Kwota wolna od podatku – ile wynosi?

Optima kończy działalność pożyczkową

Kwota wolna od podatku to jedno z zagadnień, które bardzo często pojawia się w dyskusji o zarobkach, jakie uzyskuje się na polskim rynku pracy. Jej wartość interesuje wielu konsumentów. Jej wysokość zmieniła się ostatni raz w 2018 roku. Ile obecnie wynosi kwota wolna od podatku i jakie są z tym związane zasady?

Polski rynek pracy ulega stałym zmianom. Na skutek różnych czynników zmienia się średnia dochodów uzyskiwanych w danych branżach, liczba osób obecnych na rynku pracy, a także popularność danych profesji. Istotny wpływ na kształtowanie się rynku pracy ma też krajowe ustawodawstwo, które poprzez odpowiednie zmiany przepisów zmienia m.in. wysokość płacy minimalnej, a także wartość kwoty wolnej od podatku.

Średnia krajowa, minimalna pensja czy kwota wolna od podatku – o tym się szuka informacji

Świadomość Polaków w zagadnieniach związanych z pracą zmienia się, co doskonale widać w świecie wirtualnym. Rośnie liczba ofert pracy. Rosną też wymagania dotyczące zarobków. Konsumenci próbują orientować się w dziedzinie wysokości zarobków w danych branżach, a także obecnie istniejących regulacji na ten temat. Dużą popularnością cieszą się wyszukiwania dotyczące np. wysokości minimalnego wynagrodzenia, dużo też szuka się na temat średniej krajowej i obowiązującego w danym momencie opodatkowania dochodów.

Co za tym idzie, w ostatnich latach często omawiana jest kwestia kwoty wolnej od podatku. Podobnie jak obciążenia fiskalne, a także minimalna i średnia krajowa, ulega ona regularnym zmianom. Wielu śledzi regularnie związane z tym tematy. Warto poruszyć to zagadnienie, mając na względzie szczególnie to, że niedawno rozpoczął się 2020 rok. Wraz z nim zaczęły obowiązywać nowe przepisy związane bezpośrednio z rynkiem pracy. Choć akurat tym razem nie zmieniła się wysokość kwoty wolnej od podatku, to warto przypomnieć jej wysokość. Zaktualizowała się ona bowiem ostatni raz stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Pod pojęciem kwoty wolnej od podatku kryje się nic innego jak wartość dochodów uzyskiwanych w ramach pracy zarobkowej, która nie podlega opodatkowaniu. Określa się to w wymiarze rocznym. Ustanawia się określoną sumę pieniędzy zarobionych w ciągu 12 miesięcy, za które konsument nie musi uiszczać podatku od wynagrodzenia. Jeżeli przekroczy się ustaloną w danym okresie kwotę wolną od podatku, to suma niepodlegająca opodatkowaniu maleje, aż do osiągnięcia wartości, powyżej której nie uzyskuje się żadnych ulg.

Kwota wolna od podatku podlega zwrotowi raz do roku. Z tego względu, nawet jeśli prognozowana suma rocznych zarobków kwalifikuje konsumenta do uzyskania zwrotu, to w ciągu 12 miesięcy comiesięcznie od jego dochodów i tak będzie odciągany podatek dochodowy. O zwrot będzie mógł się ubiegać w okresie składania zeznań podatkowych PIT, który zawsze trwa od końca stycznia do końca kwietnia.

Po złożeniu zeznania podatkowego jest ono weryfikowane przez odpowiadający miejscu zamieszkania Urząd Skarbowy. Jeśli ten nie dopatrzy się w zeznaniu błędów, to dokonuje należnego zwrotu podatku w formie przelewu na rachunek bankowy lub przekazu pocztowego w formie gotówki, którą odbiera się w lokalnej placówce pocztowej.  Wysokość kwoty wolnej od podatku, zmienia się na skutek regularnie nowelizowanych przepisów. Warto znać jej wymiar w bieżącym, 2020 roku.

Ile wynosi kwota wolna od podatku 2020?

Jak wspomniano wyżej, ostatni raz kwota wolna od podatku uległa zmianie na początku 2018 roku1 . Wiązało się to z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym z 27 października 2017 roku. Zwiększyła ona wysokość kwoty wynagrodzenia całkowicie wolnej od jakiegokolwiek opodatkowania. Teraz to wartość 8000 złotych. Ponadto, zmiany w przepisach przyniosły też inną wysokość tzw. drugiego oraz trzeciego stopnia skali podatkowej.

Warto przy tym przytoczyć też wysokość stawki procentowej opodatkowania dla osób o określonych, rocznych dochodach. Kształtuje się to na następujących zasadach.

 • 17% stawki opodatkowania dla osób, które zarabiają w ciągu roku mniej niż 85 528 złotych.
 • 32% stawki opodatkowania dla osób, które zarabiają w ciągu roku więcej niż 85 528 złotych.

Zasady funkcjonowania wspomnianych stawek są proste. Zarabiając rocznie poniżej wspomnianych 85 528 złotych, dochody są rozliczane w całości w ramach niższej stawki podatkowej. Jeżeli jednak w ciągu roku łączna kwota naszych dochodów przekroczy określoną granicę, to do tej wysokości zostaną one rozliczone według niższej stawki 17%. Każda złotówka, która przekracza próg 85 528 złotych, zostanie z kolei rozliczona według stawki 32%. Wszystko to przy obecnie obowiązującej kwocie wolnej od podatku, która wynosi 8000 złotych.

Jak zmieniała się kwota wolna od podatku w ostatnich latach?

Znamy już kwotą wolną od podatku, która po nowelizacji przepisów wynosi 8000 złotych. Jak zmieniała się ta wartość, nim w życie weszły zmiany? Wystarczy spojrzeć na stan przepisów w samym 2017 roku. Wówczas, jeśli zarabiało się nie mniej niż 6600 złotych i zarazem nie więcej niż 11 000 złotych rocznie, w zależności od kwoty wynagrodzenia kwota wolna od podatku mogła wynieść od 6600 złotych do 3091 złotych.

Jeżeli z kolei roczne dochody mieściły się w przedziale między 11 000 złotych a 85 528 złotych, to kwota wolna od podatku równa była stałej wartości 3091 złotych. Każda osoba, która przed nowelizacją przepisów uzyskiwała roczne dochody z kolei większe od granicy 85 582 złote, to stawka kwoty wolnej od podatku stopniowo malała. Wartość zerową osiągała przy rocznych dochodach większych niż 127 000 złotych.

Kwota zmniejszająca podatek – zasady

Na to, ile ostatecznie zapłacić będzie trzeba podatku, ma wpływ jeszcze jeden istotny parametr. Jest to tzw. kwota zmniejszająca podatek, która powiązana jest z kwotą wolną od podatku. Rośnie ona w sposób odwrotnie proporcjonalny do dochodów podatnika. Innymi słowy, im mniejsze się dochody uzyskuje, tym mniejsza będzie wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Przytaczana w tekście nowelizacja przepisów podatkowych z 27 października 2017 roku zmieniła również zasady związane z kwotą zmniejszającą podatek.

Poza wyższą kwotą wolną od podatku w wysokości 8000 złotych zwiększyła się również kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale – teraz to 1440 złotych. W pozostałych jest ona już taka sama. W drugim przedziale zmianie uległ jednak inny parametr – minimalna wartość podstawy opodatkowania. Od 2018 roku, zamiast 11 000 złotych jest to 13 000 złotych.

Jak wygląda kwota zmniejszająca podatek dla poszczególnych dochodów?

Zasady obliczania kwoty zmniejszającej podatek prezentują się następująco.

 1. Jeżeli wysokość zarobków mieści się w przedziale od 1 do 8000 złotych, to kwota zmniejszająca podatek wynosi 1440 złotych. Kwota wolna od podatku to 8000 złotych.
 2. Jeśli z kolei wysokość zarobków mieści się w przedziale od 13 001 do 85 528 złotych, to kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 złote. Kwota wolna od podatku to 3091 złotych.
 3. Jeżeli wysokość zarobków mieści się w przedziale od 85 528 do 127 000 złotych, to kwota zmniejszająca podatek będzie ściśle uzależniona od dochodów. Podobnie jak kwota wolna od podatku. Może ona wynieść od 3091 złotych do 0 złotych.
 4. Jeśli z kolei wysokość zarobków wynosi 127 000 złotych rocznie i więcej, to kwota zmniejszająca podatek oraz kwota wolna od podatku wynosi zawsze równo 0 złotych.

Zatem im niższa jest podstawa opodatkowania, tym wyższa będzie kwota wolna od podatku oraz kwota zmniejszająca podatek. Ich ostateczna wysokość uzależniona będzie oczywiście od indywidualnych parametrów związanych z zatrudnieniem i dochodami danej osoby. Najwygodniej dokładną wysokość kwoty wolnej będzie obliczyć w pierwszych miesiącach nowego roku, gdyż jest to okres dostarczania pracownikom rocznych zeznań podatkowych. W jednym miejscu zbierają one wszystkie potrzebne informacje na temat uzyskanych w ostatnim roku dochodów i tego, do jakiej stawki podatkowej się one zaliczają.

Co jeszcze ma wpływ na wysokość opodatkowania? Poznaj, jakie ulgi i wyłączenia mogą Ci przysługiwać

Prawo podatkowe przewiduje różnego rodzaju ulgi podatkowe, które powodują, że ostateczna kwota zwolnienia z podatku może być inna, niż przewidują to wyżej wspomniane zapisy.

 • Dokonywane regularnie składki na rzecz funduszu ZUS.
 • Darowizny na rzecz kultów religijnych.
 • Ulgi rehabilitacyjne.
 • Ulgi na internet. Zgodnie z prawem, może ona wynieść nie więcej niż 760 złotych.
 • Darowizny na cele związane z organizacjami użytku publicznego.
 • Zwroty nieuzasadnienie pobranych świadczeń.
 • Kwoty wpłacane na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.
 • Darowizny wiążące się z działalnością charytatywną i opiekuńczą.
 • Darowizny związane z działalnością kościelnych osób prawnych. Według przepisów, w taki sposób można odliczyć do 6% rocznych dochodów.
 • Ulgi badawczo-rozwojowe. Podatnik może odliczyć w taki sposób od 30% do 50% kosztów, jakie podniósł podczas prowadzenia takich działań.
 • Darowizny krwi. Według przepisów, w taki sposób można odliczyć do 6% wysokości rocznych dochodów.

Kogo nie dotyczy kwota wolna od podatku?

Niestety, zasady związane z kwotą wolną od podatku dotyczą tylko określony rodzaj podatników. Przepisy podatkowe określają też pokaźne grono podmiotów, które nie są objęte kwotą wolną od podatku i są z niej całkowicie wyłączeni. Wynika to głównie ze sposobu uzyskiwania przez nich dochodów. Przedstawiamy pełną listę takich podmiotów.

 • Opodatkowani liniowo w ramach PIT-36L.
 • Osoby, które otrzymały wynagrodzenie w ramach pomocy organom ścigania.
 • Podmioty, które otrzymały nagrody w ramach przychodu ze sprzedaży premiowej.
 • Rozliczający się ze Skarbem Państwa w ramach podatku dochodowego od osób prawnych w ramach CIT-8.
 • Uzyskujący przychody związane ze sprzedażą lub obrotem nieruchomościami w ramach PIT-39.
 • Rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjowanych w ramach PIT-28.
 • Rozliczający umowę o dzieło lub umowę zlecenie z dochodami niższym niż 200 złotych.
 • Niewybierający dokładnego rodzaju opodatkowania.
 • Rozliczający sprzedaż akcji, udziałów i innych przychodów z kapitałów pieniężnych w ramach PIT-38.
Źródła:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x