Pożyczki dla obcokrajowców i Ukraińców

Pożyczki dla obcokrajowców

W ostatnich latach Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla cudzoziemców szukających nowej pracy i lepszego życia. Najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy, a tuż po nich znajdują się Białorusini, Hindusi, Gruzini oraz Wietnamczycy. Czy w razie nieprzewidzianych kłopotów finansowych mają oni szansę na szybką pożyczkę online w Polsce? Jakie wymagania muszą spełnić? Sprawdźmy. 

Według danych Straży Granicznej, od 24 lutego 2022 roku, czyli od początku wojny w Ukrainie, do 26 grudnia 2022 roku, polską granicę przekroczyło aż 8,7 mln uchodźców. Większość z nich to kobiety i dzieci, które szukały w naszym kraju bezpiecznego schronienia 1.

W ostatnich 2 latach, do Polski przyjechało również wielu Białorusinów. Od początku 2021 roku, liczba obywateli Białorusi, posiadających ważne dokumenty pobytowe wzrosła aż o 90% 2.

Życie w nowym kraju wymaga znalezienia nowego mieszkania czy pracy oraz poradzenia sobie z codziennymi problemami, również tymi finansowymi. O ile Polacy mogą wspomagać się kredytami czy pożyczkami, o tyle w uzyskanie pożyczki dla obcokrajowców może być znacznie trudniejsze. 


Ostatnia aktualizacja: 2 Lutego 2023
4 - 50 miesięcy
Okres spłaty
1 000 - 12 500 zł
Maks. pierwsza pożyczka
21 - 80 lat
Wiek pożyczkobiorcy
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
PROMOCJA:

Super Promocja z RRSO od 31,31%

w 100% bezpieczny proces
6 - 96 miesięcy
Okres spłaty
3 000 - 60 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
23 - 70 lat
Wiek pożyczkobiorcy
30 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
12 - 36 miesięcy
? 12, 18, 24, 36 rat
Okres spłaty
1 000 - 10 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
25 - 99 lat
Wiek pożyczkobiorcy
24 godziny
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Czy jest możliwa pożyczka online dla Ukraińców i obcokrajowców w Polsce?

Pożyczka online czy kredyt gotówkowy dla cudzoziemca jest jak najbardziej możliwa do otrzymania. Aby uzyskać finansowanie, obcokrajowiec musi spełnić podobne warunki, jak Polak, który ubiega się o kredyt. Dodatkowo jednak zagraniczny wnioskujący powinien posiadać odpowiednie dokumenty oraz potwierdzenie legalnego przebywania na terenie naszego kraju.

Wraz z rosnącą liczbą cudzoziemców w Polsce wzbogaca się także oferta usług finansowych. Większość banków oraz prywatnych pożyczkodawców otwiera się na nowych mieszkańców naszego kraju. Banki wprowadzają obce wersje językowe na infolinii, posiadają specjalne sekcje z informacjami w obcym języku, czy też oferują promocyjne warunki przelewów pieniężnych do naszych zagranicznych sąsiadów (głównie ze wschodniej części). Co ciekawe, proponują również specjalne oferty założenia kont osobistych oraz wnioskowania o kredyt hipoteczny

Jakie warunki do uzyskania pożyczki przez cudzoziemca?

Z reguły, firmy pożyczkowe weryfikują wnioski klientów trzymając się ustalonych zasad. Jedną z nich jest posiadanie przez wnioskującego obywatelstwa polskiego oraz stałego zamieszkania na terenie Polski. Z ich strony jest to zwykły pragmatyzm i chęć uniknięcia ryzyka niezwrócenia pieniędzy przez pożyczkobiorcę. Konsumenci, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce – nie są pewnymi klientami, bo w każdym momencie mogą wyjechać z kraju.

Ponadto brak polskiego dowodu osobistego, jest jednym z najważniejszych czynników weryfikujących wiarygodność i praktycznie wyklucza cudzoziemca z otrzymania jakiejkolwiek pożyczki. W większości przypadków należy mieć również od 18 do 65 lat (choć każda firma pożyczkowa posiada w tym zakresie własne limity wiekowe).

Jednak polskie prawo nie dyskryminuje obcokrajowców, którym zależy na finansowym wsparciu. Nie istnieje bowiem żaden precyzyjny zapis mówiący o tym, że nie można udzielać pożyczek osobom nie mającym obywatelstwa polskiego. Dlatego pożyczkodawcy mają dużą swobodę i samodzielnie ustalają kryteria – jednakowo odnośnie wieku, stopnia zdolności kredytowej, posiadania długów czy pochodzenia. Jest tylko kilka koniecznych wymogów, które każdy wnioskujący bez względu na pochodzenie musi spełnić:

 • pełnoletność,
 • pełna zdolność do czynności cywilnoprawnych,
 • zamieszkanie na terenie Polski,
 • telefon komórkowy zarejestrowany u polskiego operatora,
 • polskie konto bankowe (czasem możliwa jest pożyczka na czek GIRO, na telefon, a nawet pożyczka w domu klienta),
 • zdolność kredytowa – choć nie zawsze jest to warunek konieczny, bo niektóre firmy pożyczkowe nie badają baz BIK, BIG czy KRD.

-> Polecamy też artykuł: Najlepsze konta dla Ukraińców.

Kiedy obcokrajowiec otrzyma pożyczkę?

Jeszcze do niedawna kłopotem w zaciąganiu chwilówki online dla cudzoziemców mogło być nieposiadanie polskiego konta bankowego. Jednak w dobie dzisiejszych ofert bankowych, problem ten został niemal wyeliminowany. Faktycznie na polskim rynku znajduje się kilka wiarygodnych firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek dla obcokrajowców. Do prawidłowej weryfikacji klienta niezbędne są:

 • aktualny paszport,
 • legalne zamieszkanie oraz zameldowanie na terenie Polski,
 • legalne zatrudnienie i udokumentowane dochody,
 • status rezydenta długoterminowego. Kluczowy parametr, który daje wnioskującemu prawo do stałego pobytu w Polsce i legalnej pracy. Tutaj również znajduje się jego rezydencja podatkowa;
 • karta czasowego pobytu, gdy obcokrajowiec nie posiada jeszcze karty stałego pobytu;
 • nadany numer PESEL – automatycznie przypisywany jest każdej osobie, która ma zgodę na stały pobyt w Polsce. Pozostali mogą złożyć wniosek o jego nadanie w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania bądź opcjonalnie w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. Co ciekawe, nadawany jest on również innym grupom, np. uchodźcom. Jednak Ci drudzy nie mogą wnioskować o pożyczkę;
 • zdolność kredytowa – np. popularne pożyczki dla Ukraińców przyznawane są na podstawie współpracy polskiego BIK z jego ukraińskimi odpowiednikami: Ukrainian Bureau of Credit Histories(UBCH) oraz International Buerau of Credit Histories (IBCH). Dzięki temu instytucje finansowe posiadają dostęp do historii kredytowej klienta jeszcze za czasów, gdy mieszkał on w swoim ojczystym kraju.

Pożyczki online dla Ukraińców w 2023 roku

Wiemy już, że powszechną praktyką pożyczkodawców jest udzielanie pożyczek pozabankowych wyłącznie obywatelom polskim. Na szczęście, coraz częściej rezygnują z tego wymogu i oferują np. pożyczki dla Ukraińców, które przyznawane są na podstawie statusu rezydenta długoterminowego. W jaki sposób można go uzyskać?

Rezydent długoterminowy to osoba, która traktowana jest na równi z obywatelem polski – zarówno pod względem edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej oraz przywilejów socjalnych. W konsekwencji taka osoba nie może podejmować pracy w innym kraju nawet tym, który znajduje się na terenie UE. 

Aby otrzymać kartę rezydenta, zgodnie z art. 211 Ustawy o cudzoziemcach należy:

 • przebywać legalnie w Polsce, przynajmniej od 5 lat,
 • uzyskiwać regularne dochody, od co najmniej 3 lat,
 • posiadać prawo do lokalu mieszkalnego w jakiejkolwiek formie,
 • dysponować potwierdzoną znajomością języka polskiego. Przykładowo, świadectwem ukończenia szkoły w Polsce lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą. Może to być również urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej poziomu B1.

Którzy pożyczkodawcy posiadają w ofercie pożyczki online dla obcokrajowców?

 • Pożyczka Plus – pierwsza pożyczka od 200 zł do 5 tys. zł z maksymalnie 30-dniowym okresem spłaty, 
 • Creditstar – pierwsza pożyczka od 100 zł do 5 tys. zł z maksymalnie 3-miesięcznym okresem spłaty,
 • NetGotówka – pożyczka od 600 zł do 2300 zł, termin pożyczki – od 2 do 6 tygodni.

Lista firm, które udzielają pożyczek osobom bez polskiego obywatelstwa, stale się powiększa, dlatego warto próbować złożyć wniosek o finansowanie, nawet jeśli firmy nie ma w powyższym zestawieniu.

Oferta pożyczki przygotowana dla obywateli Ukrainy przez netGotówkę, netgotowka.pl

Kredyt dla obcokrajowców w banku – czy jest możliwy?

Obcokrajowiec dłuższy czas żyjący w Polsce ma możliwość starania się zarówno o kredyt hipoteczny, jak i pożyczkę online. W tej sprawie jest on na równi traktowany z obywatelem Polski. Natomiast, nie jest tak w przypadku osób, które dopiero co przyjechały do kraju bądź żyją w Polsce, a czerpią zyski z pracy za granicą.

Możliwe jest też zaciągnięcie pożyczki przez cudzoziemca z drugą osobą, np. małżonkiem mającym polskie obywatelstwo. Warto jednak pamiętać, że posiadanie statusu cudzoziemca nie zwalnia z konieczności wypełnienia innych kryteriów np. posiadania polskiego konta bankowego, stałego zatrudnienia czy otrzymywania regularnych dochodów. Tylko po spełnieniu wszystkich określonych warunków, firma pożyczkowa jest skłonna udzielić dofinansowania.

Status rezydenta długoterminowego, czy karty pobytu? Różnice

Karta pobytu podobnie jak status rezydenta długoterminowego to dokumenty, które upoważniają obcokrajowców do zamieszkiwania i podejmowania pracy w naszym kraju. Na ich podstawie mają oni również szansę otrzymania pożyczki lub kredytu gotówkowego w polskim banku, a także podróżowania w ramach strefy Schengen. Oba zezwolenia wydawane są na czas nieokreślony. Karta pobytu rezydenta jest jednak ważna tylko przez 5 lat, a pobytu stałego przez 10 lat. 

Jakie jeszcze występują różnice? Karta stałego pobytu najczęściej wydawana jest cudzoziemcom, których łączą z Polską więzi rodzinne (pochodzenia, polski małżonek itd.). Z kolei status rezydenta długoterminowego przydzielany jest tym, którzy przebywają w Polsce ze względów ekonomicznych od minimum 5 lat. 

Obcokrajowcy coraz częściej osiedlają się w Polsce

W Polsce przybywa cudzoziemców – widać to praktycznie na każdym kroku. Szczególnie duże zainteresowanie pobytem w kraju nad Wisłą wykazują nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy. 

Według Urzędu do Spraw Cudzoziemców, we wrześniu 2022 roku, prawie 50 tys. cudzoziemców złożyło wniosek o udzielenie zezwoleń na pobyt w Polsce, a po trzech kwartałach 2022 roku, widzimy, że liczba wnioskodawców jest wyższa o ok. 42% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku 3

Liczba wydanych decyzji o zezwolenie na pobyt stały

Pożyczki dla cudzoziemców – najczęściej zadawane pytania

Czy obcokrajowiec może wziąć kredyt w Polsce?

Obcokrajowiec może wziąć pożyczkę w Polsce, jednak musi spełnić kilka warunków. Oprócz odpowiedniej zdolności kredytowej, powinien on posiadać kartę pobytu lub zezwolenie na pobyt stały.

Czy można wziąć kredyt bez karty pobytu?

Niestety, nie ma możliwości, aby obcokrajowiec mógł otrzymać kredyt bez posiadania karty pobytu.

Czy obcokrajowiec może korzystać z płatności odroczonych?

Z opcji „kup teraz, zapłać później” mogą korzystać osoby, które posiadają numer PESEL i ukończyły 18 lat. Dodatkowo powinny one założyć konto w wybranym serwisie płatności odroczonych oraz podać adres zamieszkania. Jeśli obcokrajowiec wyrobił sobie numer PESEL oraz korzysta z polskiego numeru telefonu i mieszka obecnie na terenie naszego kraju – może skorzystać z płatności odroczonych.

Jak uzyskać kartę stałego pobytu w Polsce?

Każda osoba, która chce otrzymać kartę pobytu, powinna złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, dołączyć do dokumentu 4 aktualne fotografie, 2 kserokopie dokumentu podróży oraz dokumenty potwierdzające pobyt w Polsce. Dodatkowo powinna wnieść opłatę skarbową w wysokości 640 zł i dołączyć potwierdzenie transakcji do wniosku.

Źródła:

1 https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba

2 https://www.gov.pl/web/udsc/bialorusini-w-polsce–aktualne-dane-statystyczne

3 https://www.gov.pl/web/udsc/aktualne-trendy-migracyjne

4 https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/

Komentarze (5)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • N
  N
  Nar bahadur
  07.01.2020, 18:56

  Witam, jestem nar bahadur khadka … Moja narodowość jest nepalska i mieszkam w Polsce 3 lata. Mam kartę pobytu tymczasowego ważną do 04-02-2022. Jestem umową o pracę, a moja pensja wynosi 2250 zł …. Więc mogę stąd pożyczyć.

 • M
  M
  Monika
  05.09.2019, 18:14

  „Chwilówka dla cudzoziemca – wystarczy mieć polskie obywatelstwo” Wtedy nie mamy do czynienia z cudzoziemcem tylko obywatelem polskim.

 • N
  N
  Natalia
  20.08.2021, 12:52

  Jestem Ukrainka, mam kartę polaka. Gdzie można wziąć pożyczkę?

  • P
   P
   Petro
   12.02.2022, 14:16

   Net Gotówka ma ofertę dla Ukraińców i Białorusinów.

 • B
  B
  Boncho
  13.08.2020, 11:25

  5000zl poćebuje

Podobne artykuły