Pożyczka leasingowa – czym różni się od leasingu?

Oferta usług finansowych ulega ciągłym przemianom, dostosowując się na bieżąco do wymagań konsumentów. Dla tych osób, wobec których standardowe produkty finansowe są niewystarczające, często powstają pośrednie rozwiązania. Do tego grona należy pożyczka leasingowa. Na czym ona polega, czym się wyróżnia i co dzieli ją od klasycznego leasingu?

Pożyczka leasingowa

Jedną z podstaw działalności rynku finansowego są rozbudowane usługi skrojone pod bardzo zróżnicowane potrzeby konsumentów. Ludzie sięgają w końcu po to, co do zaoferowania mają np. banki z różnych pobudek. Jedni potrzebują wsparcia finansowego z powodu pilnego wydatku. Inni chcą sfinansować zakup dobra, którego koszt przewyższa ich bieżące możliwości finansowe. Jeszcze inni w usługach finansowych widzą zwyczajnie wygodny sposób na łatwe i szybkie pozyskanie np. samochodu albo laptopa.

W zależności od tych przykładowych potrzeb, konsumenci mogą skorzystać np. z kredytu bankowego pod postacią kredytu konsumenckiego. Jeżeli zakup jest kosztowniejszy, często wybierane są też kredyty konsumenckie lub kredyty na zakup samochodu. To nie wszystko. Dużą popularnością w ostatnich latach cieszą się też oferty leasingu, z których korzystają ponownie – w dużej mierze osoby zainteresowane wejściem w posiadanie samochodu. Alternatywnym rozwiązaniem może być kredyt balonowy.

Poza klasycznym leasingiem, coraz częściej usłyszeć można też o ciekawym pojęciu będącym swoistym połączeniem ze sferą kredytów. Zainteresowanie coraz liczniejszego grona konsumentów wzbudza tzw. pożyczka leasingowa, która może stanowić ciekawą alternatywę dla bardziej tradycyjnych produktów finansowych. Zdecydowanie warto się niej bliżej przyjrzeć, charakteryzując nie tylko cechy szczególne, ale i różnice na tle zwykłego leasingu i kredytu.

Czym jest pożyczka leasingowa?

Pod tym pojęciem kryje się produkt finansowy, który zgodnie z nazwą – jest swoistym połączeniem pożyczki z leasingiem. To pośrednie rozwiązanie będące odpowiedzią firm leasingowych na potrzeby klientów, którzy skarżyli się na kłopoty ze skorzystaniem z leasingu w przypadku niebycia podatnikiem VAT. Trudności z leasingiem zdarzają się też mieć szczególnie ci, którzy są beneficjentami dotacji unijnych.

Dotychczas, drugie wspomniane grono klientów zazwyczaj firmy leasingowe traciły na rzecz banków. Formalności były zbyt komplikowane i zawiłe, przez co branża zaczęła szukać sposobów na zatrzymanie niemałego grona potencjalnych klientów. Na początku, rozwiązaniem miały być tzw. pożyczki pomostowe. Z czasem, wyewoluowały one w pożyczki leasingowe. Rozwiązanie to okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż oprócz klientów z dotacjami unijnymi zaczęło z niej korzystać coraz więcej innych grup konsumentów.

Dobrze obrazują to statystyki popularności usług pożyczkowych, jakie od kilku lat świadczą firmy leasingowe. W 2017 roku rynek usług leasingowych powiększył się o 15,7%, na co istotny wpływ – jak wspomniał Związek Leasingu Polskiego – istotny wpływ miały także pożyczki1 . Rynek pożyczek leasingowych cieszy się coraz większą popularnością, co przekłada się na rosnący potencjał i wartość tej branży.

Pożyczka leasingowa a leasing – różnice

Szczegółowo charakteryzując specyfikę pożyczki leasingowej, nie sposób nie zestawić tego produktu z innym, pokrewnym pojęciowo. Mowa oczywiście o leasingu. Różnice między tymi dwoma terminami są znaczące i warte wypunktowania. Co ciekawsze, pożyczka leasingowa w swoich podstawowych założeniach jest bliższa kredytowi, niż zwykłemu leasingowi.

 • Pożyczka leasingowa odznacza się stosunkowo mniejszą liczbą formalności.
 • Korzystając z takiego sposobu finansowania np. przy zakupie samochodu, konsument automatycznie staje się jego właścicielem. W przypadku leasingu, prawo własności ma np. bank lub leasingodawca.
 • W przypadku pożyczki leasingowej, o wiele rzadziej lub w ogóle (w zależności od firmy) wymaga się wkładu własnego. Ten element to podstawa klasycznych leasingów.
 • Inną istotną różnicą między pożyczką leasingową a leasingiem jest również czas obowiązywania umowy. W przypadku leasingu, przyjmuje się często tzw. minimalny okres. Wynosi on np. 40% normatywnego okresu amortyzacji, co oznacza nie mniej niż 2-3 lata trwania. Ograniczenia nakłada m.in. ustawa o rachunkowości2 . W przypadku pożyczek, panuje zdecydowanie o wiele większa swoboda. Możliwe jest uzyskanie pożyczki leasingowej nawet na kilka miesięcy, np. 6-8. Warunki te leżą w większym stopniu w gestii ustaleń firmy leasingowej z konsumentem.

Pożyczka leasingowa a kredyt – podobieństwa

Znamy już najważniejsze parametry, które odróżniają pożyczkę leasingową od klasycznego leasingu konsumenckiego. Jak wspomniano, w szczegółowych założeniach bliżej jej tak naprawdę do kredytów bankowych. Z tego typu produktami finansowymi widoczne jest kilka wyraźnych podobieństw. Warto je wyodrębnić lub podobnie, wzorem powyższego akapitu, je podkreślić w kontekście wspólnych elementów.

 • Podobnie jak w przypadku kredytu, także i pożyczka leasingowa pozwala sfinansować zakup mienia, które staje się własnością konsumenta. Obowiązuje się on spłacać kolejne raty w ustalonym terminie, jednak podczas trwania zobowiązania firma leasingowa i bank nie są prawomocnymi właścicielami np. samochodu. W przeciwieństwie do leasingu konsumenckiego.
 • Punkty wspólne między pożyczką leasingową a kredytem można dostrzec także w kontekście sposobie obliczania miesięcznej raty. W obu przypadkach istnieje możliwość zaliczenia jako kosztów podstawowych jedynie części odsetkowej. Do raty nie jest zaliczany podatek VAT. W ten sposób, wysokość miesięcznej raty zarówno kredytu konsumenckiego w banku, jak i pożyczki leasingowej jest potencjalnie niższa niż w przypadku zwykłego leasingu.
 • Zarówno pożyczka leasingowa, jak i kredyt bankowy mają często niekorzystny wpływ na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.  Przez wiele firm są one traktowane jako zobowiązanie obciążające regularne finanse, przez co zdolność wyrażana scoringiem BIK jest gorsza. Dotyczy to oczywiście tych firm, które współpracują z tym rejestrem.

Dla kogo pożyczka leasingowa to najlepsze rozwiązanie?

Znając już podstawowe założenia z pożyczką leasingową, pora określić grono konsumentów, dla których jest to najlepsze rozwiązanie. Jest ono bardzo obszerne, dlatego przedstawiamy je w kolejnych podpunktach.

 • Przedsiębiorstwa i firmy, które ubiegają się zarazem o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.
 • Rolnicy, włącznie z tymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorstwa i firmy, które nie płacą podatku VAT.
 • Osoby, którym zależy na uzyskaniu atrakcyjnego finansowania zakupu mienia przy zachowaniu stosunkowo niskich rat.
 • Przedsiębiorstwa i firmy, które szukają najlepszego sposobu na sfinansowanie zakupu środka trwałego. Mota tu o objęciu stawką 8% podatku VAT.

Co można sfinansować za pomocą pożyczki leasingowej?

Jako że pożyczka leasingowa to rozwiązanie skrojone pod bardzo szerokie grono przedsiębiorców i osób prowadzących firmy, równie obszerna jest lista przykładowego mienia, jakie można sfinansować za pomocą tego produktu finansowego. Pożyczka leasingowa, podobnie jak kredyt konsumencki, pozwala na wejście w posiadanie przedmiotów i środków transportu o bardzo zróżnicowanej wartości – i nie tylko!

 • Pojazdy dostawcze i ciężarowe.
 • Samochody osobowe.
 • Sprzęt transportowy (naczepy itd.).
 • Maszyny rolnicze.
 • Sprzęt budowlany i specjalistyczny.
 • Sprzęt medyczny.
 • Urządzenia branży IT.
 • Inny sprzęt i specjalistyczne urządzenia branżowe.
 • Nieruchomości i lokale.

Jakiego mienia nie sfinansujemy przy pomocy pożyczki leasingowej?

Fakt, że pożyczka leasingowa otwiera przed przedsiębiorcami i konsumentami bardzo szerokie pole do nabycia różnego rodzaju sprzętu nie oznacza, że nie ma i istotnych ograniczeń. Rozważając ten sposób finansowania, warto pamiętać o kilku niezbędnych informacjach.

 • Pożyczka leasingowa nie jest optymalna dla osób, które chcą zakupić tzw. środki nietrwałe. Mowa tutaj np. o potrzebie pozyskania funduszy na budowę lub remont. Nie najlepiej pasuje tutaj też np. chęć zmodernizowania sprzętu lub lokalu, a także zakup środków obrotowych. W tym przypadku, lepszy może okazać się kredyt.
 • Pożyczka leasingowa może być też mało opłacalnym rozwiązaniem dla osób, które chcą nabyć nietypowe, rzadko spotykane mienie. Podobnie jak w przypadku klasycznego leasingu, firmy leasingowe niechętnie udzielają wsparcia na zakup sprzętu, na który nie ma dużego zapotrzebowania na rynku wtórnym. Problem ten tyczy się np. maszyn budowanych pod specjalne zamówienie klientów indywidualnych.

Gdzie można dostać pożyczkę leasingową?

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych częściach tego artykułu, pożyczka leasingowa to specjalność firm leasingowych. Co za tym idzie, konsumenci lub przedsiębiorcy zainteresowani takim sposobem finansowania, powinni szukać go w rynku pozabankowym. Jeszcze kilka lat temu pożyczka leasingowa była rozwiązaniem niszowym, bo i stosunkowo młodym i opracowanym niedawno.

Z czasem jednak zaczęły oferować ją kolejne duże firmy na polskim rynku, przez co obecnie wybór jest coraz większy. Dobrze obrazują to dane statystyczne – w 2017 roku pożyczki leasingowe stanowiły aż 15% działalności wszystkich firm leasingowych na rynku. Łączna suma nakładów na pożyczki leasingowe wyniosła 9,9 miliarda złotych3 . Konsumenci mogą zatem cieszyć się coraz większym wyborem, co ułatwia np. negocjowanie atrakcyjnych wysokości miesięcznych rat zobowiązania.

Pożyczka leasingowa – największe zalety

Zbliżając się do podsumowania dzisiejszego poradnika, pora wyodrębnić na koniec najważniejsze mocne i słabe strony pożyczki leasingowej. Na początek, zalety.

 • Pożyczka leasingowa wyróżnia się stosunkowo niewielką ilością formalności. Uzyskanie takiego sposobu finansowania jest szybsze niż w przypadku klasycznego leasingu konsumenckiego.
 • Raty pożyczkowe są zwolnione z podatku VAT.
 • Okres finansowania pożyczek leasingowych jest stosunkowo o wiele krótszy niż w przypadku zwykłego leasingu.
 • Istnieją firmy leasingowe, które nie wymagają od konsumentów wniesienia wkładu własnego.
 • Osoba, która decyduje się na pożyczkę leasingową, staje się właścicielem finansowanego mienia.
 • To optymalne rozwiązanie dla osób, które korzystają z unijnych dotacji.

Pożyczka leasingowa – największe wady

Znając już jasne strony pożyczki leasingowej, nie sposób zwrócić też uwagę na niedogodności. Dla wielu konsumentów mogą one okazać się bardzo istotne.

 • Pożyczka leasingowa jest często widoczna w rejestrze BIK. Jeżeli firma leasingowa współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej, to zaciągnięcie opisywanego zobowiązania obniża zdolność kredytową.
 • Choć istnieją firmy, które nie wymagają wniesienia wkładu własnego, to nie jest to regułą. Niektórzy leasingodawcy, szczególnie w przypadku zakupu kosztownego mienia, mogą wymagać kosztownych zabezpieczeń. Poza ubezpieczeniem, może to być również wkład własny.
Źródła:

1. http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2018/stabilny-wzrost-rynku-leasingu-w-2017r

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941210591

3. https://www.fmleasing.pl/porady/pozyczka-leasingowa-charakterystyka-oferty

Pożyczka leasingowa – czym różni się od leasingu?
5 (100%) 1 głos[ów]

Autor wpisu: Michał Frankowski

2019-08-01T11:39:26+02:0031.07.2019|Finanse firmowe, Porady eksperckie|
Dodaj komentarz