Kredyt dla wolnych zawodów – jak uzyskać?

Banki w swoich systemach scoringowych opierają się nie tylko na zarobkach, wieku czy miesięcznych wydatkach potencjonalnego kredytobiorcy. Kluczowy jest także wykonywany zawód – instytucje finansowe szczególnie ufają specjalistom z tzw. wolnych zawodów. Kredyt dla takich osób może zostać udzielony na preferencyjnych warunkach.

Kluczowe informacje:

 • Wolne zawody związane są z pracą na własny rachunek i wysokimi kwalifikacjami. Często to zawody zaufania publicznego. Z tego względu banki bardziej ufają klientom, którzy mogą się pochwalić takim zatrudnieniem.
 • Daje to przewagę przy badaniu zdolności kredytowej – reprezentanci wolnych zawodów mogą liczyć na wyższe kwoty kredytów, niższe oprocentowanie czy różne usługi dodatkowe (np. usługi concierge).
 • W polskich bankach nie znajdziemy zbyt wielu kredytów, które są ściśle skierowane do takich grup zawodowych. Wyróżnia się tu jednak VeloBank. Także mBank i Santander Bank Polska przygotowały pakiet korzyści dla wolnych zawodów.

Banki nie znają swoich klientów osobiście, dlatego muszą się zabezpieczać i sprawnie zarządzać ryzykiem kredytowym, aby regularnie wypracowywać zysk. Z ich wieloletniego doświadczenia wynika, że niektóre grupy zawodowe to po prostu pewniejsi klienci, którzy rzetelnie spłacają swoje zobowiązania.

Z tego względu mogą oni liczyć na lepsze warunki finansowania i uproszczony proces kredytowy. Do takich preferowanych przez banki klientów należą np. lekarze czy prawnicy oraz inni reprezentanci tzw. wolnych zawodów.

Czym są wolne zawody?

Określenie tego, czym są wolne zawody, nie jest takie proste. W polskim prawie nie znajdziemy ścisłej definicji tego terminu. Zwykle jednak wolny zawód wiąże się z pracą na własny rachunek i wysokimi kwalifikacjami. Często wolne zawody utożsamiane są także z zawodami zaufania publicznego, których reprezentanci posiadają swoje zrzeszenia i mają wkład w realizację interesów publicznych. Przykładami mogą być tutaj pielęgniarki, architekci czy notariusze.

W rozmowach potocznych wolny zawód bywa także synonimem freelancingu, czyli pracy od projektu do projektu, najczęściej wykonywanej w domu. Aby jednak trochę uściślić ramy definicyjne tego pojęcia, przytoczmy wyimek z jednej z ustaw podatkowych, w której pojawiła się lista wolnych zawodów.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w art. 4 punkt 11 czytamy, że wolny zawód rozumie się jako:

pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście (bez bycia zatrudnionym na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło) przez:

 • lekarzy,
 • lekarzy dentystów,
 • lekarzy weterynarii,
 • techników dentystycznych,
 • felczerów,
 • położne,
 • pielęgniarki,
 • psychologów,
 • fizjoterapeutów,
 • tłumaczy,
 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • architektów,
 • inżynierów budownictwa,
 • rzeczoznawców budowlanych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokerów reasekuracyjnych,
 • brokerów ubezpieczeniowych,
 • doradców podatkowych,
 • doradców restrukturyzacyjnych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • rzeczników patentowych,
 • nauczycieli udzielających korepetycji.1

Kredyt dla nauczycieli – co warto wiedzieć? Zobacz

Wolne zawody a polityka banków

Banki stosują swoje listy przedstawicieli wolnych zawodów, dla których przygotowują specjalne oferty produktowe. Takie listy są często aktualizowane (było tak np. w covidowym 2020 roku), czasem zawierając zaledwie kilka zawodów, a czasem bardzo długą ich listę.

Przy oferowanych kredytach dla wolnych zawodów instytucje dodatkowo proponują prywatnego doradcę, usługi concierge, wyselekcjonowane opcje inwestycyjne czy po prostu niższą marżę i oprocentowanie.

Banki bardzo chętnie nawiązują współpracę z klientami z zawodów prestiżowych, takich jak stomatolodzy czy radcy prawni. Ryzyko braku spłaty kredytu wśród osób na takich stanowiskach jest wyliczane przez instytucje finansowe na bardzo niewielkie.

Na proponowaną ofertę wpływa także typ zatrudnienia. Kredyty dla firm zostaną przedstawione osobom wykonującym wolne zawody w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli reprezentant wolnego zawodu rozlicza się na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenie proponowane warunki będą odmienne, a zobowiązanie przyjmie formę kredytu dla osoby prywatnej.

W ramach usług concierge banki proponują klientom indywidualnego konsultanta, który pomoże nie tylko w kwestiach finansowych, ale także np. w wynajęciu auta.

kredyty dla wolnych zawodów - przykłady

Kredyt gotówkowy dla wolnych zawodów

Produkt, jakim jest kredyt dla wolnych zawodów, w ofertach bankowych dotyczy zwykle kredytów gotówkowych. W przypadku kredytów hipotecznych zawód również brany jest pod uwagę, jednak nie jest to bezpośrednio formułowane w ofertach.

Tym, co cechuje kredyt gotówkowy dla wolnych zawodów, jest zdecydowanie zmniejszona liczba formalności. Wystarczy często sam dowód osobisty, dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu czy zaświadczenie o wysokości dochodów.

Np. w Velo Banku oferta kredytów gotówkowych dla wolnych zawodów rozbita jest na dwie części.

Typ zatrudnieniaWysokość kredytuCzas spłatyWymaganiaAkceptowane zawody
Własna działalność gospodarcządo 200 000do 10 latDziałalność prowadzona przynajmniej od 6 miesięcylekarz wszystkich specjalności, stomatolog, radca prawny, notariusz, tłumacz przysięgły, księgowa/wy
Umowa o pracędo 200 000do 10 latUmowa od minimum 3 miesięcylekarz, stomatolog, prawnik, radca prawny, księgowa/wy
Źródło: https://www.velobank.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-gotowkowy-dla-wolnych-zawodow.html

Jak widzimy, oferty kredytów gotówkowych dla wolnych zawodów mogą być przygotowane dla bardzo wąskiej grupy specjalistów. Jeśli do niej nie należymy, a wykonujemy wolny zawód w oparciu o wysokie wynagrodzenie, możemy poprosić pracownika danego banku o przygotowanie indywidualnej oferty.

Oferta kredytowa dla wolnych zawodów może być także przeznaczona tylko i wyłącznie dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jest tak w opcji „BIZnest Kredyt w Ratach – Profesjonalista” od Nest Banku.

Kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów

W przypadku kredytów hipotecznych najważniejszymi kwestiami są: wkład własny, pozytywna historia kredytowa i zdolność kredytowa. Jeśli zebrało się już potrzebne środki na wkład – to dobry znak. Jednak najważniejsze jest zbadanie zdolności kredytowej w kontekście pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi instytucji finansowej na nasz wniosek.

Każdy klient musi przejść przez bankowe sito, jakim jest wprowadzenie jego danych do systemu scoringowego. Nie ma dwóch banków z identycznie ustawionymi algorytmami obliczającymi zdolność kredytową, jednak pewne rzeczy są niezmienne. Mile widziani są klienci wykazujący się stałym i regularnym dochodem, prowadzący ustabilizowane życie, potwierdzone historią harmonijnego korzystania z produktów finansowych.

Bardzo często reprezentanci wolnych zawodów doskonale wpisują się w tę charakterystykę. Osoby wykonujące prestiżowy zawód, taki jak radca prawny czy lekarz, mogą liczyć na dodatkowe punkty w systemie scoringowym. Wysoka punktacja oznacza niskie ryzyko kredytowe dla banku, a tym samym możliwość negocjacji lepszych warunków finansowania.

Umowa zlecenie a kredyt hipoteczny Sprawdź

Jak uzyskać finansowanie?

Kredyt dla wolnych zawodów najlepiej uzyskać online. Po wypełnieniu krótkiego formularza na stronie danego banku, najczęściej oddzwoni do nas konsultant i przeprowadzi nas przez dalsze części procesu kredytowego.

Kredyt dla specjalistów to mniejsza liczba formalności, jednak na pewno musimy przygotować poniższe dokumenty:

 • dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu, np. lekarza czy notariusza,
 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający uzyskiwane dochody – może być to rachunek z konta firmowego czy PIT z poprzedniego roku.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych instytucje udzielające finansowania mogą poprosić także o dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i US.

Jeszcze łatwiejsze może być uzyskanie kredytu dla wolnych zawodów, gdy posiadamy inne tego rodzaju produkty finansowe w danym banku. Niektóre banki przygotowują specjalne konta firmowe i karty kredytowe dla specjalistów. Z poziomu takiego konta internetowego dużo łatwiej jest uzyskać ekspresowe finansowanie online. Przykładem oferty rachunku tego rodzaju jest „Biznes Pakiet dla Wolnych Zawodów” od Santander Bank Polska.

Oferty kredytów gotówkowych dla wolnych zawodów

Jedyną ofertą kredytową na rynku, która już w nazwie ma „wolne zawody”, jest kredyt od Velo Banku, który odziedziczył ten produkt od zrestrukturyzowanego Getin Banku.

Jak już informowaliśmy kilka akapitów wyżej, oferta jest podzielona na dwie części: skorzystają z niej i samozatrudnieni, i reprezentanci wolnych zawodów na etatach.

Kredyt gotówkowy dla wolnych zawodów w Velo Bank:

 • Kwota kredytu: do 200 tysięcy złotych.
 • Okres kredytowania: nawet do 10 lat.
 • RRSO: 18%
 • Do złożenia wniosku będą wymagane jedynie: dowód osobisty oraz zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu.
 • Opcja dobrania dodatkowej kwoty w przypadku kredytu konsolidacyjnego.
 • Akceptowane zawody: lekarze, stomatolodzy, prawnicy, radcy prawni, księgowi. W przypadku własnej działalności gospodarczej prowadzonej od przynajmniej 6 miesięcy do tego grona zaliczani są także notariusze i tłumacze przysięgli

wolne zawody według VeloBanku
Lista zawodów określona przez Velo Bank

Ale sama nazwa produktów finansowych używana przez banki nie oznacza wcale tego, że kredyty dla wolnych zawodów są oferowane tylko i wyłącznie w Velo Banku.

Freelancerom i osobom wykonującym zawód zaufania publicznego ma coś do zaoferowania także mBank. A mianowicie kredyt firmowy do 500 tysięcy złotych z preferencyjną oceną kredytową. Dodatkowo ten bank oferuje reprezentantom wolnych zawodów:

 • bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie,
 • wsparcie indywidualnego eksperta mBanku,
 • serwis concierge Aquarius,
 • bezpłatną usługę maklerską.
oferta mBanku dla wolnych zawódów
Pakiet rozwiązań dla wolnych zawodów oferowany przez mBank. https://www.mbank.pl/firmy/segmenty/wolne-zawody/

Czy warto wnioskować o kredyt dla wolnych zawodów?

Wykonując wolny zawód (szczególnie w oparciu o wysokie wynagrodzenie), jest się w zdecydowanie uprzywilejowanej grupie klientów bankowych. Instytucje finansowe w szczególny sposób traktują takie osoby, uważając je za godne zaufania. Dlatego będąc w takiej sytuacji zawodowej, ma się bardzo mocną pozycję negocjacyjną. Pracownicy danego banku mogą iść tym samym na szereg ustępstw podczas rozmowy o warunkach współpracy.

Z drugiej strony warto dokładnie przeanalizować przygotowane przez banki oferty dla wolnych zawodów. Jeśli nawet liczba formalności jest niewielka, a współpraca przyjemna i ekspresowa, finansowo wcale nie musi być to kusząca perspektywa.

Wiedząc, że jest się dla banku pożądanym klientem, można powalczyć o indywidualną ofertę w ramach bankowości prywatnej. W takiej sytuacji poza atrakcyjnym kredytem możemy uzyskać dodatkowo np. darmowe usługi maklerskie czy prywatnego doradcę, który pomoże nam nie tylko w kwestiach stricte finansowych.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.5/5 - (8 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie