Pożyczki dla obcokrajowców bez polskiego obywatelstwa – gdzie wziąć?

Pożyczki dla obcokrajowców bez polskiego obywatelstwa - gdzie wziąć?

W ostatnich latach, Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla cudzoziemców szukających nowej pracy i nowego życia. Najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy, a tuż po nich znajdują się Białorusini, Hindusi, Gruzini oraz Wietnamczycy. Czy w razie nieprzewidzianych kłopotów mają oni szansę na szybką pożyczkę online w Polsce? Jakie wymagania muszą spełnić?


Ostatnia aktualizacja: 3 Sierpnia 2021
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
36 miesięcy
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
1 000 - 15 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
20 - 76 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Polecamy!
6 - 24 miesięcy
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
2 000 - 15 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
18 - 99 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
4 - 48 miesięcy
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
1 000 - 12 500 zł
Maks. pierwsza pożyczka
21 - 80 lat
Wiek pożyczkobiorcy
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Obcokrajowcy coraz częściej osiedlają się w Polsce

W Polsce przybywa cudzoziemców – widać to praktycznie na każdym kroku. Szczególnie duże zainteresowanie pobytem w kraju nad Wisłą wykazują przybysze zza wschodniej granicy. Według ostatniego raportu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 2018 roku liczba osób chcących osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce zwiększyła się o 47 tys. Oczywiście, wielu z nich przybywa nielegalnie i na podstawie różnych dokumentów czy zezwoleń. Dlatego obecnie około 372 tys. z nich posiada ważne dokumenty, które uprawniają ich do legalnego pozostania. W 2018 roku największy wzrost zezwoleń na pobyt dotyczył obywateli:

 • Ukrainy – 179 tys. osób
 • Białorusi – 20 tys. osób
 • Indii – 8,8 tys. osób
 • Gruzji – 2,9 tys. osób
 • Wietnamu – 12,4 tys. osób

Najwięcej pozwoleń przybyło na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 35,8 tys., a także stały – o 9 tys. Za to najczęstszym powodem, a jednocześnie celem życia w Polsce większości wnioskodawców jest lepszy zarobek oraz nowa praca (73%). Ponadto, wiele osób decyduje się na pozostanie w kraju z przyczyn rodzinnych (12%) lub w związku z podjęciem bądź kontynuacją studiów (10%). Powyższy raport nie uwzględniał osób przebywających w Polsce tymczasowo, m.in. na podstawie wiz1.

Pożyczka w Polsce dla obcokrajowców. Czy jest możliwa?

Wraz z rosnącą liczbą cudzoziemców w Polsce wzbogaca się także oferta usług finansowych. Zgodnie z raportem PRNews, który został opracowany na koniec IV kwartału 2018 roku polskie banki obsłużyły niemal 700 tysięcy cudzoziemców, z czego ponad 320 tysięcy stanowili obywatele Ukrainy3.

Wiele instytucji bankowych otwiera się na nowych przybyszy. Banki wprowadzają wersje językowe na infolinii, posiadają specjalne sekcje z informacjami w języku ukraińskim czy też oferują promocyjne warunki przelewów pieniężnych do naszych wschodnich sąsiadów. Obsługują nawet aplikacje mobilne w języku ukraińskim i rosyjskim. Co ciekawe, proponują również specjalne oferty założenia kont osobistych oraz wnioskowania o kredyt hipoteczny. Z punktu widzenia cudzoziemców równie dobrą wiadomością jest rozwój rodzimego rynku pozabankowego.


Najczęściej wybierane konta bankowe:

Ostatnia aktualizacja: 30 Lipca 2021
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie
Nie
Promocja
Tak
? własne i Planet Cash
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? min. jedna transakcja w miesiącu
Bezpłatna karta
Nie
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
Darmowe konto
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
PKO BP Konto za Zero
Nie
? 350 zł na Allegro
Promocja
Tak
? wypłaty w PLN BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? gdy zostanie dokonanych 5 transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów) kartą lub BLIK-iem w okresie rozliczeniowym karty - W przeciwnym razie opłata wyniesie 10 zł miesięcznie.
Bezpłatna karta
Tak
? Za wypłaty gotówki w walutach obcych z bankomatów ich operatorzy mogą pobierać opłaty
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
Darmowe konto
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Konto Direct z Moim ING + 160 zł w gotówce!
Tak
? do 160 zł premii za otwarcie Konta Direct, promocja trwa do 30.06.2021 r.
Promocja
Tak
? bankomaty własne i Planet Cash
Darmowe bankomaty - Polska
Tak
? transakcje kartą min 300 PLN miesięcznie
Bezpłatna karta
Nie
Darmowe bankomaty - za granicą
Tak
Darmowe konto
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Czy wiesz, że coraz więcej pożyczkodawców udziela szybkich pożyczek nawet osobom bez obywatelstwa polskiego? Istnieją natomiast pewne reguły, które jasno opisują jak wygląda zaciągnięcie szybkiej chwilówki przez obcokrajowca.

Chwilówka dla cudzoziemca – tak, ale pod pewnymi warunkami!

Z reguły, firmy pożyczkowe weryfikują wnioski klientów trzymając się ustalonych reguł. Jedną z nich jest posiadanie przez wnioskującego obywatelstwa polskiego oraz stałego zamieszkania na terenie Polski. Z ich strony jest to zwykły pragmatyzm i chęć uniknięcia ryzyka niezwrócenia pieniędzy przez pożyczkobiorcę. Konsumenci, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce – nie są pewnymi klientami, bo w każdym momencie mogą wyjechać z kraju. Ponadto, brak polskiego dowodu osobistego, który jest jednym z najważniejszych czynników weryfikujących wiarygodność praktycznie wyklucza cudzoziemca z wzięcia jakiejkolwiek pożyczki. W większości przypadków należy mieć również od 18 do 65 lat (choć każda firma pożyczkowa posiada w tym względzie własne limity wiekowe).

Jednak polskie prawo nie dyskryminuje obcokrajowców, którym zależy na finansowym wsparciu. Nie istnieje bowiem żaden precyzyjny zapis mówiący o tym, że nie można udzielać pożyczek osobom nie mającym obywatelstwa polskiego. Dlatego pożyczkodawcy mają dużą swobodę i samodzielnie ustalają kryteria – zarówno odnośnie wieku, stopnia zdolności kredytowej, posiadania długów czy pochodzenia. Jest tylko kilka koniecznych wymogów, który każdy wnioskujący bez względu na pochodzenie musi spełnić:

 • pełnoletność,
 • pełna zdolność do czynności cywilnoprawnych,
 • zamieszkanie na terenie Polski,
 • telefon komórkowy, polskie konto bankowe. Czasem możliwa jest pożyczka na czek GIRO, na telefon, a nawet pożyczka w domu klienta,
 • zdolność kredytowa. Choć nie zawsze jest to warunek konieczny, bo niektóre firmy pożyczkowe nie badają baz BIK, BIG czy KRD.

Kiedy obcokrajowiec otrzyma pożyczkę?

Jeszcze do niedawna kłopotem w zaciąganiu chwilówki online dla cudzoziemców mogło być nieposiadanie polskiego konta bankowego. Jednak w dobie dzisiejszych ofert bankowych, problem ten został niemal wyeliminowany. Faktycznie na polskim rynku znajduje się kilka wiarygodnych firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek dla obcokrajowców. Do prawidłowej weryfikacji klienta niezbędne są:

 • aktualny paszport
 • legalne zamieszkanie oraz zameldowanie na terenie Polski
 • legalne zatrudnienie i udokumentowane dochody
 • status rezydenta długoterminowego. Kluczowy parametr, który daje wnioskującemu prawo do stałego pobytu w Polsce i legalnej pracy. Tutaj również znajduje się jego rezydencja podatkowa,
 • karta czasowego pobytu, gdy obcokrajowiec nie posiada jeszcze karty stałego pobytu,
 • nadany numer PESEL. Automatycznie przypisywany jest każdej osobie, która ma zgodę na stały pobyt w Polsce. Pozostali mogą złożyć wniosek o jego nadanie w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania bądź opcjonalnie w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. Co ciekawe, nadawany jest on również innym grupom, np. uchodźcom. Jednak Ci drudzy nie mogą wnioskować o pożyczkę,
 • zdolność kredytowa – np. popularne pożyczki dla Ukraińców przyznawane są na podstawie współpracy polskiego BIK z jego ukraińskimi odpowiednikami: Ukrainian Bureau of Credit Histories (UBCH) oraz International Buerau of Credit Histories (IBCH). Dzięki temu instytucje finansowe posiadają dostęp do historii kredytowej klienta jeszcze za czasów, gdy mieszkał on w swoim ojczystym kraju.

Pożyczki dla Ukraińców ze statusem rezydenta

Wiemy już, że powszechną praktyką pożyczkodawców jest udzielanie pożyczek pozabankowych wyłącznie obywatelom polskim. Na szczęście, coraz częściej rezygnują z tego wymogu i oferują np. pożyczki dla Ukraińców, które przyznawane są na podstawie statusu rezydenta długoterminowego. W jaki sposób można go uzyskać?

Rezydent długoterminowy to osoba, która traktowana jest na równi z obywatelem polski – zarówno pod względem edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej oraz przywilejów socjalnych. W konsekwencji, taka osoba nie może podejmować pracy w innym kraju nawet tym, który znajduje się na terenie UE. Dlatego, by otrzymać kartę rezydenta, zgodnie z art. 211 Ustawy o cudzoziemcach4 należy:

 • przebywać legalnie w Polsce, przynajmniej od 5 lat,
 • uzyskiwać regularne dochody, od co najmniej 3 lat,
 • posiadać prawo do lokalu mieszkalnego w jakiejkolwiek formie,
 • dysponować potwierdzoną znajomością języka polskiego. Przykładowo, świadectwem ukończenia szkoły w Polsce lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą. Może to być również urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej poziomu B1.

Które firmy pożyczkowe oferują pożyczki dla obcokrajowców?

Którzy pożyczkodawcy posiadają w ofercie pożyczki online dla obcokrajowców?

 • Rapida Money – pożyczka z poręczeniem. O ile pożyczkobiorca nie musi być obywatelem polski, tak od gwaranta jest to bezwzględnie wymagane,
 • Creditstar – pierwsza pożyczka od 100 zł do 5 tys. zł z maksymalnie 3-miesięcznym okresem spłaty,
 • NetGotówka – pożyczka od 600 zł do 2300 zł, termin pożyczki – od 2 do 6 tygodni,
 • Wandoo – od 100 do 5 tys. zł, termin pożyczki – od 10 do 30 dni,
 • Fellow Finance – posiada placówki w Niemczech, Szwecji, Francji oraz Danii i tam też oferuje możliwość zaciągnięcia pożyczki ratalnej.

Lista firm, które udzielają pożyczek osobom bez polskiego obywatelstwa stale się powiększa, dlatego warto próbować złożyć wniosek o finansowanie nawet jeśli firmy nie ma w powyższym zestawieniu!

Jak pożyczka to tylko dla wiarygodnych klientów!

Obcokrajowiec dłuższy czas żyjący w Polsce ma możliwość starania się zarówno o kredyt hipoteczny jak i pożyczkę online. W tym względzie jest on na równi traktowany z obywatelem Polski. Natomiast, nie jest tak w przypadku osób, które dopiero co zjechały do kraju bądź żyją w Polsce, a czerpią zyski z pracy za granicą.

Możliwe jest też zaciągnięcie pożyczki przez cudzoziemca z drugą osobą, np. małżonkiem mającym polskie obywatelstwo. Warto jednak pamiętać, że posiadanie statusu cudzoziemca nie zwalnia z konieczności wypełnienia innych kryteriów np. posiadania polskiego konta bankowego, stałego zatrudnienia czy otrzymywania regularnych dochodów. Tylko po spełnieniu wszystkich określonych warunków, firma pożyczkowa jest skłonna udzielić dofinansowania.

Źródła:

1. Legalizacja pobytu w 2018 roku, https://udsc.gov.pl/podsumowanie-legalizacja-pobytu-w-2018-r/

2. https://udsc.gov.pl/podsumowanie-legalizacja-pobytu-w-2018-r/

3. Raport PRNews.pl „Liczba obcokrajowców wśród klientów banków – IV kw. 2018 r.”, https://prnews.pl/raport-prnews-pl-liczba-obcokrajowcow-wsrod-klientow-bankow-iv-kw-2018-r-442057

4. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-211/

Komentarze (3)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • M
  M
  Monika
  05.09.2019, 18:14

  „Chwilówka dla cudzoziemca – wystarczy mieć polskie obywatelstwo” Wtedy nie mamy do czynienia z cudzoziemcem tylko obywatelem polskim.

 • N
  N
  Nar bahadur
  07.01.2020, 18:56

  Witam, jestem nar bahadur khadka … Moja narodowość jest nepalska i mieszkam w Polsce 3 lata. Mam kartę pobytu tymczasowego ważną do 04-02-2022. Jestem umową o pracę, a moja pensja wynosi 2250 zł …. Więc mogę stąd pożyczyć.

 • B
  B
  Boncho
  13.08.2020, 11:25

  5000zl poćebuje

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x