Pożyczka dla samozatrudnionych 5 tys. zł – jak wnioskować?

Pożyczka dla samozatrudnionych to ciekawa oferta dla mikroprzedsiębiorców, którzy borykają się ze skutkami pandemii COVID-19. Wypłacana jest ona ze środków z Funduszu Pracy – i w niektórych okolicznościach może zostać całkowicie umorzona. Sprawdźmy, jak wnioskować o jeden z kluczowych elementów pakietu Tarczy Antykryzysowej.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą sięgają po różne środki, aby poradzić sobie z kryzysem, który trwa od marca 2020 r., i którego głównym „zapalnikiem” był wybuch pandemii COVID-19. Szybkie pożyczki dla firm, wakacje kredytowe, karencja w spłacie kredytu czy kredyty hipoteczne to tylko niektóre ze stosowanych sposobów na poprawę sytuacji.

Od 1.04.2020 r. weszły także w życie przepisy, tzw. Tarczy Antykryzysowej, która zainaugurowała wiele rozwiązań pomocowych – w tym niskooprocentowaną pożyczkę dla samozatrudnionych. Według zapewnień rządu po dofinansowanie sięgnie nawet 1,5 mln osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Czym jest Tarcza Antykryzysowa?

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polską gospodarkę i obywateli przed kryzysem, wywołanym COVID-19.

Opiera się ona na pięciu filarach:

 • ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników,
 • finansowaniu przedsiębiorców,
 • ochronie zdrowia,
 • wzmocnieniu systemu finansowego,
 • inwestycjach publicznych.

Szacuje się, że wartość wsparcia oferowanego w ramach Tarczy Antykryzysowej wyniesie ponad 312 mld zł.

Do instrumentów finansowych dla samozatrudnionych w ramach rządowego wsparcia należą, m.in.:

 • pożyczka dla samozatrudnionych 5 tys. zł,
 • zwolnienie ze składek ZUS za wybrane miesiące,
 • świadczenie postojowe,
 • dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności,
 • umorzenie zaległości podatkowej,
 • niższe zaliczki na PIT/CIT,
 • korzystniejsze warunki gwarancji de minimis BGK,
 • nowe warunki kredytu technologicznego,
 • ulga IP Box,
 • rozłożenie na raty zaległości ZUS,
 • ulga w zatorach płatniczych dla wierzycieli,
 • leasing operacyjny „Maszyneria”.

Pełna lista ulg, świadczeń i zwolnień dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dostępna jest na stronie: gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/jednoosobowa-firma.

Pożyczka 5 tys. dla samozatrudnionych z Tarczy

Pożyczka dla samozatrudnionych z Funduszu Pracy to rodzaj niskooprocentowanego kredytu, którym można pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, np. podatki, składki ZUS, pożyczkę na leasing auta czy koszty wynajmu lokalu. Dofinansowanie udzielane jest do kwoty 5 tys. zł.

Pożyczka 5000 zł dla samozatrudnionych przyznawana jest na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dn. 2.03.2020 r.1

pożyczka dla przedsiębiorców tarcza antykryzysowa

Ze względu na trwającą pandemię, wnioski o dofinansowanie z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców można składać do 10 czerwca 2021. Może się jednak zdarzyć, że rząd swoim rozporządzeniem po raz kolejny wydłuży termin obowiązywania pakietu pomocowego w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wszystko to zależy od przebiegu pandemii.

Na jakich warunkach udzielana jest pożyczka?

Oto najważniejsze informacje:

 • Pożyczka udzielana jest do kwoty 5 tys. zł.
 • To tzw. pożyczka celowa, która umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, np. podatków, składek, rachunków za media.
 • Pożyczka jest niskooprocentowana. Jej stałe oprocentowanie wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli NBP.
 • Ze wsparcia mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy (samozatrudnieni lub zatrudniający do 9 pracowników), którzy prowadzili działalność przed 1.04.2020 r.
 • Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty zobowiązania następuje po 3-miesięcznym okresie karencji. Może on również zostać wydłużony na mocy rządowego rozporządzenia.
 • To jednorazowe świadczenie, które może łączyć się z innymi świadczeniami w ramach Tarczy Antykryzysowej – i nie tylko. Chodzi nam tutaj głównie, np. o zasiłek macierzyński albo zasiłek chorobowy L4.

Rada Ministrów w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 na drodze rozporządzenia może przedłużyć okres spłaty finansowania na czas dłuższy niż 12 miesięcy, mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii oraz skutki tym wywołane.

Istnieje też możliwość uniknięcia zwrotu pożyczonej kwoty. Bezzwrotna pożyczka dla samozatrudnionych jest możliwa pod warunkiem, że przez określony czas będziemy prowadzić swoją działalność.

Gdzie można się o nią ubiegać?

Podobnie, jak we wcześniejszych edycjach dotacji, tak i jej obecna odsłona udzielana jest przez urząd pracy – i właśnie tam też należy się o nią ubiegać.

Jeśli zatem spełniamy wszystkie warunki, by otrzymać finansowanie, wystarczy złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy, który jest właściwy miejscowo naszej siedzibie firmy.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Dokumentów wymaganych do uzyskania wsparcia nie jest dużo. Do złożenia wniosku potrzebujemy:

 • wypełniony wniosek (elektronicznie lub pisemnie),
 • umowę o pożyczkę 5000 zł dla samozatrudnionych,
 • załącznik nr 1 do wniosku w formie formularza pomocy publicznej,
 • ewentualnie kopię pełnomocnictwa (gdy dokumenty o przyznanie finansowania składa nasz pełnomocnik).

Wszystkie potrzebne wzory odnajdziemy na stronie internetowej praca.gov.pl.

Jakie warunki należy spełnić, aby pożyczka była bezzwrotna?

Umorzenie pożyczki dla samozatrudnionych wraz z odsetkami jest możliwe, jeśli mikroprzedsiębiorca od dnia jej udzielenia będzie prowadził swoją działalność gospodarczą przez min. 3 miesiące. Pozyskane środki musimy tylko przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Przykład —> Jeśli spożytkujesz pieniądze na wydatki prywatne albo zaprzestaniesz prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy, państwo może zażądać zwrotu finansowania.

Co istotne, dzięki zmianom w przepisach o umorzenie pożyczki, nie musimy o nie wnioskować – bo następuje ono z urzędu. Po prostu przypisany przedsiębiorcy urząd pracy na podstawie CEIDG i KRS sprawdza, czy beneficjent kontynuował swoją działalność przez określony w przepisach czas.

Warto wiedzieć, że przychód z bezzwrotnej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie jest przychodem w rozumieniu przepisów. Oznacza to tyle, że nie musimy opłacać podatku z umorzonej kwoty.

Pożyczka dla samozatrudnionych 5 tys. zł a koszty

Z dofinansowania przygotowanego przez rząd skorzystają samozatrudnieni. Państwo w tym względzie nie nalicza żadnych opłat za udzielenie pomocy. Jedyny koszt mogą stanowić odsetki w sytuacji, gdy pożyczka nie zostanie umorzona.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Otrzymane w ten sposób pieniądze możemy przeznaczyć na dowolne potrzeby związane z prowadzeniem naszej działalności gospodarczej.

Może to być, np.:

 • zapłata podatku i składek do ZUS,
 • uregulowanie opłat za media,
 • pokrycie kosztów wynajmu lokalu.

Również kupno laptopa, który jest niezbędny do naszej pracy zdalnej, jest jak najbardziej uzasadnione – i możemy to wliczyć w koszty. Pożyczka może być spożytkowana także na wypłaty dla pracowników bądź osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Kiedy należy spłacić pożyczkę?

Jeśli nie spełniliśmy warunku bezzwrotności, pierwszą ratę pożyczki musimy spłacić po 3 miesiącach karencji, licząc od dnia udzielenia wsparcia (czyli przelewu pożyczki na konto). Dlatego, gdy urząd stwierdzi, że powinniśmy uregulować takie zobowiązanie, dostarczy nam harmonogram spłat oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane raty.

Warto być świadomym tego, że gdy nie spłacimy danej raty w terminie, pożyczkodawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. Co więcej, nieuregulowanie 2 kolejnych rat może spowodować, że umowa pożyczki zostanie rozwiązana – a my będziemy musieli zwrócić pełną kwotę, czyli 5 tys. zł wraz z odsetkami w ciągu 30 dni.

Co jeszcze warto wiedzieć o bezzwrotnej pożyczce 5000 zł?

Pożyczka do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców jest świadczeniem jednorazowym. Dlatego możemy się o nią starać tylko jeden raz. Jako że jest to również forma pomocy publicznej, nie podlega egzekucji komorniczej. Komornik nie ma więc prawa zająć ani naszego konta osobistego, ani konta firmowego, czy nawet lokaty bankowej.

Należy także pamiętać, że pożyczka dla samozatrudnionych 5 tys. zł jest, tzw. pożyczką celową. Do jej umorzenia nie potrzebujemy dokumentów potwierdzających sposób wydania środków, ale mimo wszystko na wypadek ewentualnej kontroli, warto takowe posiadać. Dodatkowo pożyczkodawca nie przewidział terminu, do jakiego należy wykorzystać środki. Najlepiej jednak będzie, jeśli wydamy je w ciągu 3 miesięcy, które są wolne od spłaty.

Skompletowane dokumenty należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia naszej działalności. Możemy wykonać to osobiście, albo wysłać aplikację pocztą na adres instytucji. Najwygodniej i najszybciej kompletny wniosek z załącznikami złożymy przez internet. W tym celu konieczne jest jednak posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Wniosek o 5 tys. zł krok po kroku

Sam wniosek o bezzwrotną pożyczkę dla samozatrudnionych jest bardzo prostym formularzem, w którym należy podać podstawowe dane firmy. Odnajdziemy go na portalu praca.gov.pl.

Elektroniczne wypełnienie formularza wymaga posiadania Profilu Zaufanego! Możemy założyć go za pośrednictwem bankowości internetowej naszego banku.

1. Wejdź na stronę praca.gov.pl i wybierz opcję „Tarcza Antykryzysowa”.

wniosek krok 1
praca.gov.pl

2. Po rozwinięciu podstrony wybierz „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (PSZ-PKDG)”.

wniosek krok 2
praca.gov.pl

3. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której znajdują się dokładne objaśnienia z czytelną instrukcją wypełnienia formularza.

wniosek krok 3
praca.gov.pl

4. Po podaniu urzędu pracy właściwemu ze względu na adres prowadzonej działalności kliknij przycisk „Wyślij”. Przystąpisz wówczas do wypełnienia wniosku.

5. Podaj swoje dane, czyli adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, numer i serię dowodu osobistego.

6. Wpisz kwotę pożyczki oraz numer konta bankowego, na jakie mają trafić pieniądze.

7. Jako osoba samozatrudniona powinieneś zatrzymać się przy pytaniu o stan zatrudnienia. Zgodnie z instrukcją wpisz w tym polu liczbę 0.

8. Dodaj do wniosku załączniki. Chodzi tutaj o umowę pożyczki oraz formularz pomocy publicznej. Oba dokumenty dostępne są do pobrania na stronach internetowych urzędów pracy.

9. Podpisz elektronicznie wniosek i wyślij do rozpatrzenia.

Jeśli wniosek składaliśmy poprzez portal praca.gov.pl – jego status sprawdzimy poprzez tę platformę lub w PUP. Samą informację zwrotną z urzędu, otrzymamy na wskazany w formularzu adres e-mail. W przypadku wniosków papierowych – w formie uzgodnionej z urzędem pracy.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 374, isap.sejm.gov.pl

2. Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018 poz. 646, isap.sejm.gov.pl

3. gov.pl

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (2 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie