Kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy – ranking i poradnik

Oferta produktów kredytowych skierowanych do firm jest dość szeroka. Osoby, które utrzymują się z działalności gospodarczej od lat, mają zdecydowanie bardziej ułatwione zadanie. Ci, którzy dopiero zaczynają, doskonale wiedzą, że stawianie pierwszych kroków w biznesie bez odpowiedniego zaplecza finansowego nie jest proste. Jak zatem załatać dziurę w budżecie, gdy firma nie ma jeszcze 12 miesięcy? O tym poniżej.

Kredyt dla firm – ranking


Z tego artykułu dowiesz się, że:

 • Kredyt firmowy to umowa między bankiem a przedsiębiorcą, w której bank udziela finansowania na konkretne cele związane z działalnością gospodarczą. Transakcje muszą być dokumentowane dla celów sprawozdawczych.
 • Istnieją różne rodzaje kredytów dostępnych dla firm, takie jak: kredyty obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne, konsolidacyjne i limit kredytowy w firmowym rachunku bieżącym.
 • Banki zazwyczaj wymagają, aby firma działała na rynku co najmniej 12 miesięcy. Mimo to istnieją oferty dla nowych firm, zwłaszcza jeśli jej właściciele kontynuują wcześniejszą profesję.
 • Zdolność kredytowa, biznesplan i zabezpieczenia majątkowe są kluczowymi kryteriami, na podstawie których bank ocenia wniosek kredytowy i zdolność do spłaty zobowiązań.

Czym jest kredyt firmowy?

Kredyt to co do zasady umowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Na mocy tej umowy, bank udziela finansowania i oczekuje spłat ratalnych w określonej wysokości i w określonym czasie. Niekiedy pieniądze pochodzące z kredytu, przeznaczone są na konkrety cel, wówczas kredytobiorca deklaruje wykorzystanie otrzymanej sumy zgodnie z ustaleniami.

Na rynku od bardzo dawna funkcjonują kredyty przeznaczone na cele biznesowe – nazywamy je właśnie kredytami firmowymi. Co do zasady, środki takie muszą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dokonywanie transakcji pokrytych środkami z kredytu firmowego powinno być dokumentowane, w celach sprawozdawczych przed urzędem skarbowym.

Jakie są rodzaje kredytów firmowych?

Konieczność sięgnięcia po dodatkowe środki, może pojawić się praktycznie na każdym etapie działania firmy. Osoby będące na jednoosobowej działalności gospodarczej, często potrzebują wsparcia już na samym początku, jednak konieczność taka może zaistnieć również w trakcie. Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że dodatkowe pieniądze pomogą im w rozwinięciu się na biznesowej arenie. Jakie rodzaje kredytów mają do wyboru? 

 • Kredyty obrotowe – przeznaczone na finansowanie bieżących wydatków w firmie. Kredyt obrotowy można wykorzystać na opłacenie rachunków, zakup surowców i towarów oraz na sfinansowanie koniecznych usług z zewnątrz. Można użyć go także do pokrycia bieżących wydatków związanych z pracownikami – wynagrodzenia i składki ZUS.
 • Kredyty inwestycyjne, czyli na finansowanie inwestycji. Kredyt inwestycyjny można wykorzystać na cele związane z powiększeniem majątku firmy – na przykład rozbudowę hali produkcyjnej, czy zakup nowych sprzętów. Firma starająca się o taki kredyt, musi przedstawić biznesplan, a także posiadać wymagany przez bank wkład własny (średnio 10-20%).
 • Kredyty hipoteczne – przeznaczone na cele związane z budową, zakupem lub modernizacją nieruchomości, w której mieści się firma. Produkt hipoteczny charakteryzuje się dużą kwotą i długim okresem kredytowania. W przypadku kredytu hipotecznego, bank dodatkowo może zażądać przedstawienia historii płatności w US i ZUS.
 • Kredyty konsolidacyjne – przydatne jeśli przedsiębiorca posiada wiele produktów finansowych, ale ma przy tym wystarczającą zdolność kredytową. Oferta ta rzadko skierowana jest do początkujących przedsiębiorców jednak warto rozważyć ją z czasem, gdy ilość posiadanych zobowiązań będzie znaczna.
 • Limit kredytowy w firmowym rachunku bieżącym – zazwyczaj jest najłatwiej dostępny. Procedura uzyskania limitu nie wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów. Działa on na podobnej zasadzie jak limit w rachunku bieżącym osobistym. Bank na podstawie wysokości wpływów na firmowy rachunek, udostępnia dodatkową kwotę, jaką można wykorzystać na cele firmowe.

Sprawdź oferty kredytów inwestycyjnych dla firm:

Czy bank udzieli kredytu dla firmy poniżej 12 miesięcy działalności?

W praktyce większość banków wymaga, aby firma funkcjonowała na rynku minimum 12 miesięcy. W takiej sytuacji uzyskanie kredytu jest znacznie uproszczone. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy z krótszym stażem nie mogą ubiegać się o finansowanie. Na rynku dostępnych jest kilka ofert banków, które udostępniają kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy, a inne oferują nawet kredyt dla nowych firm na start

Czasami banki patrzą o wiele przychylniej na osoby, które w formie działalności gospodarczej kontynuują swoją wcześniejszą profesję, jaką wykonywały na etacie. Przykładem może być to fryzjer, czy stolarz, który zwolnił się z pracy i otworzył własną firmę. Sytuacja ta dotyczy także dobrze sytuowanych wolnych zawodów, takich jak prawnik czy lekarz. Prawdopodobieństwo niepowodzenia w takich branżach jest stosunkowo niewielkie, dlatego banki chętniej wyciągają rękę do tej grupy przedsiębiorców.


Przeczytaj również:


Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o kredyt dla firmy poniżej 12 miesięcy?

Podstawą zaciągnięcia każdego zobowiązania jest zdolność do jego terminowej spłaty, którą określamy jako zdolność kredytową. Bank weźmie pod uwagę zarówno aspekt finansowy związany z dotychczasowymi wynikami firmy, jak i historię kredytową jej właściciela.

Przedsiębiorca o krótkim stażu musi liczyć się z tym, że bank może zechcieć przeprowadzić szczegółową analizę biznesplanu.

Wszelkie dodatkowe aktywa, które mogą stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązania, będą pozytywnym sygnałem dla banku i zdecydowanie przyczynią się do wydania pozytywnej decyzji. Zabezpieczenie kredytu mogą stanowić na przykład nieruchomości lub zgromadzony majątek prywatny.

Warunki, które należy spełnić aby uzyskać kredyt dla firm

Jaką kwotę kredytu może uzyskać firma poniżej 12 miesięcy?

Oferta kredytowa związana jest zawsze z polityką danej instytucji, w tym przypadku banku. Tak samo jak przy kredytach indywidualnych, kwota finansowana przeznaczona na działalność gospodarczą, uzależniona będzie od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Nowe firmy, które nie mają jeszcze zbyt dużych przychodów i starają się o kredyt niezabezpieczony żadną nieruchomością, zazwyczaj uzyskują finansowanie w przedziale 30-50 tys. zł.

Pożyczka gotówkowa dla firmy – potrzebne dokumenty

Procedurę uzyskania kredytu dla firm poniżej 12 miesięcy poprzedza złożenie wniosku kredytowego w wybranym banku. Warunki, jakie należy spełnić, będą różniły się w zależności od rodzaju firmy. Jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, dokumentem potwierdzającym tożsamość będzie dowód osobisty. W przypadku spółek, konieczna będzie umowa spółki oraz dokumenty rejestrowe i decyzja o nadaniu numeru NIP.

Kredyty firmowe to nie są zdecydowanie jedne z tych, które charakteryzuje minimum formalności. Nie bez znaczenia jest przyjęty w firmie sposób rozliczania, czyli obowiązujące zeznania podatkowe. Przy KPiR bank poprosi o PIT 36/36L, przy ryczałcie PIT 28, natomiast przy karcie podatkowej aktualną decyzję o wymiarze podatku oraz oświadczenie o wysokości przychodów i kosztów.

Dlaczego procedura uzyskania kredytu przez firmę poniżej 12 miesięcy jest utrudniona?

Każdy wniosek, jaki wpływa do banku, poddawany jest różnym wskaźnikom oceny zdolności kredytowej. Najważniejszym czynnikiem, który bank bierze pod uwagę przy ocenie wypłacalności spółki, czy jednoosobowej działalności gospodarczej, jest dochód – firma musi mieć odpowiednią płynność finansową. Na płynność pracuje się jednak przez długi czas. W przypadku nowo otwartych firm ciężko jest mówić o trwałych relacjach biznesowych. Potrzebują one zazwyczaj sporo czasu, aby pozyskać odbiorców, a tym bardziej uzyskać od nich wynagrodzenie za swoje produkty i usługi.

Bank traktuje firmą jako podmiot z czystą kartą, podobnie jak młoda osobę która zaczyna pracę na podstawie umowy zlecenia i nie ma pewności co do tego, jak długo się na niej utrzyma.

Jak bank liczy zdolność kredytową firmy?

Głównym kryterium, jakie bank bierze pod uwagę na etapie badania zdolności kredytowej firmy działającej poniżej 12 miesięcy, jest zestawienie przychodów i rozchodów, ponoszonych w każdym miesiącu. Chcąc uzyskać finansowanie, warto wcześniej poprosić swojego księgowego o przygotowanie takiego dokumentu.

Na zdolność wpływ ma także branża, w której działa firma. Bank ponadto uwzględni także ważne informacje o właścicielu – wiek, stan cywilny, koszty prowadzenia gospodarstwa domowego, liczba dzieci, wykształcenie, a także przede wszystkim historia kredytowa w BIK oraz dane w innych rejestrach.

Nie bez znaczenia będzie także dobra opinia w US i ZUS, jaką można zbudować poprzez terminowe uiszczanie składek i podatków od pierwszego dnia działalności.

Kredyt dla firmy poniżej 12 miesięcy – czy da się poprawić zdolność kredytową przedsiębiorstwa?

Choć z możliwością złożenia wniosku o kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy, możemy spotkać się w kilku bankach, nadal najważniejszym aspektem, jaki wpłynie na poprawienie zdolności, będzie zabezpieczenie. Z pomocą rzeczoznawców bank dokonuje wyceny środków, które mają stanowić zabezpieczenie. Pod uwagę bierze się zarówno majątek i nieruchomości, ale także maszyny, sprzęt specjalistyczny, czy nawet sprzęty biurowe.

Inny obszar, jaki może okazać się pomocny, to aktywa firmy. Zalicza się do nich przede wszystkim lokaty, obligacje i papiery wartościowe. Aktywa te w rzeczywistości łatwiej jest spieniężyć niż przedmioty, a więc stanowią one dla banku solidną podstawę do wydania pozytywnej opinii.

Firma, która nie posiada zabezpieczeń, może zadbać o swoją reputację przede wszystkim terminowymi płatnościami wobec państwowych urzędów, ale także płatnościami faktur na rzecz kontrahentów i dostawców. Każdy dowód na solidność firmy, może mieć niebagatelne znaczenie dla banku.

Jakie są koszty kredytu dla firm poniżej 12 miesięcy?

Szczegółowa oferta kredytowa przedstawiana jest zawsze przez bank indywidualnie. W przypadku przedsiębiorstw działających krócej niż 12 miesięcy, bank udzieli kredytu firmowego po uprzednim zapoznaniu się z biznesplanem. Może wymagać także dodatkowego zabezpieczenia, które zmniejszy ryzyko kredytowe. Składowe, jakie będą miały wpływ na wysokość raty kredytowej, to:

 • oprocentowanie;
 • marża;
 • wskaźnik WIBOR(R);
 • prowizje i opłaty przygotowawcze.

Co do marży banku, zazwyczaj podlega ona negocjacji. W przypadku firm poniżej 12 miesięcy szanse na znaczne jej obniżenie są jednak dość niskie.

Czy kredyt dla nowych firm jest dostępny bez BIK?

Zarówno kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy, jak i firm o ugruntowanej pozycji na rynku, nie jest dostępny bez sprawdzania zdolności kredytowej. Na etapie procedowania wniosku, banki zawsze sprawdzają profil potencjalnego kredytobiorcy w bazach, takich jak: BIK, BIG Info Monitor, czy KRD. Robią to nie tylko przez wzgląd na własne bezpieczeństwo, ale także dlatego, że narzucają im to obowiązujące ustawy – Ustawa o Kredycie Konsumenckim oraz rozporządzenia KNF.

Jeśli przedsiębiorca posiada negatywne wpisy, które świadczą o tym, że nie wywiązywał się on rzetelnie z innych swoich umów, zaciągnięcie zobowiązania w banku może okazać się niemożliwe.

Pamiętać należy o tym, że o ile w bazie BIK znajdują się przede wszystkim informacje o produktach finansowych, o tyle w BIG mogą znaleźć się także zapisy o zobowiązaniach wobec innych firm, dostawców, czy kontrahentów. Wystarczy niewielki dług (już od kwoty 500 zł), aby Biuro Informacji Gospodarczej mogło przetwarzać nasze dane firmowe. Zdolność kredytowa obejmuje wszystkie informacje, jakie bank pozyska. Obecnie zobowiązana jest do tego każda instytucja finansowa (również parabanki).

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu firmowego?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i decydując się na wybór oferty kredytu firmowego, warto wziąć pod lupę kilka banków. Pomocne okażą się tutaj internetowe rankingi, a także opinie innych przedsiębiorców.

W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, na jaką ofertę możemy liczyć, warto skorzystać z ogólnodostępnych kalkulatorów, które dostępne są na stronach banków oferujących kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy. W każdym większym mieście znajdują się też liczne biura doradców kredytowych, którzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu symulacji.

Samodzielne składanie wniosków w wielu bankach naraz, może negatywnie odbić się na scoringu w BIK. Duża ilość zapytań niestety obniży naszą punktację, a to z kolei bez wątpienia zaważy na decyzji banku.

Czy zaciągnięcie kredytu firmowego wpłynie na podatki?

Kredyt to świadczenie w pełni zwrotne. Jeśli zatem mowa o podatku dochodowym, to z punktu widzenia urzędu skarbowego, wpływ pieniędzy pochodzących z kredytu nie stanowi przychodu, tak samo jak spłata nie stanowi kosztu.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia kosztów samego kredytu – odsetek i prowizji bankowych. Zgodnie z prawem przyjętym przez organy podatkowe, właściciel firmy może zmniejszyć swój przychód, na bazie którego oblicza się podstawę opodatkowania, jeśli tego typu wydatki zakwalifikuje jako koszty firmowe.

Kredyt dla nowych firm – czy warto go wziąć?

Początki prowadzenia biznesu bywają trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o zachowanie płynności finansowej. Przedsiębiorca nie zawsze posiada środki własne, które mogłyby stanowić poduszkę, zwłaszcza jeśli działalność jest jedynym źródłem utrzymania.

Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania finansowego, powinna być zawsze dobrze przemyślana. Należy poprzedzić ją dokładną analizą finansową i określić spodziewane korzyści, jakie mogą zapewnić dodatkowe środki. Banki zazwyczaj stosują zaostrzone procedury wobec firm poniżej 12 miesięcy. Wynika to z faktu, że nie maja one jeszcze zbyt długiej historii i nie zdążyły także wygenerować zbyt pokaźnych dochodów.

Kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy, może być dobrym narzędziem, które pomoże w zwiększeniu płynności finansowej, a niekiedy także w utrzymaniu się firmy na rynku. Może on także pomóc w regularnym uiszczaniu opłat w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie, a także w terminowym opłacaniu pracowników i kontrahentów. Z drugiej strony, należy pamiętać o tym że takie zobowiązanie, zwłaszcza dla przedsiębiorcy z niewielkim doświadczeniem, może stanowić duże obciążenie w firmowym budżecie.

Przed podjęciem decyzji należy rozważyć wszelkie za i przeciw, a także porównać dostępne oferty w różnych bankach. Posłuży do tego na przykład nasz ranking.

Kredyty dla nowych firm – czy istnieje jakaś alternatywa?

Uzyskanie zadowalającego finansowania dla firm poniżej 12 miesięcy może stanowić nie lada wyzwanie. Tylko część banków ma w swojej ofercie taki rodzaj produktów finansowych. Początkujący przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z innych możliwości.

Pierwsza opcja to zaciągnięcie kredytu prywatnego, zamiast firmowego. Jeśli kondycja finansowa przedsiębiorcy jest dobra i posiada on pozytywną historię w Biurze Informacji Kredytowej, istnieje szansa, że otrzyma on po prostu kredyt gotówkowy na dowolny cel i będzie mógł przeznaczyć go na wsparcie swojej firmy.

Kolejną możliwością będzie kredyt zabezpieczony swoją własną nieruchomością. Opcja ta może mieć zastosowanie zwłaszcza wówczas, gdy ubiegamy się o znaczna kwotę kredytu firmowego. Dodatkowe zabezpieczenie, zdecydowanie czyni przedsiębiorcę bardziej wiarygodnym w oczach banku.

W Polsce funkcjonuje także Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie, który udostępnia nisko oprocentowaną pożyczkę celową. Niestety oferta adresowana jest wyłącznie do absolwentów uczelni i szkół wyższych 1.

Istotne źródło finansowania działalności gospodarczej mogą stanowić także dotacje pozyskane z UE, a także wsparcie od prywatnych inwestorów, czy tak zwanych „aniołów biznesu” lub pożyczki pozabankowe. Otrzymanie finansowania od prywatnej firmy pożyczkowej jest zdecydowanie łatwiejsze niż w przypadku starania się o kredyt w banku.

Sprawdź propozycje pożyczek pozabankowych dla przedsiębiorców z krótkim stażem działalności:

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Kredyt dla firm – ile się czeka na decyzję?

Decyzja dotycząca kredytu dla firmy, zazwyczaj wydawana jest w podobnym czasie, jak decyzja dotycząca kredytu prywatnego. Wpływ na czas oczekiwania ma ilość formalności jakiej bank wymaga oraz czas potrzebny na zapoznanie się z dokumentacją. Średni czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 2 dni. Często zdarza się, że decyzja wydawana jest w dniu złożonego wniosku, zwłaszcza jeśli jest to kredyt na niewielką kwotę.

Ile czasu trzeba mieć działalność, aby dostać kredyt?

Każdy bank ustanawia swoją własną politykę i określa do kogo kieruje ofertę. Zazwyczaj kredyty firmowe przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą minimum 6 lub 12 miesięcy. Niektóre banki wprowadzają ofertę kredytów „na start” dla początkujących biznesów, od pierwszego dnia działalności. Badana jest wówczas przede wszystkim prywatna zdolność kredytowa właściciela.

Czy na B2B można wziąć kredyt?

Umowa B2B, jaka często stosowana jest zamiast umowy o pracę, wiąże się z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej. Można zatem w takim przypadku starać się o uzyskanie kredytu, zarówno prywatnego, jak i firmowego.

Czy dostanę kredyt na firmę jeśli jestem w BIK?

Obecnie każdy bank zobowiązany jest do badania zdolności kredytowej swoich klientów, bez względu na to czy są to klienci prywatni, czy biznesowi. Negatywne wpisy w BIK mogą zdecydowanie zaważyć na decyzji. Jeśli w rejestrze znajdują się informacje o mocno przeterminowanych lub w ogóle niespłaconych zobowiązaniach, bank odrzuci wniosek kredytowy.

Ile kosztuje kredyt obrotowy dla firmy?

W przypadku kredytu obrotowego, podobnie jak przy kredytach inwestycyjnych, oprocentowanie opiera się o zmienną stawkę WIBOR oraz marżę. Prowizja sięga zazwyczaj maksymalnie 5%. Dodatkowym kosztem może być ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.


Źródła:

1 https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/?extensionid=&gclid=Cj0KCQjw9fqnBhDSARIsAHlcQYSPUmeBpMyp_cRed4pTKUxt51trh3PUDJEVbz3mt5EaCfEkawc00a4aAleQEALw_wcB

5/5 - (1 vote)