Od ilu lat można mieć kartę płatniczą lub konto w banku?

Coraz więcej rodziców staje przed dylematem, czy warto założyć konto bankowe swojemu dziecku? Rozwiązanie to wydaje się być korzystne z wielu względów – chroni dziecko przed przypadkowym zgubieniem gotówki, a rodzicom daje możliwość większej kontroli nad finansami swojej pociechy. Na tym etapie rodzi się pytanie – od ilu lat można mieć konto w banku oraz kartę płatniczą? Poniższy artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości.

od ilu lat można mieć konto w banku

Kluczowe informacje

  • Prawo bankowe pozwala dzieciom na posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Do jego założenia niezbędna jest przede wszystkim zgoda i obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Dziecko po 13. roku życia nabywa ograniczoną zdolność do czynności prawnych. To oznacza, że może mieć dostęp do swoich środków i posługiwać się kartą płatniczą w ramach ustalonego limitu.
  • Konta dla nieletnich są zazwyczaj prowadzone na preferencyjnych warunkach, często bez opłat.
  • Dokumenty potrzebne do otwarcia rachunku dla dziecka poniżej 13 lat to dokument, który potwierdzi tożsamość dziecka (tymczasowy dowód, legitymacja szkolna, akt urodzenia), dowód tożsamości rodzica i dokument potwierdzający relację między nimi.

Od jakiego wieku można założyć konto w banku?

Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego to przywilej, który wcale nie jest zarezerwowany wyłącznie dla osób pełnoletnich. Prawo bankowe stawia przed młodymi ludźmi wyraźną granicę i jest to 13 lat. Co to oznacza? Dokładnie to, że istnieje grupa małoletnich klientów do 13 roku życia oraz tych w przedziale 13-18. Zasada ta nie różni się od regulaminu w danym banku, jest jednolita dla wszystkich instytucji. 

Otwarcie konta bankowego dla osoby nieletniej możliwe jest wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Jego podpis jest niezbędny do zawarcia umowy z bankiem.

Jeśli dziecko ma ukończone 13 lat, nabywa ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że może mieć zarówno ROR na swoje nazwisko, jak i wydaną do niego kartę płatniczą. Opiekun prawny może ustalić z bankiem limity transakcji i mieć wgląd do konta, jednak swoboda w korzystaniu z rachunku przez nastolatka jest spora.

Co z maluchami i młodzieżą do 13 lat? Niektóre banki deklarują takie oferty. Konta tego typu to de facto subkonta połączone z rachunkiem rodzica, który sprawuje całkowitą pieczę nad środkami dziecka i może logować się na konto z poziomu swojej bankowości elektronicznej.

Czy warto założyć konto bankowe dla dziecka?

Powszechnie panuje przekonanie, że wszelkie usługi bankowe, związane są wyłącznie ze światem dorosłych. W pewnym sensie jest to prawda, gdyż dziecko jako osoba niezdolna do czynności prawnych, nie może jeszcze sama podejmować wszystkich decyzji, zwłaszcza finansowych.

Większość dzieci, a w szczególności w wieku nastoletnim, posiada jednak już swój niewielki budżet, którym może dysponować wedle uznania. Mogą to być kieszonkowe od rodziców, upominki od dziadków, czy innych członków rodziny.

Kierując się zasadą „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, warto powoli wdrażać swoje dziecko w tematy związane z budowaniem świadomości finansowej. Wszak, aby w dorosłym życiu umiejętnie zarządzać dużym budżetem domowym, należy nauczyć się operować już niewielkimi kwotami.

Pamiętajmy o tym, że dziecko mając własne konto bankowe, uczy się doceniania pieniędzy i mądrego planowania wydatków. Zyskuje większą niezależność, a to z kolei sprzyja nauce oszczędzania i rozsądnego wydawania środków.

Czy można mieć konto bankowe, mając mniej niż 13 lat?

Obecny rynek usług bankowych jest bardzo elastyczny i nie odpowiada jednoznacznie na pytanie, od ilu lat można mieć konto. Oferty banków wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno młodych klientów, jak i ich rodziców.

Nawet bardzo małe dziecko może mieć konto w banku, jednak z pewnymi ograniczeniami. Konta osobiste dla osób poniżej 13 lat posiadają znacznie okrojony wachlarz usług. Połączone są ponadto z rachunkami rodziców, którzy mogą uzyskiwać wszelkie informacje o koncie dziecka.

Co jest potrzebne do założenia konta dla dziecka poniżej 13 lat?

Aby otworzyć rachunek bankowy dla dziecka poniżej 13 lat, należy okazać dokument, który potwierdzi jego tożsamość. Może to być tymczasowy dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna. Niektóre banki akceptują też akt urodzenia dziecka.

Kolejnym krokiem będzie udowodnienie powiązania dziecko-rodzic. W tym celu również może posłużyć akt urodzenia. Niezbędne będzie okazanie przez przedstawiciela ustawowego swojego dowodu osobistego.

Procedurę uruchomienia konta dziecka przyspieszy fakt posiadania takiego samego nazwiska. Jeśli zatem matka posługuje się nazwiskiem panieńskim, warto rozważyć otwarcie konta przez ojca.

Po spełnieniu wszystkich formalności, konto dziecka zostanie otwarte w ramach konta opiekuna prawnego. To właśnie on podpisuje z bankiem umowę, gdyż jako osoba dorosła uprawniony jest do wykonywania czynności prawnych.

Dziecko poniżej 13 lat nie może samodzielnie dysponować swoimi środkami i, mimo że może mieć konto w banku, to do rachunku wgląd będzie miał także przedstawiciel prawny.

Jak założyć konto w banku dla osoby nieletniej?

Wiemy już, od ilu lat można mieć konto w banku. Pozostaje teraz kwestia techniczna, czyli proces zakładania rachunku. Konto w banku dla osoby nieletniej można założyć zarówno osobiście w placówce, jak i przez internet. Założenie konta w oddziale banku, wiąże się oczywiście z koniecznością dotarcia do placówki, jednak sam proces otwierania konta jest znacznie szybszy. Dostęp do rachunku bankowego nabywamy praktycznie od ręki.

Opcja internetowa nie wymaga od nas wizyty w oddziale, jednak będzie trzeba zaczekać na kuriera, który dostarczy nam umowę w formie papierowej. Po podpisaniu jej kurier zabierze przesyłkę i zwróci bankowi. Będziemy musieli zaczekać kilka dni na weryfikację dokumentów i uruchomienie konta, a także na wydanie karty płatniczej.

Od ilu lat można mieć kartę płatniczą?

Przykłady kart płatniczych dla dzieci - mBank

Zakładając konto bankowe, rodzi się pytanie, od ilu lat można mieć kartę płatniczą. Według polskiego prawa bankowego nawet osoba nieletnia może mieć taką kartę, a także korzystać z niektórych usług bankowych.

Zawarcie umowy to czynność, którą wykonuje oczywiście opiekun prawny dziecka, jednak po ukończeniu 13 roku życia, młody człowiek zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych i może samodzielnie posługiwać się kartą płatniczą.

Podczas wizyty w placówce banku, warto nałożyć dziecku limit dzienny oraz limit na każdą transakcję, a także wytłumaczyć zasady rozsądnego zarządzania budżetem.

Czy nieletni właściciel konta może sam wykonywać przelewy?

W kwestii przelewów internetowych zastosowanie ma dokładnie ta sama zasada co w przypadku korzystania z karty do ROR-u. Wyznacznikiem jest tu wiek. Rodzic jako klient banku sprawuje pełną pieczę nad kontem dziecka do 13 lat.

Po ukończeniu 13 lat dziecko nabywa znacznie większe prawa w zakresie dysponowania środkami na swoim rachunku. Może wykonywać przelewy w systemie transakcyjnym, bądź w aplikacji. Rodzic jednak ma możliwość wglądu w nie oraz ma prawo nałożyć limity kwotowe.

Czy osoba nieletnia może korzystać z dodatkowych usług na koncie?

Każda osoba dorosła posiadająca konto osobiste, często wabiona jest przez banki różnymi dodatkowymi usługami. Może to być dodatkowe konto oszczędnościowelokata, czy nawet tak zwany limit odnawialny w koncie.

Każdy ze wspomnianych produktów, stanowi tak na dobrą sprawę odrębny produkt bankowy i związany jest z odrębną umową pomiędzy bankiem a klientem.

Nie ma żadnych przeszkód ku temu, aby dziecko posiadało osobne konto na oszczędności. Tak jak w przypadku zwykłego ROR-u konieczne będzie uzyskanie zgody rodzica i stawienie się z nim w banku.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia starania się o limit odnawialny w rachunku. Limit ten jest niczym innym jak formą kredytu, a o takowy można starać się wyłącznie, będąc osobą pełnoletnią i posiadając stałe wpływy, które będą niezbędne do jego uregulowania.

Jaki jest koszt prowadzenia konta bankowego dla nieletnich?

Rachunek osobisty dla dzieci i młodzieży prowadzony jest na preferencyjnych warunkach. Jest on zdecydowanie korzystniejszy niż ten dla dorosłych. Większość banków nie nakłada żadnych opłat ani na etapie założenia konta, ani za samo prowadzenie rachunku. Darmowe lub obciążone bardzo niewielką opłatą są także wypłaty w bankomacie.

Dużym plusem jest także to, że bank nie określa zazwyczaj minimalnej miesięcznej kwoty wpływu na konto bankowe, ani minimalnej kwoty płatności przy użyciu karty debetowej. Ze szczegółową ofertą można zapoznać się na stronie internetowej banku, w którym chcemy posiadać konto.

Kto jest uprawniony do wglądu do rachunku dziecka?

Choć nieletnie dziecko może mieć konto w banku, nie jest ono uprawnione do samodzielnego zarządzania nim. Do czasu ukończenia 13 roku życia, dziecko nie posiada praktycznie żadnej autonomii w prowadzeniu rachunku i robią to za niego w przeważającej mierze opiekunowie prawni.

Po ukończeniu 13 roku życia sytuacja nieco się zmienia. Rodzic wprawdzie nadal jest głównym klientem banku i do założenia konta potrzebny jest jego dowód osobisty, jednak nastolatek może posiadać własną kartę płatniczą i posługiwać się swoim kontem w ramach limitów narzuconych przez rodzica.

Rodzic jako przedstawiciel ustawowy może nie tylko jako jedyny zakładać konto bankowe, ale także jako jedyny posiada do niego wgląd. Do wglądu do konta dziecka nie są upoważnieni inni członkowie rodziny, na przykład dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo.

Czy rodzic może dysponować środkami na rachunku dziecka?

Nie należy mylić pojęcia wglądu do konta z pojęciem dysponowania środkami. Rodzice sprawują zarząd nad majątkiem i interesami dziecka. Jako opiekunowie prawni mają dostęp do kont osobistych dziecka.

Art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi jednak jasno, że rodzice nie mogą bez zgody sądu dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, to jest dobrowolnie wypłacać i używać środków dziecka.

Jakie banki oferują rachunek osobisty dla dzieci do 13 lat?

Obecnie na rynku jest całkiem duża grupa banków, które mają w swojej ofercie konta dla dzieci. Zanim otworzysz dziecku konto, zapoznaj się z dostępnymi ofertami. Każdy bank w swojej ofercie jasno deklaruje, od ilu lat można mieć dane konto. Oto wybrane banki.

eKonto Junior w mBanku

Konto bankowe dla dziecka Junior w mBanku można założyć do 13 roku życia, bez dolnej granicy wieku. Młody użytkownik konta otrzyma kartę debetową oraz aplikację mobilną. Służy ona jednak tylko do sprawdzania salda oraz wglądu do materiałów edukacyjnych. Znacznie szerszy zakres możliwości przewidziany jest dla młodzieży 13+.

Konto Karty Samodzielniaka w BNP Paribas

przykład konta dla dziecka w BNP Paribas
https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-karty-samodzielniaka

W BNP dzieci mogą posiadać konto w przedziale wiekowym 7-13 lat. Jego składowe to karta płatnicza dla dziecka oraz rachunek bankowy rodzica, który służy do rozliczania transakcji tą kartą. Dużym wsparciem w edukacji finansowej dziecka jest dostęp do serwisu „Misja Samodzielność”.

Konto oszczędnościowe dla dziecka + karta przedpłacona ING Bank Śląski

ING oferuje dla młodych osób rachunek oszczędnościowy oraz kartę przedpłaconą. Z usługi można skorzystać bez dolnej granicy wieku. Niestety dopiero po ukończeniu 13 roku życia, dziecko może korzystać z aplikacji mobilnej moje ING. Wcześniej nie ma wglądu w historię rachunku i jest on dostępny wyłącznie w bankowości internetowej rachunku rodzica.

Konto Jakie Chcę – Santander Bank

W ofercie banku Santander można znaleźć rachunek dla dziecka od 7 do 13 roku życia oraz dla młodzieży – Konto Santander dla młodych 13-17 lat. Nastolatek może wypłacać gotówkę z bankomatów, kupować bilety komunikacji miejskiej, a także odkładać środki na dodatkowe wydatki. Bank nie nalicza żadnych opłat za prowadzenie rachunku.

Konto 360° Junior – Bank Millennium

Aby otworzyć rachunek w banku Millennium, nie trzeba spełniać dolnej granicy wieku. Konto przewidziane jest dla dziecka od 0 do 13 lat. Podłączone jest ono oczywiście do rachunku rodzica. Po ukończeniu 7 roku życia można zawnioskować o kartę oraz zainstalować dostosowaną do wieku aplikację mobilną.

aplikacja mobilna Millennium dla dziecka
Aplikacja Mobilna Banku Millennium, podąża za potrzebami dziecka

Jakie banki oferują konto osobiste dla młodzieży powyżej 13 lat?

Młodzież powyżej 13 roku życia posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że mają znacznie szersze pole do popisu w zarządzaniu swoim rachunkiem.

Aby założyć konto osobiste, wciąż muszą poprosić o zgodę rodzica. Obecność rodzica potrzebna jest do tego, aby założyć konto oraz ustalić limity na nim. Oto przykładowe banki, które oferują konto bankowe dla dziecka od 13 lat.

Konto Mobi – ING Bank Śląski

Wspomniane konto może zostać założone dla osoby od 13 do 26 lat. Jest to dobra opcja nie tylko dla uczniów, ale także studentów. Największą zaletą jest to, że prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Niestety darmowe wypłaty w bankomacie obejmują tylko bankomaty ING oraz Planet Cash. Rozwiązaniem jest jednak usługa BLIK, która umożliwia darmowe pobranie gotówki w każdym innym miejscu.

Konto Przekorzystne – Pekao SA

Usługi bankowe dla młodych w banku Pekao to propozycja dla osób w przedziale 13-26 lat. Rachunek można otworzyć online dopiero po ukończeniu 18 lat, a więc młodsze osoby muszą załatwić formalności w placówce banku. Nastolatkowie mają do dyspozycji bezpłatne konto w banku, karty płatnicze oraz darmowy dostęp do bankomatów.

Pierwsze Konto – PKO BP

Aby mieć konto w banku PKO BP, należy mieć ukończone 13 lat i nie więcej jak 18. Do rachunku małoletniego wydawana jest karta. Rachunek prowadzony jest bez żadnych opłat, pod warunkiem, że nastolatek wykona w miesiącu minimum 2 transakcje kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wyniesie 3,90 zł.

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (1 vote)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie