Progi podatkowe PIT – co warto wiedzieć? Jaka jest ich wysokość w 2021?

Optima kończy działalność pożyczkową

Osoba, która dopiero rozpoczyna swoją drogę z rozliczaniem podatków, często ma problemy ze zrozumieniem tego, jak działają progi podatkowe PIT w Polsce. To, czy obejmie ją pierwszy lub drugi próg podatkowy, zależy w dużej mierze od jej pensji – im więcej będzie zarabiała, tym większy zapłaci podatek. Jakie są progi podatkowe w 2021 roku i jak wpływają na realne wynagrodzenie?

e-PIT ułatwia sprawę!

W 2019 roku fiskus przygotował prawdziwą rewolucję. W ramach usługi e-PIT, każdy podatnik otrzymał przygotowane i gotowe zeznania podatkowe w formie elektronicznej. W praktyce oznacza to, że korzystając z usługi, możemy zajrzeć do zeznania, nanieść ewentualne poprawki, ale równie dobrze nie musimy robić nic. Co to znaczy? Do 30 kwietnia, czyli do ostatniego dnia składania zeznań podatkowych, zeznanie podatkowe wypełnione przez fiskusa zostanie potraktowane jako oficjalne. Nie musimy więc nawet zbytnio się nadwyrężać, a i tak zeznanie roczne zostanie przez nas złożone.

W niektórych przypadkach, polskie prawo przewiduje zwrot podatku, który został zapłacony przez pracodawcę. Dzieje się tak, nawet w przypadku drobnej wakacyjnej pracy. Pracodawca wypłaca pracownikowi jedynie kwotę netto – zaś resztę wpłaca jako zaliczkę na podatek dochodowy. Na koniec roku podatkowego, wszystkie wpłacone na podatek pieniądze są sumowane z pomocą zeznania podatkowego. Wskazuje się w nim, ile faktycznie pracownik otrzymał do ręki, a ile zostało przekazane na poczet podatku dochodowego.

Sprawdź również:

Progi podatkowe – czym są?

Najprościej mówiąc są to stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych. W Polsce ustalane są odgórnie i obowiązują w rozliczeniach podatku dochodowego za dany rok. Aktualnie, tak jak od lat, mamy dwa progi podatkowe:

 • Pierwszy próg podatkowy – 17% do kwoty 85 528 zł
 • Drugi próg podatkowy – 32% powyżej kwoty 85 528 zł

To, w którym progu podatkowym znajdzie się podatnik, zależy od wysokości jego zarobków w danym roku. Od tego uzależniona jest również kwota wolna od podatku, a także ewentualny zwrot przyznany w wyniku nadpłaty podatkowej.

I nie ma tutaj najmniejszego znaczenia wysokość miesięcznej pensji oraz to, z jakiego źródła pochodzą pieniądze – czy są wynikiem pracy ciągłej, czy też zleceń dorywczych z różnych zajęć. Progi podatkowe, bez wyjątku biorą pod uwagę sumę wszystkich dochodów!

Nie należy mylić tego jednak z przychodem, bo są to dwa różne pojęcia. Dochód to całkowity przychód podatnika – a więc kwota, jaką otrzymuje “na rękę”, już pod odjęciu składek ZUS oraz kosztów uzyskania przychodu.

Uważasz, że aktualne progi podatkowe są:

Zobacz wyniki

Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek

Jak już wspomnieliśmy w Polsce wyróżniamy dwa progi podatkowe: 17% i 32%. Każdy z tych progów obowiązuje do konkretnej wysokości i każdy z nich zawiera inną kwotę wolną od podatku, jak i stawkę podatkową. Wysokość tej drugiej wyliczana jest co roku – jednak pomimo wielu rządowych zapowiedzi, nadal jest ona niezmienna od kilku lat.

Z kolei na mocy przepisów Ustawy o podatku od osób fizycznych1, kwota wolna od podatku, czyli kwota zmniejszająca podatek uległa zmianie. Jak sama jej nazwa wskazuje, jest to kwota zarobków, od której nie odprowadza się żadnego podatku. Pomimo to podejmując zatrudnienie – podatnik nie wie, ile dokładnie uda mu się zarobić w ciągu 12 miesięcy. Dlatego kwota wolna od podatku zależna jest od dochodu, który udało się uzyskać w całym roku kalendarzowym.

Ile dokładnie wynosi jej stawka w 2021 roku? Jeszcze w 2017 roku było to zaledwie 6600 zł brutto. Od 2018 roku wysokość kwoty wolnej od podatku równa jest 8 tys. zł brutto. Zatem zarabiający poniżej tej kwoty otrzyma pełny zwrot podatku opłaconego przez pracodawcę. Im wyższa kwota zarobków, tym niższy zwrot:

 • Przy wynagrodzeniu od 8 000,01 do 13 000 tys. wylicza się ją w skali podatkowej malejącej między kwotami 8 000 a 3091 zł,
 • Dla osób, które zarobiły między 13 000,01 a 85 528 zł, kwota wolna od podatku wyniesie równo 3091 zł,
 • Zarabiający pomiędzy 88 529,01 a 127 tys. zł, kwota wolna od podatku również jest malejąca między sumą 3091 a 0 zł.
 • A od wynagrodzenia powyżej 127 tys. kwota wolna od podatku nie przysługuje!
ranking kont osobistych

Jak wyliczana jest kwota zmniejszająca podatek?

Zupełnie w taki sam sposób, jak w latach poprzednich.

 • Dla rocznych dochodów brutto – 8 tys. zł wynosi 1440 zł,
 • Osoby zarabiające między 8 -13 tys. zł muszą skorzystać ze wzoru: 1440 zł pomniejszone o kwotę [883,98 zł x (dochód – 8000 zł)]: 5000,
 • Przy wynagrodzenie między 13 – 85 528 zł, kwota ta wynosi zawsze 556,02 zł,
 • Z kolei zarobki między 85 528, a 127 tys. zł wymagają skorzystania ze wzoru pomniejszającego kwotę 556,02: [556,02 x (dochód – 85 528)]: 41 472 zł.

Pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym

W 2021 roku pierwszy próg podatkowy uwzględnia osoby, których roczne dochody nie przekraczają 85 528 zł brutto. Według Ministerstwa Finansów podlega mu około 95% pracujących Polaków. W praktyce więc odgórnie zakłada się go przy rozliczeniu podatkowym.

Co istotne – to nie podatnik odprowadza kwotę, którą należy przekazać urzędowi. W jego imieniu dokonuje tego pracodawca. Zatem kwota, która trafia na konto pracownika jest niższa niż kwota brutto widniejąca na umowie. Od tego właśnie odciąga się procent mieszczący się w pierwszym progu podatkowym. Czyli:

 • 17% dochodów odgórnie odprowadza się do urzędu. Po danym roku podatkowym (od stycznia do grudnia) wysokość przekazanej kwoty podlega dokładnej weryfikacji. Wówczas możliwe są trzy opcje:

1. Należy dopłacić określoną sumę – w przypadku przekroczenia granicy pierwszego progu podatkowego, który wynosi 85 528 zł,

2. Nastąpi zwrot nadpłaty – w momencie, gdy zarobki nie przekroczą 85 528 zł,

3. Nie trzeba nic dopłacać, ale nie dostaniemy także zwrotu nadpłaty.

Przy tym warto dodać, że przekroczenie pierwszego progu nie oznacza, że pracujący zapłaci 32% podatku od całości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym. Zapłaci jedynie tę część dochodów, która wykracza poza pierwszy próg podatkowy! Co równie istotne, z 17% stawki podatku mogą korzystać też osoby samotnie wychowujące dzieci!

Drugi próg podatkowy w podatku dochodowym

Ten próg dotyczy osób, których roczne zarobki przekraczają 85 528 zł brutto. Są to zatem dochody należące do rzadkości, bo niewielu Polaków zarabia więcej niż 7127 zł brutto miesięcznie. Natomiast, jeśli już uzyskują takie wynagrodzenie to, aby uniknąć drugiego progu podatkowego – korzystają z możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem.

Wówczas kwota progu zwiększa się dwukrotnie. Dlatego, jeśli jedna osoba zarabia dwukrotność maksymalnej sumy, a druga nie osiąga wysokich zarobków, to obydwoje mogą rozliczać się wspólnie według pierwszego progu podatkowego.

Często jednak zdarza się, że drugi próg podatkowy może być nieświadomie przekroczony. Może to być wynik zwykłego niedopatrzenia ze strony podatnika lub brak świadomości uzyskiwanych zarobków, np. kiedy do dochodu doliczana jest premia za dobrą pracę. A stąd już prosta droga do niedopłaty podatku. Co wtedy zrobić?

 • Osoby, które świadome są swoich rocznych zarobków powyżej 85 528 zł, mogą poprosić swojego pracodawcę o rozliczanie według 32%,
 • W momencie, gdy podatnik wie, że przekroczył kwotę 85 528 zł, a jednocześnie rozlicza się wspólnie z małżonkiem, może poprosić pracodawcę o rozliczanie według stawki 17%,

Przykład:

Podatnik, w 2018 roku uzyskał dochód w wysokości 90 tys. zł. Jaki podatek będzie musiał zapłacić?

-Dochód płatnika do sumy 85 528 zł opodatkowany jest I progiem podatkowym:

85 528 x 17% = 14 549,96 zł

 • Z kolei nadwyżka dochodu powyżej 85 528 opodatkowana jest z pomocą II progu podatkowego:

90 000 – 85 528 = 4 472

4 472 x 32% = 1 431,04

Podatnik zapłaci podatek w wysokości: 14 549,96 + 1 431,04 = 15 981,08 zł.

Zatem podatek dla osób mieszczących się w II progu podatkowym nie jest zbyt korzystny. Wówczas, gdy jest taka możliwość warto rozważyć wspólne rozliczanie się z małżonkiem.

Progi podatkowe dla małżonków – czyli wspólne rozliczanie!

W Polsce – zgodnie z art. 6 Ustawy o PIT2 osoby, które zawarły związek małżeński mogą wspólnie rozliczać się, gdy:

 • Pozostają w małżeństwie przez cały rok podatkowy.
 • Nie podpisały rozdzielności majątkowej.
 • Dochody partnerów opodatkowane są na zasadach ogólnych.

W tym przypadku, wspólne rozliczanie się polega na złożeniu jednej deklaracji PIT. Z czego wynika opłacalność tego rozwiązania? Otóż, progi podatkowe, co do zasady, wylicza się dla jednego pracownika. W momencie, gdy para rozlicza się wspólnie, są one podwajane! Co za tym idzie, maksymalna kwota roczna dla małżeństwa wynosi nie 85 528 zł, a 171 056 zł.

 • Wspólne rozliczanie jest korzystne wśród osób, u których jeden z partnerów zarabia wystarczająco dużo, by wskoczyć do drugiego progu podatkowego, np. 7 tys. zł na rękę – z kolei drugi zarabia niewiele bądź nic. Wówczas, dzięki wspólnemu rozliczaniu – małżeństwo zamiast progu 32%, korzysta z progu 17%.

Warto przy tym pamiętać, że gdy jeden z partnerów zrezygnuje ze wspólnego rozliczania – powyższa zasada nie będzie już działać. Wówczas od kolejnego miesiąca, w którym rozpoczęło się indywidualne rozliczanie – zaliczka na podatek dochodowy będzie odprowadzana według zasad ogólnych.

Czytaj także: Wspólne konto bankowe – jak działa? Czy można założyć je bez ślubu?

Brutto czy netto – co brać pod uwagę?

Co może nieco dziwić – nadal wśród osób rozliczających się pojawiają się i tacy, którzy nie odróżniają kwoty brutto od netto. Co kryje się pod tymi pojęciami?

 • Kwota brutto – to pełne wynagrodzenie zawierające w sobie podatek oraz składki ZUS, którymi obciążony jest pracownik,
 • Kwota netto – to wynagrodzenie trafiające do rąk pracownika, już po potrąceniu wszelkich zobowiązań składkowych i podatkowych.

W praktyce oznacza to, że przy planowaniu comiesięcznych wydatków należy brać pod uwagę wyłącznie kwotę netto, odzwierciedlającą faktycznie uzyskane dochody. Co więcej – wszystkie koszty odprowadzane wraz ze składkami ZUS, podatkiem, ulgą podatkową oraz określeniem kwoty netto do wypłaty wylicza się z pomocą kalkulatora wynagrodzeń. W jaki sposób to działa?

 • Po wprowadzeniu najważniejszych danych dotyczących wysokości wynagrodzenia, kalkulator wyszczególnia płacę netto, brutto oraz całkowity koszt pracodawcy. Są to trzy najważniejsze informacje tyczące się pensji, zarówno pod kątem pracownika, jak i pracodawcy.
 • Wynik dokładnie prezentuje tabela. Należy przy tym pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku, minimalna płaca brutto wynosi 2800 zł miesięcznie.

Źródło:

1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002159

2. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/art-6/

Komentarze (7)
Dodaj komentarz

Sortuj wg
 • G
  G
  Ggggg
  17.10.2020, 22:41

  Autor tłumaczy co to brutto, a sam myli kwotę brutto z dochodem podlegającym opodatkowaniu. Bo to nie to samo.

 • O
  O
  Ola
  20.12.2019, 10:19

  przepraszam ale kto pisał ten artykuł? proponuję douczyć się i zauważyć różnicę pomiędzy kwotą brutto na umowie a kwotą stanowiącą podstawę do opodatkowania.

 • y
  y
  yzk
  26.02.2021, 09:03

  Ten próg dotyczy małej ilości osób, bo większość gdy go przekracza przechodzi na pseudo działalność gospodarczą i rozlicza się z pracodawcą na zasadach B2B. Dzięki temu dostajemy patologię w postaci fikcyjnych małych przedsiębiorstw oraz brak praw dla pracowników, zwłaszcza dla kobiet, które np zajdą w ciążę na umowie B2B.

 • M
  M
  Michał
  17.02.2020, 23:29

  „Ten próg dotyczy osób, których roczne zarobki przekraczają 85 528 zł brutto. Są to zatem dochody należące do rzadkości, bo niewielu Polaków zarabia więcej niż 7127 zł brutto miesięcznie. ”

  25% Polaków to niewielka ilość? Lekko licząc to prawie 7.5mln Polaków tyle zarabia

 • K
  K
  Krzysiek
  22.07.2019, 02:55

  „Ten próg tyczy się osób, których roczne zarobki przekraczają 85 528 zł brutto. Są to zatem dochody należące do rzadkości, bo niewielu Polaków zarabia więcej niż 7127 zł netto miesięcznie.”
  85 528 / 12 = 7127. W takim razie czy progi są w brutto czy netto? Czy może chodziło pensję 7127 zł brutto?

  • P
   P
   Paulina
   22.07.2019, 07:18

   Progi podatkowe PIT zawsze są liczone w brutto.

  • K
   K
   Krzysztof
   10.05.2021, 12:17

   NIe są tak liczone. Próg podatkowy to jest Brutto minus skladki na ubezpieczenie spoleczne.

Podobne artykuły
NOWOŚĆ
pobierz-pwa

Pobierz aplikacje

czerwona-skarbonka.pl

x