Pożyczka leasingowa – czym różni się od leasingu?

Pożyczka leasingowa - czym różni się od leasingu?

Usługi finansowe ulegają ciągłym przemianom i dostosowywane są do wymagań konsumentów. Pojawiają się też nowe rozwiązania. Należy do nich pożyczka leasingowa. Na czym ona polega i czym się różni od klasycznego leasingu?

Jedną z podstaw działalności rynku finansowego są rozbudowane usługi skrojone pod bardzo zróżnicowane potrzeby konsumentów. Ludzie sięgają np. do oferty banków z różnych powodów. Jedni chcą sfinansować pilny wydatek. Inni chcą sfinansować zakup dobra, którego koszt przewyższa ich bieżące możliwości finansowe. Jeszcze inni w usługach finansowych widzą sposób na łatwe i szybkie pozyskanie np. samochodu czy laptopa.

W zależności od potrzeb, konsumenci mogą skorzystać np. z kredytu bankowego. To nie wszystko. Dużą popularnością w ostatnich latach cieszy się też leasing, z którego korzystają przede wszystkim osoby zainteresowane wejściem w posiadanie samochodu. Alternatywnym rozwiązaniem może być kredyt balonowy.

Oprócz leasingu, coraz większe zainteresowanie wzbudza też tzw. pożyczka leasingowa, która może stanowić ciekawą alternatywę dla bardziej tradycyjnych produktów finansowych. Zdecydowanie warto się jej bliżej przyjrzeć i scharakteryzować nie tylko jej cechy szczególne, ale też różnice na tle zwykłego leasingu i kredytu.

Czym jest pożyczka leasingowa?

Pod tym pojęciem kryje się produkt finansowy, który zgodnie ze swoją nazwą, jest połączeniem pożyczki z leasingiem. To pośrednie rozwiązanie będące odpowiedzią firm leasingowych na potrzeby klientów nie będących płatnikami podatku VAT, którzy skarżyli się na kłopoty ze skorzystaniem z leasingu. Trudności z leasingiem zdarzają się też przedsiębiorcom, którzy są beneficjentami dotacji unijnych.

Klientów należących do drugiej z wymienionych grup, firmy leasingowe traciły dotychczas na rzecz banków. Formalności były zbyt komplikowane i zawiłe, przez co branża zaczęła szukać sposobów na zatrzymanie potencjalnych klientów. Na początku, rozwiązaniem miały być tzw. pożyczki pomostowe. Z czasem wyewoluowały one w pożyczki leasingowe. Rozwiązanie to okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż oprócz klientów z dotacjami unijnymi zaczęły z nich korzystać także inne grupy konsumentów.

Dobrze obrazują to statystyki popularności usług pożyczkowych, jakie od kilku lat świadczą firmy leasingowe. W 2017 roku rynek usług leasingowych powiększył się o 15,7%, na co istotny wpływ – jak wspomniał Związek Leasingu Polskiego – miały także pożyczki1 . Rynek pożyczek leasingowych cieszy się coraz większą popularnością, co przekłada się na rosnący potencjał i wartość tej branży.

Pożyczka leasingowa a leasing – różnice

Charakteryzując pożyczkę leasingową, nie sposób nie zestawić jej z innym, pokrewnym, produktem. Mowa oczywiście o leasingu. Różnice między tymi nimi są znaczące i warte wypunktowania. Co ciekawsze, pożyczka leasingowa w swoich podstawowych założeniach jest bliższa kredytowi, niż zwykłemu leasingowi.

 • Pożyczka leasingowa odznacza się stosunkowo mniejszą liczbą formalności.
 • Korzystając z takiego sposobu finansowania np. przy zakupie samochodu, konsument automatycznie staje się jego właścicielem. W przypadku leasingu, prawo własności ma np. firma leasingowa.
 • W przypadku pożyczki leasingowej, o wiele rzadziej lub w ogóle (w zależności od firmy) wymaga się wkładu własnego. Ten element to podstawa klasycznych leasingów.
 • Inną istotną różnicą między pożyczką leasingową a leasingiem jest również czas obowiązywania umowy. W przypadku leasingu, przyjmuje się często tzw. minimalny okres. Wynosi on np. 40% normatywnego okresu amortyzacji, co oznacza nie mniej niż 2-3 lata trwania. Ograniczenia nakłada m.in. ustawa o rachunkowości2 . W przypadku pożyczek, panuje zdecydowanie o wiele większa swoboda. Możliwe jest uzyskanie pożyczki leasingowej nawet na kilka miesięcy. Warunki te w większym stopniu ustalane są między firmą leasingową i konsumentem.

Pożyczka leasingowa a kredyt – podobieństwa

Wiemy już czym różni się pożyczka leasingowa od klasycznego leasingu. Jak wspomniałem, w szczegółowych założeniach bliżej jej tak naprawdę do kredytów bankowych. Z tego typu produktami finansowymi łączy ją kilka wyraźnych podobieństw:

 • Podobnie jak kredyt, także i pożyczka leasingowa pozwala sfinansować zakup mienia, które staje się własnością konsumenta. Zobowiązuje się on spłacać kolejne raty w ustalonych terminach, jednak podczas trwania zobowiązania firma leasingowa czy bank nie są właścicielami np. samochodu.
 • Punkty wspólne między pożyczką leasingową a kredytem można dostrzec także w kontekście sposobie obliczania miesięcznej raty. W obu przypadkach istnieje możliwość zaliczenia jako kosztów podstawowych jedynie części odsetkowej. Do raty nie jest zaliczany podatek VAT. W ten sposób, wysokość miesięcznej raty zarówno kredytu konsumenckiego w banku, jak i pożyczki leasingowej jest potencjalnie niższa niż w przypadku zwykłego leasingu.
 • Zarówno pożyczka leasingowa, jak i kredyt bankowy mają często niekorzystny wpływ na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.  Przez wiele firm są one traktowane jako zobowiązanie obciążające regularne finanse, przez co zdolność wyrażana scoringiem BIK jest gorsza. Dotyczy to oczywiście tych firm, które współpracują z tym rejestrem.

Dla kogo pożyczka leasingowa to najlepsze rozwiązanie?

Skoro znamy już podstawowe założenia pożyczki leasingowej, pora określić grono konsumentów, dla których jest to najlepsze rozwiązanie. Jest ono bardzo obszerne, dlatego przedstawiamy je w kolejnych podpunktach.

 • Przedsiębiorstwa i firmy, które ubiegają się zarazem o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.
 • Rolnicy, włącznie z tymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorstwa i firmy, które nie płacą podatku VAT.
 • Osoby, którym zależy na uzyskaniu atrakcyjnego finansowania zakupu mienia przy zachowaniu stosunkowo niskich rat.
 • Przedsiębiorstwa i firmy, które szukają najlepszego sposobu na sfinansowanie zakupu środka trwałego. Mowa tu o objęciu stawką 8% podatku VAT.

Co można sfinansować za pomocą pożyczki leasingowej?

Jako że pożyczka leasingowa to rozwiązanie skrojone dla bardzo szerokiego grona przedsiębiorców, równie obszerna jest lista przykładowego mienia, jakie można sfinansować za pomocą tego produktu finansowego. Obejmuje ona m.in.:

 • pojazdy dostawcze i ciężarowe,
 • samochody osobowe,
 • sprzęt transportowy (naczepy itd.),
 • maszyny rolnicze,
 • sprzęt budowlany i specjalistyczny,
 • sprzęt medyczny,
 • urządzenia branży IT,
 • inny sprzęt i specjalistyczne urządzenia branżowe,
 • nieruchomości i lokale.

Jakiego mienia nie sfinansujemy przy pomocy pożyczki leasingowej?

To, że pożyczka leasingowa otwiera przed przedsiębiorcami bardzo szerokie pole do nabycia różnego rodzaju sprzętu nie oznacza, że nie ma i istotnych ograniczeń. Rozważając ten sposób finansowania, warto pamiętać o tym, że pożyczka leasingowa:

 • nie jest optymalna dla osób, które chcą zakupić tzw. środki nietrwałe. Mowa tutaj np. o potrzebie pozyskania funduszy na budowę lub remont. Nie najlepiej pasuje tutaj też np. chęć zmodernizowania sprzętu lub lokalu, a także zakup środków obrotowych. W tym przypadku, lepszy może okazać się kredyt,
 • może być też mało opłacalnym rozwiązaniem dla osób, które chcą nabyć nietypowe, rzadko spotykane mienie. Podobnie jak w przypadku klasycznego leasingu, firmy leasingowe niechętnie udzielają wsparcia na zakup sprzętu, na który nie ma dużego zapotrzebowania na rynku wtórnym. Problem ten tyczy się np. maszyn budowanych pod specjalne zamówienie klientów indywidualnych.

Gdzie można dostać pożyczkę leasingową?

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych częściach tego artykułu, pożyczka leasingowa to specjalność firm leasingowych. Co za tym idzie, konsumenci lub przedsiębiorcy zainteresowani takim sposobem finansowania, powinni szukać go na rynku pozabankowym. Jeszcze kilka lat temu pożyczka leasingowa była rozwiązaniem niszowym, bo i stosunkowo młodym i opracowanym niedawno.

Z czasem jednak zaczęły oferować ją kolejne duże firmy na polskim rynku, przez co obecnie wybór jest coraz większy. Dobrze obrazują to dane statystyczne – w 2017 roku pożyczki leasingowe stanowiły aż 15% działalności wszystkich firm leasingowych na rynku. Łączna suma nakładów na pożyczki leasingowe wyniosła 9,9 miliarda złotych3 . Konsumenci mogą zatem cieszyć się coraz większym wyborem, co ułatwia np. negocjowanie atrakcyjnych wysokości miesięcznych rat zobowiązania.

Pożyczka leasingowa – największe zalety

Zbliżając się do podsumowania dzisiejszego poradnika, pora wyodrębnić na koniec najważniejsze mocne i słabe strony pożyczki leasingowej. Na początek, zalety.

 • Pożyczka leasingowa wyróżnia się stosunkowo niewielką liczbą formalności. Uzyskanie takiego sposobu finansowania jest szybsze niż w przypadku klasycznego leasingu.
 • Raty pożyczkowe są zwolnione z podatku VAT.
 • Okres spłaty pożyczki leasingowej jest wiele krótszy niż w przypadku zwykłego leasingu.
 • Istnieją firmy leasingowe, które nie wymagają od konsumentów wniesienia wkładu własnego.
 • Osoba, która decyduje się na pożyczkę leasingową, staje się właścicielem finansowanego mienia.
 • To optymalne rozwiązanie dla osób, które korzystają z unijnych dotacji.

Pożyczka leasingowa – największe wady

Znając już jasne strony pożyczki leasingowej, nie sposób zwrócić też uwagę na niedogodności. Dla wielu konsumentów mogą one okazać się bardzo istotne.

 • Pożyczka leasingowa jest często widoczna w rejestrze BIK. Jeżeli firma leasingowa współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej, to zaciągnięcie opisywanego zobowiązania obniża zdolność kredytową.
 • Choć istnieją firmy, które nie wymagają wniesienia wkładu własnego, to nie jest to regułą. Niektórzy leasingodawcy, szczególnie w przypadku zakupu kosztownego mienia, mogą wymagać kosztownych zabezpieczeń. Poza ubezpieczeniem, może to być również wkład własny.
Źródła:

1. http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2018/stabilny-wzrost-rynku-leasingu-w-2017r

2. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941210591

3. https://www.fmleasing.pl/porady/pozyczka-leasingowa-charakterystyka-oferty

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Podobne artykuły
Vindix
03.04.2020
Vindix wzywa do zapłaty długu? Zobacz, jak się bronić!
Vindix – co to jest? Vindix jako firma windykacyjna skupia się przede wszystkim na zakupach portfeli wierzytelności na własny rachunek. Dlatego też, jak możemy przeczytać na stronie firmowej Vindix, spółka oferuje kompleksowe usługi windykacyjne na każdym etapie prowadzenia postępowania. Do usług znajdujących się w portfolio Vindix zalicza się także budowa strategii windykacyjnej, wycena wierzytelności oraz […]
02.04.2020
BEST – czym się zajmuje i jak traktuje dłużników?
BEST – co to za firma? BEST S.A. to jeden z największych podmiotów windykacyjnych, działających na polskim rynku. Firma założona została w 1994 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą BEST Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. Zajmowała się wówczas sprzedażą ratalną i doradztwem w zakresie pośrednictwa kredytowego. W 2002 roku firma BEST przeszła zmiany reorganizacyjne, których pokłosiem było […]
Ranking chwilówek
02.04.2020
Ranking chwilówek – kwiecień 2020. Najlepsze pożyczki online
Pożyczki pozabankowe cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów jako wygodne i szybko dostępne źródło wsparcia finansowego. Poszukując najlepszej oferty, warto skorzystać z zestawień gromadzących tylko te, które zasługują na zaufanie konsumenta. Przedstawiamy nasz najnowszy ranking chwilówek, który pozwoli szybko znaleźć bezpieczne pożyczki. Ranking chwilówek – kwiecień 2020 Chwilówki online cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów na przestrzeni […]
02.04.2020
Arvato do mnie wydzwania. Co robić?
Arvato – co to za firma? Arvato Financial Solutions to międzynarodowa firma windykacyjna świadcząca m.in. takie usługi jak monitoring płatności, windykacja należności, skup wierzytelności czy globalna platforma windykacyjna. Polski oddział firmy mieści się w Poznaniu. Arvato Polska obsługuje m.in. klientów z sektora finansowego, w tym tak znanych pożyczkodawców jak Hapipożyczki, MoneyMan czy Vivus. Podmiot ten […]
Ranking pożyczek ratalnych: luty 2020. Najlepsze pożyczki na raty
02.04.2020
Ranking pożyczek ratalnych: kwiecień 2020. Najlepsze pożyczki na raty
Legitymując się dowodem osobistym i spełniając niewygórowane kryteria, można otrzymać pozabankowe pożyczki na raty. Są to pożyczki długoterminowe, gdyż suma do spłaty zostaje rozłożona na dłuższy czas. To atrakcyjna alternatywa dla kredytów bankowych. Brak wystarczającej gotówki na większe wydatki to nie koniec świata. Jak widać, pozabankowe pożyczki ratalne na kwiecień nie kosztują tak wiele, jak przed […]
pozyczki prywatne
01.04.2020
Pożyczki prywatne – czy pożyczka prywatna jest bezpieczna? Opinie
Poza kredytami udzielanymi przez banki oraz pożyczkami, w których specjalizują się profesjonalne firmy pozabankowe, leży mroczne królestwo pożyczek prywatnych. Czym charakteryzuje się ten typ finansowania? I najważniejsze – czy pożyczki prywatne są bezpieczne? Przemierzając miasto, możemy natknąć się na karteczki z napisem „prywatne pożyczki od ręki” na tablicach ogłoszeń. Otwierając lokalną gazetę, często ujrzymy dużą […]