin (umowa o pracę na czas nieokreślony). Moja wypłata na macierzyńskim wynosi około 700zł. Na stronie gov.pl jest taki zapis: „Istotne dla osób otrzymujących zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie może być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.” Czy mogę w takik razie starać się o wyrównanie do 1000zł?

 • M
  M

  Monika

  10.01.2021, 10:05

  Wyróżniający się komentarz

  Witam, czytałam że urlop macierzyński liczy się do lat pracy. Jak to wygląda w przypadku kosiniakowego, czy liczy się ten okres do lat pracy (jestem po ustaniu zatrudnienia)?

  • P
   P

   Paulina Krupa

   11.01.2021, 09:13

   Wyróżniający się komentarz

   Nie, okres ten nie wlicza się do pracowniczego stażu pracy. Kosiniakowe po ustaniu zatrudnienia mogłoby być zaliczone tylko w momencie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i miałoby to miejsce w okresie ciąży lub okresie pobierania kosiniakowego.

  • E
   E

   Ewa

   04.03.2021, 20:00

   Wyróżniający się komentarz

   Maz prowadzi firme jednoosobowa w niemczech ja mieszkam na stałe z corka w pl od roku jestem w ciazy czy przysługuje mi kosiniakowe? Nie pracowałam w pl

 • M
  M

  Marcin

  07.01.2021, 19:54

  Wyróżniający się komentarz

  Jak wygląda sytuacja z kosiniakowym jak po porodzie matka dziecka zmieni miejsce zamieszkania ,całkiem inny powiat ?

 • O
  O

  Olena

  27.11.2020, 22:43

  Wyróżniający się komentarz

  Dzień dobry, taką pomoc może uzyskać mąż z kartą pobytu, ponieważ mama właśnie złożyła dokumenty na długi pobyt i jeszcze karty nie mam?

 • K
  K

  Karolina

  23.11.2020, 12:12

  Wyróżniający się komentarz

  Jesli urodzilam corke 2019r i pobieralam zasilek macierzynski ale juz mi sie skonczyl to czy moge sie starac o zasilek kosiniakowy?

  • P
   P

   Paulina Krupa

   23.11.2020, 13:21

   Wyróżniający się komentarz

   Kosiniakowe przysługuje wyłącznie osobom, które nie mają możliwości skorzystania z zasiłku macierzyńskiego. Mogą to być więc bezrobotne matki (niezależnie od tego, czy zarejestrowały się w UP lub są zatrudnione na umowy cywilnoprawne), a także matki prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (nie pobierające z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego).

 • J
  J

  Joanna

  17.11.2020, 21:39

  Wyróżniający się komentarz

  Witam. Czy będąc na urlopie wychowawczym należy mi się kosiniakowe?

 • A
  A

  Anna

  13.11.2020, 19:06

  Wyróżniający się komentarz

  Witam..Czy przysluguje mi kosiniakowe jesli pobieram juz zasilek pielegniacyjny na pierwsza córkę?

  • P
   P

   Paulina Krupa

   16.11.2020, 09:16

   Wyróżniający się komentarz

   W przypadku zbiegu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i kosiniakowego przysługuje tylko jedna z form wsparcia. Nie może Pani pobierać jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia rodzicielskiego.

 • I
  I

  Iza

  10.11.2020, 15:38

  Wyróżniający się komentarz

  Na stronie online gov z wnioskiem i wypełniając go przez profil zaufany trzeba bylo podac tylko moje dane typu imie, nazwisko, pesel, adres i tak samo dzieckan.Nie wymagano skanu ani dowodu osobistego ani aktu urodzenia, tzn ze wniosek jest zle zlozony, trzeba to doslac? Robilam tak jak kierowała strona, wypełniłam tylko to co wymienilam i pojawilo sie 'wniosek wypelniony, wyslij’, natomiast wspomnianych dwoch dokumentow nie załączałam.

 • G
  G

  Gosia.

  10.11.2020, 09:10

  Wyróżniający się komentarz

  Witam czy można w tym samym czasie ubiegać się o świadczenie rodzicielskie i świadczenie 500 plus na na nowo narodzone dziecko? Na pierwsze mam przyznane 500 plus a składając na drugie dziecko składam wtedy wniosek jeden na dwoje dzieci? Proszę o informację pozdrawiam

  • P
   P

   Paulina Krupa

   10.11.2020, 13:02

   Wyróżniający się komentarz

   Jak najbardziej. Może Pani wnioskować o kosiniakowe i 500 plus – te dwa świadczenia mogą się na siebie nakładać. Jeśli sytuacja w Pani rodzinie uległa zmianie, czyli np. urodziło się kolejne dziecko to warto skontaktować się z organem prowadzącym w Pani gminie. Prawdopodobnie będzie musiała Pani złożyć nowy wniosek o 500+, który będzie uwzględniał nowonarodzone dziecko.

 • E
  E

  Ewe

  07.11.2020, 13:23

  Wyróżniający się komentarz

  Od ktorego tygodnie trzeba miec udokumentowane wizyty u ginekologa zeby dostac kosiankowe?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie