List mazalny po spłacie kredytu hipotecznego

Po spłacie kredytu hipotecznego konieczne jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, a nieodłącznym ku temu dokumentem, jest, tzw. list mazalny – albo, jak kto woli – kwit mazalny. Co to jest, jak wnioskować o taki dokument i do czego jest potrzebny?

list mazalny po spłacie kredytu hipotecznego

Kluczowe informacje

 • Po spłaceniu kredytu hipotecznego list mazalny jest niezbędny do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Jest to wymagane, aby formalnie usunąć obciążenie hipoteczne z nieruchomości​;
 • Większość banków automatycznie przesyła list mazalny po zakończeniu umowy kredytowej. Jeżeli bank nie stosuje takiej procedury, koniecznie złóż pisemny wniosek w oddziale banku lub poproś o przesłanie go pocztą;
 • Dokument ten powinien zawierać: adres kredytobiorcy, numer księgi wieczystej nieruchomości obciążonej hipoteką, datę umowy kredytowej, rodzaj hipoteki, potwierdzenie spłaty zobowiązania oraz zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Musi być również podpisany przez bank.

Hipoteka to pojęcie, z którym powinien zaznajomić się każdy, kto zamierza się starać o kredyt hipoteczny. To forma zabezpieczenia banku w sytuacji, gdyby kredytobiorca zaprzestał obowiązku spłaty zobowiązania. W praktyce oznacza ona tyle, że jeśli będziemy unikać spłacania rat kredytu hipotecznego, bank ma prawo do zlicytowania naszej nieruchomości w celu odzyskania pożyczonych nam środków.

Dokonanie wpisu hipotecznego nie oznacza jednak tego, że nasza nieruchomość będzie obciążona nim na zawsze. Po spłacie finansowania bank, czyli wierzyciel hipoteczny, traci podstawę do zabezpieczenia. Wówczas jako właściciele powinniśmy zadbać o sporządzenie, tzw. listu mazalnego.

Co to jest list mazalny?

List mazalny to dokument bankowy określający zgodę wierzyciela (np. banku) na wykreślenie z hipoteki, która powstała w momencie dokonania wpisu w IV dziale księgi wieczystej danej nieruchomości. Jest to również pisemne oświadczenie banku potwierdzające, że wszystkie wierzytelności zabezpieczone hipoteką wygasły.

W momencie spłaty zobowiązania instytucja nie ma już praw do naszej nieruchomości. Dlatego to w naszym interesie pozostaje kwestia, by jako jej pełnoprawni właściciele, formalnie wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. Musimy tego dokonać, składając w sądzie odpowiedni wniosek, do którego dołączamy, m.in. list mazalny.

List mazalny jest to zatem oświadczenie wierzyciela, który deklaruje, że:

 • wszystkie wierzytelności zabezpieczone hipoteką wygasły, np. poprzez spłatę zobowiązania,
 • nie powstała i w przyszłości nie powstanie zadłużenie, którą będzie zabezpieczać ustanowiona hipoteka.

Jak wnioskować o list mazalny?

Większość banków automatycznie przesyła swoim klientom kwit mazalny, tuż po zakończeniu umowy kredytowej. Warto więc sprawdzić, czy nasz kredytodawca nie stosuje przypadkiem takiej procedury. Jeśli nie, to sami będziemy musieli zawnioskować w oddziale o pisemny wniosek o list mazalny.

Pismo o list mazalny trzeba złożyć osobiście w banku albo przesłać go pocztą. Zwykle wystarczy w nim napisać prośbę o wydanie oświadczenia, stanowiącego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Ponadto wniosek o kwit mazalny, musi zawierać:

 • numer umowy kredytowej,
 • numer księgi wieczystej,
 • argumenty uzasadniające wydanie wniosku,
 • dokładny adres, na który bank powinien wysłać list mazalny.
wniosek o list mazalny

Wniosek o wydanie kwitu mazalnego najlepiej jest dostarczyć w momencie, gdy jesteśmy pewni, że bank zaksięgował wszystkie wpłaty względem kredytu hipotecznego i nie będzie już dochodził swoich należności. Warto mieć też na uwadze, że niektóre instytucje za wydanie takiego zaświadczenia pobierają opłatę. Jego dokładny koszt odnajdziemy w tabeli opłat i prowizji danego banku.

Do czego jest potrzebny list mazalny?

List mazalny nieodłącznie wiąże się z procesem wykreślenia hipoteki z ksiąg wieczystych. Ma to miejsce wtedy, gdy wierzyciel hipoteczny, czyli bank traci podstawę do hipoteki, która została już spłacona przez kredytobiorcę.

Samo wykreślenie hipoteki może mieć miejsce w kilku sytuacjach:

 • spłata kredytu hipotecznego,
 • refinansowanie kredytu,
 • sprzedaż nieruchomości.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej Zobacz

Co zawiera list mazalny?

Tego typu dokument to proste oświadczenie wydawane w formie pisemnej. Powinno ono zawierać podstawowe informacje o kredytobiorcy i hipotece:

 • adres kredytobiorcy,
 • adres i numer księgi wieczystej nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę,
 • datę podpisania umowy kredytowej,
 • rodzaj wpisanej hipoteki (umowna bądź przymusowa),
 • potwierdzenie całkowitej spłaty zobowiązania,
 • zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Dodatkowo list mazalny musi zostać podpisany przez bank.

W sytuacji, gdy wpis hipoteki do księgi wieczystej został dokonany przez bank, który już nie istnieje – wniosek o list mazalny należy złożyć do instytucji, która go przejęła albo do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Komu bank wystawia list mazalny?

Wniosek o wydanie listu mazalnego powinien zawsze złożyć właściciel nieruchomości, widniejący w II dziale księgi wieczystej. W momencie, gdy dopiero co spłaciliśmy kredyt hipoteczny, sprawa jest jeszcze prostsza. Takie zaświadczenie otrzymamy jako kredytobiorcy i jednocześnie właściciele nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka.

Natomiast problem może pojawić się, gdy zechcemy wykreślić hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości, którą odziedziczyliśmy bądź kupiliśmy – i która nie tyczy się naszego zobowiązania. Wtedy to musimy dostarczyć do banku, oprócz listu mazalnego, dokumenty potwierdzające nasze prawo własności do nieruchomości. Może to być, np. sądowe postanowienie o nabyciu spadku albo notarialna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości.

W jakich sytuacjach bank odmawia wydanie listu mazalnego?

Niestety, istnieją też sytuacje, w których banki mogą odmówić wydania listu mazalnego. Spójrzmy na przykłady takich okoliczności:

 • gdy kredyt hipoteczny zabezpieczony hipoteką nie został do końca spłacony,
 • gdy pojawią się niejasności, co do innych kosztów kredytu hipotecznego, np. ubezpieczenia czy prowizji.

W pierwszym przypadku warto upewnić się, czy ostatnia rata kredytowa została zaksięgowana przez bank i ewentualnie uregulować zaległą należność. Jeśli mamy stuprocentową pewność, że kredyt hipoteczny zabezpieczony hipoteką został całkowicie spłacony, a bank nadal odmawia zgody na wykreślenie z hipoteki, możemy skierować sprawę do sądu, o tzw. usunięcie sporu między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a stanem rzeczywistym. Z kolei w drugim przypadku, przed wydaniem listu mazalnego należy opłacić wspomniane zaległości. Ewentualnie warto zajrzeć do umowy kredytowej, która dokładnie określa obowiązki obu stron.

kiedy bank odmawia wystawienia listu mazalnego

Co w przypadku, gdy bank nadal nie zgadza się na wydanie kwitu mazalnego?

Gdy z jakichś powodów kredytodawca nadal nie chce nam wydać listu mazalnego, a my uważamy, że takie zaświadczenie nam się należy, konieczne będzie wejście na drogę sądową. Takie sytuacje są jednak niezwykle rzadkie.

Najczęściej tyczą się przypadków, w których stroną umowną nie jest bank, a podmiot prywatny. Gdy do tego dojdzie, jako właściciele nieruchomości musimy udowodnić, że dług, którym była zabezpieczona hipoteka, został spłacony. Prawomocny wyrok, który rozstrzygnie sąd na korzyść właściciela, skutecznie podważy opinię kredytodawcy.

Ile kosztuje kwit mazalny?

Koszt kredytu mazalnego zależy od konkretnego banku. Niektóre instytucje za taki dokument pobierają dodatkową opłatę – a inne wydają go bezpłatnie.

Ile czeka się na list mazalny?

W praktyce na otrzymanie kwitu mazalnego trzeba czekać od kilku do kilkunastu dni roboczych. Natomiast sama procedura wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, jest już znacznie dłuższa. Może ona potrwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Wygaśnięcie hipoteki a kwit mazalny – co jeszcze warto wiedzieć?

Co dalej robić, gdy mamy już kwit mazalny uzyskany po spłacie kredytu hipotecznego? Teraz możemy przejść do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. W tym celu musimy zgłosić nasz wniosek do sądu rejonowego – a dokładniej do działu ksiąg wieczystych, który jest przypisany miejscowo naszej nieruchomości. Wystarczy, że wypełnimy specjalny formularz KW-WPIS.

Pamiętajmy również, aby do sądu dostarczyć podwójny komplet dokumentów. Jeden z nich zostanie w sądzie, a na drugim dostaniemy potwierdzenie złożenia wniosku. Na ten moment nie istnieje niestety metoda, która pozwalałaby na wykreślenie hipoteki online. Jeśli zamierzamy złożyć wniosek o kwit mazalny, to z pewnością zainteresuje nas także koszt wykreślenia hipoteki z KW. Opłata sądowa wynosi, ok. 100 zł za jeden wpis. Dlatego, gdy wnioskujemy o wykreślenie dwóch hipotek, koszt ten będzie dwa razy wyższy.

Jak opłacić wykreślenie hipoteki? Jest na to kilka sposobów:

 • klasyczny przelew bankowy,
 • opłata w kasie właściwego sądu rejonowego,
 • zakup elektronicznego znaczka opłaty sądowej (np. w kasie albo poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości).
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (6 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie