Marża w bankowości – co warto wiedzieć?

Z marżą możesz spotkać się na każdym kroku. Zarówno w pracy, jak i w banku, podczas starania się o kredyt. Właśnie dlatego warto dowiedzieć się, jak poprawnie ją obliczyć oraz wiedzieć czym marża różni się od prowizji czy narzutu.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne poznajemy w szkole średniej lub na studiach. Po latach jednak wiedza ta ucieka i przypominamy sobie o niej jedynie wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Nawet jeśli nie prowadzisz własnej działalności i nie tworzysz skomplikowanej analizy rentowności przedsiębiorstwa, warto nieco odświeżyć sobie pamięć. Przypomnimy Ci, czym jest marża, zwłaszcza w kontekście produktów bankowych.

Marża – co to jest?

Marża stanowi dokładny wyznacznik opłacalności działalności we wskazanym okresie oraz zasadniczy wskaźnik używany do analizy rentowności. Marżę określa się jako różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu danego dobra. Różnica ta może zostać wyrażona zarówno procentowo, jak i kwotowo.

Marża kwotowa, czyli wyrażona w pieniądzu, jest różnicą pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem sprzedanego dobra. Marża procentowa wyrażona w procencie ceny sprzedaży jest z kolei stosunkiem marży kwotowej do ceny sprzedaży lub kosztu dobra. Brzmi nieco skomplikowane? W poniższej części artykułu posłużymy się przykładem. Zanim jednak do tego dojdzie, warto, abyś dowiedział się, że wyróżniamy również inne rodzaje marż w tym:

  • marża netto i marża brutto,
  • marża hurtowa i detaliczna,
  • marża I, II, III i IV stopnia,
  • marża ujemna.

Jak obliczyć marżę?

Sposób obliczenia marży procentowej i kwotowej będzie nieco inny. Wyobraź sobie, że firma kupuje produkt za 60 zł netto (bez VAT) i sprzedaje go za 80 zł netto (również bez VAT). Marża kwotowa w tym wypadku wynosi 20 zł. Dlaczego? Od ceny sprzedaży (80 zł) odejmujemy cenę zakupu (60 zł), a otrzymany wynik (20 zł) to nasza marża kwotowa.

A co z marżą procentową? W tym wypadku musimy sięgnąć po wzór:


MARŻA PROCENTOWA(%) = (CENA SPRZEDAŻY – CENA ZAKUPU) / CENA SPRZEDAŻY *100


W przypadku firmy z przykładu marża procentowa wyniesie 25%. Warto pamiętać o tym, że marża procentowa dodatnia nie może przekroczyć 100%, ponieważ jest to matematycznie niemożliwe.

Marża brutto i netto

Marżę najczęściej wyrażamy w formie brutto, z uwzględnieniem kosztów wytworzenia danego produktu. Często też nazywamy ją marżą pokrycia, co oznacza, że otrzymaną nadwyżkę ze sprzedaży można przeznaczyć na pokrycie innych wydatków związanych z funkcjonowaniem firmy. Marża brutto pokazuje jak dochodowa jest cała działalność firmy i można policzyć ją w prosty sposób, stosując poniższy wzór:


MARŻA BRUTTO = ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY / PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY


A co wiemy o marży netto? Ta zawiera już wszystkie koszty stałe, zobowiązania finansowe firmy oraz podatki. Marża netto przedstawia jak dochodowa jest sprzedaż w danym okresie i można ją obliczyć, wykorzystując poniższy wzór:


MARŻA NETTO = ZYSK ZE SPRZEDAŻY / PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY


Do uzyskania pełnego obrazu sytuacji finansowej firmy, warto zestawić ze sobą marżę netto i brutto.

Marża a narzut

Te dwa pojęcia są często mylone i nierzadko używane zamiennie. Czy słusznie? Niestety nie. Ewentualne niedomówienia w tym zakresie mogą mieć przykre konsekwencje podczas raportowania sprzedaży, jak i w czasie trwania ewentualnych negocjacji handlowych.

W takim razie czym jest narzut? Narzut procentowy to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny zakupu, wyrażonym w procentach. Co ciekawe, dodatni narzut zawsze będzie wyższy od dodatniej marży procentowej. W tym wypadku bowiem zysk dzielimy przez cenę zakupu, która jest niższa od ceny sprzedaży.

Podstawową różnicą pomiędzy marżą a narzutem jest fakt, że marża to stosunek zysku do ceny sprzedaży, a narzut to stosunek zysku do ceny zakupu. To oznacza, że marża liczona jest od ostatecznej ceny, którą zapłacił klient, a narzut od ceny, po której sprzedający nabył towar.

Czym jest marża banku?

Marża występuje również w produktach finansowych, a zwłaszcza w kredytowych. W bankowości stosuje się jednak nieco inną definicję marży oraz przyjmuje się inny sposób jej obliczania. W tym wypadku marża to różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytu a kosztami poniesionymi przez bank w związku z pozyskaniem środków do udzielenia tego zobowiązania. Warto przy tym wspomnieć, że prawo w żaden sposób nie reguluje wysokości marży bankowej.

Marża kredytu hipotecznego

Marża kredytu hipotecznego, podobnie jak innego kredytu udzielanego przez bank to po prostu zysk, który osiągnie kredytodawca w związku z udzieleniem Ci zobowiązania. Standardowa marża przy kredycie hipotecznym wynosi od 1,5 do nawet 4% i podnosi koszt całego kredytu. Właśnie dlatego, warto sprawdzić, co wpływa na wysokość marży kredytowej i w celu jej obniżenia, podjąć negocjacje z bankiem. Zanim złożysz wniosek o udzielenie zobowiązania, dokładnie przeanalizuj kilka ofert i wybierz najtańszą. Pomoże Ci w tym aktualny ranking kredytów hipotecznych.

Od czego zależy marża kredytu hipotecznego?

Marża w kredycie hipotecznym zależy tylko i wyłącznie od decyzji banku. Kredytodawca, ustalając wysokość marży, bierze jednak pod uwagę wiele czynników. Jakich?

  • Wysokość wpłaconego przez Ciebie wkładu własnego. Im jest on wyższy, tym mniejsze ryzyko ponosi bank w związku z udzieleniem Ci kredytu. W takiej sytuacji możesz liczyć na niższą marżę.
  • Skorzystanie z dodatkowych produktów. Nie da się ukryć, że banki wyjątkowo chętnie stosują tzw. cross-selling, maksymalizując w ten sposób sprzedaż. Jeśli przy zaciąganiu kredytu, zdecydujesz się na założenie karty kredytowej czy na zakup dodatkowego ubezpieczenia, to obniżysz w ten sposób marżę naliczaną przez bank.
  • Twoja lojalność. Kredytodawca chętnie zaproponuje Ci korzystniejsze warunki kredytowe, jeśli należysz do grona stałych klientów i przez ten czas aktywnie korzystałeś z wielu produktów.
  • Twoja sytuacja finansowa. Jeśli masz dużą zdolność kredytową i możesz pochwalić się nienaganną historią kredytową, to warto użyć tych argumentów w rozmowie z bankiem.

Czy można obniżyć marżę kredytu?

Wysokość marży kredytu możesz obniżyć jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej lub też w czasie trwania spłaty zobowiązania. Wtedy wystarczy, że złożysz wniosek, w którym odpowiednio uargumentujesz swoją prośbę, opierając się na motywach z wcześniejszego punktu. W dokumencie powinny znaleźć się również Twoje dane osobowe oraz informacje dotyczące umowy kredytowej. Banki najczęściej nie dysponują wzorem takiego pisma, dlatego wniosek musisz napisać samodzielnie.

Prowizja a marża

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców – marża często mylona jest z narzutem, tak w przypadku bankowości, marża nierzadko utożsamiana jest z prowizją. Dlaczego? Obie stanowią bowiem koszty uzyskania kredytu hipotecznego. Marża to jednak składowa każdej raty, a prowizja to opłata jednorazowa, ponoszona w momencie zawarcia umowy.

Co ciekawe, niektóre banki rezygnują z pobierania prowizji po to, aby ich oferta była dla klienta najkorzystniejsza. Jednak w perspektywie długiego okresu spłaty, to wynegocjonowanie niskiej marży będzie dla Ciebie bardziej opłacalne.


Sprawdź: Prowizja za udzielenie kredytu – czym jest? Gdzie jest najniższa?


Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4/5 - (4 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie