Kredyt dla służb mundurowych – oferty 2024 i poradnik

Otrzymanie kredytu gotówkowego, podobnie jak hipotecznego, wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków. Ich lista często zależy jednak od profilu wnioskującego, jego zdolności kredytowej, czy wniesionego wkładu własnego. Przedstawiciele niektórych zawodów, mogą liczyć na nieco łagodniejsze traktowanie. Dziś sprawdziłam, czy kredyt dla służb mundurowych udzielany jest szybciej lub też na lepszych warunkach, niż ten standardowy.

Kluczowe informacje

 • Niewiele banków posiada w swojej ofercie produkty skierowane do przedstawicieli służb mundurowych. Te stanowią najczęściej domenę Banków Spółdzielczych.
 • Nawet jeśli w ofercie banku nie ma informacji o specjalnym traktowaniu pracowników służb mundurowych, warto, przed złożeniem wniosku, dopytać o tę kwestię pracownika banku. Kredytodawcy bardzo często rozpatrują indywidualnie takie wnioski i wtedy, po zapoznaniu się z profilem klienta, mogą zaproponować lepsze warunki.
 • O kredyt dla służb mundurowych może ubiegać się nie tylko policjant czy zawodowy żołnierz. Bardzo często z atrakcyjnej oferty kredytowej korzystają również pracownicy służby więziennej, Straży Granicznej czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Czy w ofercie banków znajdują się kredyty dla mundurowych?

Jak najbardziej, chociaż aktualnie nie jest to tak duży procent wśród wszystkich bankowych ofert, jak jeszcze miało to miejsce kilka lat temu. Co ciekawe, niektóre banki, które skrzętnie ukrywają informacje o kredytach dla mundurowych na swoich stronach internetowych, przez co nie widać ich nie pierwszy rzut oka – chętnie oferują je po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku.

Kredytodawcy lubią pożyczać środki nie tylko policjantom czy żołnierzom, ale również strażakom czy pracownikom straży granicznej. Głównym powodem jest wspomniana wcześniej stabilność zatrudnienia oraz dobra sytuacja finansowa, która sprawia, że ta grupa wnioskujących może pochwalić się wyjątkowo wysoką zdolnością kredytową.

Kredyt dla mundurowych – kto ma szansę uzyskać takie finansowanie?

Do przedstawicieli służb mundurowych należą nie tylko policjanci czy żołnierze. O kredyt na specjalnych warunkach mogą ubiegać się również pracownicy:

 • Służby Więziennej,
 • Straży Granicznej,
 • Straży Marszałkowskiej,
 • Służby Celno-Skarbowej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Oprócz zatrudnienia w organach ochrony i bezpieczeństwa publicznego, wnioskujący muszą spełniać dodatkowo inne warunki, w tym: wykazać odpowiednią zdolność kredytową czy pochwalić się dobrą historią. Bank przed wydaniem decyzji, zawsze sprawdza wnioskującego w bazie Biura Informacji Kredytowej.

Jakie są zarobki w wojsku i w policji?

Odpowiednia zdolność kredytowa, która umożliwi spłatę zobowiązań, wynika, chociażby z wystarczająco wysokich zarobków (chociaż nie jest to jedyna składowa). W takim razie, na jakie wynagrodzenie w 2024 roku może liczyć policjant oraz żołnierz? Stawki te są różne i zależą od grupy zaszeregowania, długości stażu oraz wysokości dodatków służbowych i funkcyjnych.

Policjant, który przebywa aktualnie na kursie, otrzyma wypłatę w wysokości 3 745 zł, a początkujący, po ukończeniu szkoły dostanie już 4 900 zł. W nieco lepszej sytuacji jest dzielnicowy, na którego konto wpływa 5 550 zł oraz detektyw, który otrzymuje prawie 6 000 zł. Z kolei naczelnik wydziału może zobaczyć na swoim koncie przelew na sumę ok. 7 000 zł, a ekspert na prawie 8 000 zł. Na lepsze wynagrodzenie mogą liczyć tylko komendanci. Ich zarobki, w zależności od tego, czy są to komendanci miejscy, powiatowi, wojewódzcy czy mowa o samym komendancie głównym, wahają się od 9 000 zł do 20 000 zł.

Od 1 stycznia 2024 roku policjanci mają otrzymać 20% podwyżki, liczonej od kwoty bazowej. W zależności od stażu pracy, podwyżka może wynosić 1.

 • 722,16 zł brutto – dla policjanta w 2 grupie zaszeregowania z trzyletnim stażem służby,
 • 795,41 zł brutto – dla dzielnicowego i kontrolera ruchu drogowego w 4 grupie zaszeregowania z dziesięcioletnim stażem służby,
 • 905, 69 zł brutto – dla detektywa, starszego dzielnicowego i asystenta w 5 grupie zaszeregowania z piętnastoletnim stażem służby.

Zarobki żołnierzy zawdowych i Wojsk Obrony Terytorialnej w 2024 roku

A jak kształtuje się wysokość żołdu? Od stycznia 2024 roku zwiększyło się uposażenie nie tylko żołnierzy zawodowych. Dodatkowo na podwyżki mogą liczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli tzw. WOT-u.

Dzięki temu nowe, dzienne stawki WOT-u prezentują się następująco 3.

 • generał (admirał) – 626 zł
 • generał broni (admirał floty) – 526
 • pułkownik (komandor) – 331
 • podpułkownik (komandor porucznik) – 281
 • major (komandor podporucznik) – 246
 • kapitan (kapitan marynarki) – 226
 • porucznik (porucznik marynarki) – 221
 • podporucznik (podporucznik marynarki) – 216
 • starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) – 201
 • chorąży (chorąży marynarki) – 191
 • młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) – 186
 • starszy sierżant (starszy bosman) – 181
 • sierżant (bosman) – 176
 • plutonowy (bosmanmat) – 171
 • starszy kapral (starszy mat) – 166
 • kapral (mat) – 161
 • starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) – 156
 • starszy szeregowy (starszy marynarz) – 146
 • szeregowy (marynarz) – 141

A jak w 2024 roku prezentuje się wynagrodzenie w Siłach Zbrojnych RP?

 • Wynagrodzenie podstawowe szeregowego po podwyżkach wyniesie 4960 zł,
 • Podoficer może zarobić od 5160 do 6250 zł,
 • Oficer od 6300 do 9240 zł,
 • Generał od 11 400 do 17 750 zł.

Warto pamiętać o tym, że zarówno policjanci, jak i żołnierze zawodowi, otrzymują dodatki w postaci:

 • 13-stej pensji,
 • dodatku stażowego,
 • dodatku jubileuszowego,
 • dodatku za rozłąkę wraz ze zwrotem kosztów dojazdu do rodziny.

Ile kosztuje kredyt dla policjantów oraz żołnierzy?

Wiesz już, że w przypadku służb mundurowych kredyt gotówkowy, podobnie jak hipoteczny udzielany jest na preferencyjnych warunkach. Co to jednak oznacza? Najczęściej banki oferują wnioskującym niższe oprocentowanie lub naliczają niższą marżę do kredytu. Bardzo często rezygnują też z dodatkowych opłat np. za rozpatrzenie wniosku kredytowego. 

Takie praktyki są stosowane, np. w Banku Spółdzielczym. Warunki te najczęściej są jednak ustalane indywidualnie dla konkretnego wnioskującego i ciężko znaleźć je w ofertach przedstawianych na stronach internetowych banków.

Kredyt dla żołnierza i policjanta – wymagane dokumenty

Lista potrzebnych dokumentów będzie różnić się w zależności od rodzaju finansowania. W przypadku kredytu hipotecznego konieczne okaże się przedstawienie wszystkich dokumentów związanych z nabywaną nieruchomością. W tym wypadku wnioskujący przedstawiciele służb mundurowych muszą więc spełnić wszystkie wymagania, które stawiane są „zwykłym” klientom. Podobnie zresztą jak w przypadku kredytu gotówkowego.

To, co jednak jest niezbędne do otrzymania kredytu dla służb mundurowych to dokument, który potwierdza powołanie do służby. Może to być zwykła legitymacja oraz wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.

Kredyt hipoteczny dla policjantów i żołnierzy zawodowych

Otrzymanie kredytu hipotecznego nie powinno stanowić problemu dla pracowników służb mundurowych. Gdy tylko nie wydarzy się nic niespodziewanego jak, np. nagła choroba, która uniemożliwia wykonywanie pracy, nie muszą oni obawiać się o swoje zatrudnienie. To sprawia, że bank, który zdecyduje się przyznać takiej osobie kredyt mieszkaniowy, ponosi mniejsze ryzyko kredytowe, niż w przypadku zwykłego klienta. Co więcej, w kwestii zakupu mieszkań, policjanci, podobnie jak i żołnierze mogą liczyć na finansowe wsparcie.

Ile wynosi dofinansowanie do mieszkania w policji?

Wsparcie finansowe wypłacane policjantom w ramach tzw. mieszkaniówki reguluje rozdział 8. Ustawy o Policji. Zgodnie z przepisami:

Policjantowi przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych 2.

W przypadku, gdy on sam lub członkowie jego najbliższej rodziny, nie posiadają mieszkania, mogą ubiegać się o ekwiwalent pieniężny. Nie jest to jednak zawrotna kwota. Wysokość równoważnika wynosi od 7,30 do 14 zł dziennie, w zależności od tego, czy policjant jest samotny, czy ma rodzinę. 

Ile się dostaje za mieszkanie wojskowe?

Żołnierze zawodowi znajdują się w nieco lepszej sytuacji. Mogą oni bowiem liczyć na dotacje sięgające nawet do 1500 zł. Wysokość świadczenia zależy jednak od konkretnego garnizonu. Jego wysokość można wyliczyć, mnożąc stawkę podstawową na kwotę 300 zł przez współczynnik świadczenia 4.

GarnizonWspółczynnik świadczeniaKwota świadczenie
Białystok3,81 140 zł
Elbląg3,71 110 zł
Gdańsk41200 zł
Katowice2,2660 zł
Kłodzko2,1630 zł
Kraków3,2960 zł
Łódź3,1930 zł
Opole3,0900 zł
Rzeszów3,51 050 zł
Szczecin3,71 110 zł
Toruń2,5750 zł
Warszawa5,01500 zł
Wrocław3,2960 zł
Zielona Góra3,2960 zł
Wysokość świadczenia mieszkaniowego dla żołnierzy – 2024 r.

Kredyt gotówkowy dla żołnierzy i policjantów – gdzie można otrzymać?

Oferty kredytowe dla policjantów lub żołnierzy zawodowych możesz znaleźć w kilku bankach. Najczęściej są to Banki Spółdzielcze, jednak w kontekście tych instytucji, warto pamiętać o tym, że konstrukcja oferty w dużej mierze zależy od lokalizacji danego banku. Jeszcze do niedawna – w czasie pandemii Covid-19, specjalną ofertę dla lekarzy oraz pracowników służb mundurowych, proponował Credit Agricole. W związku z tym klienci reprezentujący te grupy zawodowe mogli skorzystać z kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego z prowizją 0% i oprocentowaniem 7,2% z obowiązkowym kontem.

Propozycję dla policjantów przygotował Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze. Kredyt dla wybranych grup zawodowych, może zostać udzielony na maksymalnie 5 lat, jednak przy okresie kredytowania do 2 lat oprocentowanie jest stałe i wynosi 8,50% w skali roku. Z kolei przy okresie kredytowania powyżej 2 lat oprocentowanie jest zmienne, a jego wysokość jest uzależniona od stawki referencyjnej WIBOR(R) 6M i marży ustalanej indywidualnie. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 10 – krotności wynagrodzenia netto, a warunkiem uzyskania finansowania jest posiadanie lub założenie w banku konta osobistego ROR. 

Kredyt dla funkcjonariuszy służby więziennej – oferty banków

Aktualnie pracownicy służby więziennej nie mogą liczyć na specjalne traktowanie przez banki. Nie udało mi się znaleźć żadnej oferty kierowanej właśnie do tej grupy zawodowej. Jednak, jak już wcześniej wspomniałam – banki bardzo indywidualnie podchodzą do każdego wnioskującego. Istnieje więc szansa, że w takiej sytuacji kredyt również zostanie udzielony na nieco lepszych warunkach.

FAQ: Najczęściej pojawiające się pytania

Czy w wojsku można wziąć kredyt?

Pracownik, który odbywa służbę wojskową, może wziąć kredyt, podobnie jak każda inna osoba, która posiada odpowiednią zdolność kredytową. Wystarczy, że potwierdzi wysokość i regularność otrzymywanych dochodów oraz przejdzie weryfikację w bazach rejestrów dłużniczych.

Czy istnieje kredyt dla zadłużonych policjantów i żołnierzy?

Niestety nie. Bank przed wydaniem decyzji zawsze sprawdza zdolność kredytową wnioskującego oraz jego historię w bazach rejestrów dłużniczych. Nie ma znaczenia, jaki zawód wykonuje. Osoby zadłużone, które potrzebują gotówki, mogą skorzystać z oferty pożyczek, udzielanych bez weryfikacji BIK (zobacz: pożyczki bez BIK).

Czy pracownicy służb mundurowych mogą liczyć na preferencyjne warunki kredytów?

Niektóre banki mają w swojej ofercie specjalne propozycje kredytowe dla pracowników służb mundurowych, ale też pracowników finansów publicznych czy sektora bankowego. Kredyty te udzielane są na nieco korzystniejszych warunkach, a banki od tej grupy klientów często nie pobierają dodatkowych opłat.

Czym różni się kredyt dla policjanta od kredytu dla innych klientów banku?

Jeśli bank przygotował specjalną ofertę dla pracowników służb mundurowych, to najczęściej wyróżnia się ona niższymi kosztami. Bank w takich wypadkach stosuje niższe oprocentowanie.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1 https://nszzp.pl/aktualnosci/20-proc-podwyzki-czyli-ile/

2 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/policja-16793593/roz-8

3 https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/9393338,od-1-stycznia-2024-zolnierze-wot-z-podwyzkami-ile-zarabiaja-terytoria.html

4 https://amw.com.pl/pl/dla-zolnierza/swiadczenia-mieszkaniowe/wysokosc-swiadczenia

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.5/5 - (12 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie