Odliczenia od podatku – jakie ulgi podatkowe istnieją?

Odliczenie od podatku

Odliczenia od podatku to tematyka, która systematycznie rozbudza zainteresowanie w szczególności na początku roku. To wtedy rozpoczyna się okres składania obowiązkowych corocznych rozliczeń podatkowych PIT, przy których składamy pisemne zeznanie za cały poprzedni rok. Wielu podatników pośpiesznie szuka wtedy informacji na temat istniejących w polskim prawie ulg podatkowych, które przysługują nam za określone rzeczy. Jakie więc ulgi podatkowe istnieją?

Jak powszechnie wiadomo, jeśli osiągamy dochody z pracy na etacie lub z umowy zlecenie, a także, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą — jesteśmy zobowiązani co corocznego składania zeznań z tytułu podatku dochodowego. Aby znaleźć informację o ulgach i odliczeniach podatku nie trzeba długo szukać, są one jasno określone przez ustawę. Do rozpoczęcia okresu składania kolejnych zeznań zostało wprawdzie jeszcze sporo czasu, ale warto już teraz uzbroić się w wiedzę na temat obszarów, w jakich można stosować ulgi, a także wyrobić sobie świadomość, co odciąży co nieco nasz portfel. Część odliczamy od podstawy podatku, a część — od samego podatku. Ulgi może odliczyć sobie każdy, niezależnie czy zarabia płacę minimalną, czy średnią krajową.

Odliczenia od podatku

W 2018 roku od podatku można było odliczyć podatek w 6 następujących kategoriach:

 1. Ulga prorodzinna

Wszyscy podatnicy, którzy składają zeznanie za pomocą formularzu PIT-36 albo PIT-37 mogą otrzymać ulgę na dziecko. Wymogiem jest bycie rodzicem, opiekunem prawnym lub rodzicem zastępczym, który mieszka ze swoją pociechą pod jednym dachem w ciągu roku podatkowego, z jakiego się rozliczamy. Ulga dotyczy ponadto osób, które nie rozliczają się według stawki zryczałtowanej, karty podatkowej lub podatku liniowego. Ulgę charakteryzują generalnie mówiąc poniższe uwarunkowania.

 • Dziecko musi być poniżej 18 roku życia w momencie składania zeznania
 • Ulga przysługuje wyjątkowo dziecku składającego do 25 roku życia, jeśli kontynuuje ono naukę i nie osiąga dochodu powyżej 3089 złotych
 • Dochody podatnika i jego małżonka nie mogą przekroczyć progu 112 tysięcy złotych w roku podatkowym
 • Dochody podatnika niebędącego w związku małżeńskim są określane na osobę i nie mogą przekroczyć w tym przypadku 56 tysięcy złotych w roku podatkowym
 • Dochody podatnika samotnie wychowującego dziecko mają maksymalny próg taki sam jak w przypadku małżeństw — 112 tysięcy złotych w roku podatkowym

Ile wynosi ulga prorodzinna?

 • Na jedno dziecko — 92,67 złotych
 • Na dwójkę dzieci — po 92,67 złotych każde
 • Na trójkę dzieci — 92,67 złotych na pierwsze dwoje dzieci oraz 166,67 złotych na trzecie
 • Na czwórkę i więcej dzieci — 92,67 złotych na pierwsze dwoje dzieci, 166,67 złotych na trzecie oraz 225 złotych na czwarte i każde kolejne

Podczas wypełniania zeznania PIT w celu uzyskania ulgi rodzinnej konieczne jest wypełnienie druku PIT/O.

  2. Ulga za zdrowotną składkę na ubezpieczenie ZUS

Odliczenie od podatku może przyjąć także formę pomniejszenia o składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Osoby pracujące na etacie lub na podstawie umowy cywilnoprawne, jeśli chcą uzyskać ulgę, zobowiązani są wykazać odpowiednią kwotę składek zdrowotnych podlegających odliczeniu. Wynosi to obecnie 7,75% podstawy wymiaru składki, wpisując to w PIT-11
 • Warto wiedzieć, że można odliczać tylko te składki zdrowotne, które w rzeczywistości zostały opłacone w danym roku podatkowym i mamy na to dowód. Dla pracujących wystarczy zgodność składek w PIT-11 z zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę, z kolei sami przedsiębiorcy powinni wykazać zaświadczenie z ZUS lub potwierdzenia przelewów
 • Na uprzywilejowanej pozycji są przedsiębiorcy. Przepisy przewidują dla nich możliwość odliczenia zaległych składek ZUS opłaconych w roku składania zeznania podatkowego
 • Składki odliczymy tylko wtedy, gdy są opłacone!

Warto dodać, że składki na ubezpieczenie ZUS są jedynymi, które można odliczyć od podatku. Pozostałe składki, czyli emerytalne, wypadkowe, chorobowe i rentowe, odlicza się od wartości naszego dochodu.

   3. Ulga na internet

To stosunkowo nowy rodzaj ulgi, z którego podatnik może skorzystać jedynie przez dwa lata z rzędu. Innymi słowy, do skorzystania z ulgi na internet mamy prawo tylko dwukrotnie. Jest ono dostępne tylko dla tych, którzy rozliczają się za pomocą PIT-36 oraz PIT-37 dodając załącznik PIT-O. Tym sposobem możemy rozliczyć za jednym razem maksymalnie 760 złotych.

   4. Ulga na darowiznę

Jest to ważna zmiana, gdyż w poprzednik latach odliczenie darowizny od kosztów uzyskania przychodów było niemożliwe. Od zeszłego roku zaszła jednak zmiana — stąd ta sekcja w naszym tekście. W odpowiednich przepisach, które regulują kwestie związane z PIT, są jednak wyraźnie wyodrębnione i wymienione konkretne cele, z których tytułu możemy zyskać ulgę podatkową. Są to następujące cele, na które polski podatnik przekazuje darowizny:

 • Organizacje porządku publicznego — wszelkie organizacje deklarujące działanie w sferze porządku publicznego, na które przepisy zezwalają przekazywanie datków i darowizn. Musimy posiadać udokumentowany dowód wpłaty na konto określonej organizacji, jeśli jest to darowizna pieniężna. Jeśli została ona przekazana w innej formie — konieczne jest oświadczenie obdarowanego, które potwierdza fakt uzyskania daru od składającego zeznanie podatkowe. Konieczne jest podanie ponadto wszelkich danych, które ułatwią identyfikację zarówno organizacji, jak i darczyńcy
 • Krwiodawstwo — jeśli jesteś honorowym dawcą krwi, jest to kolejna okazja do uzyskania ulgi podatkowej. Jej wartość wylicza się na zasadzie ekwiwalentu — 130 złotych odpowiada litrowi oddanej krwi. Fakt oddania krwi musi być udokumentowany u odpowiedniego punktu krwiodawstwa lub innej jednostki, która oferuje możliwość oddania krwi.
 • Obiekty kultu religijnego — ostatnią możliwością do uzyskania ulgi podatkowej za darowiznę jest darowizna na rzecz dowolnej jednostki kultu religijnego. Warunkiem jest zarejestrowanie obiektu kultu jako związek wyznaniowy i — identycznie jak wyżej — posiadanie potrzebnego dowodu wpłaty darowizny lub odpowiedniego oświadczenia obdarowanego (np. kapłana), jeśli darowizna nie miała formy pieniężnej.

Na koniec trzeba jeszcze pamiętać, że odliczyć można wartość danej darowizny tylko od kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu w roku podatkowym.

  5. Ulga dla osób oszczędzających na IKZE

Pod tym skrótem kryje się oczywiście Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Wpłaty na nie również podlegają ulgom, których dokonuje się za pomocą następujących formularzy PIT:  PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i dodatkowego załącznika PIT/O. Obowiązkowe jest także załączenie dowodów wpłaty, którymi może być każdy przeznaczony do tego dokument. W roku podatkowym 2017 kwota, która podlegała odliczeniom wyniosła dokładnie 5115,60 złotych. Podobnie jak w pozostałych przypadkach, uldze nie podlegają składki, za które dostaliśmy już zwrot w dowolnej formie.

   6. Ulga rehabilitacyjna

Ostatnią możliwością na odliczenie podatku są koszty, jakie musieliśmy ponieść z powodu rehabilitacji, a ponadto — opieki nad osobą niepełnosprawną. Określone wydatki mogą podlegać odliczeniu, jeśli tylko nie pochodzą z NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uldze nie podlegają także koszty, za jakie otrzymaliśmy już zwrot inną drogą. Jakie koszty kwalifikują się w ogóle na ulgę rehabilitacyjną? Należą do nich m.in.:

 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do wymagań związanych z niepełnosprawnością
 • Odpłatne przejazdy komunikacją miejską z powodu pobytu na: koloniach i obozach dla niepełnosprawnych dzieci poniżej 25 roku życia, turnusach rehabilitacji i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
 • Opłacenie tłumacza języka migowego
 • Koszty leków przepisanych przez lekarza, licząc różnicę między ich faktycznym kosztem o 100 złotymi (np. koszt leków w roku wyniósł 560 złotych, zatem ulga wynosi 460 złotych)
 • Opieka pielęgniarska w domu
 • Adaptacja i wyposażenie mieszkań na potrzeby osoby niepełnosprawnej
 • Opłaty za pobyt na leczeniu w ośrodkach uzdrowiskowych
 • Koszty materiałów naukowych

Nie ma na razie sygnałów, aby treść lub kształt ulg podatkowych przy okazji rozliczania PIT miały ulec zmianie. Pamiętajmy zatem o powyższych przykładach na początku przyszłego, 2019 roku!

Odliczenia od podatku – jakie ulgi podatkowe istnieją?
5 (100%) 1 głos[ów]
2019-06-07T11:28:41+02:0004.07.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz