Promesa zatrudnienia dla banku – wzór. Kiedy można ją podpisać?

Kończąca się umowa o pracę może być sporą przeszkodą w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad promesą zatrudnienia. Jest to pisemna umowa cywilnoprawna, która zobowiązuje zarówno pracownika, jak i pracodawcę do kontynuowania dalszej współpracy zawodowej. Czym dokładnie jest promesa zatrudnienia, co powinna zawierać i dlaczego jest tak istotna dla banku?

Sytuacja zawodowa Polaków – określona czy nieokreślona?

Polacy starający się o kredyt lub pożyczkę borykają się z dwoma głównymi problemami: niską zdolnością kredytową oraz umową o pracę na czas określony. O ile zarobki można nieco podreperować podwyżką, nadgodzinami w pracy lub dodatkowym zajęciem, o tyle umowa na czas określony, a tym bardziej umowa zlecenie, może spędzać sen z powiek.

Według ostatniego komunikatu z badań CBOS na temat sytuacji zawodowej Polaków, ponad połowa wszystkich badanych (57%) deklaruje, że jest zatrudniona na na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponad jedna piąta (18%) podpisała taką umowę na czas określony, a trochę mniej (13%) czerpie zyski z własnej działalności gospodarczej. Tyle samo – pracuje we własnym gospodarstwie rolnym. Mniej niż co dziesiąty badany (9%) otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. Z kolei co dwudziesty (5%) wykonuje pracę dorywczą bez umowy. Natomiast najmniej popularnymi formami zatrudnienia są umowy o dzieło (3%) oraz praca stała bez umowy (2%)1.

Promesa zatrudnienia – co to jest?

Dlatego promesa zatrudnienia jest rozwiązaniem dla wszystkich osób zatrudnionych na inny rodzaj umowy niż umowa o pracę na czas nieokreślony. W języku potocznym często nazywana jest umową przedwstępną i oznacza mniej więcej to samo, co zobowiązanie się do podjęcia określonych czynności. Pracodawca zapewnia w niej, że zatrudni pracownika, a pracownik – że podejmie się pracy.

W tym zestawieniu promesa zatrudnienia regulowana jest przepisami prawa cywilnego i powinna zawierać:

 • dane osobowe obu stron,
 • miejsce oraz godziny wykonywania obowiązków,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • wymiar pracy,
 • termin zawarcia umowy,
 • wysokość odszkodowania w momencie zerwania warunków umowy (opcjonalnie).

Mówiąc jeszcze prościej, promesa jest gwarancją tego, że pracownik tuż po wygaśnięciu umowy czy ukończeniu studiów nie musi martwić się o pracę. Taka posada będzie na niego po prostu czekać. Jednocześnie jest dokumentem wiążącym – dlatego, jeśli któraś ze stron wycofa się z promesy to musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Promesa zatrudnienia – w jakich sytuacjach jest istotna?

Wystawienie promesy zatrudnienia ma jeden zasadniczy cel. Jest ona pomocnym dokumentem w czasie starania się o kredyt z długim okresem spłaty. Jednak przydatna jest także w wielu innych sytuacjach. Przykłady?

 • stosuje się ją często w trakcie podejmowania pracy za granicą – stanowi pewnego rodzaju zezwolenie na dłuższy pobyt i pracę za granicą (w niektórych krajach jest to konieczne),
 • stanowi istotny dokument w trakcie walki o prawo opieki nad dzieckiem,
 • pomaga skazanym w skutecznej resocjalizacji – pozwala zwolnionym z zakładu karnego w otrzymaniu zatrudnienia i wyjściu na prostą,
 • podpisywana jest również, gdy pracownik jest zatrudniony w innej firmie i nie może podjąć pracy od zaraz ze względu na inne zobowiązania – pracodawca ma wtedy pewność, że po okresie wypowiedzenia w poprzedniej firmie, pracownik rozpocznie pracę i na poważnie traktuje nowe stanowisko. Z kolei pracownik – wie, że po okresie wypowiedzenia umowy, czeka na niego nowa praca.

Promesa do banku – argument do przyznania kredytu

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że przy staraniu się o kredyt – fundamentalne znaczenie ma nie tylko wysokość osiąganych dochodów, ale też zdolność kredytowa. W przypadku wnioskowania o kredyty na wysokie kwoty, bank zwraca również uwagę na stabilność zatrudnienia. Wiele decyzji kredytowych kończy się odmową tylko dlatego, że zostały przedłożone umową o pracę na czas określony, której termin wygasa za kilka czy kilkanaście miesięcy.

Z takiej sytuacji są dwa rozwiązania. Pierwsze – poprosić pracodawcę o zmianę formy zatrudnienia z określonej na czas nieokreślony, bez uwzględniania daty końcowej. Druga – spisanie promesy zatrudnienia, czyli wiążącego dokumentu objętego stosunkiem pracy. Wszak nie jest to 100% gwarancja bankowa, że kredyt faktycznie zostanie przyznany. Nie jest to też ostateczna decyzja kredytowa. Jednak na pewno wpłynie na całokształt wnioskującego.

Czytaj także: Dlaczego bank odmawia kredytu i co robić w takim wypadku?

Wzór Promesy zatrudnienia


Pliki do pobrania

Wzór wniosku jest dostępny do pobrania bezpłatnie, w wersji edytowalnej w formacie DOC oraz pliku do druku (PDF):


Promesa zatrudnienia do banku – uwagi

 • Informujemy, że po zakończeniu obecnie obowiązującej umowy zawartej na czas określony nie widzimy przeciwwskazań do kontynuowania zatrudnienia, po zakończeniu aktualnej umowy o pracę. Warunki finansowe nie ulegną pogorszeniu.
 • Zaświadcza się, że pracownik nie znajduje się/znajduje się w okresie umowy wypowiedzenia o pracę.
 • Wydawca zaświadczenia nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości oraz ponosi odpowiedzialność prawną, w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.
 • Jednocześnie informujemy, że jest to nasza dobra wola wyrażona w danym momencie i nie stanowi ona deklaracji kontynuowania zatrudnienia w rozumieniu prawa.

Promesa zatrudnienia do kredytu bankowego – co jeszcze warto wiedzieć?

Po wprowadzonych w 2018 roku zmianach w Kodeksie pracy – umowa na czas określony podpisana przez tego samego pracownika i pracodawcę nie może być zawarta na dłużej niż 33 miesiące. Jeśli okres zatrudnienia jest zatem dłuższy lub liczbę zawartych umów na czas określony podpisano więcej niż 3, to od tego momentu pracownik musi zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. I taką też umowę ma prawo żądać od swojego przełożonego.

Jakie informacje musi zawierać promesa zatrudnienia?

Aktem prawnym, który reguluje warunki promesy zatrudnienia i jej podstawowych elementów jest Kodeks cywilny.


Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Art. 389, par.1 Kodeksu cywilnego2


Czym są wspomniane postanowienia umowy przyrzeczonej? Są to wymienione wcześniej elementy, które musi zawierać umowa o pracę, czyli:

 • dane obu stron umowy,
 • miejsce oraz czas wykonywania obowiązków pracowniczych,
 • wysokość wynagrodzenia (netto i brutto),
 • wymiar pracy (część etatu wyróżniona ułamkowo),
 • termin podpisania umowy przyrzeczonej.

To co istotne z punktu widzenia pracodawcy i zatrudnionego, to informacja o ewentualnych konsekwencjach w przypadku niezrealizowania obietnicy umowy przyrzeczonej. Warto także umieścić ją w dokumencie. Wzmianka może tyczyć się odszkodowania lub zadośćuczynienia w momencie złamania warunków lub ostatecznego niepodpisania umowy.

Co grozi za zerwanie promesy?

Jeśli któraś ze stron nie wywiąże się z podpisanej umowy przedwstępnej to ma prawo zażądać odszkodowania. To, na jaka będzie jego wysokość, zależy od stron umowy. Pracownik może domagać się wcześniej ustalonego wynagrodzenia, mnożąc je przez liczbę miesięcy, których nie przepracował.

Wysokość rekompensaty warto uwzględnić w warunkach promesy zatrudnienia. Dzięki czemu, każda ze stron już na wstępie będzie świadoma konsekwencji finansowych.

O zadośćuczynienie pieniężne należy wystąpić nie później niż w ciągu roku od daty podpisania umowy. Po tym czasie, roszczenie ulega przedawnieniu.

Promesa zatrudnienia a gwarancja bankowa

Jak już wspomnieliśmy, promesa w swojej istocie jest cennym dokumentem i pewną formą gwarancji dla obu stron. Nie jest jednak 100% zapewnieniem, że zostanie zrealizowana tak, jak powinna. Jak wiemy – życie pisze różne scenariusze. Dlatego i ona zawiera pewien margines błędu, który przy jej podpisaniu należy uwzględnić.

Oczywiście podważenie lub zerwanie promesy zatrudnienia nie jest łatwe. Jeśli tak się stanie to zawsze można wystąpić o dodatkowe odszkodowanie, za okres pozostawania bez dochodu.


Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.

Art. 390, par.1 Kodeksu cywilnego3


Słowem końca – promesa nie jest niepodważalną gwarancją, której warunków przestrzegać będą dwie strony. Jest natomiast dobrym atutem i szansą na uzyskanie zobowiązania kredytowego na wysoką kwotę.

1. Sytuacja zawodowa Polaków i gotowość zatrudnienia, CBOS, czerwiec 2018

2. https://www.arslege.pl/definicja-umowy-przedwstepnej/k9/a4256/

3. https://www.arslege.pl/skutki-uchylenia-sie-od-zawarcia-umowy-przedwstepnej/k9/a4257/

Jak podobała Ci się treść?
5 - ciekawa, 1 - nieciekawa
5/5 - (3 votes)
Komentarze (0)

Odpowiadasz na komentarz:

Komentarz zostanie opublikowany pod tą nazwą

Adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany

Treści, które udostępniasz w serwisie są weryfikowane

Polecane artykuły

Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie