Płaca minimalna 2021 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto

Wartość minimalnego wynagrodzenia ostatni raz, ponownie, zaktualizowano 1 stycznia 2021 r. Zmianie uległa wysokość zarówno pensji minimalnej, jak i minimalnej stawki godzinowej. To kolejna w ostatnich latach podwyżka, a to nie koniec – wysokość wynagrodzenia minimalnego ma ponownie wzrosnąć, aby osiągnąć według zapowiedzi niebotyczną kwotę 4000 złotych brutto w 2023 roku. Trudno jednak sądzić, że rząd dotrzyma w tej kwestii swojej obietnicy. Sprawdź, ile wynosi płaca minimalna w naszym kraju.

Pensja minimalna to kolejne, po średniej krajowej, zagadnienie z rynku pracy rozpalające do czerwoności ciekawość wielu Polaków. Budzi nie tyle podobne, ile większe kontrowersje i żywe dyskusje. Aspekt jej sensowności kwestionują niektórzy teoretycy z dziedziny polityki i ekonomii, uznając ją za zbędną państwową regulację.

Pracownicy z kolei, najczęściej ci najmniej zarabiający, ochoczo komentują temat wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tempa jego wzrostu i wreszcie roli, jaką ma pełnić. Zdaniem niektórych, płaca minimalna ma być określonym przez państwo progiem tzw. godnego wynagrodzenia. Inni z kolei mówią wprost — to kaganiec założony na nieuczciwych pracodawców, który i tak jest zbyt luźno zawiązany.

Jak wyglądała kwestia płacy minimalnej w Polsce w XXI wieku? Konsekwentnie, od 2000 r. włącznie, co roku (z wyjątkiem roku 2002) jej wysokość ulega poprawie. W ten sposób w ciągu 20 lat minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2100 złotych, z wyjściowej kwoty 700 zł w 2000 r., do 2800 złotych w roku 2021.

Jakie wynagrodzenie (na rękę) pozwala na życie na poziomie?

Zobacz wyniki

Minimalna krajowa – jak kształtowała się jej wysokość?

RokMinimalna pensja brutto
20212800 zł
20202600 zł
20192250 zł
20182100 zł
20172000 zł
20161850 zł
20151750 zł
20141680 zł
20131600 zł
20121500 zł
20111 386 zł
20101 317 zł
20091 276 zł
20081 126 zł
2007936 zł
2006899 zł
2005849 zł
2004824 zł
2003800 zł
2002760 zł
2001760 zł
2000700 zł

Jak widać, w 2018 r. wartość wynagrodzenia minimalnego po raz pierwszy przekroczyła pułap 2000 zł. Obecnie, w roku 2021, płaca minimalna wynosi już 2800 zł brutto, co jest wyraźnym skokiem aż o 550 złotych w porównaniu z wynagrodzeniem z 2019 roku. Nie należy jednak zapominać o tym, że pensja na rękę wynosi wciąż niewiele więcej niż 2000 złotych, czyli 2062 zł netto.


Najlepsze promocje bankowe!

Ile wynosi pensja minimalna?

Obecna wartość pensji minimalnej na pełen etat na umowie o pracę:

 • 2800 brutto / 2062 zł netto 

Obecna wartość minimalnej pensji na połowę etatu na umowie o pracę:

 • 1400 zł brutto / 1074 zł netto 

Obecna wartość minimalnej stawki godzinowej na umowie-zlecenie lub umowie o dzieło:

 • 18,30 zł brutto na godzinę

Pensja minimalna wzrosła w porównaniu do 2020 r. o 200 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa brutto wzrosła o 1,30 zł.

Aktualna pensja minimalna wynosi 2800 brutto, co przekłada się na wynagrodzenie w wysokości 2062 zł na rękę (netto) w wypadku zatrudnienia na umowę o pracę.


Płaca minimalna – co warto wiedzieć na jej temat?

Zmiany w płacy minimalnej.

 • Analogicznie do ostatnich lat, także i w najbliższej przyszłości wysokość stawki minimalnej ma stale rosnąć, przynajmniej według deklaracji obecnego rządu.
 • Według zapowiedzi pensja minimalna w 2023 roku ma wynieść 4000 brutto. Spowolnienie na rynku światowym może jednak pokrzyżować te śmiałe plany.

Statystyki.

 • Według Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku, około 1,5 miliona Polaków uzyskuje wynagrodzenie w zbliżonej wartości do minimalnego. W wartościach procentowych jest to 13% ogółu zatrudnionych na rynku pracy. Dokładne dane nie są oczywiście możliwe do sporządzenia, z racji istnienia tzw. szarej strefy. Według obecnych ustaleń dysproporcja płacowa może być tam największa, sięgając daleko poniżej prawnie ustalonej płacy minimalnej.

Minimalne wynagrodzenie — powszechność pobierania i statystyki na tle Europy

Jak polski rynek pracy wypada w kwestii płacy minimalnej na tle pozostałych krajów Europy?

Rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej (tj. w 2005 r.), odsetek pracowników pobierających wynagrodzenie minimalne wynosił 4,5% ogółu. Na tle Europy, według danych Eurostatu, znajdowaliśmy się w połowie stawki — w Hiszpanii ten odsetek wynosi 0,77%, w Wielkiej Brytanii 1,80%, w Holandii 2,07%, a dla odmiany — w Luksemburgu 11%, we Francji 15,60%, a u niechlubnego rekordzisty, Bułgarii — 16%.

Stosunek minimalnego wynagrodzenia do średniej krajowej pensji wynosi z kolei w Polsce, w badaniach z roku 2015, 45,5%. Na tle wybranych krajów prezentujemy się następująco: w Hiszpanii jest to 36%, w Wielkiej Brytanii 40,9%, w Niemczech 42%, a dla odmiany — we Francji 46,6%, w Luksemburgu 50,3%, a w Grecji — rekord unijny, 56,4%.

Wypróbuj nasz kalkulator pensji brutto-netto, aby obliczyć, jak kształtuje się Twoje obecne lub przyszłe wynagrodzenie w ujęciu brutto, netto, a także kosztów pracodawcy.

Płaca minimalna a dodatki

Warto odnotować, że w 2021 roku oprócz wzrostu płacy minimalnej zwiększyła się także minimalna wartość wielu świadczeń przysługujących pracownikom w określonych przypadkach.

 • Zasiłek chorobowy — po ostatnich zmianach, jego podstawa wynosi teraz 2800 zł.
 • Odszkodowanie za mobbing — w przypadku zarządzenia wypłaty tego świadczenia wyrokiem sądu, poszkodowany otrzymuje wartość równą płacy minimalnej, co ciekawe, w wysokości brutto — 2800 zł.
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych — bonus dołączany jest do każdej godziny pracy w godzinach nocnych i wynosi równo 20% stawki godzinowej. Dokładną kwotę dodatku liczy się poprzez podzielenie pensji minimalnej przez miesięczny wymiar godzin (np. 2800: 120 h).
 • Pensja za gotowość do pracy i przestój — tutaj mowa o sytuacjach, gdy stawiamy się na czas do pracy i jesteśmy gotowi do wykonywania naszych obowiązków, jednak z winy pracodawcy nie jest to możliwe.  Za czas, gdy nastąpił przestój pracownikowi, przysługuje wynagrodzenie adekwatne do czasu, ile on trwał. Wysokość zależy od stawki godzinowej lub ustalonej pensji miesięcznej. Jeśli nie ustalono kwestii przestojów w pracy przy okazji omawiania warunków pracy, to zatrudnionemu należy się 60% wynagrodzenia. Nie może ono być oczywiście niższe niż minimalna pensja dla osoby zatrudnionej na pełen etat.
 • Odprawa za zwolnienie grupowe — tutaj, na tle innych świadczeń, pojawia się kwota z zupełnie innej bajki. Gdy jest się objętym zwolnieniem grupowym, można otrzymać maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, co obecnie wynosi równo 42000 zł.

Jakie inne dodatki doliczają się w określonych przypadkach do wypłaty?

 • Dodatki — za staż pracy, za wyjątkowe osiągnięcia, za wykonanie danego zadania itd.
 • Nagrody i premie regulaminowe.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Rewolucja w wynagrodzeniach w 2020 roku – dodatek stażowy nie może być wliczany do pensji minimalnej

Od 1 stycznia 2020 roku niemożliwe jest już wliczanie dodatku, otrzymywanego w racji stażu pracy, do całości minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to głównie pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej.

Na przykład urzędnikowi, nauczycielowi czy bibliotekarzowi z ponad 20-letnim stażem pracy należy się dodatek w wysokości 20% wynagrodzenia.

Jeszcze bardzo często przed 2020 rokiem wartość tej wysługi była wliczana do kwoty brutto płacy minimalnej, tym samym pracownicy nie otrzymywali wcale swojego dodatku stażowego.

Pozytywne zmiany prawne wykluczyły możliwość podobnej kreatywnej księgowości, dlatego wielu pracowników od 2020 roku zaczęło otrzymywać jeszcze wyższe wynagrodzenia.

Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku wyniósł mniej więcej 16%. Dodając do tego 20% dodatku stażowego dla osób pracujących w budżetówce powyżej 20 lat, który wreszcie będzie wypłacany, podwyżka wyniosła aż 36%. Tym samym niektórzy pracownicy zamiast 1683 zł na rękę otrzymali aż 2287 zł. Jak wygląda za to sprawa w 2021 roku? Wraz z kolejną podwyżką pensja minimalna razem z dodatkiem stażowym może wynieść prawie 2500 złotych, a dokładnie 2456 zł na rękę.

Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika w 2021 roku przy minimalnej pensji?

Przy minimalnej pensji, wynoszącej przypominamy 2800 zł brutto, pracodawca jest zobowiązany odprowadzić (przy umowie o pracę) następujące składki:

 • Emerytalną — 273,28 zł.
 • Rentową — 182,00 zł.
 • Wypadkową — 46,76 zł.
 • Na FP (Fundusz Pracy) — 68,60 zł.
 • Na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych) — 2,80 zł.

Dodając do kwoty brutto, wynoszącej 2800 złotych, wymienione wyżej składki ostateczny koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę wynosi 3 373,44 zł.

Płaca minimalna 2022

Pojawiły się już rządowe informacje na temat wysokości minimalnej płacy, która będzie obowiązywać w przyszłym roku. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia nastąpi 1 stycznia 2022 roku – zostanie ono podniesione z 2800 do 3010 złotych brutto3, czyli 2210 złotych na rękę na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę

Minimalna stawka godzinowa wyniesie za to 19,70 złotych brutto.

Źródła:

1. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001564/T/D20191564L.pdf

3. https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2022-r

Komentarze (3)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • B
  B
  Budyniowa
  04.02.2021, 10:41

  W tym kraju nigdy nie będzie dobrze, jak człowiek ma się utrzymać za 2800 brutto
  minimalnej? A z drugiej strony cześć Polaków jest grubo rozpieszczona, patrząc po wynikach ankiety. Życie na poziomie tylko powyżej 10k?! 5k na rękę w zupełności wystarczy, żeby prowadzić spokojne życie

 • A
  A
  Adam
  20.10.2021, 03:42

  Batustano_socjalizm. Darmowe uczelnie wyższe, darmowa szkoła średnia, darmowa przedszkola, darmowa służba zdrowia – Jeden obywatel pracuje na drugiego.

 • d
  d
  dfsg
  13.02.2021, 07:02

  te dane nie sa miarodajne. 2800 brutto – ale umowa zlecenie czy etat? przeciez to jest kolosalna wrecz roznica. Na umowie zlecenie 26 dni urlopu rocznie – to juz 200+ pln miesiecznie mniej. A jak jest choroba, srednio 2 tyg w ciagu roku czlowiek przechorowuje – kolejne 100 pln miesiecznie mniej itd.

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x