Odstąpienie od umowy pożyczki i kredytu. Wzory do pobrania

Prawo odstąpienia od umowy kredytu lub pożyczki przysługuje wszystkim konsumentom. Jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytowej zdecydujesz się ją rozwiązać, nie poniesiesz z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych. Sprawdź, jakie to proste!

Odstąpienie od umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy kredytowej jest rozwiązaniem dla osób, które zbyt pochopnie podjęły decyzję o zaciągnięciu kredytu czy pożyczki. Dlatego każdy z nas ma prawo w ciągu 14 dni od podpisania umowy kredytowej, do rezygnacji z takiego zobowiązania. Zobacz, jak tego dokonać!

Odstąpienie od umowy kredytu – podstawa prawna

Podstawą prawną, która gwarantuje nam możliwość odstąpienia od umowy kredytowej, jest Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 każdy klient ma prawo odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Nie musi przy tym podawać przyczyny swojej decyzji 1.

Dodatkowo ustawa definiuje kredyt konsumencki jako kredyt do kwoty maksymalnie 255 550 zł, który udzielany jest wyłącznie osobom fizycznym na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Procedura rezygnacji z kredytu

Aby zrezygnować z zaciągniętego zobowiązania, musisz podjąć dwa najważniejsze kroki.

 1. Dostarcz instytucji potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dokonasz tego albo poprzez internet, albo udając się osobiście do placówki lub wysyłając dokument listownie.
 2. Wskaż numer konta bankowego, na który bank albo inna instytucja powinna przesłać zwrot kosztów związanych z zawarciem umowy.

Warto pamiętać, że kredytodawca ma obowiązek dołączyć do podpisywanej umowy gotowy już wzór do odstąpienia, który ułatwi ewentualną rezygnację ze zobowiązania.

Co musi zawierać oświadczenie odstąpienia od umowy kredytowej

Oświadczenie czy też wniosek odstąpienia od umowy kredytowej to proste pismo, które każda instytucja ma prawo samodzielnie formułować. Zwykle jest to jednostronicowy dokument, który musi zawierać poniższe informacje:

 • nazwa i numer umowy kredytowej,
 • dane personalne,
 • dane teleadresowe oraz
 • numer rachunku (na który bank lub inna instytucja ma przelać poniesione koszty, np. zwrot prowizji).
co musi zawierać oświadczenie odstąpienia od umowy kredytowej

Odstąpienie od umowy a prowizja

Czy możesz liczyć na zwrot prowizji, którą instytucja pobrała z góry za zawarcie kredytu lub pożyczki? Tak. Banki, instytucje bankowe oraz firmy pożyczkowe mają obowiązek zwracać klientom poniesione przez nich koszty, związane z zawarciem umowy.

Przykład. Jeśli bank podczas wypłaty kredytu gotówkowego naliczył prowizję w wysokości 120 zł, to będzie musiał ją z powrotem przelać na Twoje konto.

Zwrotowi nie podlegają za to niektóre koszty okołokredytowe, np. opłaty notarialne.

Jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy?

Termin 14 dni na odstąpienie od umowy kredytu/pożyczki liczony jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym oraz przepisów ogólnych.

Przykład. W przypadku umowy kredytowej podpisanej 1 lipca 2021 roku przywilej do odstąpienia od umowy wygaśnie 15 lipca 2021 roku.

Dlatego, aby obliczyć bieg terminu, musimy brać pod uwagę każdy kolejny dzień. Przy czym za pierwszy dzień biegu terminu uznaje się dzień po zawarciu umowy pożyczki.

Najważniejsze informacje o odstąpieniu od umowy pożyczki i kredytu

 • Jeśli wyślesz oświadczenie o rezygnacji od umowy kredytowej w 14 dniu po jej podpisaniu, instytucja ma obowiązek je uwzględnić.
 • Gdy zdecydujesz się wysłać listownie takie oświadczenie, skorzystaj z listu poleconego. Dzięki temu otrzymasz potwierdzenie nadania przesyłki z dokładną datą i danymi odbiorcy.
 • Z kolei, gdy oświadczenie o rezygnacji z umowy pożyczki i kredytu złożysz w placówce, warto poprosić o potwierdzenie tej decyzji na piśmie.
 • Gdy instytucja finansowa nie dostarczy wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jako konsument masz prawo odstąpić od takiej umowy w ciągu 14 dni, ale liczonych od dnia podesłania wzoru.
 • W dostarczonym wzorze odstąpienia zawsze powinny się odnaleźć takie informacje, jak imię i nazwisko bądź nazwa i miejsce zamieszkania czy siedziba instytucji finansowej.

Odstąpienie od umowy a zwrot pieniędzy z pożyczki/kredytu

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, że udostępniony wcześniej kredyt gotówkowy wraz z odsetkami, można zwrócić w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W praktyce oznacza to zatem, że jeśli złożysz wspomniane oświadczenie o rezygnacji z kredytu w ciągu przewidzianych 14 dni, zyskasz dodatkowo kolejne 30 dni na zwrot całej kwoty. Natomiast, gdy przekroczysz ten termin, Twój wierzyciel będzie miał prawo zgłosić sprawę do sądu, żądając dodatkowo zapłaty odsetek za opóźnienie.

Za co będziesz musiał zapłacić?

Gdy odstąpisz od kredytu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, będziesz musiał zwrócić całą pożyczoną kwotę, a także odsetki (lecz tylko za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty).

Jest to jedyny dodatkowy koszt, jaki przyjdzie Ci uregulować w związku z podjętą decyzją. Żadna instytucja nie ma takiej mocy prawnej, by móc naliczać inne opłaty związane z odstąpieniem od zawartej umowy.

Prawo odstąpienia od umowy – rodzaje

Kredyt gotówkowyPożyczkaKredyt hipoteczny
Forma prawnaKredyt gotówkowy do kwoty 255 550 zł udzielany jest na podstawie Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckimOdstąpienie od umowy pożyczki odbywa się wg przepisów Ustawy o kredycie konsumenckimOdstąpienie od kredytu hipotecznego odbywa się na mocy Ustawy o kredycie hipotecznym
Prawo do odstąpieniaOdstąpienie od kredytu gotówkowego polega na złożeniu w banku oświadczenia o rezygnacji. Każdy klient ma na to ustawowe 14 dni od momentu podpisania umowy kredytowejOdstąpienie od takiego zobowiązania przysługuje w ciągu 14 dni od chwili podpisania umowy ( pod warunkiem, że taka pożyczka zaliczana jest do reguł obowiązujących przy kredytach konsumenckich). Np. darmowe pożyczki nie są kredytami konsumenckimi w ramach ustawy (kredyt konsumencki musi być oprocentowany i obarczony dodatkowymi kosztami). Chwilówki 0% zwolnione są z przepisu o odstąpieniu od umowy pożyczki!Wniosek o odstąpienie od umowy można złożyć w ciągu 14 dni od chwili złożenia podpisu.
* W niektórych sytuacjach można zrezygnować z kredytu hipotecznego po upływie 14 dni od podpisania umowy kredytowej. Np. wtedy, gdy bank nie dostarczył wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Odstąpienie od kredytu konsolidacyjnego

W tym przypadku również masz szansę na odstąpienie od wiążącej Cię umowy kredytowej. Podobnie, jak w powyższych przypadkach masz prawo odstąpić od zobowiązania w ciągu ustawowych 14 dni od momentu podpisania umowy.

Odstąpienie od umowy zakupu ratalnego

Tak, jak w przypadku każdego kredytu konsumenckiego, tak i od umowy kredytowej na zakup sprzętu czy usługi na raty możesz odstąpić. W takiej sytuacji niezmiennie obowiązuje 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy bez żadnych konsekwencji.

Warto jednak pamiętać, że sprzedawca nie zawsze może wyrazić zgodę na zwrot zakupionego towaru na raty. Przepisy dotyczące rezygnacji z zakupu ratalnego nie dotyczą sytuacji, tzw. rat 0%.

Reklamacja a odstąpienie od umowy – różnice

Odstąpienie od umowy kredytowej nie jest tym samym, co reklamacja.

Odstąpienie od umowy kredytowejReklamacja
Co to jest?to przywilej do którego ma prawo każdy klient na podstawie umowy o kredycie konsumenckimto prawo konsumenta do wymiany, naprawy albo zwrotu produktu, gdy jest on niezgodny z wcześniejszymi ustaleniami
Przykładw przypadku rezygnacji, np. z umowy pożyczki, wszystkie wcześniej ustalone uzgodnienia stają się nieważnew przypadku reklamacji umowy pożyczki (np. koszty pożyczki są wyższe niż wcześniej ustalone), otrzymasz nową pożyczkę na umówionych warunkach

Skutki odstąpienia od umowy kredytowej

 • Umowa kredytowa/pożyczkowa traci swoją moc prawną i zawarte w niej zapisy przestają obowiązywać.
 • Jako klient jesteś jednak zobowiązany do zwrotu całej kwoty i odsetek, naliczonych w okresie, w którym to korzystałeś z udostępnionych środków.
 • Za odstąpienie od umowy pożyczki i kredytu instytucje nie mogą domagać się żadnych kosztów dodatkowych, tzw. odstępnych.
 • Na dopełnienie formalności, czyli np. zwrot pożyczonej sumy przepisy dają 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • Czasami bank może domagać się zwrotu niektórych poniesionych kosztów, np. za opłaty notarialne.

Odstąpienie od umowy pożyczki i kredytu – podsumowanie

Tym sposobem, masz pełne prawo do odstąpienia od umowy kredytu albo pożyczki w ciągu 14 dni, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji. Natomiast w trakcie kolejnych 30 dni musisz zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami – i to w zasadzie jest jedyny warunek rezygnacji z finansowania.

Pamiętaj również o tym, aby przed podpisaniem umowy z instytucją finansową dokładnie sprawdzić wszystkie zapisy, które wiążą się z prawem do odstąpienia. Dzięki temu unikniesz w późniejszym czasie ewentualnych problemów.

Wzory i przykłady dokumentów odstąpienia od umowy

Ponieważ na stronach niektórych firm czasami trudno jest znaleźć wzór odstąpienia od umowy (pożyczkodawca ma obowiązek taki udostępnić) to na naszej stronie dodajemy dokumenty od najpopularniejszych firm oraz ogólny wzór odstąpienia od umowy pożyczki.


Odstąpienie od umowy pożyczki Wonga

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania bezpłatnie, w wersji edytowalnej w formacie DOC oraz pliku do druku (PDF):


Wzór wniosku w wersji DOC


Wzór wniosku w wersji PDFOdstąpienie od umowy kredytu. Wzór ogólny

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania bezpłatnie, w wersji edytowalnej w formacie DOC oraz pliku do druku (PDF):


Wzór wniosku w wersji DOC


Wzór wniosku w wersji PDF

Wzór może być użyty jako wniosek odstąpienia od umowy w bankach oraz firmach pożyczkowych. Zanim zdecydujesz się na pożyczkę, sprawdź opinie o firmach pożyczkowych.


Źródło:

1. Art. 53 Ustawy o kredycie konsumenckim: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.1/5 - (17 votes)
Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • M
  M

  Marek

  15.10.2022, 12:23

  Wyróżniający się komentarz

  czy równie skuteczne jest odstąpienie od umowy pożyczki drogą meilową?
  oraz czy wystarczające jest zamieszczenie zamieszczenie tylkoj nazwiska i imienia również pesel ,nr dowodu ?

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie