Czyste powietrze – ile i na co można otrzymać dofinansowanie?

Czyste Powietrze to kompleksowy program dotacyjny kierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. Jego głównym założeniem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Chociaż program funkcjonuje od 5 lat, to w 2023 roku będzie można skorzystać z niego na nieco innych zasadach. Sprawdź, ile wynosi dofinansowanie do ocieplenia i wymiany pieca oraz jak złożyć wniosek o wypłatę środków.

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Walka ze smogiem jest możliwa nie tylko za sprawą roślin oczyszczających czy specjalistycznych filtrów powietrza. Możesz też samodzielnie zadbać o środowisko (a przy okazji o wysokość płaconych rachunków), jeśli wykonasz kilka prac modernizacyjnych swojego domu. Nie masz na to środków? Nie szkodzi. Inwestycje możesz sfinansować kredytem gotówkowym lub korzystając z programu Czyste Powietrze.

Od 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 roku rząd zaplanował realizację programu Czyste Powietrze, w ramach którego zakłada on możliwość uzyskania dofinansowania do ocieplenia domu jednorodzinnego oraz wymiany źródła ciepła. 

Poczynione inwestycje mają za zadanie zmniejszyć zużycie energii i kosztów ogrzewania, a tym samym – pozytywnie wpłynąć na środowisko. Stare i nieefektywne piece na paliwa stałe coraz częściej uważane są za jedną z większych przyczyna panującego smogu.


→ Sprawdź też artykuł o kredycie na wymianę pieca


Środki wypłacone z programu mają zostać przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a cały projekt określany jest na sumę 103 mld zł. Godny uwagi jest jednak fakt, ze najwyższe dofinansowanie dla inwestycji z kompleksową termodernizacją dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego może wynieść 136 200 zł (dla 100% kosztów kwalifikowanych). 

Na co można otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze?

Chociaż program realizowany jest w latach 2018-2029, to podpisywanie umów możliwe będzie jedynie do końca 2027 r.. Zakończenie wszystkich prac objętych umową musi nastąpić do 30.06.2029 r. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem, że poniesienia pierwszego kosztu będzie miało miejsce maksymalnie na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Plansza informacyjna programu Czyste Powietrze
Plansza informacyjna pobrana ze strony CzystePowietrze.gov.pl [dostęp 8.02.2023]

Środki wypłacane w ramach dotacji można wykorzystać m.in. na:

 • wykonanie audytu energetycznego,
 • wykonanie branżowej dokumentacji projektowej, 
 • wymianę starych źródeł ciepła,
 • zakup urządzeń i materiałów potrzebnych do montażu i demontażu,
 • docieplenie przegród budynku, 
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w tym również bramy garażowej)
 • montaż wentylacji mechanicznej, 
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (np. paneli fotowoltaicznych). 

Dofinansowanie na ocieplenie domu 2023 – jakie zmiany?

3 stycznia 2023 roku ruszyła kolejna edycja programu Czyste Powietrze. Wnioskujący mogą w tym roku skorzystać z wielu modyfikacji, które prawdopodobnie pozytywnie wpłyną na ilość złożonych wniosków. Przede wszystkim dlatego, że zwiększono wartość progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania. To jednak nie wszystko. Co jeszcze zmieniono? 

 • urealniono koszty jednostkowe, 
 • zwiększono kwotę dotacji w każdym z trzech poziomów dofinansowania,
 • umożliwiono zdobycie dotacji również na zakup i montaż kotła na biomasę drzewną,
 • umożliwiono złożenia dwóch wniosków o finansowanie, 
 • umożliwiono złożenie wniosku o kredyt z dotacją na częściową spłatę kapitału, nawet w przypadku gdy pierwszy koszt został poniesiony pół roku przed złożeniem wniosku,
 • zmieniono sposób składania wniosku o finansowanie oraz wzór dokumentu. 

Kto może wziąć udział w programie Czyste Powietrze?

Z programu mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Każda forma finansowania (dotacja na pokrycie kosztów, dotacja z prefinansowaniem i dotacja na częściową spłatę kapitału Kredytu Czyste Powietrze) dopasowana jest do innej grupy beneficjentów. Osoby zainteresowane wsparciem zostały podzielone według kryterium dochodowego oraz zakresu realizowanego przedsięwzięcia. O tym, z którego progu możesz skorzystać, dowiesz się w dalszej części artykułu.

Czyste powietrze – dotacja

Dotacja wypłacana w ramach programu Czyste Powietrze to podstawowa forma finansowania, która ma charakter bezzwrotny. Dzięki temu, osoba wnioskująca, po otrzymaniu pozytywnej decyzji, może liczyć na zwrot poniesionych już kosztów. Wsparcie wypłacane jest w całości lub w części. O jej wysokości decyduje rodzaj inwestycji oraz kryterium dochodowe osiągane przez członków rodziny. 

Czyste powietrze – dotacja z prefinansowaniem

Chcąc skorzystać z dotacji z prefinansowaniem, należy przedstawić we wniosku umowę lub umowy podpisane z wykonawcami przedsięwzięcia. Dzięki temu wykonawca otrzyma część lub całość dotacji na swój rachunek bankowy. Z tego rodzaju dotacji możesz skorzystać tylko w przypadku gdy złożysz wniosek w ramach podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, czyli w ramach 2 lub 3 części programu. 

Prefinansowanie może obejmować wypłatę maksymalnie do 50% kwoty zaliczki. Pozostała część dofinansowania zostanie przelana dopiero po zrealizowaniu umowy. 

Czyste powietrze – kredyt z dotacją w banku

Kredyt Czyste Powietrze przyznawany jest na realizację inwestycji w ramach programu. Otrzymana dotacja może zostać przeznaczona jedynie na spłatę części kredytu bankowego. Aby skorzystać z dofinansowania, należy złożyć wniosek w ramach 1 lub 2 części programu, czyli podstawowym lub podwyższonym poziomem dofinansowania. Przede wszystkim warto pamiętać również o tym, że wnioskowanie o kredyt jest jednoznaczne z ubieganiem się o dotacje. 

Kredyt Czyste Powietrze objęty jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tej gwarancji, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem „Czyste Powietrze”.

Wysokość dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Wysokość dofinansowania może wynosić:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu,
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu,
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu.

Dodatkowo możesz otrzymać 1 200 zł na audyt energetyczny. Koszt ten nie jest liczony do wskazanych limitów dotacyjnych.

Ile dostaniesz dotacji?

Twój roczny dochód nie przekracza 135 000 zł do 66 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny
(podstawowy poziom dofinansowania)
Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł* lub 2 651 zł**do 99 000 zł
+ 1 200 zł na audyt energetyczny (podwyższony poziom dofinansowania)
Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 090 zł * lub 1 526 zł ** lub też masz ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczegodo 135 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny (najwyższy poziom dofinansowania)
Wysokość dotacji w programie Czyste Powietrze

* dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba (np. małżeństwo z dwojgiem dzieci: suma zarobków w tym gospodarstwie nie przekracza 4 000 zł, stąd na każdego członka 4-osobowej rodziny przypada maksymalnie 1 000 zł).

** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym

Ile mogę otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze?

termomodernizacja z Czystym Powietrzem
Plansza informacyjna pobrana ze strony CzystePowietrze.gov.pl [dostęp 8.02.2023]

Od początku 2023 roku zwiększono dotacje na materiały i urządzenia. Poniżej przedstawiamy, ile wynoszą maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej czyste powietrze.gov.pl.

Podstawowy poziom dofinansowaniaPodwyższony poziom finansowaniaNajwyższy poziom dofinansowania
KosztMaksymalna intensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacji (zł)Maksymalna intensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacji (zł)Maksymalna intensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny100%1 200100%1 200100%1 200
Pompa ciepła (powietrze/woda)40%12 60070%22 000 100%31 500
Kocioł gazowy kondensacyjny40%6 100 70%10 700 100%15 300
Ogrzewanie elektryczne40%5 60070%9 700 100%13 900
Instalacja co i cwu40%8 10070%14 300100% 20 400
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła40%6 70070%11 700100%16 700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna40%6 00070%9 000100%15 000
Na podstawie danych z broszury Czyste Powietrze [dostęp 8.02.2023]

Program Czyste Powietrze – jak skorzystać z dofinansowania w 2023 roku?

Wniosek o dofinansowanie na ocieplenie domu oraz termomodernizację budynku można złożyć na jeden z trzech sposobów: internetowo, osobiście lub – korzystając z bankowości internetowej. Zanim jednak zdecydujesz się na wybraną formę, warto poznać zasady programu. Informacji można szukać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub też na Czystepowietrze.gov.pl. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 działa też ogólnopolska infolinia. Dzwoniąc pod numer: 22 340 40 80 można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z funkcjonowaniem programu. 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie? 

Krok 1. Ustal zakres potrzebnych prac. Pomoże Ci w tym np. gminny doradca energetyczny. Zamawiając audyt energetyczny będziesz w stanie najskuteczniej wykorzystać dotacje. Możesz też skorzystać z darmowych kalkulatorów i wyliczeń. Pamiętaj, że koszt audytu nie wlicza się do limitu dofinansowania.

Krok 2. Przygotuj potrzebne dokumenty, takie jak:

 • księga wieczysta lub inny dokument, który potwierdzi własność budynku, 
 • jeśli wnioskujesz o podwyższony poziom dofinansowania – zaświadczenie o dochodach wystawione przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, 
 • zgodę współmałżonka lub współwłaściciela przedsięwzięcia (jeśli dotyczy), 
 • jeśli wnioskujesz o dofinansowanie z prefinansowaniem – umowę lub umowy z wykonawcą. 

Krok 3. Wypełnij i złóż wniosek w wybranej przez siebie formie (przez internet, w urzędzie lub w banku).

jak złożyć wniosek w programie czyste powietrze - 3 sposoby

Krok 4. Podpisz umowę. Z pewnością zaraz po wydaniu pozytywnej decyzji od WFOŚiGW, zostaniesz poinformowany o przyznaniu dotacji. 

Krok 5. Zrealizuj inwestycję. 

Ile osób skorzystało już z programu Czyste Powietrze?

Program realizowany jest od 19 września 2018 roku. Z informacji opublikowanych pod koniec 2022 roku, wynika, że przez ten czas złożono ponad 530 tys. wniosków na dotacje o wartości 10 mld złotych, zawarto umowy na ponad 8,3 mld złotych, a wypłacono ponad 4 mld 1. Bez wątpienia jest to dobry wynik, chociaż można jeszcze wiele w tym temacie zrobić.

Dlatego jeśli jeszcze nie korzystałeś z dotacji, warto zrobić to w tym roku. Dzięki temu, zapewnisz ekologiczny „oddech” dla siebie i innych oraz stworzysz wytchnienie dla domowych oszczędności, zyskując pieniądze na inne potrzeby.


Źródła:

1 https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/od-wtorku-nowe-czyste-powietrze-z-wyzszymi-progami-dochodowymi-i

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.9/5 - (12 votes)
Komentarze (3)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • J
  J

  Jola

  23.06.2022, 16:57

  Wyróżniający się komentarz

  Świetny artykuł, masa cennej wiedzy. Dziekuję za lekturę.

 • E
  E

  Ewa

  09.02.2023, 18:57

  Wyróżniający się komentarz

  1. Na jakie dofinansowanie wymiany kotła na ekogroszek (poniżej 5 klasy) na pompę ciepła (tylko) mogę liczyć, jeśli w domu prowadzona jest działalność gospodarcza? Powierzchnia sklepu wynosi niecałe 25% całej powierzchni ogrzewania.
  2. Jak jest wyliczany do dofinansowania dochód z ryczałtu?

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   14.02.2023, 14:54

   Wyróżniający się komentarz

   Pani Ewo, bardzo dziękujemy za komentarz. Wszystkie dodatkowe informacje związane z programem może Pani znaleźć na stronie: czystepowietrze.gov.pl. Jeśli zależy Pani na czasie, to warto zadzwonić na infolinię programu, pod numer: 22 340 40 80. Konsultanci z pewnością odpowiedzą na wszystkie Pani pytania.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie