Kredyt na termomodernizację w 2024 – jakie oferty i dotacje?

Gdzie szukać najlepszego kredytu na termomodernizację w 2024 roku? Masz kilka opcji do wyboru, a każda z nich może w pewnym stopniu sfinansować Twoją inwestycję. Przyjrzyjmy się bliżej dostępnym ofertom i rozważmy, z której z nich warto skorzystać.

kredyt na termomodernizacje - oferty banków

Kluczowe informacje

 • Za pomocą kredytu na termomodernizację możesz uzyskać dofinansowanie, np. na cele ekologiczne czy prace związane ze zmianą źródeł energii na odnawialne;
 • Oferty kredytów na termomodernizację znajdują się w większości polskich banków, m.in. BNP Paribas, BOŚ Bank, ING, Alior czy w bankach spółdzielczych;
 • Oprócz dofinansowania do termomodernizacji możesz skorzystać z rozwiązań rewitalizacyjnych czy pożyczek unijnych, które sprzyjają działaniom proekologicznym.

Kredyt na termomodernizację pozwala zmniejszyć koszty ocieplania budynków mieszkalnych i mieszkań. Szczegółowe zapisy na jego temat znajdziesz w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków1. Na rynku jest jednak kilka ofert wspierających pożyczki termomodernizacyjne. Czym się od siebie różnią i która z nich jest najlepsza?

Kredyt na termomodernizację – co to takiego?

Kredyt na termomodernizację przybiera różne formy. Proponowany jest zarówno przez instytucje państwowe, jak i prywatne. Często komercyjne instytucje finansowe przyznają go we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W każdym przypadku cel takiego świadczenia jest podobny. Ma on wspierać działania ekologiczne i sprzyjające środowisku naturalnemu.

Premia termomodernizacyjna czasem mylona jest z programem Czyste Powietrze. Działa na innych zasadach, ale jest dla niego atrakcyjną alternatywą. Jeśli planujesz poprawić termomodernizację swojego budynku mieszkalnego czy mieszkania, możesz przyjrzeć się obu tym rozwiązaniom.

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt na termomodernizację?

Kredyt na termomodernizację musi zostać przeznaczony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Cel finansowania szczegółowo precyzowany jest przez poszczególne banki i BGK. Przed podpisaniem umowy warto więc przeanalizować warunki kredytu, który został Ci zaproponowany. Za pozyskane środki możesz wykonać inwestycje związane:

 • ze zmianą źródeł energii na odnawialne (* lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji),
 • z wykonaniem przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,
 • ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię,
 • ze zmniejszeniem straty energii pierwotnej.

Kredyty na termomodernizację – rozwiązania

Kredyty na termomodernizację budynku mieszkalnego lub mieszkania występują w trzech formach:

 • komercyjne kredyty bankowe na termomodernizację budynku czy cele ekologiczne – opcje oferowane są przez prywatne instytucje finansowe. Nie są wspierane przez Bank Gospodarstwa Krajowego czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ). Spłacasz w tym przypadku całość kwoty, którą otrzymasz;
 • kredyt z premią z Funduszu Termomodernizacji – w jego ramach przyznawana jest premia BGK. Przeznaczona jest ona na spłatę części pożyczonego kapitału. Dzięki temu inwestycja jest po prostu bardziej opłacalna;
 • premia remontowa oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego – premia przyznawana na renowację budynków wielorodzinnych. Nie dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych.

Warunki kredytu na termomodernizację domu

Warunki otrzymania kredytu z premią termomodernizacyjną są jasno określone przez banki i BGK. Przede wszystkim:

 • musisz przeprowadzić audyt energetyczny;
 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie może wyrządzać szkód dla celów środowiskowych;
 • inwestycja musi spełniać kryteria horyzontalne 2;
 • po termomodernizacji budynek powinien spełniać wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Jak uzyskać premię termomodernizacyjną?

Aby uzyskać premię termomodernizacyjną, złóż wniosek w banku kredytującym takie rozwiązanie. Dołącz do niego oryginał audytu energetycznego i spełnij przy tym wszystkie warunki określone w przepisach. W innym wypadku nie będziesz miał podstaw do otrzymania wsparcia finansowego. Po złożeniu odpowiednich dokumentów bank wystąpi w Twoim imieniu o udzielenie premii.

Ile wynosi premia termomodernizacyjna?

Wysokość premii termomodernizacyjnej to:

 • do 26% kosztów prac termomodernizacyjnych;
 • do 31% kosztów prac termomodernizacyjnych, jeśli w grę wchodzi też inwestycja w OZE;
 • do 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego (* termomodernizacja budynków z tzw. wielkiej płyty wraz ze wzmocnieniami).

Czy w 2024 będzie ulga termomodernizacyjna?

Jeśli poniosłeś wydatki z tytułu inwestycji termomodernizacyjnej, możemy ubiegać się o odpowiednią ulgę. Dotyczy to również działań podejmowanych w 2024 roku. Na chwilę obecną nie ma żadnych zapowiedzi, by ulga ta miała zostać zniesiona.

Komu przysługuje premia termomodernizacyjna?

Premia przyznawana jest inwestorom bez względu na status prawny. Wyjątkiem są tylko samorządowe zakłady budżetowe i jednostki budżetowe. Pieniądze otrzymać mogą m.in.:

 • właściciele budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania;
 • właściciele i zarządcy lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła;
 • zarządcy wspólnot mieszkaniowych;
 • spółki prawa handlowego;
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Oferty kredytów na termomodernizację w bankach 2024

Poniżej przedstawiamy szczegółowe warunki popularnych kredytów na termomodernizację, dostępnych na polskim rynku.

PKO BP – kredyt na termomodernizację

PKO BP ma w swojej ofercie kredyt termomodernizacyjny z premią. Skierowany jest on do przedsiębiorców, innych osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego. Indywidualna oferta przedstawiana jest po skonsultowaniu się z pracownikiem banku.

Alternatywnie PKO BP proponuje klientom indywidualnym Ekopożyczkę. Zakłada ona:

 • kwotę kredytu: 1500-50000 zł;
 • okres kredytowania: 2-120 miesięcy;
 • dobrowolne ubezpieczenie;
 • oprocentowanie: zmienne (14,99% w dniu podpisania umowy).

W ramach Ekopożyczki nie otrzymasz premii na termomodernizację.

BOŚ Bank – kredyt z premią na termomodernizację

Warunki kredytu z premią termomodernizacyjną w BOŚ Banku są następujące:

 • kwota kredytu: do 100% kosztów przedsięwzięcia (* nie mniej niż 50% kosztów);
 • okres kredytowania: do 10 lat;
 • oprocentowanie: zmienne (WIBOR 1,3 lub 6M + marża);
 • prowizja: przygotowawcza od 1,5% do 3,5% nie mniej niż 100 zł;
 • wynagrodzenie prowizyjne dla BGK: 0,6% przyznanej premii.

Innym rozwiązaniem jest ekokredyt na fotowoltaikę w BOŚ Banku:

Alior Bank – kredyt na termomodernizację

Alior Bank ma w swojej ofercie kredyt z premią termomodernizacyjną. Jego najważniejsze cechy to:

 • kwota kredytu: do 5 mln zł;
 • okres kredytowania: do 20 lat;
 • brak zabezpieczeń materialnych i refundacji kosztów.

Dodatkowo masz sposobność skorzystać z grantu termomodernizacyjnego, poprawiającego efektywność premii. Wynosi on 10% kosztów przedsięwzięcia. Udzielany jest, gdy prowadzisz w termomodernizowanym budynku działalność gospodarczą.

ING – kredyt na termomodernizację

ING nie ma obecnie w ofercie typowego kredytu na termomodernizację. Natomiast mas do wyboru dwa inne rozwiązania ekologiczne:

 • Ekopożyczka, skierowana do klientów indywidualnych;
 • Ekokredyt dla wspólnot mieszkaniowych.

Drugie rozwiązanie pozwala m.in. na:

 • instalację odnawialnych źródeł energii;
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne;
 • ocieplenie budynku i wymianę instalacji centralnego ogrzewania;
 • przebudowę systemów grzewczych.

Warunki ekokredytu dla wspólnot mieszkaniowych:

 • kwota kredytu:
  • 1000-1200000 zł – finansowanie do 100% inwestycji;
  • powyżej 1,2 mln – finansowanie do 90% inwestycji;
 • prowizja: 0 zł;
 • marża: od 1,3%;
 • okres kredytowania: do 15 lat.

W ramach tego ekokredytu i ekopożyczki nie otrzymasz premii na termomodernizację.

BNP Paribas – kredyt na termomodernizację

Kredyt na termomodernizację w BNP Paribas skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych. Jego główne założenia:

 • kwota kredytu: do 3,6 mln zł;
 • okres kredytowania: do 20 lat;
 • oprocentowanie zmienne lub stałozmienne (stałe oprocentowanie dostępne przez 60 lub 120 miesięcy);
 • bez wkładu własnego (* w zależności od rodzaju kredytu).

BNP Paribas daje możliwość skorzystania ze wsparcia UE w ramach programu LIFE.

Inną propozycją oferowaną przez bank, jest tzw. kredyt na zielone zmiany. Można go przeznaczyć, m.in. na wymianę źródeł ciepła, modernizację czy nowoczesne technologie. Maksymalna kwota kredytu to 200 tys. zł.

Kredyt z premią termomodernizacyjną – oferta banków 2024

Oprócz wyżej wymienionych instytucji kredyt z premią termomodernizacyjną oferują także m.in.:

 • Bank Pocztowy – oferta skierowana do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Nie ma górnej granicy wysokości kredytu, musi natomiast wynosić powyżej 10 tys. zł. Maksymalny okres kredytowania to 240 miesięcy, a oprocentowanie jest zmienne;
 • Krakowski Bank Spółdzielczy – oferuje kredyt na kwotę nie niższą niż 10 tys. zł. Okres kredytowania to maksymalnie 120 miesięcy, a oprocentowanie jest zmienne. Wyliczane jest na podstawie sumy WIBOR 6M oraz marży banku. Prowizja wynosi 3,5%. O szczegóły warto pytać bezpośrednio w placówce.
PKO BPBOŚ BankBNP ParibasAlior BankBank PocztowyKrakowski Bank Spółdzielczy
Kwota kredytuod 1 500 do 50 000 złdo 100 % kosztów przedsięwzięcia, nie mniej niż 50 % kosztówdo 3,6 mln złdo 5 000 000 złmin. 10 000 złmin. 10 000 zł
Okres kredytowania10 lat10 lat20 lat20 lat12 lat10 lat
Oprocentowanie14,99%
*w dniu podpisania umow
dla kredytów do 60 miesięcy: WIBOR + 2,7 p.p.
dla kredytów powyżej 60 miesięcy : WIBOR + 2,9 p.p..
oprocentowanie zmienne lub stało-zmienne
*możliwość skorzystania ze stałego oprocentowania kredytu przez okres 60 miesięcy lub 120 miesięcy
ustalane rozmowie z doradcązmienna stopa procentowa14,04%
Prowizjaustalane po rozmowie z doradcą od 1,5% do 3,5%, *nie mniej niż 100 złod 2%0 złz tytułu przyznania premii BGK pobiera od kredytobiorcy wynagrodzenie prowizyjne w wysokości wskazanej w zawiadomieniu o przyznaniu premii,
* prowizja pobierana jest z pierwszej transzy kredytu
3,5%
Kredyty termomodernizacyjne w ofercie banków. Analiza własna.

Dofinansowanie do termomodernizacji 2023

Premia termomodernizacyjna to niejedyny sposób na otrzymanie dofinansowania tego typu inwestycji. Warto śledzić także inne programy krajowe, sprzyjające działaniom proekologicznym. Przykładem są pożyczki rewitalizacyjne, które przyznawane są w zależności od jednostki samorządu terytorialnego dla poszczególnych województw.

kredyt termomodernizacyjny infografika

Aktualnie otwarte programy sprawdzić można na stronie internetowej BGK w zakładce „Programy”.

Alternatywnym rozwiązaniem są rozwiązania unijne. Na tej samej stronie internetowej znajdziesz je w zakładce: Pożyczki unijne. Wiele z nich także dotyczy konkretnych województw, a kwoty niektórych sięgają 2,5 mln zł.

Jak złożyć wniosek o kredyt na przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Jeśli chcesz ubiegać się o kredyt z premią termomodernizacyjną:

 1. Wybierz się do banku oferującego taki produkt;
 2. Złóż dpowiednio wypełniony wniosek o kredyt i premię;
 3. Przedstaw audyt energetyczny;
 4. Poczekaj na weryfikację naszego zlecenia.

Możesz zrobić to też online. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji premia nie jest przyznawana na konto bankowe. Kierowana jest bezpośrednio na spłatę części Twojego zobowiązania, jeśli bank potwierdzi, że:

 • zrealizowałeś przedsięwzięcie termomodernizacyjne;
 • dotrzymałeś terminu termomodernizacji;
 • termomodernizacja jest przeprowadzona zgodnie z projektem i spełnia wymagania określone w audycie energetycznym.

Kredyt na ocieplenie domu – dokumenty

Aby ubiegać się o kredyt z premią BGK, dostarcz do banku:

 • wniosek o przyznanie kredytu,
 • audyt energetyczny.

Konieczne będzie też okazanie dowodu osobistego.

Skąd wziąć pieniądze na termomodernizację. Inne rozwiązania

Termomodernizację możesz przeprowadzić również bez zaciągania kredytu z premią BGK. Do naszej dyspozycji w takiej sytuacji jest np.:

 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt inwestycyjny,
 • pożyczka gotówkowa w instytucji pozabankowej,
 • samodzielne uzbieranie środków niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

Najczęściej jednak to dedykowane rozwiązania oferują najkorzystniejsze warunki finansowe. Warto więc w pierwszej kolejności ubiegać się o nie, a dopiero po ewentualnym otrzymaniu odmowy szukać alternatywnych opcji.

Zobacz oferty kredytów gotówkowych, jeśli nie łapiesz się na te dedykowane Twoim inwestycjom (* zestawienie na bieżąco aktualizowane).

1.
Rozmowa z Doradcą
Okres spłaty
3 - 120 miesięcy
Oprocentowanie
11,88 %
? na podstawie przykładowej pożyczki gotówkowej
Kwota
1 000 - 250 000 zł
RRSO
11,55 %
? na podstawie przykładowej pożyczki gotówkowej

1860 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
12 - 120 miesięcy
Oprocentowanie
10,45 %
? zmienne
Kwota
3 000 - 250 000 zł
RRSO
10,99 %
? Oferta dla nowych klientów oraz dla klientów, którzy posiadają wyłącznie kredyt ratalny w Banku Pekao S.A.

249 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
9 - 60 miesięcy
Oprocentowanie
9,79 %
? zmienne 9,79% do 48 miesięcy 9,89% od 60 miesięcy
Kwota
1 000 - 150 000 zł
RRSO
11,48 %

1510 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
Okres spłaty
6 - 84 miesięcy
Oprocentowanie
9,99 %
Kwota
1 000 - 60 000 zł
RRSO
10,49 %

2617 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Czy warto zdecydować się na ofertę kredytu na termomodernizację budynku?

Kredyt na termomodernizację budynku zdecydowanie obniża koszty inwestycji, dlatego w pierwszym kroku warto sprawdzić, czy możesz się o niego starać. Polecam również wstępne porównanie ofert różnych banków, które umożliwiają skorzystanie z tego rozwiązania. Dzięki temu będziesz mógł podpisać umowę z tym, który oferuje najbardziej opłacalne dla warunki.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Za co ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna przyznawana jest na pokrycie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, którymi są między innymi: docieplenie budynku, modernizacja systemu grzewczego, wymiana okien i drzwi.

Ile dotacji na termomodernizację?

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi: 26 proc. kosztów związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, 31 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE, dodatkowe 50 proc. kosztów przy realizacji termomodernizacji budynków z „wielkiej płyty”.

Gdzie wziąć kredyt na pompę ciepła?

Kredyt na pompę ciepła można wziąć w każdym banku współpracującym w ramach premii termomodernizacyjnej lub programu Czyste Powietrze.

Jakie banki udzielają kredytu na umowę Czyste Powietrze?

Wiele banków udziela tego typu kredytu, m.in. BNP Paribas Bank Polska, BOK, Santander Consumer Bank czy Alior Bank.

Jakie jest oprocentowanie kredytu na Czyste Powietrze?

Oprocentowanie kredytu Czyste Powietrze zależne jest od warunków indywidualnie określanych przez poszczególne banki.

Czy kredyt Czyste Powietrze jest objęty gwarancją BFG?

Decydując się na kredyt Czyste Powietrze, możemy skorzystać z gwarancji BFG.

Polecamy artykuł:

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

2. https://www.bgk.pl/podmioty-rynku-mieszkaniowego/modernizacja-i-rewitalizacja/premia-termomodernizacyjna-z-opcja-grantu-termomodernizacyjnego/#c26368

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (5 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()