Pracodawca spóźnia się z wypłatą – co robić?

Pracodawca spóźnia się z wypłatą - co robić?

Ustalenie stałego i regularnego terminu przekazywania wypłaty za przepracowany okres to podstawowa kwestia poruszana podczas podejmowania się pracy. Reguluje to nawet Kodeks Pracy. Pomimo tego, wielu pracowników regularnie zmaga się z problemami związanymi z otrzymywaniem pensji w terminie Co zrobić, gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą?

Polski rynek pracy stale się zmienia, jednak niezależnie od badanego okresu wyróżnia się on silnym zróżnicowaniem. Praca podejmowana jest na podstawie różnych rodzajów umów – o pracę, zlecenie i o dzieło. Nie brakuje też przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osób samozatrudnionych. Mały udział ma, co ciekawe, szara strefa, która pomimo bycia poza prawem (praca bez umów) regularnie poddawana jest badaniom. Wg raportu GUS z października 2018 roku pracuje w niej 5,4% ogółu zatrudnionych na rynku pracy.

Polecamy także artykuł: Termin płatności w dzień wolny. Co robić?

Opóźnienia w wypłacie pensji to powszechne zjawisko

Niezależnie jednak od formy i charakteru zatrudnienia, powszechnie spotykanym problemem na rynku pracy jest nieterminowe wypłacanie pensji. Tysiące pracowników co roku skarży się na pieniądze docierające na długo po ustalonym terminie lub przekazywane w niepełnej wysokości. Według raportu Państwowej Inspekcji Pracy z 2016 roku, roczna kwota zaległości sięga nawet 180 milionów złotych. Średnio, pracodawcy „zalegają” pracownikom z kwotą ok. 12 tysięcy złotych.

W obliczu problemów z terminowym uzyskaniem pensji, warto mieć świadomość na temat swoich praw i powinności wobec nieuczciwych lub niedokładnych pracodawców. Nieterminowe wypłaty nie muszą być zawsze wynikiem umyślnych działań pracodawcy. Takie zjawiska narażają jednak osoby pracujące na poważne ryzyko kłopotów finansowych i innych wiążących się z tym problemów – np. zdrowotnych czy rodzinnych.

Pracodawca spóźnia się z wypłatą – i co dalej?

Na początku warto zwrócić uwagę na kwestię samego terminu wypłaty. Formalnie, kwestię tę reguluje art. 85 Kodeksu Pracy. Mówi on, że wynagrodzenie płatne raz w miesiącu musi trafić na konto pracownika do 10. dnia roboczego każdego miesiąca. Warto dodać jednak, że przyjęła się w tej kwestii inna praktyka. Według niej, pracodawca ustala z pracownikiem własny, ustalony za obopólną zgodą dzień, w który regularnie będą trafiać środki.

W przypadku opóźnienia w wypłacie warto wziąć pod uwagę kilka aspektów.

 • Należy ocenić, czy sytuacja miała miejsce pierwszy raz, czy też powtarza się nagminnie.
 • Warto też ustalić, czy pracodawca tłumaczył opóźnienie w jakikolwiek sposób, czy też nie wytłumaczył się z braku terminowego przekazania wypłaty/wypłat.
 • W przypadku jednorazowego opóźnienia wskazane będzie też upewnienie się, czy nie stoi za nim np. awaria systemu, problemy techniczne banku lub zbyt późne wysłanie przelewu przed weekendem.

W przypadku pewności co do tego, że opóźnienia w wypłatach pensji zdarzają się z winy lub umyślnego działania nieuczciwego pracodawcy, warto podjąć się walki z takimi praktykami – są one przestępstwem. Prawo przewiduje wobec nich konkretne działania.

Pracodawca stale nie płaci na czas? Zgłoś to!

Kompetentnym urzędem, który zajmuje się nadzorowaniem i egzekwowaniem przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy wobec rynku pracy, jest PIP. Pod skrótem kryje się Państwowa Inspekcja Pracy. Należy poinformować ją o zaistniałem sytuacji, przekazując wszelkie potrzebne informacje na temat pracodawcy i okoliczności, których skutkiem jest brak terminowo otrzymywanego wynagrodzenia.

W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia, PIP musi jest wszcząć postępowanie kontrolne. Znajdując potwierdzenie zarzutów pracownika, na pracodawcę może zostać nałożona kara. Prawo do przyznania jej ma PIP, ale sprawa może też zostać przekazana sądowi. Wówczas na pracodawca można nałożyć nawet 30 tysiącami złotych grzywny.

Generalna wysokość kary jest zależy od tego, jak długo i w jakich okolicznościach pracodawca uchyla się od obowiązku terminowej zapłaty swojemu pracownikowi. Za każdy dzień zwłoki naliczane są do tego odsetki, a sam pracownik ma prawo do podjęcia się kilku zdecydowanych kroków drogą sądową.

Prawa pracownika w przypadku nieterminowej płatności pensji

Jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy, jak wspomniano wyżej, potwierdzi zarzuty pracownika wobec nieuczciwego pracodawcy, to pracownik ma prawo do zadośćuczynienia.

 • Może on ubiegać się o odszkodowanie w wysokości zaległej pensji lub zaległych pensji. Doliczyć można do tego odsetki za każdy dzień zwłoki, których wysokość przypada na konto pracownika.
 • Pracownik ma też prawo do rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, uznając pracodawcę za winnego zaistniałej sytuacji.
 • W przypadku rozwiązania umowy, pracownik ma prawo też ubiegać się również o odszkodowanie za okres wypowiedzenia.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • N
  Nowy
  18.09.2020, 17:53

  Mam pytanie Co zrobić gdy niemiecki pracodawca opóźnia wypłatę o kilka minut ediecy

  0
Podobne artykuły