Pożyczki dla obcokrajowców i Ukraińców

W ostatnich latach Polska stała się coraz bardziej atrakcyjna dla cudzoziemców szukających nowej pracy i lepszego życia. Najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy, a tuż po nich znajdują się Białorusini, Hindusi, Gruzini oraz Wietnamczycy. Czy w razie nieprzewidzianych kłopotów finansowych mają oni szansę na szybką pożyczkę online w Polsce? Jakie wymagania muszą spełnić? Sprawdźmy. 

Pożyczki dla obcokrajowców

Kluczowe informacje

 • Istnieje możliwość otrzymania pożyczki online lub kredytu gotówkowego przez obcokrajowców, w tym Ukraińców. Aby jednak otrzymać finansowanie, należy spełnić szereg wymagań, w tym: posiadać odpowiednie dokumenty oraz legalne przebywać na terenie Polski.
 • Weryfikacja klienta przez firmę pożyczkową obejmuje sprawdzenie, czy wnioskujący posiada telefon komórkowy zarejestrowany u polskiego operatora, ma polskie konto bankowe i odpowiednią zdolność kredytową. Podobne warunki obowiązują naszych rodaków.
 • Obcokrajowcy, którzy mają rodzinne związki z Polską, mogą uzyskać kartę stałego pobytu. Natomiast status rezydenta długoterminowego jest przydzielany tym, którzy przebywają w Polsce ze względów ekonomicznych od co najmniej 5 lat.

Według danych Straży Granicznej, od 24 lutego 2022 roku, czyli od początku wojny w Ukrainie, do 26 grudnia 2022 roku, polską granicę przekroczyło aż 8,7 mln uchodźców. Większość z nich to kobiety i dzieci, które szukały w naszym kraju bezpiecznego schronienia 1.

W ostatnich 2 latach, do Polski przyjechało również wielu Białorusinów. Od początku 2021 roku, liczba obywateli Białorusi, posiadających ważne dokumenty pobytowe wzrosła aż o 90% 2.

Życie w nowym kraju wymaga znalezienia nowego mieszkania czy pracy oraz poradzenia sobie z codziennymi problemami, również tymi finansowymi. O ile Polacy mogą wspomagać się kredytami czy pożyczkami, o tyle w uzyskanie pożyczki dla obcokrajowców może być znacznie trudniejsze. 


1.
Vivus
Opinie:
3,7/5
Okres spłaty
61 dni
? Okres spłaty wynosi 61 dni przy pierwszej pożyczce - kolejne 30 dni
Maks. pierwsza pożyczka
100 - 3 000 zł
Pierwsza pożyczka gratis
Tak
? Do 3000 zł
Oprocentowanie
0 %
? Oprocentowanie 0% w przypadku pierwszej darmowej pożyczki. Przy kolejnej, oprocentowanie wynosi 18,5%

1279 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
2.
Smart Pożyczka
Opinie:
4,2/5
Okres spłaty
1 miesiąc
Maks. pierwsza pożyczka
300 - 5 000 zł
? do 3000 zł darmowa
Pierwsza pożyczka gratis
Tak
? od 300 zł do 3000 zł
Oprocentowanie
0 %
? 0% przy pierwszej darmowej pożyczce, inaczej 18,5

2774 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
3.
Wandoo
Opinie:
4,2/5
Okres spłaty
1 miesiąc
Maks. pierwsza pożyczka
500 - 5 000 zł
Pierwsza pożyczka gratis
Nie
Oprocentowanie
18,50 %
? 0% przy pierwszej darmowej, w innym przypadku - 18,5%

1047 osób

wybrało ofertę
Sprawdź
4.
Pożyczka Plus
Opinie:
3,8/5
Okres spłaty
1 miesiąc
Maks. pierwsza pożyczka
300 - 5 000 zł
? do 3000 zł pierwsza darmowa
Pierwsza pożyczka gratis
Tak
? do 3 000 zł
Oprocentowanie
0 %
? 0% przy pierwszej darmowej pożyczce, inaczej - 18,5%

1625 osób

wybrało ofertę
Sprawdź

Czy jest możliwa pożyczka online dla Ukraińców i obcokrajowców w Polsce?

Pożyczka online czy kredyt gotówkowy dla cudzoziemca jest jak najbardziej możliwa do otrzymania. Aby uzyskać finansowanie, obcokrajowiec musi spełnić podobne warunki, jak Polak, który ubiega się o kredyt. Dodatkowo jednak zagraniczny wnioskujący powinien posiadać odpowiednie dokumenty, które potwierdzą jego legalne przebywania na terenie naszego kraju.

Wraz z rosnącą liczbą cudzoziemców w Polsce wzbogaca się także oferta usług finansowych. Większość banków oraz prywatnych pożyczkodawców otwiera się na nowych mieszkańców naszego kraju. Banki wprowadzają obce wersje językowe na infolinii, posiadają specjalne sekcje z informacjami w obcym języku, czy też oferują promocyjne warunki przelewów pieniężnych do naszych zagranicznych sąsiadów (głównie ze wschodniej części). Co ciekawe, proponują również specjalne oferty założenia kont osobistych oraz wnioskowania o kredyt hipoteczny

Jakie warunki należy spełnić do uzyskania pożyczki przez cudzoziemca?

Z reguły, firmy pożyczkowe weryfikują wnioski klientów trzymając się ustalonych zasad. Jedną z nich jest posiadanie przez wnioskującego stałego zamieszkania na terenie Polski. Ze strony firm pożyczkowych, wymóg ten wynika ze zwykłego pragmatyzmu i chęci uniknięcia ryzyka niezwrócenia pieniędzy przez pożyczkobiorcę. Konsumenci, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce – nie są pewnymi klientami, bo w każdym momencie mogą wyjechać z kraju.

Dodatkowo wnioskujący, który jest obywatelem Ukrainy, musi posiadać:

 • polski numer PESEL,
 • paszport,
 • ubezpieczenie UA (potrzebny jest numer ubezpieczenia),
 • dokument potwierdzający legalne zatrudnienie.

Ukraińcy mogą korzystać, nie tylko z oferty prywatnych pożyczkodawców, ale również banków, pod warunkiem że okażą jeden z dokumentów poświadczających zamieszkanie oraz możliwość podjęcia legalnej pracy w RP. Mowa o karcie pobytu lub statusie rezydenta długoterminowego.

Warto zauważyć, że polskie prawo nie dyskryminuje obcokrajowców, którym zależy na finansowym wsparciu. Nie istnieje bowiem żaden precyzyjny zapis mówiący o tym, że nie można udzielać pożyczek osobom, które nie mają obywatelstwa polskiego. To sprawia, że pożyczkodawcy mają dużą swobodę działania i samodzielnie ustalają kryteria. Najczęściej są to:

 • pełnoletność (od 18 do 73 lat),
 • pełna zdolność do czynności cywilnoprawnych,
 • zamieszkanie na terenie Polski,
 • telefon komórkowy zarejestrowany u polskiego operatora,
 • polskie konto bankowe (czasem możliwa jest pożyczka na czek GIRO, na telefon, a nawet pożyczka w domu klienta),
 • zdolność kredytowa – choć nie zawsze jest to warunek konieczny, bo niektóre firmy pożyczkowe nie badają baz BIK, BIG czy KRD.

Kiedy obcokrajowiec otrzyma pożyczkę?

Jeszcze do niedawna kłopotem w zaciąganiu chwilówki online dla cudzoziemców mogło być nieposiadanie polskiego konta bankowego. Jednak w dobie dzisiejszych ofert bankowych, problem ten został niemal całkowicie wyeliminowany. Dodatkowo na polskim rynku znajduje się kilka wiarygodnych firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek dla obcokrajowców bez weryfikacji konta. Sprawdzają oni jedynie:

 • paszport,
 • legalne zamieszkanie oraz zameldowanie na terenie Polski,
 • legalne zatrudnienie i udokumentowane dochody,
 • status rezydenta długoterminowego. Kluczowy parametr, który daje wnioskującemu prawo do stałego pobytu w Polsce i legalnej pracy. Tutaj również znajduje się jego rezydencja podatkowa;
 • karta czasowego pobytu, gdy obcokrajowiec nie posiada jeszcze karty stałego pobytu;
 • nadany numer PESEL – automatycznie przypisywany jest każdej osobie, która ma zgodę na stały pobyt w Polsce. Pozostali mogą złożyć wniosek o jego nadanie w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania bądź opcjonalnie w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. Co ciekawe, nadawany jest on również innym grupom, np. uchodźcom. Jednak Ci drudzy nie mogą wnioskować o pożyczkę;
 • zdolność kredytowa – np. popularne pożyczki dla Ukraińców przyznawane są na podstawie współpracy polskiego BIK z jego ukraińskimi odpowiednikami: Ukrainian Bureau of Credit Histories(UBCH) oraz International Buerau of Credit Histories (IBCH). Dzięki temu instytucje finansowe posiadają dostęp do historii kredytowej klienta jeszcze za czasów, gdy mieszkał on w swoim ojczystym kraju.

Pożyczki online dla Ukraińców w 2024 roku

Wiemy już, że powszechną praktyką pożyczkodawców jest udzielanie pożyczek pozabankowych wyłącznie obywatelom polskim. Na szczęście, coraz częściej rezygnują z tego wymogu i oferują np. pożyczki dla Ukraińców, które przyznawane są na podstawie statusu rezydenta długoterminowego. W jaki sposób można go uzyskać?

Rezydent długoterminowy to osoba, która traktowana jest na równi z obywatelem polski – zarówno pod względem edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej oraz przywilejów socjalnych. W konsekwencji taka osoba nie może podejmować pracy w innym kraju nawet tym, który znajduje się na terenie UE. 

Aby otrzymać kartę rezydenta, zgodnie z art. 211 Ustawy o cudzoziemcach należy:

 • przebywać legalnie w Polsce, przynajmniej od 5 lat,
 • uzyskiwać regularne dochody, od co najmniej 3 lat,
 • posiadać prawo do lokalu mieszkalnego w jakiejkolwiek formie,
 • dysponować potwierdzoną znajomością języka polskiego. Przykładowo, świadectwem ukończenia szkoły w Polsce lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą. Może to być również urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej poziomu B1.

Którzy pożyczkodawcy posiadają w ofercie pożyczki online dla obcokrajowców?

 • Pożyczka Plus dla Ukraińców – pierwsza pożyczka od 200 zł do 5 tys. zł z maksymalnie 30-dniowym okresem spłaty, 
 • NetGotówka także dla Ukraińców – pożyczka od 600 zł do 2300 zł, termin pożyczki – od 2 do 6 tygodni.
 • Wandoo – pożyczka od 100 do 3000 zł, termin spłaty 1 miesiąc.
 • Smart Pożyczka – pożyczka do 200 do 5000 zł, termin spłaty – 3 do 5 miesięcy.

Lista firm, które udzielają pożyczek osobom bez polskiego obywatelstwa, stale się powiększa, dlatego warto próbować złożyć wniosek o finansowanie, nawet jeśli firmy nie ma w powyższym zestawieniu.

Kredyt dla obcokrajowców w banku – czy jest możliwy?

Obcokrajowiec dłuższy czas żyjący w Polsce ma możliwość starania się zarówno o kredyt hipoteczny, jak i pożyczkę online. W tej sprawie jest on na równi traktowany z obywatelem Polski. Natomiast, nie jest tak w przypadku osób, które dopiero co przyjechały do kraju bądź żyją w Polsce, a czerpią zyski z pracy za granicą.

Możliwe jest też zaciągnięcie pożyczki przez cudzoziemca z drugą osobą, np. małżonkiem mającym polskie obywatelstwo. Warto jednak pamiętać, że posiadanie statusu cudzoziemca nie zwalnia z konieczności wypełnienia innych kryteriów np. posiadania polskiego konta bankowego, stałego zatrudnienia czy otrzymywania regularnych dochodów. Tylko po spełnieniu wszystkich określonych warunków, firma pożyczkowa jest skłonna udzielić dofinansowania.

O co zapyta doradca kredytowy po otrzymaniu wniosku o kredyt dla cudzoziemca?

Konsultant ds. kredytów może zapytać o różne aspekty, aby dokładniej poznać sytuację finansową i status osoby ubiegającej się o kredyt jako cudzoziemca. Oto przykładowe pytania, które mogą paść podczas rozmowy:

 • Po co potrzebne są Ci pieniądze? (Cel kredytu).
 • Czy masz ważną wizę czy zezwolenie na pobyt w kraju, w którym starasz się o kredyt?
 • Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?
 • Jak długo planujesz przebywać w Polsce?
 • Czy masz inne zobowiązania finansowe?
 • Czy masz historię kredytową?
 • Czy masz stałe źródło zarobku w Polsce?
 • Czy jesteś obywatelem lub rezydentem naszego państwa?
 • Czy masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości odnośnie do procesu zaciągania kredytu jako osoba z zagranicy?

Status rezydenta długoterminowego, czy karty pobytu? Różnice

Karta pobytu podobnie jak status rezydenta długoterminowego to dokumenty, które upoważniają obcokrajowców do zamieszkiwania i podejmowania pracy w naszym kraju. Na ich podstawie mogą oni otrzymać pożyczkę lub kredyt gotówkowy w polskim banku, a także podróżować w ramach strefy Schengen. Oba zezwolenia wydawane są na czas nieokreślony. Karta pobytu rezydenta jest jednak ważna tylko przez 5 lat, a pobytu stałego przez 10 lat. 

Jakie jeszcze występują różnice? Karta stałego pobytu najczęściej wydawana jest cudzoziemcom, których łączą z Polską więzi rodzinne (pochodzenia, polski małżonek itd.). Z kolei status rezydenta długoterminowego przydzielany jest tym, którzy przebywają w Polsce ze względów ekonomicznych od minimum 5 lat. 

Obcokrajowcy coraz częściej osiedlają się w Polsce

W Polsce przybywa cudzoziemców – widać to praktycznie na każdym kroku. Szczególnie duże zainteresowanie pobytem w kraju nad Wisłą wykazują nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy. 

Według Urzędu do Spraw Cudzoziemców, we wrześniu 2022 roku, prawie 50 tys. cudzoziemców złożyło wniosek o udzielenie zezwoleń na pobyt w Polsce, a po trzech kwartałach 2022 roku, widzimy, że liczba wnioskodawców jest wyższa o ok. 42% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku 3

Liczba wydanych decyzji o zezwolenie na pobyt stały

Czy obcokrajowiec może wziąć kredyt 2%?

Jak najbardziej! Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło, że obcokrajowcy, którzy mieszkają w naszym kraju i płacą podatki w Polsce, mają możliwość skorzystania z programu „Bezpieczny kredyt 2%„. Oprócz podstawowych warunków, które muszą spełnić wszyscy wnioskujący, obcokrajowcy muszą dodatkowo otrzymywać wynagrodzenie w polskiej walucie (a przynajmniej większość dochodów). Dodatkowo resort zaznaczył, że osoby posiadające nieruchomości poza Polską również są uprawnione do wzięcia udziału w tym programie, co oznacza, że może to być sposób na ominięcie warunku braku własnej nieruchomości.

Obcokrajowcy głównie wynajmują mieszkania w Polsce, więc jeśli spełniają warunki, to dlaczego mielibyśmy im nie pozwolić skorzystać z preferencyjnego kredytu hipotecznego? Załóżmy, że wielu Ukraińców chce zostać w Polsce, ale nie stać ich na najem mieszkania, który jest drogi. „Bezpieczny kredyt” daje im dobry start.

Marek Zuber z Akademii WSB dla Money.pl [5]

Pożyczki dla cudzoziemców – najczęściej zadawane pytania

Czy obcokrajowiec może wziąć kredyt w Polsce?

Obcokrajowiec może wziąć pożyczkę w Polsce, jednak musi spełnić kilka warunków. Oprócz odpowiedniej zdolności kredytowej, powinien on posiadać kartę pobytu lub zezwolenie na pobyt stały.

Czy można wziąć kredyt bez karty pobytu?

Niestety, nie ma możliwości, aby obcokrajowiec mógł otrzymać kredyt bez posiadania karty pobytu.

Czy obcokrajowiec może korzystać z płatności odroczonych?

Z opcji „kup teraz, zapłać później” mogą korzystać osoby, które posiadają numer PESEL i ukończyły 18 lat. Dodatkowo powinny one założyć konto w wybranym serwisie płatności odroczonych oraz podać adres zamieszkania. Jeśli obcokrajowiec wyrobił sobie numer PESEL oraz korzysta z polskiego numeru telefonu i mieszka obecnie na terenie naszego kraju – może skorzystać z płatności odroczonych.

Jak uzyskać kartę stałego pobytu w Polsce?

Każda osoba, która chce otrzymać kartę pobytu, powinna złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, dołączyć do dokumentu 4 aktualne fotografie, 2 kserokopie dokumentu podróży oraz dokumenty potwierdzające pobyt w Polsce. Dodatkowo powinna wnieść opłatę skarbową w wysokości 640 zł i dołączyć potwierdzenie transakcji do wniosku.

Czy Ukrainiec może wziąć kredyt 2%?

Tak, Ministerstwo Rozwoju i Technologii dopuszcza możliwość otrzymania kredytu 2% również przez Ukraińców, pod warunkiem że płacą oni podatki w Polsce oraz otrzymują większość dochodów w polskiej walucie.
Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła

1 300gospodarka.pl

https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba

2 Gov.pl

https://www.gov.pl/web/udsc/bialorusini-w-polsce–aktualne-dane-statystyczne

3 Gov.pl

https://www.gov.pl/web/udsc/aktualne-trendy-migracyjne

4 Migracje.gov.pl

https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/

[5] Money.pl

https://www.money.pl/banki/bezpieczny-kredyt-tez-dla-cudzoziemcow-rzad-stawia-sprawe-jasno-6921333426985536a.html

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.9/5 - (36 votes)
Komentarze (7)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • N
  N

  Nar bahadur

  07.01.2020, 18:56

  Wyróżniający się komentarz

  Witam, jestem nar bahadur khadka … Moja narodowość jest nepalska i mieszkam w Polsce 3 lata. Mam kartę pobytu tymczasowego ważną do 04-02-2022. Jestem umową o pracę, a moja pensja wynosi 2250 zł …. Więc mogę stąd pożyczyć.

 • M
  M

  Monika

  05.09.2019, 18:14

  Wyróżniający się komentarz

  „Chwilówka dla cudzoziemca – wystarczy mieć polskie obywatelstwo” Wtedy nie mamy do czynienia z cudzoziemcem tylko obywatelem polskim.

 • N
  N

  Natalia

  20.08.2021, 12:52

  Wyróżniający się komentarz

  Jestem Ukrainka, mam kartę polaka. Gdzie można wziąć pożyczkę?

  • P
   P

   Petro

   12.02.2022, 14:16

   Wyróżniający się komentarz

   Net Gotówka ma ofertę dla Ukraińców i Białorusinów.

 • S
  S

  Sofia

  15.05.2024, 09:49

  Wyróżniający się komentarz

  A netgotowka udziela pożyczki dla ukraińca?

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   15.05.2024, 15:08

   Wyróżniający się komentarz

   Tak Pani Sofio, NetGotówka oferuje finansowanie przygotowane dla obywateli Ukrainy.

 • B
  B

  Boncho

  13.08.2020, 11:25

  Wyróżniający się komentarz

  5000zl poćebuje

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Porównywarka ofert
Porównaj ()