Płaca minimalna 2019 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto

placa minimalnaWartość minimalnego wynagrodzenia ostatni raz, ponownie, zaktualizowano 1 stycznia 2019 roku. Zmianie uległa wysokość zarówno pensji minimalnej, jak i minimalnej stawki godzinowej. To kolejna w ostatnich latach podwyżka, a to nie koniec — w przyszłym roku wysokość wynagrodzenia minimalnego ma ponownie wzrosnąć, choć zmiana ma być mniejsza, niż pierwotnie zakładano. 

Pensja minimalna to kolejne, po średniej krajowej, zagadnienie z rynku pracy rozpalające wielu Polaków do czerwoności. Budzi nie tyle podobne, ile większe kontrowersje i żywe dyskusje. Aspekt jej sensowności kwestionują zazwyczaj teoretycy z dziedziny polityki i ekonomii, uznając ją za zbędną państwową regulację. Pracownicy z kolei, najczęściej oczywiście z sektora najmniej zarabiających, ochoczo komentują temat jej wysokości, tempa jej wzrostu i wreszcie roli, jaką ma pełnić. Zdaniem niektórych, płaca minimalna ma być określonym przez państwo progiem tzw. godnego wynagrodzenia. Inni z kolei mówią wprost — to kaganiec założony na nieuczciwych pracodawców, który i tak jest zbyt luźno obwiązany.

Jak wyglądała kwestia płacy minimalnej w Polsce w XXI wieku? Konsekwentnie, od 2000 roku włącznie, co roku (z wyjątkiem roku 2002) ulega ona zmianie. W ten sposób w ciągu 19 lat minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło o 1550 złotych, z 700 złotych wyjściowo, do 2250 złotych w roku 2019.

Oto jak wysokość minimalnego wynagrodzenia kształtowała się szczegółowo:

 • 2000 — 700 złotych
 • 2001 — 760 złotych
 • 2002 — bez zmian
 • 2003 — 800 złotych
 • 2004 — 824 złote
 • 2005 — 849 złotych
 • 2006 — 899 złotych
 • 2007 — 936 złotych
 • 2008 — 1126 złotych
 • 2009 — 1276 złotych
 • 2010 — 1317 złotych
 • 2011 — 1386 złotych
 • 2012 — 1500 złotych
 • 2013 — 1600 złotych
 • 2014 — 1680 złotych
 • 2015 — 1750 złotych
 • 2016 — 1850 złotych
 • 2017 — 2000 złotych
 • 2018 — 2100 złotych
 • 2019 — 2250 złotych

Jak widać, w 2018 roku wartość wynagrodzenia minimalnego po raz pierwszy przekroczyła pułap 2000 złotych. Obecnie, w roku 2019, płaca minimalna wynosi już 2250 złotych brutto, choć nie można zapominać, że w wartości na rękę jest to jednak nadal, niewiele ponad 1,6 tysiąca złotych.

Oto jak obecna płaca minimalna kształtuje się szczegółowo:

Obecna wartość pensji minimalnej na pełen etat o umowie o pracę:

 • 2250 zł brutto / 1634 zł netto 

Obecna wartość minimalnej pensji na połowę etatu o umowie o pracę:

 • 1125 zł brutto / 817 zł netto 

Obecna wartość minimalnej stawki godzinowej na umowie-zlecenie lub umowie o dzieło:

 • 14,70 zł brutto na godzinę

W przypadku pensji minimalnej wzrosła ona na tle 2018 roku o 150 złotych, natomiast minimalna stawka godzinowa brutto wzrosła o złotówkę.

Płaca minimalna — co warto wiedzieć na jej temat

Zmiany w płacy minimalnej.

 • Analogicznie do ostatnich lat, także i w najbliższej przyszłości wysokość stawki minimalnej ma stale rosnąć, przynajmniej według deklaracji obecnego obozu rządzącego.
 • W momencie aktualizacji tego tekstu jest początek lutego 2019 roku, dlatego nie są znane jeszcze informacje na temat potencjalnych zmian w płacy minimalnej i stawce godzinowej na 2020 rok. Dane te poznamy w ciągu najbliższych miesięcy.

Statystyki.

 • Według Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku, około 1,5 miliona Polaków uzyskuje wynagrodzenie w zbliżonej wartości do minimalnego. W wartościach procentowych jest to 13% ogółu zatrudnionych na rynku pracy. Dokładne dane nie są oczywiście możliwe do sporządzenia, z racji istnienia tzw. szarej strefy. Według obecnych ustaleń dysproporcja płacowa może być tam największa, sięgając daleko poniżej prawnie ustalonej płacy minimalnej.

Płaca minimalna — powszechność jej pobierania i statystyki na tle Europy

Jak polski rynek pracy wypada w kwestii płacy minimalnej na tle reszty krajów Europy?

Odsetek pracowników pobierających minimalne wynagrodzenie wynosił w Polsce rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej (w 2005 roku) 4,5% ogółu. Na tle Europy, według danych Eurostatu, kwalifikowaliśmy się na połowę stawki — w Hiszpanii ten odsetek wynosi 0,77%, w Wielkiej Brytanii 1,80%, w Holandii 2,07%, a dla odmiany — w Luksemburgu 11%, we Francji 15,60%, a u niechlubnego rekordzisty, Bułgarii — 16%.

Stosunek minimalnego wynagrodzenia do średniej krajowej pensji wynosi z kolei w Polsce, w badaniach z roku 2015, 45,5%. Na tle wybranych krajów prezentujemy się następująco: w Hiszpanii jest to 36%, w Wielkiej Brytanii 40,9%, w Niemczech 42%, a dla odmiany — we Francji 46,6%, w Luksemburgu 50,3%, a w Grecji — rekord unijny, 56,4%.

Płaca minimalna a dodatki

Warto odnotować, że w 2019 roku oprócz wzrostu płacy minimalnej zwiększyła się także minimalna wartość wielu świadczeń przysługujących pracownikom w określonych przypadkach.

 • Zasiłek chorobowy — po ostatnich zmianach, jego podstawa wynosi teraz 2250 złotych złotych.
 • Odszkodowanie za mobbing — w przypadku zarządzenia wypłaty tego świadczenia wyrokiem sądu, poszkodowany otrzymuje wartość równą płacy minimalnej, co ciekawe, w wysokości brutto — 2250 złotych.
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych — bonus dołączany jest do każdej godziny pracy w godzinach nocnych i wynosi równo 20% stawki godzinowej. Dokładną kwotę dodatku liczy się poprzez podzielenie pensji minimalnej przez miesięczny wymiar godzin (np. 2250: 120 h).
 • Pensja za gotowość do pracy i przestój — tutaj mowa o sytuacjach, gdy stawiamy się na czas do pracy i jesteśmy gotowi do wykonywania naszych obowiązków, jednak z winy pracodawcy nie jest to możliwe.  Za czas, gdy nastąpił przestój pracownikowi, przysługuje wynagrodzenie adekwatne do czasu, ile on trwał. Wysokość zależy od stawki godzinowej lub ustalonej pensji miesięcznej. Jeśli nie ustalono kwestii przestojów w pracy przy okazji omawiania warunków pracy, to zatrudnionemu należy się 60% wynagrodzenia. Nie może ono być oczywiście niższe niż minimalna pensja dla osoby zatrudnionej na pełen etat.
 • Odprawa za zwolnienie grupowe — tutaj, na tle innych świadczeń, pojawia się kwota z zupełnie innej bajki. Każdy, kto zostanie objęty zwolnieniem grupowym, otrzymuje 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, co obecnie wynosi równo 33 750 złotych.

Jakie inne dodatki doliczają się w określonych przypadkach do wypłaty?

 • Dodatki — za staż pracy, za wyjątkowe osiągnięcia, za wykonanie danego zadania itd.
 • Nagrody i premie regulaminowe
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika w 2019 roku przy minimalnej pensji?

Przy minimalnej pensji, wynoszącej przypominamy 2250 złotych brutto, pracodawca jest zobowiązany odprowadzić następujące składki przy umowie o pracę.

 • Emerytalna — 219,60 zł.
 • Rentowa — 33,75 zł.
 • Chorobowa — 55,13 zł.
 • Zdrowotna — 174,74 zł.
 • Zaliczka na PIT — 133 zł.

Razem, koszt zatrudnienia pracownika wynosi dla pracodawcy co najmniej 2710,81 złotych.

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002177/T/D20182177L.pdf

Płaca minimalna 2019 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto
5 (100%) 1 głos[ów]
2019-05-16T11:12:25+02:0028.06.2018|Blog finansowy|
Dodaj komentarz