Kredyt preferencyjny – na czym polega?

Kredyt preferencyjny to kredyt, który jest przyznawany na specjalnych warunkach, w ramach różnorodnych programów wsparcia. Z jego pomocą kredytobiorca może liczyć na pewne ulgi i lepsze warunki ze względu na tzw. interes społeczny. Zalicza się do nich, m.in. studentów, przedsiębiorców i rolników. Co to jest kredyt preferencyjny, jak go uzyskać i czym się wyróżnia? Odpowiadamy!

Co to jest kredyt preferencyjny?

Przeglądając różne oferty banków – poza kredytem gotówkowym albo kredytem hipotecznym, możesz spotkać się z takim produktem, jak: „kredyt preferencyjny”. Czym jest ten typ finansowania? To specjalne zobowiązanie, którego warunki są zdecydowanie lepsze od rynkowych. Wszystko dlatego, że część spłaty bierze na siebie Skarb Państwa – choć mogą to też być inne organy administracji państwowej. Głównie zależy to od tego, kto i na jakich warunkach zaciąga taki kredyt.

Kredyty preferencyjne należą więc do polityki gospodarczej naszego kraju i mają za zadanie ułatwić poszczególnym podmiotom osiągać ważne ze względu na interes społeczny cele. Odpowiadając jeszcze na pytanie: na czym polega kredyt preferencyjny, musimy zwrócić uwagę, że jest to zobowiązanie, które cechuje wyjątkowo niskie oprocentowanie, wysoka kwota maksymalna, a także stosunkowo długi okres spłaty.

Jak sama nazwa wskazuje, kredyty preferencyjne udzielane są na preferencyjnych warunkach. Wszystko po to, aby ułatwić interesariuszom osiągnięcie celu, do którego niezbędne są środki z takiego kredytu. Osoby, które mogą starać się o tego typu finansowanie, są z różnych przyczyn ważne dla interesu społecznego państwa.

Jak działa kredyt preferencyjny?

Zainteresowani tego rodzaju kredytem zastanawiają się pewnie, czym różni się kredyt preferencyjny od komercyjnego, czyli zwykłego. Na pierwszy rzut oka są to bardzo podobne do siebie produkty. Aby się o niego starać, musisz złożyć wniosek, przejść proces oceny zdolności kredytowej i zaoferować wkład własny. W praktyce jednak występuje między nimi sporo różnic.

Kredyt preferencyjnyKredyt zwykły
Dla kogo?udzielany sprecyzowanej grupie klientówudzielany każdemu, kto
ma odpowiednią zdolność kredytową
Sposób spłatyw części spłacany przez Skarb Państwa albo inną organizację państwowąw całości spłacany przez kredytobiorcę
Kwotaoferowany na bardzo wysokie kwotyoferowany na niższe kwoty
Warunkidostępny na preferencyjnych warunkachdostępny na standardowych warunkach dyktowanych
przez rynek bankowy
Cel finansowaniaściśle określonyna dowolny cel
(pod warunkiem że jest to kredyt gotówkowy)
Wymaganiawysokiestandardowe

Warunki kredytu preferencyjnego

Jeśli zastanawiasz się, co kryje się pod definicją warunków kredytu preferencyjnego, zerknij na kilka ważnych kwestii. Preferencyjne warunki finansowania mogą tyczyć się:

 • ogólnych warunków umowy,
 • niskiego oprocentowania,
 • harmonogramu spłat,
 • wymaganego zabezpieczenia albo
 • możliwości zastosowania karencji bądź prolongaty.

Różnice między standardową ceną rynkową kredytu a jego preferencyjnymi warunkami pokrywa państwo, które w ten sposób realizuje swoją politykę gospodarczą oraz stara się pobudzić pożądane społecznie zachowania.

Kto może dostać kredyt preferencyjny?

Na pokrycie części kosztów kredytu może liczyć określona grupa kredytobiorców. Dla każdej z nich wymogi ubiegania się o finansowanie są inne, dlatego zawsze warto analizować je oddzielnie.

Przykładowo mogą to być:

 • rolnicy, którzy zamierzają zmodernizować swoje gospodarstwo. Może to być, np. kredyt preferencyjny na zakup ziemi,
 • studenci oraz doktoranci,
 • przedsiębiorcy, którzy w zależności od programu mogą skorzystać z różnych form takiego kredytu, np. w celu wdrożenia nowych technologii albo procesu. Jednym z popularnych rozwiązań jest kredyt preferencyjny dla małych firm. W dobie koronawirusa udzielane są także kredyty w celu poprawy funkcjonowania firmy,
 • rodziny i osoby samotnie wychowujące dzieci w ramach dofinansowania do kredytów mieszkaniowych. Jako przykłady można tutaj wymienić nieistniejące już programy: Rodzina na Swoim i Mieszkanie dla Młodych.
kredyt preferencyjny odbiorcy

Jakie są rodzaje kredytów preferencyjnych?

Do najpopularniejszych kredytów preferencyjnych ze względu na grupę docelową i cel finansowania należą:

 • kredyt preferencyjny dla rolników,
 • preferencyjny kredyt studencki,
 • kredyt preferencyjny dla firm,
 • kredyt preferencyjny dla małych firm,
 • kredyt preferencyjny na zakup ziemi,
 • kredyt preferencyjny dla rodzin lub osób o niskich dochodach,
 • kredyt preferencyjny na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii.

Co bardzo ważne, kredyty kierowane do przedsiębiorców w ramach państwowych programów mają najczęściej ograniczony czas trwania. Natomiast kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz kredyty studenckie udzielane są w każdym kolejnym roku. Jednak warunki ich uzyskania mogą się zmieniać wraz z wprowadzanymi zmianami w programach dopłat.

Preferencyjny kredyt studencki

Jest to rodzaj zobowiązania, na który mogą liczyć studenci do 30. roku życia oraz doktoranci do 35. roku życia. Wniosek może też złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia (z tym że środki zostaną jej wypłacone dopiero po uzyskaniu statusu studenta). Dla tej grupy kredytobiorców oferta kredytowa dostępna jest przez cały rok.

Preferencyjny kredyt dla studentów to przede wszystkim bardzo niskie oprocentowanie i wygodna spłata finansowania, która może nastąpić dopiero po otrzymaniu dyplomu. Co więcej, pozyskane środki kredytobiorca może przeznaczyć na dowolnie wybrany przez siebie cel. Dodatkowo przez cały okres kredytowania, państwo spłaca odsetki od zadłużenia.

W ramach preferencyjnego kredytu studenckiego masz możliwość ubiegać się o kwoty od 400 zł do 1 tys. zł miesięcznie. Takie zobowiązanie jest poręczone przez BGK i spłacane dopiero po 2 latach od ukończenia studiów. Studenci znajdujący się w gronie 10 proc. najlepszych uczniów mogą liczyć na umorzenie nawet 50 proc. wartości kredytu!

Kredyt preferencyjny dla rolników

Również rolnicy są w jednym z sektorów, do których kierowana jest specjalna oferta kredytów preferencyjnych. Tego rodzaju zobowiązania finansowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To właśnie dzięki niej, rolnicy mają możliwość ubiegać się o niższe oprocentowanie albo dopłatę do kapitału, czyli spłatę części kredytu. To, na co można przeznaczyć kredyt, zależy od wybranej linii programu. Może to być przykładowo kredyt na modernizację istniejącego gospodarstwa albo kredyt na zakup ziemi rolnej.

W tym drugim przypadku wymagany jest wkład własny na poziomie 10 proc. wartości ziemi, pozostałe 60 proc. kwoty kredytu spłaca ARiMR (jednak nie więcej niż równowartość 20 tys. euro). Taka pomoc finansowa udzielana jest w dwóch ratach: pierwszą z nich rolnicy otrzymują tuż po zrealizowaniu inwestycji, a drugą – po 5 latach od podpisania umowy kredytowej.

Szczególnym rodzajem kredytów preferencyjnych dla rolników są tzw. kredyty klęskowe. Pozyskane z nich finansowanie służy odtworzeniu gospodarstwa po suszach, powodziach czy innych szkodach. Wysokość pozyskanych środków zależy tutaj głównie od typu kredytu i posiadania ubezpieczenia.

Udzielaniem kredytów dla rolników zajmują się wybrane banki. Wśród nich należy nadmienić banki spółdzielcze.

Kredyty preferencyjne dla firm

Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców mogą mieć różne cele i co ważne – często udzielane są w ramach programów unijnych. Dlatego zakres ich wymagań w zależności od skorzystania z danego programu – jest inny. Przykładowo może tyczyć się okresu działania firmy, maksymalnej liczby zatrudnionych pracowników albo założenia po raz pierwszy własnej działalności.

Częstym wymogiem skorzystania z finansowania jest także wdrożenie nowej technologii lub procesu, który ma polepszyć wydajność przedsiębiorstwa. Jednym z popularnych rozwiązań jest kredyt dla firm, który można przeznaczyć na rozwój biznesu, zakup niezbędnych sprzętów, auta czy maszyn, a także na inne ważne dla wizerunku działalności inwestycje.

Na jakie cele można jeszcze przeznaczyć kredyt preferencyjny?

Oprócz powyższych grup docelowych kredyty preferencyjne mogą tyczyć się innych – równie ważnych celów społecznych, do których dołączyć się mogą właściciele nieruchomości mieszkalnych. W ramach programów mających na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych możesz się ubiegać, np. o kredyt na wymianę pieca albo kredyt preferencyjny na zakup fotowoltaiki.

Innym przykładem jest kredyt preferencyjny na termomodernizację, którego celem jest zwiększenie wydajności energetycznej domu. Do niedawna dostępne były również programy dofinansowujące kredyty mieszkaniowe, np. Rodzina na Swoim i Mieszkanie dla Młodych. Dotacje udzielane były małżeństwom oraz osobom samotnie wychowującym dzieci. Niestety obecnie programy nie są kontynuowane.

Jakie są koszty i oprocentowanie kredytów preferencyjnych?

Parametry, takie jak koszty i oprocentowanie poszczególnych kredytów preferencyjnych są zróżnicowane – i zwykle opisane są w regulaminie konkretnego programu. Jego zapisy określają także, kto i w jakiej kwocie dofinansowuje zobowiązanie.

Oto koszty przykładowych programów:

1. Kredyt preferencyjny na fotowoltaikę

 • Program „Czyste Powietrze” – oprocentowanie jest zmienne, ale nie może przekroczyć stopy WIBOR (R) 3M powiększonej o 70 pkt bazowych, czyli obecnie 2,4 proc. w skali roku.
 • Prosument 2 – oferuje dotację w wysokości 15 lub 30 proc. dofinansowania z oprocentowaniem 1 proc.

2. Preferencyjny kredyt studencki

Oprocentowanie pożyczki dla studentów wynosi 0 proc. (przez cały okres studiów i 2 lata po ich zakończeniu). W tym czasie odsetki w całości spłacane są przez budżet państwa. Po tym okresie wysokość oprocentowania wynosi 0,5 stopy redyskontowej NBP.

3. Kredyt preferencyjny dla rolników

Oprocentowanie takiego kredytu jest zmienne, ale nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR (R) 3M powiększona o max. 2,5 punktu procentowego.

4. Kredyt preferencyjny dla firm

 • Pierwszy biznes – Wsparcie na Starcie – obniżenie oprocentowania do 0 proc. w skali roku na okres do 12 miesięcy. Później wysokość oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP (w zależności od rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej).

Wady i zalety kredytu preferencyjnego

Co prawda, kredyty preferencyjne są udzielane na zdecydowanie atrakcyjniejszych warunkach niż kredyty komercyjne – jednak w niektórych przypadkach nie zawsze się sprawdzają. Zobaczmy najważniejsze plusy i minusy opisywanego rozwiązania.

Zalety:

 • udzielane na korzystniejszych warunkach niż rynkowe kredyty komercyjne,
 • zmniejszają koszty prowadzonych inwestycji,
 • pozwalają na realizację założonych celów,
 • niektóre programy oferują bardzo wysokie kwoty kredytowania z długim okresem spłaty.

Wady:

 • przyznawane są na ściśle określony cel,
 • w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, konieczny jest zwrot dofinansowania,
 • więcej formalności niż przy staraniu się o kredyt komercyjny,
 • dostępne są tylko dla konkretnej grupy kredytobiorców,
 • niekiedy mogą być też dużym obciążeniem finansowym, któremu nie zawsze będziemy w stanie sprostać.

Czy warto zdecydować się na kredyt preferencyjny?

Bez wątpienia warto przyjrzeć się bliżej kredytom preferencyjnym – bo być może któraś z ofert okaże się dla Ciebie dobrą formą wsparcia finansowego. Jeśli spełniasz jej wymagania, to rzeczywiście warunki są o wiele atrakcyjniejsze niż w przypadku konkurencyjnych kredytów konsumenckich.

Niestety jest to opcja dostępna tylko dla określonej grupy odbiorców spełniających stawiane wymagania. Gdy nie zaliczasz się do tego grona, zawsze możesz sprawdzić nasz ranking kredytów gotówkowych. Tutaj również odnajdziesz ciekawe oferty z finansowaniem nawet do 200 tys. zł i długim okresem kredytowania.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.7/5 - (4 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie