Kredyt studencki – jak wygląda w Polsce i czy warto?

kredyt studencki

Kredyt studencki to wciąż zagadnienie, które nie cieszy się tak dużym powodzeniem wśród młodych ludzi wykazujących chęć zdobycia wyższego wykształcenia, jak w innych krajach Europy. W porównaniu do sytuacji np. w Wielkiej Brytanii popularność tego świadczenia w Polsce jest wręcz znikoma i spada. Tymczasem wciąż jeszcze  możemy usłyszeć, że kredyt studencki to wartościowy i bezpieczny sposób na pomoc i wspomożenie ludzi na starcie. Uczy pracowitości i dysponowania własnymi finansami. Czy to prawda?

Popularność szkolnictwa wyższego w Polsce wciąż utrzymuje się na zdecydowanie znaczącym poziomie. Dla wielu młodych ludzi po napisaniu i zdaniu egzaminu dojrzałości na odpowiednim poziomie jest wypłynięciem na głęboką wodę. Dostanie się na upragnioną uczelnię oznacza bowiem najczęściej wyjazd poza rodzinne miasto, niekiedy oznaczający przeprowadzkę w zupełnie inny region kraju. Młodzi ludzie szukają różnych sposobów na odnalezienie się w takiej rzeczywistości. Jedni skupiają się w całości na nauce posiłkując się wsparciem finansowym rodziców, wierząc, że w przyszłości wynagrodzi to znalezienie odpowiedniej i dobrze płatnej pracy. Inni, często z chęci usamodzielnienia, wolą wygospodarować w wolnym czasie jeszcze odpowiednią ilość na pracę. Niestety, to często wiąże się z przemęczeniem lub też zaniedbywaniem tego, co definiuje nas jako studentów — czyli nauki. Często wtedy zaciągane są również pożyczki długoterminowe na poczet pokrycia wydatków studenckich.

Powyższe sposoby są w dużej mierze najczęstszym sposobem na sklasyfikowanie sytuacji finansowej polskich studentów. Tymczasem istnieje jeszcze trzecia droga na uporządkowanie swojego studenckiego życia i opartych na nim finansów. W ostatnich latach coraz więcej można usłyszeć na temat tzw. kredytu studenckiego. Niekoniecznie przekłada się to jednak na statystyki — w 2014 roku korzystało z niego 5% studentów i liczba ta według danych z następnego roku spada. Co zatem wpływa na to, że stale słyszymy o kredycie studenckim?

Kredyt studencki na świecie

Wynikać to może np. z faktu, iż chwalą go zagraniczni studenci w rozmowach z Polakami, a także sami Polacy studiujący na uczelniach, chociażby w Wielkiej Brytanii. Świadczenie to jest tam zresztą niezwykle popularne, podobnie zresztą jak w Stanach Zjednoczonych — innym państwie z dużą ilością najlepszych uczelni świata, które przyciągają zagranicznych studentów z polskimi włącznie. Przy polskich 5% kredytobiorców warto przytoczyć ten odsetek właśnie za Oceanem — tam wynosi ponad 70% wśród wszystkich studentów!

Skąd tak niska popularność kredytu studenckiego w Polsce? Wierząc, że istotnym czynnikiem może być niedostateczne doinformowanie opinii publicznej postaramy się kompleksowo odpowiedzieć na następujące pytania: czym jest kredyt studencki, na czym polega, jakie są warunki jego przyznawania i wreszcie ile wynosi?

Kredyt studencki — definicja i warunki

Dlaczego warto?

Kredyt studencki to finansowe wsparcie mające wspomóc studentów w codziennym życiu na okres studiów. Kwotę, jaką uzyskujemy od banku, możemy przeznaczyć na wydatki związane z dojazdami, koszty związane z nauką, odłożyć na później, a nawet użyć jako wkład do zainwestowania. To, co jest siłą kredytu studenckiego w Polsce to niewątpliwie:

 • Oprocentowanie — jest ono wyjątkowo niskie, a na tle innych kredytów wręcz znikome — 0,875% w skali roku. Oznacza to, że odsetki, jakie musimy spłacić nie będą dla nas szczególnie bolesną kwestią.
 • Do oprocentowania dokłada się państwo.
 • Możemy uzyskiwać miesięczne transze o wartości 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Wysokość raty może być ustalona na potrzebie określenia poziomu naszych indywidualnych potrzeb.
 • Jeśli należymy do grona 5% najlepszych uczniów na uniwersytecie — bank umarza 20% zaległości!
 • Po ukończeniu studiów mamy 2 lata na spłatę wszystkich zobowiązań — bank nie nalicza wtedy odstetek
 • Jeżeli znajdziemy się w złej sytuacji finansowej i nie będziemy w stanie uregulować na czas należnych rat kredytu — otrzymujemy możliwość zwrócenia się do banku z wnioskiem o obniżenie miesięcznej raty, zawieszenie okresu spłacania do 12 miesięcy (roku) lub nawet umorzenia całego kredytu.
 • Kredyt jest tani i bezpieczny, a co lepsze — nie będzie od nas wymagał ściągania rat niezależnie od okoliczności

Kto może go uzyskać?

Podstawowym warunkiem, jaki musimy spełnić, aby uzyskać kredyt studencki, jest bycie studentem i posiadanie udokumentowania tego statusu. Pojęcie studenta przepisy traktują wyjątkowo obszernie — ubiegać mogą się zarówno studenci uczelni publicznych, jak i prywatnych. Studiować mogą zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym i wieczorowym. Mogą to być uczący się na stopień licencjata, magistra lub doktora. Ci pierwsi dwaj nie mogą mieć więcej niż 25 lat.

Wspomnieliśmy już o warunkach, jakie kwalifikują nas na ubieganie się o kredyt. Co jednak daje nam gwarancję, że kredyt studencki zostanie nam przyznany?

Pod uwagę będzie brany maksymalny na członka naszej rodziny. W roku akademickim 2015/2016 wyniósł on w górnym pułapie 2500 złotych i co roku się zmienia (ustala to Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Skąd takie zasady? Kredyt ma bowiem za zadanie wspierać najuboższych i najbardziej potrzebujących studentów. Służy to w formie finansowej zapomogi dla tych, którzy nie mogą liczyć na odpowiednią pomoc pieniężną od rodziców bądź opiekunów.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jeśli podlegamy pod powyższe warunki i chcemy spróbować uzyskać kredyt, konieczne będzie przygotowanie się na uzyskanie następujących dokumentów:

 • wniosek złożony w banku, od jakiego chcemy uzyskać kredyt wraz z potwierdzeniem określonej górnej granicy dochodów w rodzinie
 • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że jesteś studentem lub dokument potwierdzający Twój udział w uczestniczeniu w rekrutacji na daną uczelnię
 • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu

Wnioski możemy składać od 15 lipca do 20 października co roku według wzoru wymaganego w tej instytucji.

Na jaki okres udzielany jest kredyt studencki?

Kredyt jest udzielany na okres, w jakim odbywamy studia. Według zapisów prawa nie może on być dłuższy niż 6 lat. W przypadku osób uczących się na studiach doktoranckich — wymagany okres może przeciągnąć się jeszcze o dodatkowe 4 lata. Kredyt jest wypłacany w formie rat miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych, a ponadto może być zawieszony w przypadku wyżej określonych okoliczności na wniosek kredytobiorcy (studenta).

Miesięczna kwota kredytu studenckiego

Wysokość miesięcznych rat kredytu wynosi 600 zł. Oznacza to, że w ciągu całego roku akademickiego uzyskujemy łącznie 6000 złotych. Od niedawna istnieje możliwość złożenia wniosku o podwyższenie miesięcznej raty do 800 złotych, a nawet — 1000 złotych (ta ostatnia wartość jest dostępna dopiero od ostatnich 2 lat). Działa to w dwie strony — możliwe jest także poproszenie banku o obniżenie miesięcznej rady do 400 złotych.

Warto dodać, że zarówno podwyższenie, jak i obniżenie kwoty kredytu jest dostępne także dla studentów już posiadających kredyt. W dowolnej chwili możemy zmieniać interesującą nas kwotę miesięcznych transz w zależności np. od naszych miesięcznych wydatków.

Podsumowując, wygląda to następująco:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

Najpopularniejsze banki udzielające kredytów studenckich:

 1. PKO Bank Polski
 2. Bank Pekao
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości

Podsumowując

Jeżeli czujemy, że nie sprostamy finansowym wymaganiom związanym ze studiami i pochodzimy z rodziny o niskim progu dochodów na osobę — warto zapoznać się z powyższymi warunkami i rozważyć możliwość zaciągnięcia kredytu studenckiego. Działa on nie tylko na relatywnie atrakcyjnych warunkach, ale i studentów traktuje z wyrozumiałością, biorąc pod uwagę ryzyko związane z niepewnymi finansami polskich studentów. Kredyt studencki może okazać się inwestycją w naszą przyszłość, której koszt w przyszłości będzie niewspółmierny do uzyskanych korzyści.

Sprawdź też:

Kredyt studencki – jak wygląda w Polsce i czy warto?
4 (80%) 1 głos[ów]
2019-06-07T11:25:07+02:0009.07.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz