Czyste powietrze – ile i na co można otrzymać dofinansowanie?

Czyste Powietrze to kompleksowy program dotacyjny kierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. Jego głównym założeniem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Chociaż program funkcjonuje od 5 lat, to w 2024 roku będzie można skorzystać z niego na nieco innych zasadach. Sprawdź, ile wynosi dofinansowanie do ocieplenia i wymiany pieca oraz jak złożyć wniosek o wypłatę środków.

Kluczowe informacje

 1. Program Czyste Powietrze potrwa do 30 czerwca 2027 roku.
 2. Środki z programu możesz przeznaczyć na szereg prac modernizacyjnych, w tym wymianę źródeł ciepła, docieplenie budynku, instalacje odnawialnych źródeł energii, a także na wykonanie audytu energetycznego i niezbędnych dokumentacji projektowych.
 3. Od 22 kwietnia 2024 roku wprowadzone zostaną nowe wymogi dla urządzeń grzewczych kwalifikujących się do dofinansowania – dotyczyć to będzie tylko pompy ciepła, kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM).
 4. Aby skorzystać z dofinansowania, należy złożyć wniosek w formie internetowej, osobiście lub poprzez bankowość internetową, dołączając niezbędne dokumenty. Ważne jest dokonanie audytu energetycznego, który pomoże określić zakres potrzebnych prac. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i realizacji inwestycji beneficjent otrzymuje dofinansowanie.

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Walka ze smogiem jest możliwa nie tylko za sprawą roślin oczyszczających czy specjalistycznych filtrów powietrza. Możesz też samodzielnie zadbać o środowisko (a przy okazji o wysokość płaconych rachunków), jeśli wykonasz kilka prac modernizacyjnych swojego domu. Nie masz na to środków? Nie szkodzi. Inwestycje możesz sfinansować kredytem gotówkowym lub korzystając z programu Czyste Powietrze.

Od 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 roku rząd zaplanował realizację programu Czyste Powietrze, w ramach którego możesz otrzymać dofinansowanie do ocieplenia domu jednorodzinnego oraz wymiany źródła ciepła. 

Poczynione inwestycje mają za zadanie zmniejszyć zużycie energii i kosztów ogrzewania, a tym samym – pozytywnie wpłynąć na środowisko. Stare i nieefektywne piece na paliwa stałe coraz częściej uważane są za jedną z większych przyczyna panującego smogu.

Środki wypłacone z programu mają zostać przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a cały projekt określany jest na sumę 103 mld zł. Godny uwagi jest jednak fakt, ze najwyższe dofinansowanie dla inwestycji z kompleksową termodernizacją dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego może wynieść 136 200 zł (dla 100% kosztów kwalifikowanych). 

Na co można otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze?

Chociaż program realizowany jest w latach 2018-2029, to podpisywanie umów możliwe będzie jedynie do końca 2027 r. Zakończenie wszystkich prac objętych umową musi nastąpić do 30.06.2029 r. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem że poniesienia pierwszego kosztu będzie miało miejsce maksymalnie na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Czyste Powietrze - poziom dofinansowania
Plansza informacyjna pobrana ze strony czystepowietrze.gov.pl [dostęp 25.03.2024]

Środki wypłacane w ramach dotacji można wykorzystać m.in. na:

 • wykonanie audytu energetycznego,
 • wykonanie branżowej dokumentacji projektowej, 
 • wymianę starych źródeł ciepła,
 • zakup urządzeń i materiałów potrzebnych do montażu i demontażu,
 • docieplenie przegród budynku, 
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w tym również bramy garażowej)
 • montaż wentylacji mechanicznej, 
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (np. paneli fotowoltaicznych). 

Dofinansowanie na ocieplenie domu 2024 – jakie zmiany?

22 kwietnia 2024 roku wejdą w życie ważne zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na liczbę złożonych wniosków. Od tego momentu zaczną bowiem obowiązywać dodatkowe wymogi dotyczące urządzeń grzewczych. Dofinansowaniem zostaną objęte tylko pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno i kotłów na pellet wpisane na listę ZUM, czyli listę zielonych urządzeń i materiałów. Nowością jest także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny.

Kto może wziąć udział w programie Czyste Powietrze?

Z programu mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Każda forma finansowania (dotacja na pokrycie kosztów, dotacja z prefinansowaniem i dotacja na częściową spłatę kapitału Kredytu Czyste Powietrze) dopasowana jest do innej grupy beneficjentów. Osoby zainteresowane wsparciem zostały podzielone według kryterium dochodowego oraz zakresu realizowanego przedsięwzięcia. O tym, z którego progu możesz skorzystać, dowiesz się w dalszej części artykułu.

Czyste powietrze – dotacja

Dotacja wypłacana w ramach programu Czyste Powietrze to podstawowa forma finansowania, która ma charakter bezzwrotny. Dzięki temu, osoba wnioskująca, po otrzymaniu pozytywnej decyzji, może liczyć na zwrot poniesionych już kosztów. Wsparcie wypłacane jest w całości lub w części. O jej wysokości decyduje rodzaj inwestycji oraz kryterium dochodowe osiągane przez członków rodziny. 

Czyste powietrze – dotacja z prefinansowaniem

Chcąc skorzystać z dotacji z prefinansowaniem, należy przedstawić we wniosku umowę lub umowy podpisane z wykonawcami przedsięwzięcia. Dzięki temu wykonawca otrzyma część lub całość dotacji na swój rachunek bankowy. Z tego rodzaju dotacji możesz skorzystać tylko w przypadku gdy złożysz wniosek w ramach podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, czyli w ramach 2 lub 3 części programu. 

Prefinansowanie może obejmować wypłatę maksymalnie do 50% kwoty zaliczki. Pozostała część dofinansowania zostanie przelana dopiero po zrealizowaniu umowy. 

Czyste powietrze – kredyt z dotacją w banku

Kredyt Czyste Powietrze przyznawany jest na realizację inwestycji w ramach programu. Otrzymana dotacja może zostać przeznaczona jedynie na spłatę części kredytu bankowego. Aby skorzystać z dofinansowania, należy złożyć wniosek w ramach 1 lub 2 części programu, czyli podstawowym lub podwyższonym poziomem dofinansowania. Przede wszystkim warto pamiętać również o tym, że wnioskowanie o kredyt jest jednoznaczne z ubieganiem się o dotacje. 

Kredyt Czyste Powietrze objęty jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki tej gwarancji, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem „Czyste Powietrze”.

Wysokość dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Wysokość dofinansowania może wynosić:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu,
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu,
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu.

Dodatkowo możesz otrzymać 1 200 zł na audyt energetyczny. Koszt ten nie jest liczony do wskazanych limitów dotacyjnych.

Ile dostaniesz dotacji?

Twój roczny dochód nie przekracza 135 000 zł do 66 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny
(podstawowy poziom dofinansowania)
Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł* lub 2 651 zł**do 99 000 zł
+ 1 200 zł na audyt energetyczny (podwyższony poziom dofinansowania)
Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1 090 zł * lub 1 526 zł ** lub też masz ustalone prawo do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczegodo 135 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny (najwyższy poziom dofinansowania)
Wysokość dotacji w programie Czyste Powietrze

* dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba (np. małżeństwo z dwojgiem dzieci: suma zarobków w tym gospodarstwie nie przekracza 4 000 zł, stąd na każdego członka 4-osobowej rodziny przypada maksymalnie 1 000 zł).

** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym

Ile mogę otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze?

termomodernizacja z Czystym Powietrzem
Plansza informacyjna pobrana ze strony CzystePowietrze.gov.pl [dostęp 8.02.2023]

Od początku 2023 roku zwiększono dotacje na materiały i urządzenia. Poniżej przedstawiamy, ile wynoszą maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej czyste powietrze.gov.pl.

Podstawowy poziom dofinansowaniaPodwyższony poziom finansowaniaNajwyższy poziom dofinansowania
KosztMaksymalna intensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacji (zł)Maksymalna intensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacji (zł)Maksymalna intensywność dofinansowaniaMaksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny100%1 200100%1 200100%1 200
Pompa ciepła (powietrze/woda)40%12 60070%22 000 100%31 500
Kocioł gazowy kondensacyjny40%6 100 70%10 700 100%15 300
Ogrzewanie elektryczne40%5 60070%9 700 100%13 900
Instalacja co i cwu40%8 10070%14 300100% 20 400
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła40%6 70070%11 700100%16 700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna40%6 00070%9 000100%15 000
Na podstawie danych z broszury Czyste Powietrze [dostęp 25.03.2024]

Program Czyste Powietrze – jak skorzystać z dofinansowania w 2024 roku?

Wniosek o dofinansowanie na ocieplenie domu oraz termomodernizację budynku można złożyć na jeden z trzech sposobów: internetowo, osobiście lub – korzystając z bankowości internetowej. Zanim jednak zdecydujesz się na wybraną formę, warto poznać zasady programu. Informacji można szukać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub też na Czystepowietrze.gov.pl. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 działa też ogólnopolska infolinia. Dzwoniąc pod numer: 22 340 40 80 można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z funkcjonowaniem programu. 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie? 

Krok 1. Ustal zakres potrzebnych prac. Pomoże Ci w tym np. gminny doradca energetyczny. Zamawiając audyt energetyczny będziesz w stanie najskuteczniej wykorzystać dotacje. Możesz też skorzystać z darmowych kalkulatorów i wyliczeń. Pamiętaj, że koszt audytu nie wlicza się do limitu dofinansowania.

Krok 2. Przygotuj potrzebne dokumenty, takie jak:

 • księga wieczysta lub inny dokument, który potwierdzi własność budynku, 
 • jeśli wnioskujesz o podwyższony poziom dofinansowania – zaświadczenie o dochodach wystawione przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, 
 • zgodę współmałżonka lub współwłaściciela przedsięwzięcia (jeśli dotyczy), 
 • jeśli wnioskujesz o dofinansowanie z prefinansowaniem – umowę lub umowy z wykonawcą. 

Krok 3. Wypełnij i złóż wniosek w wybranej przez siebie formie (przez internet, w urzędzie lub w banku).

jak złożyć wniosek w programie czyste powietrze - 3 sposoby

Krok 4. Podpisz umowę. Z pewnością zaraz po wydaniu pozytywnej decyzji od WFOŚiGW, zostaniesz poinformowany o przyznaniu dotacji. 

Krok 5. Zrealizuj inwestycję. 

Ile osób skorzystało już z programu Czyste Powietrze?

Program realizowany jest od 19 września 2018 roku. Z informacji opublikowanych 15 marca 2024 roku, wynika, że przez ten czas złożono ponad 807 tys. wniosków na dotacje o wartości 25 mld złotych, zawarto umowy na ponad 18 mld złotych, a wypłacono ponad 9 mld 1. Bez wątpienia jest to dobry wynik, chociaż można jeszcze wiele w tej sprawie zrobić.

Dlatego, jeśli jeszcze nie korzystałeś z dotacji, warto zrobić to w tym roku. Dzięki temu zapewnisz ekologiczny „oddech” dla siebie i innych oraz stworzysz wytchnienie dla domowych oszczędności, zyskując pieniądze na inne potrzeby.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom wartościowych i wiarygodnych treści, które pomogą im podejmować świadome decyzje finansowe. Wszystkie artykuły publikowane na naszym portalu opierają się na sprawdzonych źródłach i są redagowane przez specjalistów z dziedziny finansów.

Źródła:

1 Czyste Powietrze w liczbach

https://czystepowietrze.gov.pl/efekty-programu/czyste-powietrze-w-liczbach

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
4.9/5 - (13 votes)
Komentarze (3)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

 • J
  J

  Jola

  23.06.2022, 16:57

  Wyróżniający się komentarz

  Świetny artykuł, masa cennej wiedzy. Dziekuję za lekturę.

 • E
  E

  Ewa

  09.02.2023, 18:57

  Wyróżniający się komentarz

  1. Na jakie dofinansowanie wymiany kotła na ekogroszek (poniżej 5 klasy) na pompę ciepła (tylko) mogę liczyć, jeśli w domu prowadzona jest działalność gospodarcza? Powierzchnia sklepu wynosi niecałe 25% całej powierzchni ogrzewania.
  2. Jak jest wyliczany do dofinansowania dochód z ryczałtu?

  • R
   R

   Redakcja Czerwona-Skarbonka

   14.02.2023, 14:54

   Wyróżniający się komentarz

   Pani Ewo, bardzo dziękujemy za komentarz. Wszystkie dodatkowe informacje związane z programem może Pani znaleźć na stronie: czystepowietrze.gov.pl. Jeśli zależy Pani na czasie, to warto zadzwonić na infolinię programu, pod numer: 22 340 40 80. Konsultanci z pewnością odpowiedzą na wszystkie Pani pytania.

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie