Pożyczki z gwarantem – czy warto?

Pożyczki z gwarantem - czy warto?

Pożyczki z gwarantem to jedna z form zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Gwarancją tego, że je uregulujemy jest poręczenie osoby trzeciej. Niekiedy wymaganego poręczenia może udzielić nam firma, która współpracuje z pożyczkodawcą. Będziemy mieć wówczas do czynienia z gwarantem instytucjonalnym

Pożyczki z gwarantem – na czym polegają?

Pożyczki z gwarantem to zobowiązanie finansowe z dodatkowym zabezpieczeniem. Te dla banku lub instytucji pożyczkowej stanowi właśnie poręczyciel. Dzięki posiadaniu gwaranta o pożyczkę mogą ubiegać się również osoby zadłużone czy z negatywną historią kredytową. Po spełnieniu określonych warunków pożyczka z gwarantem będzie także dostępna dla klientów podwyższonego ryzyka. Mowa tu o osobach bezrobotnych, mających niskie dochody lub tych, które konto bankowe zostało zajęte przez komornika.

Jeśli gwaranta wybieramy samodzielnie, będzie on musiał dopełnić kilku formalności. Zazwyczaj musimy wskazać go już w momencie wypełniania wniosku. Pytania dotyczące gwaranta mogą pojawić się w formularzu pożyczkowym lub stanowić oddzielny dokument. W sytuacji, gdy gwaranta szukaliśmy samodzielnie, będzie on musiał podpisać specjalną umowę gwarancji. Część pożyczkodawców wymaga, by wspomniany dokument został sporządzony w obecności notariusza lub innych sygnatariuszy. Zazwyczaj potrzebna jest także kopia dowodu osobistego poręczyciela. W zależności od danego pożyczkodawcy konieczne może okazać się także dopełnienie innych formalności (np. przedstawienie wyciągu z rachunku bankowego gwaranta). Dopiero wówczas, gdy wywiążemy się ze wszystkich ciążących na nas obowiązków, zostanie uruchomiona procedura pożyczkowa.

Tym, co przemawia na korzyść pożyczek z gwarantem jest to, że dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu możemy ubiegać się o wyższe kwoty niż w przypadku tradycyjnych pożyczek pozabankowych. Pożyczki z gwarantem przynoszą określone korzyści również udzielającym ich instytucjom. Te ponoszą mniejsze ryzyko kredytowe, gdyż w przypadku problemów ze spłatą ze strony dłużnika, mogą poprosić o nią żyranta.

Złóż wniosek o pożyczkę z gwarantem

Kto może być żyrantem?

Żyrant to osoba, która potwierdza możliwość spłaty zobowiązania przez osobę trzecią. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z tego obowiązku, to poręczyciel będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za brak płatności.

Poręczycielem pożyczki może zostać każda osoba fizyczna, która spełni warunki stawiane przez pożyczkodawcę. Przede wszystkim musi być ona w określonym wieku i mieć dobrą historię kredytową. Co oczywiste, powinna ona znać pożyczkobiorcę i być osobą stabilną i wiarygodną finansowo. Poręczyciel powinien mieć także konto w banku. Niekiedy od potencjalnego gwaranta wymaga się również posiadania nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że pożyczka z gwarantem nie jest pożyczką, której zabezpieczenie stanowi nieruchomość. Jej posiadanie to dla pożyczkodawcy dowód na to, że poręczyciel ma stabilną sytuację materialną i że w przypadku opóźnień w spłacie będzie mógł uregulować zaciągnięte przez pożyczkobiorcę zobowiązanie.

Kto dostanie pieniądze z pożyczki?

Pożyczka z gwarantem trafia na konto poręczyciela, a nie pożyczkobiorcy. Firma pożyczkowa chce w ten sposób zabezpieczyć się przed oszustwem. Ponadto, często jest to jedyna możliwość wówczas, gdy konto osoby potrzebującej środków finansowych zostało zajęte przez komornika. Pamiętajmy, że odpowiedzialność gwaranta za spłatę zobowiązania ma charakter solidarny. Oznacza to, że to niego spadnie obowiązek zwrotu długu, gdy:

-osoba, która rzeczywiście korzysta z pożyczki online zaniecha jej spłaty, -pożyczkobiorca ogłosi upadłość konsumencką.

Z obowiązku spłaty nie zwalnia poręczyciela również śmierć pożyczkobiorcy. Co ważne, o braku terminowej płatności gwarant zostaje poinformowany niezwłocznie. Dzięki temu może np. samodzielnie skontaktować się z dłużnikiem i spróbować nakłonić go do uregulowania zobowiązania. Wspomniana powinność wynika stąd, że podobnie jak dłużnik gwarant również jest stroną umowy zawartej z pożyczkodawcą. Gdy poręczyciel ureguluje należność za pożyczkobiorcę, będzie mógł dochodzić prawa do jej zwrotu na drodze sądowej, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym.

Wymagania odnośnie do tego, kto może być żyrantem mogą się nieco różnić w zależności od konkretnego pożyczkodawcy. Dodatkowym wymogiem może być adres zameldowania na terenie kraju. Dobrze widziane jest także posiadanie majątku osobistego, którym poręczyciel może dowolnie dysponować.

Najważniejszym kryterium jest sytuacja finansowa osoby, która zostaje poręczycielem. Z punktu widzenia gwaranta istotny jest fakt, że kredyt, który komuś poręczył obniża jego zdolność kredytową dokładnie tak samo jak gdyby to on go zaciągnął. Szczegółowe informacje o tym, kto może być żyrantem, znajdziemy w umowie pożyczki lub na stronie internetowej pożyczkodawcy.

Pożyczki z gwarantem – jak otrzymać?

W większości przypadków cały proces ubiegania się o pożyczkę z gwarantem odbywa się online. Dzięki temu możemy wnioskować o nią bez wychodzenia z domu. Podobnie jak w przypadku innych pożyczek pozabankowych, tak i tu musimy najpierw wybrać interesującą nas kwotę i okres jej spłaty. Następnie wypełniamy dostępny na stronie formularz podając w nim również dane gwaranta. Gdy już to zrobimy, gwarant otrzyma link do wniosku, który będzie musiał uzupełnić. Wówczas zarówno z nami jak i z naszym poręczycielem skontaktuje się firma pożyczkowa. Po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej pieniądze z pożyczki zostaną natychmiast przelane na konto gwaranta. W Polsce najbardziej znaną firmą oferującą pożyczki z gwarantem jest Rapida Money.

Pożyczki z gwarantem. Podsumowanie

Z takiego produktu finansowego jak pożyczki z gwarantem może skorzystać praktycznie każdy. Często decydują się na nie osoby o nieregularnych dochodach lub o niskiej zdolności kredytowej. Pożyczki z gwarantem sprawdzą się również wtedy, gdy mamy złą historię kredytową lub zajęcie komornicze na koncie. Pamiętajmy jednak, że pożyczki z gwarantem, to zobowiązanie, które podobnie jak „tradycyjną” pożyczkę będziemy musieli spłacić. Jeśli się z tego nie wywiążemy, takim obowiązkiem zostanie obarczony gwarant. Dlatego wniosek o pożyczkę z gwarantem złóżmy dopiero wtedy, gdy będziemy mieć pewność, że zdołamy spłacić swoje długi.

Komentarze (2)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • Komentarz od Lidia
  Lidia
  17.06.2019, 22:32

  Co zrobić jak gwarant rapida nie chce oddać pożyczki kredytobiorcy

  0
  • Komentarz od Natalia
   Natalia
   18.07.2019, 10:44

   wpłacić 2/3 raty i mieć ich w poważaniu ;)

   0
Podobne artykuły