Kosiniakowe 2021 – jak otrzymać? Wniosek

Kosiniakowe 2020 – jak otrzymać? Wniosek

Powszechnie wiadomo, że pracujące Polki, tuż po urodzeniu dziecka mogą skorzystać z płatnego urlopu macierzyńskiego. Od 2016 roku, dzięki wprowadzonym w życie zmianom prawnym, o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się także niezatrudnione młode mamy. Tzw. kosiniakowe to potoczna nazwa specjalnego świadczenie rodzicielskiego, które przeznaczone jest dla świeżo upieczonych rodziców. Co to jest kosiniakowe? Ile wynosi? Kto je otrzyma i jak złożyć wniosek?

Kosiniakowe – czyli alternatywa dla zasiłku macierzyńskiego

Kosiniakowe to kolokwialna nazwa świadczenia rodzicielskiego, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku, na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw1. Sam pomysł na nazwę świadczenia powstał od nazwiska byłego ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest inicjatorem tego projektu.

Mówiąc więc najprościej, tzw. kosiniakowe wypłacane jest młodym rodzicom tuż po narodzinach dziecka. Z tą różnicą, że dotyczy wyłącznie osób, które nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, czyli np. bezrobotnych matek. Oznacza to, że kosiniakowe przyznawane jest wszystkim kobietom, niemającym prawa do ubiegania się o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka. Dzięki temu, każda potrzebująca młoda mama – niezależnie od tego czy jest aktywna zawodowo i odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe, otrzyma możliwość zapewnienia podstawowych potrzeb dziecka.


Najlepsze promocje bankowe!


Kto otrzyma i dla kogo jest to wsparcie?

Jak już wspomnieliśmy uprawione do “kosiniakowego” są bezrobotne matki. Jednak tego typu wsparcie przysługuje również:

 • studentom,
 • rolnikom – pod warunkiem, że nie pobierają zasiłku macierzyńskiego,
 • innym osobom bezrobotnym – niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy nie,
 • osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne.

O pieniądze, zgodnie z art. 17c Ustawy o świadczeniach rodzinnych2, mogą ubiegać się:

 • matka lub ojciec,
 • opiekun faktyczny dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka, w wieku do ukończenia 7. roku życia. Z kolei w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
 • rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
 • osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia. Natomiast w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Ojcu dziecka świadczenie przysługuje w momencie:

 • skrócenia, na wniosek matki dziecka, okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres, co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę3.

Ile wynosi “Kosiniakowe”?

Wielu świadczeniobiorców z pewnością nie spodoba się fakt, że wysokość świadczenia na 2021 rok nie uległa podwyższeniu. Co oznacza, że podobnie, jak w 2020 roku i poprzednich latach “kosiniakowe” wypłacane jest w wysokości 1000 złotych netto. Wynika to głównie z tego, że świadczenie podlega weryfikacji co 3 lata (ostatnia miała miejsce w 2018 roku – możliwe więc, że wysokość świadczenia jeszcze wzrośnie w następnych latach).

Aktem prawnym, który dokładnie określa wysokość świadczenia, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 roku, w sprawie wysokości dochodu rodziny bądź dochodu osoby uczącej się.

Kosiniakowe nie przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek macierzyński. Dlatego, jeśli jedno z rodziców pobiera świadczenie, to drugi rodzic nie otrzyma świadczenia rodzicielskiego.

Jak oceniasz aktualną kwotę wypłacaną w ramach Kosiniakowego?

Zobacz wyniki

1000 zł na dziecko – na jaki okres jest przyznawane?

Jeszcze do 2016 roku na zasiłek macierzyński mogły liczyć wyłącznie te matki (ale i ojcowie), którzy prowadząc aktywność zawodową, odprowadzali składki na ubezpieczenie chorobowe. To skutkowało tym, że przepisy wykluczały pozostałych rodziców, których nie było stać na zagwarantowanie potrzeb swojemu nowo narodzonemu dziecku.

Dlatego “kosiniakowe” przyznawane jest wszystkim tym, którzy nie mogą liczyć na standardową formę urlopu macierzyńskiego. Co ważne, nieuprawnieni do zasiłku macierzyńskiego rodzice mogą korzystać z niego tylko przez określony czas. Długość świadczenia zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

 • 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie4.

Świadczenie przysługuje od dnia porodu lub przysposobienia/objęcia opieki nad dzieckiem.

Sprawdź pożyczki na 500 plus

Czy “kosiniakowe” wlicza się do dochodu?

Nie. Świadczenie rodzicielskie, czyli “kosiniakowe” nie jest zależne od kryterium dochodowego – czyli aby się o nie starać, nie należy przedkładać oświadczeń o zarobkach. Niemniej jednak, w przypadku ubiegania się o prawo do:

 • świadczenia rodzicielskiego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zasiłku dla opiekuna,
 • dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

“kosiniakowe” jest brane pod uwagę i w takiej sytuacji wnioskujący musi wybrać jedno z powyższych świadczeń.

Czy “kosiniakowe” jest opodatkowane i oskładkowane?

Nie. Świadczenie nie podlega oskładkowaniu – a więc do uprawnionego rodzica trafia pełna kwota 1 tys. zł netto. Nie podlega także opodatkowaniu, dzięki czemu nie odprowadza się od niego żadnych dodatkowych opłat.

Jak otrzymać “kosiniakowe”?

Aby móc starać się o wsparcie finansowe – w pierwszej kolejności należy wypełnić odpowiedni wniosek o tzw. ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego. Każdy chętny musi złożyć formularz w lokalnej instytucji, która realizuje świadczenia rodzinne, czyli np. w MOPS-ie.

Obsługą tego typu spraw zajmują się także urzędy gminy lub miasta oraz lokalne ośrodki pomocy społecznej. Jednak wniosek o “kosiniakowe” równie dobrze można złożyć przez internet. W tym celu należy skorzystać z profilu zaufanego i tzw. elektronicznego podpisu.

Wniosek o “kosiniakowe” dostępny jest w każdej placówce. Można go pobrać także ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub portalu Emp@tia.

Jakie dokumenty potrzebne są, by właściwie złożyć wniosek?

 • Dowód osobisty,
 • Akt urodzenia dziecka,
 • Inne dokumenty, które niezbędne są do ustalenia prawa do opieki nad dzieckiem – wymóg konieczny w przypadku rodzin zastępczych oraz opiekunów faktycznych.

Wniosek o “kosiniakowe” – jak złożyć?

Wniosek o przyznanie “kosiniakowego” posiada swoją oficjalną, urzędową nazwę: Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego”. Poniżej odnajdziesz wzór wypełnionego wniosku o “kosiniakowe”.

Warto wiedzieć, że wnioskujący nie ma obowiązku składania formularza stacjonarnie. Równie dobrze może złożyć go online.

Kiedy ubiegać się o “kosiniakowe”?

Co równie istotne – o przyznanie świadczenia na poczet “kosiniakowego” warto zgłosić się w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka. W przeciwnym razie wnioskujący nie otrzyma środków na dziecko z wyrównaniem za poprzednie miesiące, w ramach przebywania na tzw. “kosiniakowym urlopie macierzyńskim”. Uzyska tylko tę kwotę za okres, od dnia złożenia wniosku.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Są sytuacje, w których wnioskujący nie ma szans na uzyskanie świadczenia.

 • Gdy otrzymuje zasiłek macierzyński,
 • Gdy jeden z rodziców uzyskuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia,
 • W momencie, gdy osoba pobiera świadczenie o podobnym charakterze za granicą.

Kosiniakowe a becikowe – różnice

Poniżej w tabelce prezentujemy krótkie porównanie świadczeń – bo, pomimo że becikowe i “kosiniakowe” na pierwszy rzut oka wiele łączy, to znacznie się od siebie różnią.

KRYTERIUMBECIKOWEKOSINIAKOWE
KWOTA NETTO DO WYPŁATY1 000 zł1 000 zł
OKRES OTRZYMYWANIAJednorazowa zapomogaZależy od liczby urodzonych dzieci
TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW12 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka3 miesiące od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka
KRYTERIUM DOCHODOWE 1 922 zł nettoBRAK
CZY JEST OSKŁADKOWANE I OPODATKOWANE?NIENIE
CZY ŚWIADCZENIE UWZGLĘDNIANE JEST W ZEZNANIU ROCZNYM?NIENIE
CZY DZIAŁA JAKO WYRÓWNANIE?NIETAK

Kosiniakowe a 500+ – czy można starać się w tym samym czasie?

Jak wiemy, z finansowej pomocy rządu na poczet świadczenia Rodzina “500+”, od lipca 2019 roku może korzystać każdy polski rodzic, bez względu na uzyskiwane dochody. Dlatego “kosiniakowe” przysługuje rodzicom niezależnie od osiąganego dochodu. Oznacza to, że otrzymają oni zarówno “500+”, jak i “kosiniakowe” w pełnej kwocie.

Czytaj także: 500 plus a zdolność kredytowa. O czym warto wiedzieć i co warto znać?

Kosiniakowe przez cały rok – podsumowanie

Krótko podsumowując – “kosiniakowe” to specjalne świadczenie rodzicielskie, które jest alternatywą dla zasiłku macierzyńskiego. Przysługuje więc wszystkim tym, którzy nie uzyskali prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego. Ponadto:

 • Przyznawane jest w stałej kwocie 1000 zł netto miesięcznie. Za pierwszy miesiąc wypłacana jest suma wprost proporcjonalna do liczby dni, licząc od narodzin dziecka do końca miesiąca kalendarzowego,
 • “Kosiniakowe” nie podlega ani opodatkowaniu, ani oskładkowaniu. Pełna kwota 1000 zł netto miesięcznie wypłacana jest każdemu świeżo upieczonemu rodzicowi,
 • Jednocześnie nie można pobierać “kosiniakowego” i zasiłku macierzyńskiego,
 • Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć wniosek stacjonarnie w lokalnym urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej, ewentualnie online – poprzez profil zaufany,
 • Z otrzymanego “kosiniakowego” nie trzeba rozliczać się w zeznaniu rocznym. Natomiast, wlicza się ono do dochodu, w przypadku wnioskowania o inne świadczenia, np. świadczenie pielęgnacyjne, stypendium socjalne,
 • Okres wypłacania świadczenia zależy od liczby urodzenia dzieci podczas jednego porodu, np. w sytuacji ciąży pojedynczej udzielane jest na 52 tygodnie, a ciąży mnogiej na 65 tygodni.

Źródła:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001217

2. https://www.arslege.pl/swiadczenie-rodzicielskie/k169/a86813/

3. Tamże

4. Tamże

Komentarze (50)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • N
  N
  Natalia
  01.09.2020, 13:18

  Czy przy składaniu wniosku należy dać Kartę ciąży lub zaświadczenie do Ginekologa który prowadził ciążę ?

  • P
   P
   Paulina Krupa
   01.09.2020, 14:14

   Nie trzeba. Wystarczy dowód osobisty rodzica i akt urodzenia dziecka.

  • R
   R
   Roksi
   16.10.2020, 16:11

   A we wniosku nie ma nic o akcie urodzenia żeby dołączyć a ile się czeka na decyzje

  • P
   P
   Paulina Krupa
   19.10.2020, 09:49

   Akt urodzenia jest niezbędny do złożenia wniosku (może go Pani złożyć osobiście w urzędzie gminy, ale też online korzystając z Profilu Zaufanego albo podpisu elektronicznego). Decyzję otrzyma Pani w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • L
  L
  Lila
  20.08.2020, 12:08

  Czy jeśli partner ( ojciec dziecka z którym mieszkam ) zgłosi dziecko do ubezpieczenia, to ja nadal mogę starać się o kosikowe?

 • U
  U
  Ula
  21.07.2020, 13:22

  Czy będąc zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako bezrobotna będę mogła ubiegać się o kosiniakowe???

  • P
   P
   Paulina Krupa
   21.07.2020, 15:02

   Jeśli chodzi o kosiniakowe to nie stoi ono w sprzeczności w byciu zarejestrowanym w UP. Może więc Pani spokojnie ubiegać się o świadczenie.

 • W
  W
  Wiola
  18.07.2020, 18:03

  Witam, ile czasu mam na złożenie wniosku kosiniakowe ?

  • P
   P
   Paulina Krupa
   20.07.2020, 09:33

   Na złożenie wniosku ma Pani czas do 3 pierwszych miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Gdy wniosek zostanie złożony później, może Pani nie otrzymać wyrównania za poprzednie miesiące.

 • p
  p
  paula
  13.07.2020, 17:14

  Witam, mam pytanie. Czy jako osoba bezrobotna i bez prawa do zasiłku mogę starać się o kosiniakowe? Nawet, gdy mąż pracuje i posiada umowę o pracę.

  • P
   P
   Paulina Krupa
   16.07.2020, 08:31

   Tak. Ma Pani prawo do świadczenia, nawet jeśli mąż pracuje na umowę o pracę. Natomiast kosiniakowego nie mogą pobierać ojciec i matka jednocześnie.

 • D
  D
  Dan
  13.07.2020, 09:33

  Dzień dobry. Czy jeśli przebywam na osobistej opiece nad dzieckiem(mam w związku z tym zawieszoną działalność) czyli odpowiedniku urlopu wychowawczego dla umowy o pracę to czy przysługuje mi kosiniakowe? Wydawałoby się że tak(ponieważ nie przysługuje mi zasiłek macierzyński z ZUS) ale w mgopsie mówią, że nie przysługuje… Czy to oznacza, że po urodzeniu dziecka nie mogę na nic liczyć?

  • P
   P
   Paulina Krupa
   13.07.2020, 10:20

   Samo zawieszenie działalności czy nawet jej prowadzenie, nie stanowi problemu w otrzymaniu świadczenia rodzicielskiego po urodzeniu dziecka.

 • e
  e
  ewa
  08.07.2020, 07:40

  Skoro po porodzie nadal pracuje tylko zdalnie czy mogę uzyskać kosiniakowe? Nie korzystam z urlopu macierzyńskiego.

  • P
   P
   Paulina Krupa
   08.07.2020, 09:10

   Kosiniakowe może Pani pobierać w momencie, gdy wykonuje Pani pracę na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie/umowa o dzieło, od których nie jest odprowadzana składka chorobowa). Zresztą w takiej, czy innej sytuacji warto też skontaktować się z Pani urzędem, który wypłaca świadczenie, aby zajął stanowisko w tej sprawie. Część z nich przekreśla możliwość pobierania świadczenia przy wykonywaniu jakiejkolwiek pracy zarobkowej, a inne nie widzą w tym problemu.

 • N
  N
  Niko
  04.06.2020, 08:08

  Mając sytuację , że po urodzeniu przez 7 miesięcy jestem na urlopie macierzyńskim, a potem koniec umowy. Po utracie pracy mogę starać się o kosiniakowe ?

 • N
  N
  Niesprawiedliwe
  10.03.2020, 14:11

  „Przyznawane jest w stałej kwocie 1000 zł netto miesięcznie. Za pierwszy miesiąc wypłacana jest suma wprost proporcjonalna do liczby dni, licząc od narodzin dziecka do końca miesiąca kalendarzowego,”

  Przepraszam bardzo, to jak to jest? Na koniec też jest wyrównanie, tyle że w drugą stronę, czy nie? Jak dziecko urodzi się dajmy na to 1 maja, to otrzyma w sumie za cały rok 12000 PLN, a jak urodzi się 30 kwietnia, to otrzyma 11033,33 PLN? Jeżeli tak, to dlaczego dzieci rodzące się na początku miesiąca są traktowane lepiej od tych rodzących się na koniec miesiąca?

  • M
   M
   Mała Czarna
   04.04.2020, 09:59

   Jak pani to obliczyla?

  • M
   M
   Magda
   30.04.2020, 18:47

   Dziecko to dziecko, każde zasługuje na pieniądze tak samo jest z 500+. Każde dziecko dostaje – bogate, biedne czy z patologicznej rodziny, a ja się pytam czemu matka alkoholiczka, zła dostaje pieniądze… żeby pić i tyle, a bogate po co kasa? Skoro zarabia 10 razy tyle co te 500+ warte.

  • A
   A
   Ania
   23.04.2020, 09:47

   To nie jest lepsze traktowanie. To jest logiczne. Dziecko które urodziło się 30 kwietnia żyje na świecie tylko 1 dzień tego miesiąca, więc dostaje pieniądze na ten jeden dzień. Dziwnym bonusem byłoby wypłacić 1000 zł dla dziecka które urodziło się 30.04. i to byłoby wtedy lepsze traktowanie takich rodzin. Bo jak dziecko urodzi się na pierwszego dnia miesiąca to rodzice ponoszą faktyczne wydatki na to dziecko przez cały miesiąc. Czemu rodzic dziecka które urodziło się ostatniego dnia miesiąca miałby dostać 1000 zł tak po prostu skoro dziecko nie generowało w tym miesiącu wydatków?

  • B
   B
   Beata175
   06.06.2020, 15:39

   Tak, świadczenie jest wyrównywane w drugą stronę. Jak dziecko urodzi się 30 kwietnia, to na koniec otrzyma swiadczenie za 29 dni kwietnia

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x