Płaca minimalna 2020 – minimalne wynagrodzenie brutto i netto

Płaca minimalna 2020 - minimalne wynagrodzenie brutto i netto

Wartość minimalnego wynagrodzenia ostatni raz, ponownie, zaktualizowano 1 stycznia 2020 r. Zmianie uległa wysokość zarówno pensji minimalnej, jak i minimalnej stawki godzinowej. To kolejna w ostatnich latach podwyżka, a to nie koniec — w przyszłym roku wysokość wynagrodzenia minimalnego ma ponownie wzrosnąć, aby osiągnąć według zapowiedzi niebotyczną kwotę 4000 brutto w 2023 roku. 

Pensja minimalna to kolejne, po średniej krajowej, zagadnienie z rynku pracy rozpalające do czerwoności ciekawość wielu Polaków. Budzi nie tyle podobne, ile większe kontrowersje i żywe dyskusje. Aspekt jej sensowności kwestionują niektórzy teoretycy z dziedziny polityki i ekonomii, uznając ją za zbędną państwową regulację. Pracownicy z kolei, najczęściej ci najmniej zarabiający, ochoczo komentują temat jej wysokości, tempa jej wzrostu i wreszcie roli, jaką ma pełnić. Zdaniem niektórych, płaca minimalna ma być określonym przez państwo progiem tzw. godnego wynagrodzenia. Inni z kolei mówią wprost — to kaganiec założony na nieuczciwych pracodawców, który i tak jest zbyt luźno zawiązany.

Jak wyglądała kwestia płacy minimalnej w Polsce w XXI wieku? Konsekwentnie, od 2000 r. włącznie, co roku (z wyjątkiem roku 2002) ulega ona poprawie. W ten sposób w ciągu 20 lat minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło o 1900 złotych, z wyjściowej kwoty 700 zł w 2000 r., do 2600 złotych w roku 2020.

Oto jak wysokość minimalnego wynagrodzenia kształtowała się w poszczególnych latach:

 • 2000 r. — 700 zł
 • 2001 r. — 760 zł
 • 2002 r. — 760 zł
 • 2003 r. — 800 zł
 • 2004 r. — 824 zł
 • 2005 r. — 849 zł
 • 2006 r. — 899 zł
 • 2007 r. — 936 zł
 • 2008 r. — 1 126 zł
 • 2009 r. — 1 276 zł
 • 2010 r. — 1 317 zł
 • 2011 r. — 1 386 zł
 • 2012 r. — 1500 zł
 • 2013 r. — 1600 zł
 • 2014 r. — 1680 zł
 • 2015 r. — 1750 zł
 • 2016 r. — 1850 zł
 • 2017 r. — 2000 zł
 • 2018 r. — 2100 zł
 • 2019 r. — 2250 zł
 • 2020 r. — 2600 zł

Jak widać, w 2018 r. wartość wynagrodzenia minimalnego po raz pierwszy przekroczyła pułap 2000 zł. Obecnie, w roku 2020, płaca minimalna wynosi już 2600 zł brutto, co jest wyraźnym skokiem aż o 350 złotych w porównaniu z wynagrodzeniem z 2019 roku. Nie należy jednak zapominać o tym, że pensja na rękę wynosi wciąż mniej niż 2000 złotych, czyli 1878 netto.

Oto jak obecnie kształtuje się wysokość płacy minimalnej:

Obecna wartość pensji minimalnej na pełen etat na umowie o pracę:

 • 2600 brutto / 1878 zł netto 

Obecna wartość minimalnej pensji na połowę etatu na umowie o pracę:

 • 1300 zł brutto / 978 zł netto 

Obecna wartość minimalnej stawki godzinowej na umowie-zlecenie lub umowie o dzieło:

 • 17,00 zł brutto na godzinę

Pensja minimalna wzrosła w porównaniu do 2019 r. o 350 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa brutto wzrosła o dwa złote i trzydzieści groszy.

Aktualna pensja minimalna wynosi 2600 brutto, co przekłada się na wynagrodzenie w wysokości 1878 zł na rękę (netto)

Płaca minimalna — co warto wiedzieć na jej temat?

Zmiany w płacy minimalnej.

 • Analogicznie do ostatnich lat, także i w najbliższej przyszłości wysokość stawki minimalnej ma stale rosnąć, przynajmniej według deklaracji obecnego rządu.
 • Według zapowiedzi w 2021 roku pensja minimalna ma wynieść 3000 złotych brutto, aby w 2023 roku osiągnąć kwotę 4000 brutto. Spowolnienie na rynku światowym może jednak pokrzyżować te śmiałe plany.

Statystyki.

 • Według Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku, około 1,5 miliona Polaków uzyskuje wynagrodzenie w zbliżonej wartości do minimalnego. W wartościach procentowych jest to 13% ogółu zatrudnionych na rynku pracy. Dokładne dane nie są oczywiście możliwe do sporządzenia, z racji istnienia tzw. szarej strefy. Według obecnych ustaleń dysproporcja płacowa może być tam największa, sięgając daleko poniżej prawnie ustalonej płacy minimalnej.

Płaca minimalna — powszechność jej pobierania i statystyki na tle Europy

Jak polski rynek pracy wypada w kwestii płacy minimalnej na tle pozostałych krajów Europy?

Rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej (tj. w 2005 r.), odsetek pracowników pobierających minimalne wynagrodzenie wynosił 4,5% ogółu. Na tle Europy, według danych Eurostatu, znajdowaliśmy się w połowie stawki — w Hiszpanii ten odsetek wynosi 0,77%, w Wielkiej Brytanii 1,80%, w Holandii 2,07%, a dla odmiany — w Luksemburgu 11%, we Francji 15,60%, a u niechlubnego rekordzisty, Bułgarii — 16%.

Stosunek minimalnego wynagrodzenia do średniej krajowej pensji wynosi z kolei w Polsce, w badaniach z roku 2015, 45,5%. Na tle wybranych krajów prezentujemy się następująco: w Hiszpanii jest to 36%, w Wielkiej Brytanii 40,9%, w Niemczech 42%, a dla odmiany — we Francji 46,6%, w Luksemburgu 50,3%, a w Grecji — rekord unijny, 56,4%.

Płaca minimalna a dodatki

Warto odnotować, że w 2020 roku oprócz wzrostu płacy minimalnej zwiększyła się także minimalna wartość wielu świadczeń przysługujących pracownikom w określonych przypadkach.

 • Zasiłek chorobowy — po ostatnich zmianach, jego podstawa wynosi teraz 2600 zł.
 • Odszkodowanie za mobbing — w przypadku zarządzenia wypłaty tego świadczenia wyrokiem sądu, poszkodowany otrzymuje wartość równą płacy minimalnej, co ciekawe, w wysokości brutto — 2600 zł.
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych — bonus dołączany jest do każdej godziny pracy w godzinach nocnych i wynosi równo 20% stawki godzinowej. Dokładną kwotę dodatku liczy się poprzez podzielenie pensji minimalnej przez miesięczny wymiar godzin (np. 2600: 120 h).
 • Pensja za gotowość do pracy i przestój — tutaj mowa o sytuacjach, gdy stawiamy się na czas do pracy i jesteśmy gotowi do wykonywania naszych obowiązków, jednak z winy pracodawcy nie jest to możliwe.  Za czas, gdy nastąpił przestój pracownikowi, przysługuje wynagrodzenie adekwatne do czasu, ile on trwał. Wysokość zależy od stawki godzinowej lub ustalonej pensji miesięcznej. Jeśli nie ustalono kwestii przestojów w pracy przy okazji omawiania warunków pracy, to zatrudnionemu należy się 60% wynagrodzenia. Nie może ono być oczywiście niższe niż minimalna pensja dla osoby zatrudnionej na pełen etat.
 • Odprawa za zwolnienie grupowe — tutaj, na tle innych świadczeń, pojawia się kwota z zupełnie innej bajki. Gdy jest się objętym zwolnieniem grupowym, można otrzymać maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, co obecnie wynosi równo 39000 zł.

Jakie inne dodatki doliczają się w określonych przypadkach do wypłaty?

 • Dodatki — za staż pracy, za wyjątkowe osiągnięcia, za wykonanie danego zadania itd.
 • Nagrody i premie regulaminowe.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Rewolucja w wynagrodzeniach – dodatek stażowy nie może być wliczany do pensji minimalnej

Podwyżka płacy minimalnej o 350 złotych nie jest jedyną wesołą informacją dla najmniej zarabiających osób w naszym kraju. Drugą dobrą wieścią jest to, że od 1 stycznia 2020 roku niemożliwe jest już wliczanie dodatku, otrzymywanego w racji stażu pracy, do całości minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to głównie pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Na przykład urzędnikowi, nauczycielowi czy bibliotekarzowi z ponad 20-letnim stażem pracy należy się dodatek w wysokości 20% wynagrodzenia. Jeszcze bardzo często przed 2020 rokiem wartość tej wysługi była wliczana do kwoty brutto płacy minimalnej, tym samym pracownicy nie otrzymywali wcale swojego dodatku stażowego. Pozytywne zmiany prawne wykluczyły możliwość podobnej kreatywnej księgowości, dlatego wielu pracowników 2020 rok przywita poważnymi podwyżkami.

Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku wyniósł mniej więcej 16%. Dodając do tego 20% dodatku stażowego dla osób pracujących w budżetówce powyżej 20 lat, który wreszcie będzie wypłacany, podwyżka wyniesie aż 36%. Tym samym niektórzy pracownicy zamiast 1683 zł na rękę otrzymają aż 2240zł.

Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika w 2020 roku przy minimalnej pensji?

Przy minimalnej pensji, wynoszącej przypominamy 2600 zł brutto, pracodawca jest zobowiązany odprowadzić (przy umowie o pracę) następujące składki:

 • Emerytalną — 253,76 zł.
 • Rentową — 169,00 zł.
 • Chorobową — 43,42 zł.
 • Na FP (Fundusz Pracy) — 63,70 zł.
 • Na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych) — 2,60 zł.

Dodając do kwoty brutto, wynoszącej 2600 złotych, wymienione wyżej składki ostateczny koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę wynosi 3132,48 zł.

Źródła:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001564/T/D20191564L.pdf
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły