Płaca minimalna 2019 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto

placa minimalnaWartość minimalnego wynagrodzenia ostatni raz, ponownie, zaktualizowano 1 stycznia 2019 r. Zmianie uległa wysokość zarówno pensji minimalnej, jak i minimalnej stawki godzinowej. To kolejna w ostatnich latach podwyżka, a to nie koniec — w przyszłym roku wysokość wynagrodzenia minimalnego ma ponownie wzrosnąć, choć zmiana ma być mniejsza, niż pierwotnie zakładano. 

Pensja minimalna to kolejne, po średniej krajowej, zagadnienie z rynku pracy rozpalające wielu Polaków do czerwoności. Budzi nie tyle podobne, ile większe kontrowersje i żywe dyskusje. Aspekt jej sensowności kwestionują zazwyczaj teoretycy z dziedziny polityki i ekonomii, uznając ją za zbędną państwową regulację. Pracownicy z kolei, najczęściej najmniej zarabiający, ochoczo komentują temat jej wysokości, tempa jej wzrostu i wreszcie roli, jaką ma pełnić. Zdaniem niektórych, płaca minimalna ma być określonym przez państwo progiem tzw. godnego wynagrodzenia. Inni z kolei mówią wprost — to kaganiec założony na nieuczciwych pracodawców, który i tak jest zbyt luźno zawiązany.

Jak wyglądała kwestia płacy minimalnej w Polsce w XXI wieku? Konsekwentnie, od 2000 r. włącznie, co roku (z wyjątkiem roku 2002) ulega ona zmianie. W ten sposób w ciągu 19 lat minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło o 1 550 złotych, z wyjściowej kwoty 700 zł w 2000 r., do 2 250 złotych w roku 2019.

Oto jak wysokość minimalnego wynagrodzenia kształtowała się szczegółowo:

 • 2000 r. — 700 zł
 • 2001 r. — 760 zł
 • 2002 r. — 760 zł
 • 2003 r. — 800 zł
 • 2004 r. — 824 zł
 • 2005 r. — 849 zł
 • 2006 r. — 899 zł
 • 2007 r. — 936 zł
 • 2008 r. — 1 126 zł
 • 2009 r. — 1 276 zł
 • 2010 r. — 1 317 zł
 • 2011 r. — 1 386 zł
 • 2012 r. — 1500 zł
 • 2013 r. — 1600 zł
 • 2014 r. — 1680 zł
 • 2015 r. — 1750 zł
 • 2016 r. — 1850 zł
 • 2017 r. — 2000 zł
 • 2018 r. — 2100 zł
 • 2019 r. — 2250 zł.

Jak widać, w 2018 r. wartość wynagrodzenia minimalnego po raz pierwszy przekroczyła pułap 2 000 zł. Obecnie, w roku 2019, płaca minimalna wynosi już 2 250 zł brutto, choć nie można zapominać, że w wartości na rękę jest to jednak nadal, niewiele ponad 1,6 tysiąca zł.

Oto jak obecna płaca minimalna kształtuje się szczegółowo:

Obecna wartość pensji minimalnej na pełen etat o umowie o pracę:

 • 2 250 zł brutto / 1 634 zł netto 

Obecna wartość minimalnej pensji na połowę etatu o umowie o pracę:

 • 1 125 zł brutto / 817 zł netto 

Obecna wartość minimalnej stawki godzinowej na umowie-zlecenie lub umowie o dzieło:

 • 14,70 zł brutto na godzinę

W przypadku pensji minimalnej wzrosła ona, w porównaniu do 2018 r. o 150 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa brutto wzrosła o złotówkę.

Płaca minimalna — co warto wiedzieć na jej temat

Zmiany w płacy minimalnej.

 • Analogicznie do ostatnich lat, także i w najbliższej przyszłości wysokość stawki minimalnej ma stale rosnąć, przynajmniej według deklaracji obecnego obozu rządzącego.
 • W momencie aktualizacji tego tekstu jest początek lutego 2019 roku, dlatego nie są znane jeszcze informacje na temat potencjalnych zmian w płacy minimalnej i stawce godzinowej na 2020 r. Dane te poznamy w ciągu najbliższych miesięcy.

Statystyki.

 • Według Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku, około 1,5 miliona Polaków uzyskuje wynagrodzenie w zbliżonej wartości do minimalnego. W wartościach procentowych jest to 13% ogółu zatrudnionych na rynku pracy. Dokładne dane nie są oczywiście możliwe do sporządzenia, z racji istnienia tzw. szarej strefy. Według obecnych ustaleń dysproporcja płacowa może być tam największa, sięgając daleko poniżej prawnie ustalonej płacy minimalnej.

Płaca minimalna — powszechność jej pobierania i statystyki na tle Europy

Jak polski rynek pracy wypada w kwestii płacy minimalnej na tle pozostalych krajów Europy?

Rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej (tj. w 2005 r.), odsetek pracowników pobierających minimalne wynagrodzenie wynosił 4,5% ogółu. Na tle Europy, według danych Eurostatu, znajdowaliśmy się w połowie stawki — w Hiszpanii ten odsetek wynosi 0,77%, w Wielkiej Brytanii 1,80%, w Holandii 2,07%, a dla odmiany — w Luksemburgu 11%, we Francji 15,60%, a u niechlubnego rekordzisty, Bułgarii — 16%.

Stosunek minimalnego wynagrodzenia do średniej krajowej pensji wynosi z kolei w Polsce, w badaniach z roku 2015, 45,5%. Na tle wybranych krajów prezentujemy się następująco: w Hiszpanii jest to 36%, w Wielkiej Brytanii 40,9%, w Niemczech 42%, a dla odmiany — we Francji 46,6%, w Luksemburgu 50,3%, a w Grecji — rekord unijny, 56,4%.

Płaca minimalna a dodatki

Warto odnotować, że w 2019 roku oprócz wzrostu płacy minimalnej zwiększyła się także minimalna wartość wielu świadczeń przysługujących pracownikom w określonych przypadkach.

 • Zasiłek chorobowy — po ostatnich zmianach, jego podstawa wynosi teraz 2 250 zł.
 • Odszkodowanie za mobbing — w przypadku zarządzenia wypłaty tego świadczenia wyrokiem sądu, poszkodowany otrzymuje wartość równą płacy minimalnej, co ciekawe, w wysokości brutto — 2 250 zł.
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych — bonus dołączany jest do każdej godziny pracy w godzinach nocnych i wynosi równo 20% stawki godzinowej. Dokładną kwotę dodatku liczy się poprzez podzielenie pensji minimalnej przez miesięczny wymiar godzin (np. 2 250: 120 h).
 • Pensja za gotowość do pracy i przestój — tutaj mowa o sytuacjach, gdy stawiamy się na czas do pracy i jesteśmy gotowi do wykonywania naszych obowiązków, jednak z winy pracodawcy nie jest to możliwe.  Za czas, gdy nastąpił przestój pracownikowi, przysługuje wynagrodzenie adekwatne do czasu, ile on trwał. Wysokość zależy od stawki godzinowej lub ustalonej pensji miesięcznej. Jeśli nie ustalono kwestii przestojów w pracy przy okazji omawiania warunków pracy, to zatrudnionemu należy się 60% wynagrodzenia. Nie może ono być oczywiście niższe niż minimalna pensja dla osoby zatrudnionej na pełen etat.
 • Odprawa za zwolnienie grupowe — tutaj, na tle innych świadczeń, pojawia się kwota z zupełnie innej bajki. Każdy, kto zostanie objęty zwolnieniem grupowym, otrzymuje 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, co obecnie wynosi równo 33 750 zł.

Jakie inne dodatki doliczają się w określonych przypadkach do wypłaty?

 • Dodatki — za staż pracy, za wyjątkowe osiągnięcia, za wykonanie danego zadania itd.
 • Nagrody i premie regulaminowe.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika w 2019 roku przy minimalnej pensji?

Przy minimalnej pensji, wynoszącej przypominamy 2 250 zł brutto, pracodawca jest zobowiązany odprowadzić (przy umowie o pracę) następujące składki:

 • Emerytalną — 219,60 zł.
 • Rentową — 33,75 zł.
 • Chorobową — 55,13 zł.
 • Zdrowotną— 174,74 zł.
 • Zaliczkę na PIT — 133 zł.

Razem, koszt zatrudnienia pracownika wynosi dla pracodawcy co najmniej 2 710,81 złotych.

Źródło:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002177/T/D20182177L.pdf

Autor wpisu: Michał Frankowski

Dodaj komentarz