Pozew o alimenty — jak napisać i co musi zawierać?

Kwestia płacenia alimentów to zazwyczaj nieustanne walki i kłótnie. Kto? Ile? Dlaczego? Takie przepychanki pomiędzy rodzicami bardzo szkodzą dzieciom, w szczególności, że bez sądowego nakazu niewiele można w tym zakresie uzyskać. Właśnie dlatego, w poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania o to, jak napisać pozew o alimenty, kiedy to zrobić, dlaczego go złożyć oraz co dokładnie powinien zawierać.

Alimenty w Polsce — niezbędne definicje

Zanim przejdziemy do tego kiedy i jak złożyć pozew o alimenty, wyjaśnijmy sobie najpierw, czym w ogóle jest to świadczenie. Alimenty to inaczej środki utrzymania, a więc regularne zobowiązanie finansowe na rzecz osoby fizycznej, do którego sądownie obliguje się inną osobę fizyczną — najczęściej jest to jeden z rodziców.

Tzw. obowiązek alimentacyjny istnieje m.in. po to, aby zapobiec sytuacji, w której jeden z rodziców miga się od finansowego współuczestniczenia w życiu swojego potomstwa. Obowiązek wynika m.in. z powinowactwa i pokrewieństwa, a najpopularniejszą podstawą do jego zasądzenia jest sam fakt bycia rodzicem dziecka. Warto pamiętać jednak, że alimenty mogą płacić także inni krewni. Muszą oni jednak być spokrewnieni z dzieckiem w tzw. linii prostej. Mowa tutaj np. o dziadkach.

Obowiązek ten utrwalono w art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przez co rodzic dziecka nie może już bezkarnie unikać finansowego współutrzymania pociech. Jednakże obowiązku alimentacyjnego nie stosuje się w momencie, gdy wysokość alimentów przekracza możliwości zarobkowe rodzica.

Alimenty — dla kogo je przeznaczono?

Przede wszystkim dla dzieci. W alimentach chodzi głównie o to, by zapewnić pociechom stabilność finansową — niezbędną w ich dalszym rozwoju. Alimenty stanowią więc swojego rodzaju zabezpieczenie podstawowych praw najbardziej bezbronnych jednostek, aż do uzyskania przez nie samodzielności.

Zasądzone alimenty powinny być przeznaczane tylko i wyłącznie na potrzeby dziecka bezpośrednio związane ze zrównoważonym rozwojem. Mowa tutaj o zarówno o kosztach wyżywienia pociechy, wyprawki szkolnej, odzieży jak i odpowiedniego wyposażenia pokoju. Właśnie dlatego wysokość świadczeń alimentacyjnych zawsze wyznaczana jest indywidualnie.


Przeczytaj także: Oszczędzanie dla dziecka – od czego zacząć.


Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego

Zanim złożymy do sądu pozew o alimenty i rozpoczniemy żmudny proces, który może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy, warto zastanowić się, czy nie będziemy na ten czas potrzebować wsparcia finansowego. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego jest pismem, które daje szanse na uzyskanie comiesięcznych alimentów aż do rozstrzygnięcia sprawy.

Zabezpieczenie alimentów ma wiele zalet. Po pierwsze pozwala zabezpieczyć się finansowo już na etapie procesu. Po drugie, wniosek o zabezpieczenie alimentów można składać z tzw. datą wsteczną, a więc uzyskać pieniądze za okres, w którym samodzielnie utrzymywaliśmy dziecko.

Uzyskanie takiego orzeczenia znacząco ułatwia również egzekucję długów od pozwanego. Co więcej, kobiety w ciąży mogą ubiegać się o alimenty również dziecko, którego się dopiero spodziewają. Najczęściej kwota w wyroku o alimenty jest bardzo zbliżona do kwoty, na jaką zostało wydane zabezpieczenie. Właśnie dlatego warto zastanowić się, czy czasem pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego nie będzie dla nas najbardziej odpowiednim rozwiązaniem.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Prawo nie określa jednolitej kwoty, która odgórnie obowiązuje w każdym przypadku. Wysokość świadczeń alimentacyjnych względem dziecka indywidualnie ustala sąd. Kwota zależna jest przede wszystkim od realnych i finansowych potrzeb dziecka, a wpływ na nią mają także finansowe możliwości rodzica, wobec którego zarządzono świadczenie.

Na wysokość przyznawanych alimentów największy wpływ mają:

 • Rodzaj pracy i pensja — im lepsze zarobki rodzica, tym wyższe alimenty.
 • Miejsce zamieszkania — im wyższa średnia zarobków, tym potencjalnie wyższe alimenty.
 • Koszty utrzymania — gdy są wysokie, alimenty także będą musiały opiewać na wyższą kwotę.

Co ciekawe, rodzic płacący alimenty ma prawo domagać się zmiany ich wysokości, o ile jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Najczęściej bierze się pod uwagę takie czynniki jak utrata pracy, czy pojawienie się nieplanowanych — stałych wydatków (np. ciężka choroba i leczenie).

Ile wynoszą minimalne alimenty w 2022 roku?

Polskie prawo nie przewiduje czegoś takiego jak minimalna kwota alimentów, jakie sąd może przyznać. W praktyce jednak, sumy, jakie najczęściej są zasądzane w naszym kraju, sięgają od 500 zł do 600 zł na dziecko. Alimenty w tej wysokości bywają zasądzane nawet w stosunku do osób, które deklarują, że nie uzyskują żadnych dochodów.

pozew o alimenty - co wpływa na wysokość alimentów

Żądanie zasądzenia alimentów — krok po kroku

Na początku zawsze warto porozmawiać z drugim opiekunem i polubownie rozwiązać konflikt. Pozew musi zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeżeli nie, trzeba będzie podać tego przyczynę. Właśnie dlatego zalecamy zacząć od spokojnej rozmowy z niepłacącym — o ile to możliwe. Niestety, bywa czasami i tak, że jedyne co nam pozostaje, to dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w sądzie. Jak zatem skutecznie wejść na drogę sądową?

Jak przygotować się do pozwu o alimenty?

Po pierwsze, zacznij od złożenia odpowiedniego wniosku. Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego odpowiadającego miejscu zamieszkania dziecka (powoda) lub niepłacącego partnera (pozwanego). Jego wniesienie jest wolne od jakichkolwiek opłat sądowych.

Następnie, warto przygotować sobie zestawienie swoich miesięcznych wydatków na dziecko (na co dokładnie wydajesz i ile). Wystarczy określić konkretne kategorie wydatków np.:

 • koszty wyżywienia;
 • leczenie dziecka;
 • edukacja;
 • zakup odzieży i obuwia;
 • rozrywka;
 • udział dziecka w kosztach utrzymania mieszkania;
 • koszty jednorazowe (wizyta u lekarza, zakup nowego komputera czy wakacyjny wyjazd).

Uwzględniając powyższe wydatki w miesięcznym zestawieniu, po prostu podziel daną kwotę przez 12 miesięcy. Przykładowo, jeżeli raz w roku niezbędny jest zakup wyprawki szkolnej dla dziecka za cenę 1200 zł, to w zestawieniu miesięcznych kosztów wpisz 100 zł (1200/12 = 100). Gdy będziemy już odpowiednio przygotowani, możemy przejść do wypełniania wniosku.

Wniosek o alimenty 2022 – wzór

Czasami bardzo trudno znaleźć aktualne szablony interesujących nas dokumentów. Nie wszystkie sądy rejonowe zapewniają do nich dostęp, a niektóre strony internetowe pobierają nawet za dostęp opłaty. Właśnie dlatego, wzór pozwu o alimenty do pobrania znajduje się tutaj. Wystarczy go pobrać i dostosować do swojego przypadku.

Pozew o alimenty — jak napisać? Co powinien zawierać?

 1. Na wstępie, przedstaw imię i nazwisko powoda (dziecka), a także adres miejsca zamieszkania dziecka i opcjonalnie — adres korespondencyjny.
 2. Wpisz adres korespondencyjny miejsca zamieszkania pozwanego rodzica.
 3. Podaj dane pozywanego, czyli ojca dziecka. Wskaż jego imię, nazwisko, adres zamieszkania i ewentualnie kraj, jeśli mieszka on poza granicami Polski.
 4. Pora przejść do sporządzenia treści wniosku. Podaj w nim wartość przedmiotu sporu (w skrócie „w.p.s.”), a więc kwotę alimentów, o jaką chcesz się ubiegać. Konieczne jest podanie sumy miesięcznej w ujęciu rocznym, którą uzyskasz, mnożąc miesięczny wymiar świadczenia razy dwanaście.
 5. Podaj uzasadnienie pozwu, dokładnie go argumentując, np. „uporczywe uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów”. Możesz też wspomnieć o trudnej sytuacji materialnej, wychowaniu dziecka w „pojedynkę”, ewentualnej samotności, kłopotach zdrowotnych, problemach ze znalezieniem pracy lub zbyt niskich dochodach.
 6. Do pozwu koniecznie dołącz załączniki, o których szerzej piszemy w następnym akapicie.
 7. Podpisz pozew, a także opatrz go miejscem i datą.

Czas trwania postępowania, od chwili złożenia wniosku o alimenty, aż do momentu otrzymania prawomocnego wyroku to najczęściej kilka miesięcy. Wszystko jednak bardzo mocno zależy od ilość materiału dowodowego, sytuacji rodzinnej czy też instancji sądu, w ramach której toczy się sprawa. Zadbaj zatem o to, by Twój pozew został sporządzony prawidłowo, bez żadnych braków formalnych.

Pozew o alimenty — załączniki

Sporządzając pozew o alimenty, nie można też zapominać o kilku niezbędnych załącznikach. Jest to bardzo ważne, ponieważ zgodnie bowiem z art. 232 k.p.c. strony są zobowiązane dostarczyć dowody, aby udowodnić zasadność żądania alimentacyjnego. Właśnie w takich momentach poniższe załączniki okazują się być szalenie ważne, dlatego też do swojego pozwu nie zapomnij dołączyć:

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka,
 2. Odpis aktu zawarcia małżeństwa i ewentualnego rozwodu.
 3. Dokumenty potwierdzające sądowy obowiązek płacenia alimentów.
 4. Zaświadczenie o sytuacji zawodowej przedstawiciela ustawowego. Może to być dokument od pracodawcy i zaświadczenie o zarobkach lub dokument potwierdzający pozostawanie na bezrobociu.
 5. Zaświadczenia lekarskie dokumentujące schorzenia, alergie i inne dolegliwości zdrowotne dziecka, które generują dodatkowe koszty.
 6. Dokumenty przedstawiające koszty związane z ewentualnymi zajęciami dodatkowymi, kursami językowymi itd. dla dziecka.
 7. Skan faktur i rachunków dokumentujących koszty utrzymania mieszkania, opłat za media itd.
 8. Skan faktur i rachunków potwierdzających koszty utrzymania dziecka.

Źródła:

1. https://bialystok.sr.gov.pl/images/wzory_formularze/rodzinne/o%20alimenty.pdf

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.8/5 - (5 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie