Kredyt w rachunku bieżącym – czym jest i jak działa?

Instytucje bankowe oferują wiele produktów finansowych. Wszystkim znane są popularne rozwiązania kredytowe, takie jak kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne oraz karty kredytowe, jednak czym dokładnie jest kredyt w rachunku bieżącym?

Dodatkowe środki udostępnione w koncie osobistym lub firmowym mogą okazać się bardzo przydatne w zachowaniu płynności finansowej. Każdemu z nas mogą przytrafić się niespodziewane wydatki. Dlatego zachęcam do przeczytania poniższego artykułu, który pomoże w zrozumieniu produktu bankowego, jakim jest kredyt w rachunku bieżącym.


Z tego artykułu dowiesz się, że:

 • Kredyt w rachunku bieżącym to inaczej linia kredytowa, limit kredytowy lub kredyt odnawialny, który możesz przeznaczyć na dowolny cel, a środki z niego wykorzystać w całości – lub tylko w części;
 • Praktycznie każdy bank w Polsce ma swojej ofercie kredyt w rachunku bieżącym;
 • Z kredytu w rachunku bieżącym mogą skorzystać osoby fizyczne (mające konto osobiste), jak i klienci biznesowi (mający rachunek firmowy);
 • Limit z takiego kredytu w koncie spłacasz automatycznie po każdym wpływie nowych środków na rachunek. W pierwszej kolejności regulujesz zobowiązania kredytowe. Pozostała transza pieniędzy własnych jest do Twojej dyspozycji.

Kredyt w rachunku bieżącym – co to jest?

Kredyt w rachunku bieżącym jest formą dodatkowej linii kredytowej, udzielonej w koncie osobistym lub firmowym. Można skorzystać z niego w dowolnym momencie, gdy wydamy wszystkie swoje środki posiadane na rachunku. Jest to bardzo wygodna forma zobowiązania, ponieważ przeznaczenie środków pieniężnych nie jest określone w umowie kredytowej, a więc możemy sfinansować nim dowolne, bieżące potrzeby.

Na czym polega kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku może być przeznaczony na wszystkie potrzeby bieżące lub zachowanie płynności finansowej firmy. Jego działanie jest bardzo proste, dlatego jest tak często wybieranym rozwiązaniem wśród wielu klientów. Kwota przyznanego limitu jest widoczna w formie dodatkowej gotówki na koncie, a okres kredytowania wynosi zazwyczaj 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres.

Przykład.

Załóżmy, że zgromadziliśmy 15.000 złotych na rachunku bieżącym, a wysokość przyznanego limitu kredytowego to 10.000 tysięcy złotych. W tej sytuacji saldo konta wynosi 25.000 złotych, a właściciel konta może przeznaczyć wszystkie środki na realizację dowolnych transakcji, np. przelewów lub wypłat.

Czy rachunek kredytowy jest rachunkiem bankowym?

Z definicji rachunek kredytowy nie służy do wykonywania podstawowych transakcji, tylko do prowadzenia rozrachunków związanych z udzielonym kredytem. Do podstawowych transakcji, takich jak przelewy, wpłaty, czy wypłaty, służy rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy (ROR), czyli inaczej mówiąc konto osobiste lub konto bieżące.

Kto może otrzymać kredyt w rachunku bieżącym?

Udzielenie kredytu w postaci takiego limitu jest możliwe dla każdego, kto posiada w banku rachunek bieżący. Oznacza to, że ten produkt bankowy jest przeznaczony dla osób fizycznych lub prawnych, na przykład dla:

 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółek akcyjnych,
 • spółek partnerskich,
 • spółek cywilnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek jawnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek komandytowo-akcyjnych.

Gdzie w bilansie prezentowane jest saldo kredytowe rachunku bieżącego?

Saldo kredytu w rachunku bieżącym prezentujemy jako pasywa w zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek: kredyty i pożyczki. W bilansie wykazujemy tylko wykorzystaną kwotę, a nie wysokość udzielonego limitu kredytowego.

Warunki otrzymania kredytu odnawialnego

Warunkiem otrzymania kredytu w rachunku bieżącym jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania zazwyczaj nie jest wymagane. Formalności wyglądają bardzo podobnie, jak w przypadku kredytu obrotowego, jednak podstawą jest posiadanie rachunku osobistego lub firmowego w banku, w którym chcemy ubiegać się o linię kredytową. Może zdarzyć się, że warunki otrzymania kredytu będą różnić się w zależności od tego, jak długo współpracujemy z daną instytucją finansową.

Pierwszym krokiem do otrzymania limitu w rachunku osobistym lub firmowym, jest złożenie wniosku. Limit ustalany jest po ocenie zdolności kredytowej, którą wylicza się na podstawie wpływów na konto lub innych dodatkowych dokumentów finansowych wymaganych w danym banku.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej następuje podpisanie umowy pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Po akceptacji wszystkich warunków dochodzi do uruchomienia kredytu w formie dodatkowej gotówki w rachunku bieżącym.

co to jest kredyt w rachunku bieżącym?

Linia kredytowa widoczna jest jako zwiększone saldo konta. Zazwyczaj umowa zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia po spełnieniu określonych wymagań. Jeśli nie masz dalszej potrzeby posiadania takiej linii, to musisz spłacić ją w momencie upływu terminu wyznaczonego w umowie.

Koszty kredytu w rachunku bieżącym

Jak każdy produkt bankowy, kredyt w rachunku płatniczym, zwany inaczej linią kredytową, jest obciążony pewnymi opłatami.

Jakie opłaty związane są z kredytem odnawialnym?

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu

Wysokość prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest różna, plasuje się w widełkach od 0% do 3,5% dla klientów indywidualnych. W przypadku klienta firmowego może to być nawet kilkanaście procent.

Prowizja za odnowienie kredytu

Odnowienie kredytu wiąże się z kolejnymi opłatami. Po 12 miesiącach, w przypadku kredytu odnawialnego, zostaniemy ponownie obciążeni prowizją.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalane jest na podstawie dwóch składowych. Opłaty te zależą od stopy referencyjnej NBP powiększonej o marżę banku, a więc jest to zmienna stopa procentowa. Warto pamiętać, że odsetki naliczane są jedynie za wykorzystaną sumę limitu kredytowego.

Opłaty za konto osobiste lub rachunek bieżący

Należałoby zwrócić uwagę na fakt, że do limitu kredytowego niezbędne jest posiadanie konta bankowego. Jeśli chcemy mieć pełny obraz opłat związanych z limitem odnawialnym, to musimy wziąć pod uwagę także koszty związane z prowadzeniem rachunku w banku.

Kredyt rewolwingowy w rachunku bieżącym – podobieństwa i różnice

Kredyt rewolwingowy to podobny produkt do kredytu w rachunku bieżącym, jednak jego istotną różnicą jest to, że możemy z niego korzystać w zupełnie dowolnym czasie. W momencie pobierania środków pieniężnych z przyznanego limitu saldo konta będzie pomniejszane, z kolei każde zasilenie pokryje wykorzystaną wcześniej kwotę.

Kredyt rewolwingowy jest bardzo funkcjonalny, głównie ze względu na możliwość wielokrotnego zaciągania zobowiązania w ramach jednej 12-miesięcznej umowy. Co więcej, można go zintegrować z konkretnym rachunkiem bankowym.

Z kolei kredyt w rachunku bieżącym ma jedną podstawową różnicę. Kredytobiorca w pierwszej kolejności korzysta z własnych środków pieniężnych, a dopiero później z przydzielonego debetu.

Jak zaksięgować kredyt w rachunku bieżącym?

Przyznana linia kredytowa nie jest wprowadzana w księgach rachunkowych ani w ewidencji pozabilansowej jako zobowiązanie. Z zasady produkt ten przyznawany jest na cele obrotowe, więc wszystkie opłaty z nim związane księguje się bezpośrednio w koszty finansowe:

 • Strona Winien: Koszty finansowe
 • Strona Ma: Rachunek bieżący

Z kolei kredyt obrotowy ujmuje się w bilansie w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. W dniu uruchomienia kredytu kwota zobowiązania ewidencjonowana jest w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Zatem w bilansie traktujemy go jako wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy oraz zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego:

 • Strona Winien: Rachunek bieżący
 • Strona Ma: Kredyty bankowe

Porównanie ofert kredytów w rachunku bieżącym

Jak dobrze wiemy, każdy bank ma przygotowaną indywidualną ofertę swoich produktów finansowych, a same koszty kredytu i jego warunki mogą znacznie różnić się od siebie. Sprawdźmy, jak to wygląda w kilku najbardziej popularnych instytucjach w Polsce.

Kredyt w rachunku bieżącym – Santander Bank Polska

Jak prezentuje się propozycja limitu kredytowego w Santander Bank Polska?

 1. Kwota: min. 1 000 zł – max. sześciokrotność dochodu netto
 2. Oprocentowanie: 20,39%
 3. Prowizja: 0% – 1% (min. 50 zł)
 4. Odnowienie: 1% min. 50 zł

PKO BP a kredyt w rachunku bieżącym

Sprawdźmy warunki tego produktu w PKO BP:

 1. Kwota limitu: 1 000 zł – 150 000 zł
 2. Oprocentowanie: 18,75%
 3. Prowizja: 0% – 2,5% (min. 60 zł)
 4. Odnowienie: 0% – 2.5% (min. 60 zł)

Kredyt w rachunku bieżącym Millennium

Tak wygląda oferta w przypadku debetu w Millenium Banku:

 1. Kwota: 500 zł – 150 000 zł
 2. Oprocentowanie: 20,5%
 3. Prowizja: 0% – 1,99% (min. 59 zł)
 4. Odnowienie: 2,49% (min. 59 zł)

BNP Paribas a kredyt w rachunku bieżącym

Z kolei co oferuje nam BNP Paribas?

 1. Kwota limitu: 1 000 zł – 100 000 zł
 2. Oprocentowanie: 20,50%
 3. Prowizja: 0%
 4. Odnowienie: 0% – 2,20 %

Alior a kredyt w rachunku bieżącym

Ile kosztuje kredyt odnawialny w Alior Banku?

 1. Kwota limitu: wysokość zależy od oceny zdolności kredytowej klienta
 2. Oprocentowanie: 19%
 3. Prowizja: 2% (min. 75 zł)
 4. Odnowienie: 2% (min. 75 zł)

Kredyt w rachunku bieżącym w mBanku

Co proponuje nam mBank?

 1. Kwota limitu: 500 zł – 150 000 zł
 2. Oprocentowanie: 20,50%
 3. Prowizja: 0% – 1%
 4. Odnowienie: 3,1% – 3,5% (min. 99 zł)

Santander Bank PolskaPKO BPMillennium BankBNP ParibasAlior BankmBank
Kwota limitu1 000 zł + maks. 6-krotność dochodów nettood 1 000 zł do 150 000 złod 500 zł do 150 000 złod 1 000 zł do 100 000 zł*zależy od oceny zdolności kredytowejod 500 zł do 150 000 zł
Oprocentowanie20,39%18,75%20,5%20,50%19%20,50%
Prowizjaod 0 do 1%
* min. 50 zł
od 0 do 2,5%
* min. 60 zł
od 0 do 1,99%
* min. 59 zł
0%2%
* min. 75 zł
od 0 do 1%
Odnowienie1%
* min. 50 zł
od 0 do 2,5%
* min. 60 zł
2,49%
* min. 59 zł
od 0 do 2,20%2%
* min. 75 zł
od 3,1 do 3,5%
* min. 99 zł
Tabela prezentuje koszty kredytu w rachunku bieżącym dla klientów indywidualnych. Analiza własna

Kredyt w rachunku bieżącym a zajęcie komornicze

Zajęcie komornicze obejmuje jedynie środki zgromadzone przez właściciela konta. Oznacza to, że nie traci on uprawnienia do dokonywania wypłat lub innych transakcji powodujących powstanie debetu. A co za tym idzie, zajęcie wierzytelności nie obejmuje środków wynikających z umowy kredytu w rachunku bankowym.

Jeśli w tym miejscu pojawia się u Ciebie więcej pytań, to polecam Ci artykuł: kwota wolna od zajęcia komorniczego, który pomoże Ci odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości. Znajdziesz tam więcej szczegółów związanych z zajęciem egzekucyjnym.

Czy limit odnawialny jest bezpieczny?

Korzystanie z limitu odnawialnego jest bezpieczne. Ten produkt finansowy jest po prostu inną formą udzielanego kredytu, a najbardziej zbliżony jest do karty kredytowej. Tak jak w przypadku pozostałych zobowiązań musimy być odpowiedzialni, gdy podejmujemy środki z takiego finansowania.

Spłata debetu może być dla niektórych o tyle utrudniona, że wymaga sumienności i dyscypliny w dotrzymywaniu terminów. Dodatkowo w przypadku zakończenia umowy musimy mieć środki na pokrycie całego minusa na koncie.

Kredyt w rachunku bieżącym – podręczne Q&A

Jak wykazać w bilansie kredyt w rachunku bieżącym?

W bilansie kredyt w rachunku bieżącym wykazujemy jako pasywa w pozycji zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek — kredyty i pożyczki. Wskazujemy tam tylko wykorzystaną kwotę, a nie wysokość udzielonego limitu kredytowego.

Jak zaksięgować kredyt obrotowy w rachunku bieżącym?

Kredyt obrotowy przedstawiamy w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe lub długoterminowe. Ewidencjonujemy go jako wpływ środków pieniężnych na konto bankowe oraz zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego.

Czy kredyt jest aktywem?

Kredyty udzielone innym firmom są uznawane za aktywa. W sprawozdaniu finansowym należy umieścić kwotę pożyczki oraz sumę doliczonych odsetek, wyliczanych od dnia udzielenia pożyczki. W księgach rachunkowych zapisuje się go jako wartość nominalną pożyczki.

Czy kredyt to pasywa?

Zaciągnięte przez firmę kredyty należy wykazać jako pasywa, jako kwotę wymaganą do zapłaty wraz z należnymi odsetkami. Kredyty można zakwalifikować do pozycji krótko- lub długoterminowych.

Co to są kredyty preferencyjne?

Kredyt preferencyjny to rodzaj zobowiązania, który w części finansowany jest przez Skarb Państwa. Ten produkt finansowy jest udzielany w ramach różnych programów, w których kredytobiorca ma w planach realizację istotnych interesów społecznych.

Jak działa kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku bieżącym ma proste działanie. Klient banku ma przyznaną dodatkową kwotę w koncie osobistym lub firmowym, która zwiększa saldo dostępnych środków. Zasada jest taka, że w pierwszej kolejności korzystamy z pieniędzy samodzielnie zgromadzonych, dopiero po ich wykorzystaniu wchodzimy na debet udzielony przez bank.

Kiedy jest kredyt długoterminowy?

Do kredytów długoterminowych zaliczamy zobowiązania, których termin spłaty przypada na okres dłuższy, niż 12 miesięcy, od dnia bilansowego.

Co lepsze limit odnawialny czy kredyt?

Trudno jest jednoznacznie określić, co jest lepsze: limit odnawialny, czy kredyt gotówkowy. Każdy z tych produktów spełnia inne potrzeby. Jeśli chcesz zabezpieczyć się na nieprzewidziane sytuacje, aby zachować płynność finansową, to lepszym rozwiązaniem będzie limit w rachunku bieżącym.

Czy opłaca się brać kredyt odnawialny?
Kredyt odnawialny w koncie firmowym lub osobistym jest opłacalny, gdyż odsetki płacimy jedynie od wykorzystanej kwoty limitu. Co więcej, w każdej chwili, gdy niespodziewane wydatki przekraczają kwotę zgromadzonych środków, możemy pożyczyć tylko niezbędną, brakującą sumę. A gdy na naszym koncie pojawi się wpływ, zostanie on przeznaczony na spłatę debetu.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (4 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie